Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İTÜDEK İTÜ Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu Faaliyetler 2006/2007.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İTÜDEK İTÜ Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu Faaliyetler 2006/2007."— Sunum transkripti:

1 İTÜDEK İTÜ Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu Faaliyetler 2006/2007

2 KAPSAM Sorumluluklar / Yapılanma Neden var? Nasıl Çalışıyor? Aşamalar / İlerleme çizgisi Ne zaman başladı? Nerelerden geçti? Faaliyetler / Çalışmalar Neler Yapıldı? Sonuçlar / Çıktılar Neler elde edildi? İlkeler / Politikalar Durum / Neredeyiz? Şimdi / Neler öngörülüyor?

3 YAPI DEKANLIKLAR YÖK İTÜ REKTÖRLÜK YÖDEK İTÜDEK Genel Sekreterlik Str. Gel. Daire Bşk.

4 GÖREVLER SORUMLULUKLAR YÖDEK (9) Madde 7.a: Yükseköğretim Kurulunun stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, yükseköğretim kurumlarının akademik ve idari hizmetlerinin değerlendirilmesi, kalitelerinin geliştirilmesi, kalite düzeylerinin onaylanması ve tanınması ile ilgili stratejileri, süreçleri, usul ve esasları belirlemek, gerektiğinde güncellemek ve yükseköğretim kurumlarına bildirmek, İTÜDEK (18) Madde 11.a: İlgili yükseköğretim kurumunda, kurumun stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, akademik ve idari hizmetlerin değerlendirilmesi, kalitesinin geliştirilmesi ve kalite düzeyinin onaylanması için yapılacak her türlü çalışmayı yürütmek, Madde 11.b: İlgili yükseköğretim kurumunda "iç değerlendirme" çalışmalarını yürütmek ve buna bağlı olarak iç değerlendirme raporunu hazırlamak veya hazırlatmak,

5 Kurumsallaşmada bir adım….. STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Stratejik Planlama Yönetim Geliştirme Kalite Geliştirme İnsan Kaynakları

6 YÜKSEK ÖĞRETİM SİSTEMİNDE / KURUMLARINDA KALİTE ÇALIŞMALARININ AMACI Yüksek öğretim sisteminde / kurumlarında kurumsal kalitenin sürekli olarak geliştirilmesi için ortam oluşturmak.

7 İ.T.Ü’NİN KENDİ KENDİSİNİ YÖNETME İŞİNİ KURUMSALLAŞTIRMAK Yan Fayda Kuruluş içi İLETİŞİM’i desteklemek. Kuruluş içi MOTİVASYON’u yükseltmek.

8 MartNisanMayısHaziranTemmuzAğustosEylülEkimKasımAralık 1. Rektörden mesaj. Başlangıç 2. Rektörlük merkezde MVDY belirleme 3. Rektörlük merkezde Ana stratejiler belirleme 4. Dek./Böl.de çalışma grupları oluşturma 5. Dek.da toplantılar. Str. Plan. çalışmaları başlatma 6. Çalışma grupları eğitimi 7. Bölümlerde çalışmaların başlatılması 8. Hazırlık araştırmaları. Geçmiş/gelecek verileri 9. Çevre analizi 10. Kuruluş analizi 11. Değerlendirme 12. Stratejiler, Str. Projeleri belirleme 13. Göstergeler, hedefler belirleme 14. Faaliyetler, projeler belirleme 15. İş programları, bütçeler oluşturma 16. Rektörlükte konsolidasyon, kontrol 17. Planların dekanlıklara gönderilmesi 18. Str. Planların uygulama başlanması

9 BAŞKANDAN … İTÜ REKTÖRLÜK Özörev Özgörüş Değerler Ana Stratejiler VARSAYIMLAR ÇEVRE ANALİZİ Fırsatlar Tehditler ORGANİZASYON ANALİZİ Üstünlükler Eksiklikler STRATEJİK PLAN Sorumluluk alanı Stratejiler Göstergeler Hedefler Faaliyetler Projeler PROJELER ANA PLANI MALİ PLAN

10 İTÜ Stratejik Planlama Komisyonu Kuruldu Tarih : 10 Şubat 2005 İTÜ Yönetim Kurulu 627. toplantısı Prof. Dr. Haluk KARADOĞAN Prof. Dr. Ahmet KUZUCU Prof. Dr. Hasan Can OKUTAN Prof. Dr. Mahir VARDAR Prof. Dr. Haluk ERKUT Öğr. Gör. Dr. Cahit Ali BAYRAKTAR Öğr. Gör. Dr. Cemil CEYLAN

11 Komisyon Çalışmaları  23 Şubat 2005  2 Mart 2005  8 Mart 2005  14 Mart 2005  21 Mart 2005  4 Nisan 2005 İTÜ Stratejik Planlama Başlama Kararı : 24 Mart 2005 İTÜ Yönetim Kurulu 633. toplantısı

12 Rektörlük Yazısı …. İTÜ Yönetim Kurulu, 24.Mart.2005 tarihinde yapılan 633 no’lu toplantısında, Stratejik Planlama çalışmalarını başlatma kararı almıştır. Bu çalışmanın temel amacı, İTÜ’nün temel tercihlerinin bilinçli olarak ve sistematik bir yaklaşımla belirlenmesidir. Ancak, amaç yalnızca bir stratejik planın hazırlanması ile sınırlı olarak düşünülmemelidir. Bundan daha önemlisi, bu planları oluşturan “Stratejik Planlama Sistemi’nin İTÜ bünyesinde yerleştirilmesi ve uygulanmasıdır. Böylelikle İTÜ’nün her düzeyinde, dekanlıklarda, enstitülerde ve bölümlerde, … kendi kendisini yönetebilen bir kurum olma yolunda önemli bir adım atılmış olacak, yerinden yönetim anlayışı hayata geçirilebilecektir. Stratejik planların hazırlanmasındaki temel yaklaşım “katılımcılık” ve “açıklık olacaktır. Bu çerçevede İTÜ bünyesindeki her birim, kendi planını kendisi oluşturacak, uygulayacak ve izleyecektir. Katılımcılık İTÜ’deki çalışanların, disiplinli, hazırlıklı ve gönüllü katkılarının ortaya koyulması anlamına gelmektedir. Tüm İTÜ’lülerin bu çabayı göstereceklerine inanıyorum. Çalışmaların sonunda, diğer üniversitelere de örnek olabilecek bir model ’i kuracağımıza ve işleteceğimize olan güvenim tamdır. …

13 kamu’da stratejik planlama eğilimleri........ Yüksek Öğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği.. Resmi Gazetesayı: 25942 tarih: 20 Eylül 2005 sayfa: 50

14 İ TÜDEK KURULUYOR Tarih: 22 / 12 / 2005 418 sayılı toplantısı Senato Kararı: Yükseköğretim kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği’nin 8. maddesi uyarınca Üniversitemiz “Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu”nun aşağıda belirtilen şekilde kurulması uygun bulunmuştur….

15 İ TÜDEK İ LK TOPLANTI Tarih: 16 Ocak 2006 Katılım: 11 / 18 kişi

16 İ TÜDEK TOPLANTILARI Üye Sayısı: 20 Toplantı Sayısı: 48 Ortalama Süre: 2,5 saat Ortalama Katılım Oranı : %71

17 NE YAPILDI? 2006/2007

18 İTÜ STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARI  İTÜ GENELİ  BİRİMLER Birinci Plan : 71 / 86 = %82 İkinci Plan: 48 / 74 = %65 Katılım: 232 İTÜ çalışanı

19 ANA STRATEJİLER 1. DÜNYA İLE İŞBİRLİĞİ 2. TOPLUMSAL SORUMLULUK, ETKİNLİK VE ÖNCÜLÜK 3. GİRİŞİMCİ, YENİLİKÇİ, KATILIMCI, İNSAN ODAKLI KURUMSALLAŞMA 4. EĞİTİM, ARAŞTIRMA VE UYGULAMADA UYUM, SÜREKLİ GELİŞME VE DİSİPLİNLER ARASI YAKLAŞIM 5. ARAÇ OLARAK YABANCI DİL, BİLİM DİLİ OLARAK TÜRKÇE 6. TOPLUMLA BÜTÜNLEŞMİŞ, YAŞAYAN ÇAĞDAŞ YERLEŞKELER

20 PAYDAŞ TOPLANTILARI 1. Toplantı tarih : 30 Nisan 2005 2. Toplantıtarih : 29 Nisan 2006 3. Toplantı tarih : 28 Nisan 2007 Katılım 100 Paydaş

21 STRATEJİ MATRİSİ CANLANDIR (yayıl … ) DEĞİŞTİR (çekil … ) GELİŞTİR (seç … ) ÇEKİCİLİK (+) (-) POTANSİYEL (+) (-) Eğitim-Öğretim Araştırma Geliştirme Uygulama Hizmet

22 ÇALIŞANLARLA BİLGİ TOPLANTILARI 1. tarih : Mayıs 2005 katılım: 200 Kişi 2. tarih : Nisan 2006 katılım: 200 kişi 3. tarih : Mayıs 2007 katılım: 200 kişi

23 1. ve 2. STRATEJİK PLAN UYGULAMALARI Toplam Proje: 37 adet Biten Proje: 11 adet Süren Proje : 26 adet Toplam Katılım : 170 kişi : 16 Bölüm : 3 İdari birim

24 BİTEN PROJELER STRATEJİFAALİYETLER / PROJELER DÜNYA İLE İŞBİRLİĞİ 1.2. (F2) Üniversite ve araştırma merkezleri ile yapılacak kurumsal işbirliği ile, yurtdışı bilim insanları ile ilişki geliştirmeye yönelik modelin kurulması 1.4.(F4 ) Araştırma projeleri geliştirme ve hazırlama ofisinin kurulması TOPLUMSAL SORUMLULUK, ETKİNLİK VE ÖNCÜLÜK 2.1.(F6) Dış beklenti sahiplerinin belirlenmesi ve beklentilerin tespiti 2.2.(F7) İTÜ potansiyel, kapasite ve birikimlerin belirlenmesi 2.3.(F8) Toplumla ilişkiler modelinin kurulması 2.4.(F9 ) İTÜ Bünyesinde sanatın gelişmesine ve kurumsal olarak yerleşmesine yönelik projeler geliştirilmesi GİRİŞİMCİ, YENİLİKÇİ, KATILIMCI, İNSAN ODAKLI KURUMSALLAŞMA 3.1.(F10) İdari bürokrasinin yeniden yapılandırılma projesi 3.3. (F12) Çalışan memnuniyet, aidiyet anketi yapılması 3.4.(F13) Gelecek 10 yılda nasıl bir üniversite düşünüldüğüne ilişkin ‘Yeni Üniversite Modeli’ nin kurulması 3.5.(F14) İTÜ bünyesinde kurum içi bilgi yayma ve toplama sisteminin etkinleştirilmesi

25 BİTEN PROJELER EĞİTİM, ARAŞTIRMA VE UYGULAMADA UYUM, SÜREKLİ GELİŞME VE DİSİPLİNLER ARASI YAKLAŞIM 4.1.(F15) Araştırma, uygulama ve eğitim bütünlüğü ve etkinliği modelinin kurulması 4.2.(F16) Disiplinlerarası çalışma alanlarının belirlenmesi 4.5. (F19) Eğitim memnuniyet endeksi tasarımı ARAÇ OLARAK YABANCI DİL, BİLİM DİLİ OLARAK TÜRKÇE 5.2. (F21) Türkçe eser boşluklarının saptanması ve yayın planlaması 5.4. (F23) Türkçe uzaktan eğitim projesinin geliştirilmesi TOPLUMLA BÜTÜNLEŞMİŞ, YAŞAYAN ÇAĞDAŞ YERLEŞKELER 6.3. (F27) Dış Hizmet Alım Projelerinin tasarımı ve uygulanması (Bilgi işlem, ulaşım güvenlik, temizlik, vb..) 6.5. (F29) Sporda yapı ve teknoloji geliştirme 6.7. (F31) Üniversiteye girecek olan lise öğrencileri ile ailelerinin beklenti ve memnuniyet eğilimlerinin belirlenmesi

26 SENATO ÜYELERİNE SUNUM tarih : 12 Nisan 2007 senato üyeleri

27 ÖZDEĞERLENDİRME MODELİ OLUŞTURULDU 10 Modül 127 Faktör

28 ÖZDEĞERLENDİRME -örnek DEĞERLENDİRME KONULARI Girdiler (Kaynaklar ve İlişkiler) a)Öğrenci niteliğinde beklenen düzey; b)Akademik personel niteliğinde beklenen düzey; c)İdari personel niteliğinde beklenen düzey; d)Mali kaynakların yeterliliği e)Bilgi teknolojileri ve kaynaklarının (bilgisayar, internet, iletişim, kitap, yayın, vb) yeterliliği; f)İş teknolojilerinin yeterliliği; g)Fiziksel olanakların yeterliliği;

29 İTÜ GENELİ İÇİN ÖZDE Ğ ERLEND İ RME UYGULAMASI YAPILDI

30 ÖZDEĞERLENDİRME - SONUÇ

31

32 Özdeğerlendirme Modeli Sonuçları 2,24 MİSYON (1) KU RUM SAL ÖZEL LİK LER (8) GİRDİ LER (9) YÖNETSEL YAPI (6) ÖZELLİKLER YÖNETSEL DAVRANIŞ (7) ÖZELLİKLER EĞİTİM (2) ARAŞTIRMA (3) HİZMET (4) İDARİ (5) SO NUÇ LAR (10) 3,15 2,442,17 2,33 2,75 2,15 2,59 2,19 2,74

33 İTÜ 2007 ÖZDEĞERLENDİRME SONUÇLARI 60 / 87 Birimin Değerlendirilmesi

34 PERFORMANS GÖSTERGELERİ TASARLANDI 70 Adet Veriler düzenlendi, Göstergeler hesaplandı Hedefler belirlendi

35 Gösterge Örnekleri

36 PERFORMANS TEMELLİ BÜTÇE ÇALIŞMASI TAMAMLANDI

37 Performans Temelli Bütçe

38 NE ELDE EDİLDİ ? Birinci Stratejik Plan İkinci Stratejik Plan 1. Paydaş Toplantısı Raporu 2. Paydaş Toplantısı Raporu 3. Paydaş Toplantısı Raporu Proje Raporları Özdeğerlendirme Raporları Performans Temelli Bütçe Raporu

39 İLKELER Plan değil, Planlama sistemi (Kurumsal Yaklaşım)(her yıl 3 yıllık) Yerinden Yönetim (İTÜ + birimler) Bilimsel Yaklaşım(swot,İş mtr...) Bütünsel Yaklaşım (Str.PL+Özd.+Perf.+ABET+Klt.+Btç.+Glş...) İTÜ için, İTÜ’ye özgü …

40 NEREDEYİZ ? İ LERL İ YORUZ..... strpl/prfgs/ölç/prj/veri/metod/sist/200 fnt... SINIRLAMALAR VAR İ tü/k ş l/ytk/gln../TR/dpt/yök/yasa/ynt..1BLN.. OLGUNLAŞIYORUZ...

41 ŞİMDİ / gündem 2008 İTÜ Özgörev/Özgörüş gözden geçirme Kurumsal/Rekabet stratejileri belirleme Dış değerlendirme çalışmaları Ana Stratejileri gözden geçirme İdari yeniden yapılanma İnsan Kaynakları geliştirme İzleme yaklaşımını etkinleştirme Katılımı yaygınlaştırma / Sempozyum /Çalıştay.. DPT için 5 yıllık Stratejik Plan hazırlama İTÜ 3. Stratejik planı hazırlama Tüm geliştirme çalışmalarının bütünselliğini saglama İTÜ ikinci özdeğerlendirme çalışması Her çeyrek’te 1 saat / oc,ni,tm,ek../ Senatoda

42 Bana kalırsa, Amaçları karıştırmak ve Gözden kaybetmek, öte yandan, araçları mükemmelleştirmek, çağımızın özelliğidir. Albert E İ NSTE İ N


"İTÜDEK İTÜ Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu Faaliyetler 2006/2007." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları