Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MYK NEDİR ?? Meslek standartlarını temel alarak,teknik ve mesleki alanlarda,ulusal yeterliliklerin esaslarını belirlemek; denetim,ölçme ve değerlendirme,belgelendirme.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MYK NEDİR ?? Meslek standartlarını temel alarak,teknik ve mesleki alanlarda,ulusal yeterliliklerin esaslarını belirlemek; denetim,ölçme ve değerlendirme,belgelendirme."— Sunum transkripti:

1 MYK NEDİR ?? Meslek standartlarını temel alarak,teknik ve mesleki alanlarda,ulusal yeterliliklerin esaslarını belirlemek; denetim,ölçme ve değerlendirme,belgelendirme ve sertifakalandırmaya ilişkin faaliyetleri yürütmek üzere 21 Eylül 2006 tarihli ve 5544 sayılı kanun ile kurulmuştur.

2 Kurumun Temel Görevi Avrupa Birliği ile uyumlu ‘’ ulusal mesleki yeter- lilik sistemi ‘’ ni kurmak ve işletmektir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili kuruluşu olan MYK kamu tüzel kişiliğini haiz,idari ve mali özerkliğe sahip,özel bütçeli bir kamu Kurumudur.

3 MYK’NIN ORGANLARI MYK Genel Kurulu,Yönetim Kurulu,Sektör Komiteleri ve Başkanlıktan oluşan organlara sahiptir. Kurumun en üst karar organı olan Genel Kurulda; eğitim ve istihdamı temsil eden Bakanlıklar,kamu kurumları ile işçi,işveren ve meslek kuruluşları temsilcileri yer almaktadır.Sosyal Kurum temsilcileri Genel Kurul’da çoğunluktadır ve Genel Kurul olağan toplantıları her yıl ekim ayında yapılmaktadır.

4 SEKTÖR KOMİTELERİ Kurum tarafından görevlendirilen,kurum ve kuruluşlarca hazırlanan meslek standartlarının ulusal meslek standardı olarak kabul edilebilmesi için inceleme yapan,önerilerde bulunan ve karar veren komitelerdir. Sektör Komiteleri; MEB,ÇSGB,YÖK,meslekle ilgili diğer bakanlıklar,Genel Kurulda temsil edilen işçi,işveren ve meslek kuruluşları ile kurumun birer temsilcisinden oluşur. Hangi sektör komitelerinin kurulacağı ve bu komitelerde hangi mesleklerin görüşüleceği uluslar ve uluslar arası normlara uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir.

5 Ulusal yeterlilikler; Ulusal ya da uluslararası meslek standartları temel alınarak hazırlanan, Öğrenme, ölçme-değerlendirme amacıyla kullanılan, Bireylerin mesleğini başarı ile icra etmesi için sahip olmaları gereken bilgi, beceri ve yetkinlikler ile bu bilgi, beceri ve yetkinlikleri kanıtlamaları için nasıl bir ölçme ve değerlendirme sürecinden geçmeleri gerektiğini açıklayan, MYK tarafından onaylanarak yürürlüğe giren teknik dokümanlardır.

6 Ulusal meslek standardı nedir? (UMS) bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından kabul edilen gerekli bilgi, beceri, tavır ve tutumların neler olduğunu gösteren asgari normdur.

7 Ulusal meslek standartları ve ulusal yeterlilikler arasındaki temel fark nedir? Ulusal meslek standartları (UMS); bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için gerekli bilgi, beceri, tavır ve tutumların neler olduğunu tanımlamakta bir diğer ifade ile mesleklerin profilini ortaya koymaktadır. Ulusal yeterlilikler ise, meslek standartlarını temel alarak geliştirilmekte ve ilgili ulusal yeterlilikte MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olmak isteyen bireylerin nasıl bir ölçme ve değerlendirme sürecine tabi tutulacağına, başarı ve belgelendirme şartlarına ilişkin unsurları içermektedir. Ulusal yeterlilikler ile uyumlu ölçme, değerlendirme ve belgelendirme faaliyetleri MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca gerçekleştirilmektedir. Yapılan sınavlar sonucu başarılı olan bireylere MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi verilmektedir.

8 ULUSAL MESLEK STANDARTI NASIL HAZIRLANIR ?

9 Hangi Meslekler 5544 Sayılı MYK Kanunu Kapsamında Yer Almaktadır? 5544 Sayılı MYK Kanunu’nun 2. Maddesine göre tabiplik, diş hekimliği, hemşirelik, ebelik, eczacılık, veterinerlik, mimarlık (Avrupa Birliği’nde otomatik tanınma kapsamında yer alan meslekler), mühendislik mesleği ile en az lisans düzeyinde öğrenimi gerektiren ve mesleğe giriş şartları kanunla düzenlenmiş olan meslekler bu Kanunun kapsamı dışında olup bunların dışındaki tüm meslekler kapsamda yer almaktadır.

10

11

12

13

14

15

16


"MYK NEDİR ?? Meslek standartlarını temel alarak,teknik ve mesleki alanlarda,ulusal yeterliliklerin esaslarını belirlemek; denetim,ölçme ve değerlendirme,belgelendirme." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları