Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İŞLE 524 – İŞLE 531 Yönetim Muhasebesi Maliyet - Hacim İlişkilerinin Saptanması.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İŞLE 524 – İŞLE 531 Yönetim Muhasebesi Maliyet - Hacim İlişkilerinin Saptanması."— Sunum transkripti:

1 İŞLE 524 – İŞLE 531 Yönetim Muhasebesi Maliyet - Hacim İlişkilerinin Saptanması

2 Giriş İç hacmi ile bağlantıları yönünden giderler – Sabit giderler – Değişken giderler – Yarı değişken giderler – Yarı sabit giderler Toplam maliyet fonksiyonu – y= a + bx

3 Giriş Bireysel gider fonksiyonu ile maliyet fonksiyonunda saptanması amacıyla kullanılan yöntemler – Analitik yöntem – Muhasebe yöntemi – Matematik ve istatistik teknikler

4 Analitik Yöntem Fiziksel bağlantılar(miktar bağlantıları) – İlk madde giderlerinde ilk madde tüketimi – İşçilik giderlerinde işçi çalışma süreleri – Enerji giderlerinde makine çalışma süreleri – Enerji giderlerinde aydınlatma süreleri – Enerji tüketen makinelerin kw güçleri Değişken ve sabit giderler, miktar bazında belirlenir

5 Analitik yöntem Parasal bağlantılar(gider-hacim ilişkileri) – Miktar bazında belirlenen değişken ve sabit giderler, her bir gider unsurunun fiyatı dikkate alınarak parasal olarak ifade edilir

6 Örnek İlk madde – Üretime alınan ilk maddenin %10’u üretim sırasında buharlaşmaktadır. – Kalan %90’ı mamul bünyesine girmektedir. – Beher mamul biriminin bünyesine giren ilk madde ağırlığı 1.8 kg’dir. – İlk madde kg fiyatı 50 TL

7 Örnek İlk madde – Mamul bünyesine giren miktar…1.8 kg/mamul – Buharlaşan miktar…………………….0.2 kg/mamul (1.8 * 0.10 / 0,90) – Mamul başına ilk madde…………..2.0 kg/mamul Fiziksel bağlantı – İlk madde birim fiyatı…………………50 TL/kg – Mamul başına ilk madde……………100 TL/mamul Parasal bağlantı – Toplam ilk madde gideri(Değişken) y=100x

8 Örnek İşçilik – Beher mamul birimi 0.5 saatlik üretici(direkt) işçilik çalışmasına gerek göstermektedir. – Atölye günde 8 saat, ayda 25 iş günü çalışmaktadır.

9 Örnek Direkt işçilik – Mamul başına süre………………….0.5 saat/mamul Fiziksel bağlantı – Saat ücreti………………………………..80 TL/saat – Mamul başına direkt işçilik……...40 TL/mamul Parasal bağlantı – Toplam direkt işçilik(Değişken)……..y=40x

10 Örnek Ustabaşı – Her 10 işçiye bir ustabaşı gerekmektedir. – Ustabaşıların aylık ücreti 20.000 TL – Günde 8 saat * ayda 25 saat = 200 saat/işçi – 10 işçi * (200 saat/işçi) = 2.000 saat/ay – 2.000 / Mamul başına 0.5 saat = Mamul 4.000 adet

11 Örnek Ustabaşı – Ustabaşı-üretim ilişkisi 1 ustabaşı/4.000 mamul Fiziksel bağlantı – Aylık ustabaşı ücreti…….20.000/ 1 ustabaşı – Ustabaşı ücreti-üretim ilişkisi 20.000/4.000 mamul – Ustabaşı ücreti(Yarı sabit) y= 20.000 ( 0 < x << 4.000) y= 40.000 (4.000 < x << 8.000) y =60.000 (8.000 < x << 12.000) y= 60.000

12 Örnek Direkt işçilik ve ustabaşı giderleri ile birlikte toplam işçilik giderleri(yarı değişken) – y= 40x + 60.000

13 Örnek Makine enerjisi – Atölyedeki makinelerin kurulu gücü(bir andaki enerji tüketim potansiyeli) 100 kw olup, beher mamul birimi 0.2 saatlik makine çalışması ile ilişkilidir. – Enerji birim fiyatı kilovat-saat başına 3 TL

14 Örnek Makine enerjisi – Mamul başına makine süresi……….0.2 saat/mamul – Makine kurulu gücü……………………..100 kw – Mamul başına enerji miktarı…………20 kwh/mamul Fiziksel bağlantı – Enerji birim fiyatı…………………………….3 TL/kwh – Mamul başına enerji gideri……………60 TL/mamul – Toplam makine enerji gideri(değişken) y= 60x

15 Örnek Aydınlatma enerjisi – Atöyle, her biri 100 wattlık 10 ampul ile aydınlanmaktadır.

16 Örnek Aydınlatma enerjisi – Aylık aydınlatma süresi …………………..200 saat/ay 8 saat * 25 gün – Ampul kurulu gücü…………………………..1 kw 10 ampul * 100 watt – Aylık enerji tüketimi………………………….200 kwh/ay Fiziksel Bağlantı – Enerji birim fiyatı………………………………..3 TL/kwh – Aylık enerji gideri………………………………600 TL/ay – Toplam aydınlatma gideri(sabit) y = 600

17 Örnek Makine enerjisi + Aydınlatma enerjisi sonucunda – Toplam enerji gideri(yarı değişken) – y = 60x + 600

18 Örnek TOPLAM MALİYET FONKSİYONU Toplam ilk madde malzeme giderleri =100xX= aylık üretim miktarı Toplam işçilik giderleri =40x+60.000X= aylık üretim miktarı Toplam enerji giderleri =60x+600X= aylık üretim miktarı Toplam üretim maliyeti =200x+60.600X= aylık üretim miktarı

19 Analitik Yöntem Genel Değerlendirme Giderler ile iş hacmi arasındaki ilişki açısından fiziksel bağlantılardan hareket etmesi nedeniyle gerçeğe yakın en yakın sonuçları verir. Çok yaygın olarak kullanılmamaktadır. Gider unsurları ile iş hacmi arasındaki fiziksel ilişkinin saptanmasının zor olduğu malzemeler ve endirekt giderler mevcuttur. – Temizlik malzemesi tüketimi Daha çok standart maliyetlerin olduğu işletmelerde kullanılmaktadır.

20 Muhasebe Yöntemi Gider hesaplarının sabit ve değişken olarak ikiye ayrılması – Dönemler arasındaki değişimlerin tespiti Sabit ve değişken maliyetlerin belirlenmesi Maliyet fonksiyonunun saptanması

21 Örnek AYLIK ÜRETİM VE GİDERLER AYLAR123456TOPLAM Üretim Miktarı (Birim mamul) 300250350400 3002.000 Giderler(TL): İlk madde tüketimi3.1002.5003.6004.2004.3003.30021.000 Direkt işçilik6.0005.0007.0008.000 6.00040.000 Endirekt işçilik3.3003.2503.3503.400 3.30020.000 Amortismanlar500 3.000 Enerji giderleri4003504505005504502.700 Bakım ve onarım giderleri 500450550600550 3.200 Diğer genel üretim giderleri 2.1002.0502.150 2.2002.15012.800 Genel yönetim giderleri1.500 1.600 9.200 Toplam maliyet17.40015.60019.10020.85021.10017.850111.900

22 Örnek AYLIK ÜRETİM VE GİDERLER AYLAR123456 Üretim Miktarı (Birim mamul)--17+40+140-25 Giderler(TL): İlk madde tüketimi--19+44+16+2-23 Direkt işçilik--17+40+140-25 Endirekt işçilik--2+3+10-3 Amortismanlar-00000 Enerji giderleri--13+29+11+10-18 Bakım ve onarım giderleri--10+22+9-80 Diğer genel üretim giderleri--2+50+2-2 Genel yönetim giderleri-000+70

23 Örnek – İlk Madde Tüketimi AYLIK ÜRETİM VE GİDERLER AYLAR123456 Üretim Miktarı (Birim mamul)--17+40+140-25 Giderler(TL): İlk madde tüketimi--19+44+16+2-23  Üretim miktarı ile ilk madde tüketimini karşılaştırınız  Üretim miktarı ile ilk madde tüketimi arasında paralellik var mı?  Ufak farklılıkların sebebi neler olabilir?  İlk madde tüketimi, değişken gider mi yoksa sabit gider mi?

24 Örnek – Direkt İşçilik Giderleri AYLIK ÜRETİM VE GİDERLER AYLAR123456 Üretim Miktarı (Birim mamul)--17+40+140-25 Giderler(TL): Direkt işçilik--17+40+140-25  Üretim miktarı ile direkt işçilik giderlerini karşılaştırınız  Üretim miktarı ile direkt işçilik giderleri arasında paralellik var mı?  Direkt işçilik giderleri, değişken gider mi yoksa sabit gider mi?

25 Örnek – Endirekt İşçilik Giderleri AYLIK ÜRETİM VE GİDERLER AYLAR123456 Üretim Miktarı (Birim mamul)--17+40+140-25 Giderler(TL): Endirekt işçilik--2+3+10-3  Üretim miktarı ile endirekt işçilik giderlerini karşılaştırınız  Üretim miktarı ile endirekt işçilik giderleri arasında paralellik var mı?  Endirekt işçilik giderleri, değişken mi, sabit mi yoksa yarı değişken mi?  y = a + bx açısından değerlendiriniz.

26 Örnek - Amortismanlar AYLIK ÜRETİM VE GİDERLER AYLAR123456 Üretim Miktarı (Birim mamul)--17+40+140-25 Giderler(TL): Amortismanlar-00000  Üretim miktarı ile amortisman giderlerini karşılaştırınız  Üretim miktarı ile amortisman giderleri arasında paralellik var mı?  Amortisman giderleri, değişken mi, sabit mi?

27 Örnek – Enerji Giderleri AYLIK ÜRETİM VE GİDERLER AYLAR123456 Üretim Miktarı (Birim mamul)--17+40+140-25 Giderler(TL): Enerji giderleri--13+29+11+10-18  Üretim miktarı ile enerji giderlerini karşılaştırınız  Üretim miktarı ile enerji giderleri arasında paralellik var mı?  Enerji giderleri, değişken mi, sabit mi, yarı değişken mi?  y = a + bx açısından değerlendiriniz.

28 Örnek – Bakım ve Onarım Giderleri AYLIK ÜRETİM VE GİDERLER AYLAR123456 Üretim Miktarı (Birim mamul)--17+40+140-25 Giderler(TL): Bakım ve onarım giderleri--10+22+9-80  Üretim miktarı ile bakım ve onarım giderlerini karşılaştırınız  Üretim miktarı ile bakım ve onarım giderleri arasında paralellik var mı?  Bakım ve onarım giderleri, değişken mi, sabit mi, yarı değişken mi?  y = a + bx açısından değerlendiriniz.

29 Örnek – Genel Üretim Giderleri AYLIK ÜRETİM VE GİDERLER AYLAR123456 Üretim Miktarı (Birim mamul)--17+40+140-25 Giderler(TL): Endirekt işçilik--2+3+10-3 Diğer genel üretim giderleri--2+50+2-2  Üretim miktarı ile genel üretim giderlerini karşılaştırınız  Üretim miktarı ile genel üretim giderleri arasında paralellik var mı?  Genel üretim giderleri, değişken mi, sabit mi, yarı değişken mi?  y = a + bx açısından değerlendiriniz.

30 Örnek – Genel Yönetim Giderleri AYLIK ÜRETİM VE GİDERLER AYLAR123456 Üretim Miktarı (Birim mamul)--17+40+140-25 Giderler(TL): Genel yönetim giderleri-000+70  Üretim miktarı ile genel yönetim giderlerini karşılaştırınız  Üretim miktarı ile genel yönetim giderleri arasında paralellik var mı?  Genel yönetim giderleri, değişken mi, sabit mi, yarı değişken mi?  y = a + bx açısından değerlendiriniz.

31 Örnek MUHASEBE YÖNETİMİNDE SABİT – DEĞİŞKEN GİDER AYRIMI Giderin TürüTutarıDeğişkenSabit İlk madde tüketimi21.000 - Direkt işçilik40.000 - Endirekt işçilik20.000- Amortismanlar3.000- Enerji giderleri2.700 - Bakım ve onarım giderleri3.200 - Diğer genel üretim giderleri12.800- Genel yönetim giderleri9.200- TOPLAM111.90066.90045.000 Toplam Maliyet Toplam Değişken Maliyet Toplam Sabit Maliyet

32 Örnek Toplam maliyet fonksiyonu – y = a + bx – a = 45.000 – bx = 66.900 – Bu durumda, üretim 2.000 mamul ise b/2.000 = 66.900 / 2.000 b = 33.45 TL/birim – y = 45.000 + 33.45x (6 aylık fonksiyon) – y = (45.000 / 6) + 33.45x – y = 7.500 + 33.45x (aylık fonksiyon)

33 Muhasebe Yöntemi Genel Değerlendirme Sadece sabit giderleri dikkate alır. Sadece değişken giderleri dikkate alır. – Tümüyle sabit ya da değişken olarak nitelenemeyen giderler dikkate alınmaz. – Değişkenlik durumu tartışmalı olan giderler, istatistiki yöntemlerle hesaplanır. Amortismanlar, genel yönetim giderleri, ilk madde tüketimi, direkt işçilik giderleri muhasebe yöntemi içerisinde kalır.

34 Muhasebe Yöntemi Genel Değerlendirme Muhasebe yönteminde ayrı ayrı hesaplar açılmalıdır. İşçilik giderleri – Üretici işçilik………………….değişken gider – Yardımcı işçilik……………….yarı değişken gider – Yönetici işçilik………………..normal faaliyetlerde sabit kalma eğiliminde olan gider

35 Matematiksel ve İstatistiki Teknikler Grafik tekniği En yüksek ve en düşük hacimler tekniği Çifte ortalama tekniği En küçük kareler tekniği – Değişken giderler – Sabit giderler – Yarı değişken giderler

36 Grafik Tekniği AylarÜretim Miktarı(Birim)Toplam Maliyet (TL) 190048.000 280042.000 31.10052.000 470040.000 51.00050.000 61.20058.000

37 Grafik Tekniği

38 Toplam maliyet doğrusunun eğimi = ax’deki a’dır. Toplam maliyette meydana gelen değişim / üretim miktarında meydana gelen değişim a = ∆y / ∆x = yb – ya / xb – xa a = 56.400 – 43.200 / 1.200 – 800 a = 33 TL/birim mamul

39 Grafik Tekniği y = a + bx 43.200 = a + 33 (800) a = 16.800 TL/ay 56.400 = a + 33 (1.200) a = 16.800 TL/ay TM = 16.800 + 33x

40 Değerlendirme Objektif değildir. Kişisel yargı ve görme yeteneğine bağlı olarak birbirinden farklı doğrular çizilebilmektedir.

41 En Yüksek ve En Düşük Hacimler Tekniği En kolay yöntemdir. En yüksek ve en düşük iş hacimleri ve bunlara karşılık olan gider veya maliyet tutarları alınır. AylarÜretim Miktarı(Birim)Toplam Maliyet (TL) 190048.000 280042.000 31.10052.000 470040.000 51.00050.000 61.20058.000

42 En Yüksek ve En Düşük Hacimler Tekniği a = ∆y / ∆x = yb – ya / xb – xa a = 58.000 – 40.000 / 1.200 – 700 a = 36 TL/birim mamul

43 En Yüksek ve En Düşük Hacimler Tekniği y = a + bx 58.000 = a + 36 (1.200) a = 14.800 TL/ay 40.000 = a + 33 (700) a = 14.800 TL/ay TM = 14.800 + 36x

44 Değerlendirme Kişisel yargılara yer yoktur. Uç noktalar dikkate alındığından geçici veya tesadüfi dalgalanmalardan etkilenmektedir.

45 Çifte Ortalama Tekniği Düşük hacim dönemleri ile yüksek hacim dönemleri dikkate alınır. Dönem sayısının eşit sayıda olması öngörülür.

46 Örnek AylarÜretim Miktarı(Birim)Toplam Maliyet(TL) 470040.000 280042.000 190048.000 51.00050.000 31.10052.000 61.20058.000

47 Örnek Düşük Üretim DönemleriYüksek Üretim Dönemleri AylarÜretim Miktarı Toplam Maliyet AylarÜretim Miktarı Toplam Maliyet 470040.00051.00050.000 280042.00031.10052.000 190048.00061.20058.000 Toplam32.400130.00033.300160.000 Ortalama180043.33311.10053.333 a = ∆y / ∆x = yb – ya / xb – xa a = 53.333 – 43.333 / 1.100 – 800 a = 33,33 TL/birim mamul

48 Örnek y = a + bx 43.333= a + 33.33 (800) a = 16.670 TL/ay 53.333 = a + 33 (1.100) a = 16.670 TL/ay TM = 16.670 + 33.33x

49 Değerlendirme Grafik tekniğine oranla tarafsızdır. En yüksek ve en düşük hacimleri dikkate aldığından iki gözlem dönemini değil, tüm dönemi dikkate almaktadır. Grafik tekniği ile en yüksek en düşük hacimler tekniğinden daha güvenilirdir.

50 En Küçük Kareler Tekniği Dağılım grafiğindeki çeşitli noktalardan olan düşey uzaklıkların karelerinin toplamının en düşük olduğu doğrunun denkleminin saptanmasıdır. Kişisel yargılara yer yoktur. Maliyet veya gider fonksiyonu en uygun şekilde belirlenir. Gözlem sayısı arttıkça başarılı bir yöntemdir. Determinasyon katsayısı dikkate alınır.


"İŞLE 524 – İŞLE 531 Yönetim Muhasebesi Maliyet - Hacim İlişkilerinin Saptanması." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları