Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖĞRENME SINIF YÖNETİMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖĞRENME SINIF YÖNETİMİ"— Sunum transkripti:

1 ÖĞRENME SINIF YÖNETİMİ
Öğrenme tekrar ve yaşantılar sonucu davranışlarda meydana gelen oldukça kalıcı bir değişmedir.

2 İYİ BİR ÖĞRENME OLMASI İÇİN
SINIF YÖNETİMİ İYİ BİR ÖĞRENME OLMASI İÇİN Çevre koşulları : Okul, sınıf, okul çevresi, eğitim araç-gereçleri Psikolojik koşullar : Duygusal ve toplumsal ortam, sınıf yönetimi, disiplin

3 ÖĞRETMEN BECERİLERİ SINIF YÖNETİMİ Zamanı iyi kullanma
Öğrenci davranışlarını yönetme-sınıf yönetimi Sunum yapma Öğretimi değerlendirme Öğrencilere dönüt verme

4 OKUL Toplumun ve bireylerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak üzere istendik olarak kurulmuş formal bir örgüttür.

5 SINIF Öğretimin yapıldığı, öğretmenin öğrencilerle yüzyüze geldiği yer.

6 SINIFIN YAPISAL ÖZELLİKLERİ
1-Çok boyutluluk: Aynı anda sınıfta birden fazla etkinliğin gerçekleşmesi. 2-Yakınlık-anındalık: Sınıfta olaylar anında oluşur ve ertelemek mümkün değildir. (Öğrencinin arkadaşını şikayet etmesi gibi). 3-Öngörememe: Ne kadar iyi planlanırsa planlansın, sınıftaki olayların hepsinin tahmin edilmesi mümkün değildir.

7 SINIFIN YAPISAL ÖZELLİKLERİ
4-Açıklık: Sınıfta gizlilik yoktur. Her şey tüm öğrencilerin gözü önündedir. 5-Ortak tarih: Ortak yaşantılar. Olumlu olumsuz yaşanan her olayı sınıf birlikte yaşar. İleriye yönelik ipuçları oluşturur.

8 Geleneksel olarak: Öğretmen otoritesinin sınıfa hakim kılınması
SINIF YÖNETİMİ Geleneksel olarak: Öğretmen otoritesinin sınıfa hakim kılınması TANIM Genel olarak sınıf yönetimi, sınıfta etkili bir öğrenme çevresinin oluşturulması ve eğitim-öğretim amaçları doğrultusunda yönetilmesidir. Geniş manada: Sınıf kurallarının belirlenmesi, uygun bir sınıf düzeninin sağlanması, öğretimin ve zamanın etkili yönetilmesi, öğrenci davranışlarının denetlenmesi ve böylece olumlu bir öğrenme ikliminin oluşturulmasıdır.

9 SINIF YÖNETİMİNİN ÖZELLİKLERİ
1-Sınıf yönetimi okul yönetimi içinde bir alandır. Okuldaki yönetim biçimi sınıfı etkiler. Okuldaki disiplin sınıftaki disiplini etkiler. 2-Öğretmenin yaklaşımı sınıf yönetimini etkiler. Öğretmenin eğitim felsefesi, kişiliği vb. (demokratik-otokratik) 3-Sınıf yönetimi, öğretim ve sınıf düzeni temelleri üzerine kuruludur. Öğretmen bu iki alanda yeterli olmalıdır.

10 SINIF YÖNETİMİNİN ÖZELLİKLERİ
4-Toplumsal kültür sınıf yönetimini etkiler. Ülkelerin kültürüne göre değişir. Ör. Japonya-A.B. ülkeleri farkı. 5-Öğrencilerin ihtiyaçlarına, gelişim özelliklerine sınıfın düzeyine göre farklılık gösterir. 6-Her yerde ve zamanda geçerli bir sınıf yönetimi anlayışı yoktur. Birçok iç ve dış faktörden etkilenmektedir.

11 SINIF YÖNETİMİNİ ETKİLEYEN ETMENLER
1-Öğrencilerin özellikleri ve gereksinimleri: Öğrencilerin geldikleri çevre, aile vb. 2-Okulun yönetim yapısı: Çok disiplinli bir okulda sınıf yönetimi etkilenebilir ve öğretim etkinlikleri 2. plana atılabilir. 3-Öğretmenlerin sahip olduğu kişisel geçmiş: Öğretmenin önyargıları, değer yargıları vb. 4-Okulun amaçlarına göre, öğretmenlerin inanışları: Öğretmenler içinde bulundukları şartlara göre, öğretme konusunda bir inanış geliştirirler

12 SINIF YÖNETİMİNİ ETKİLEYEN ETMENLER
5-Öğretmenlerin sınıf yönetimi konusundaki eğitimi: Hizmet öncesi eğitimlerinde sınıf yönetimi alanında yetersiz eğitilmeleri. 6-Okulun başarısızlığında öğrenci riski: Öğrencilerin bazı toplumsal veya psikolojik nedenlerle başarısız olmalarının engellenememesi ve öğretmenin yetersiz kalması. 7-Güç-kontrol sorunları: Kontrol okulun temel sorunudur. Okul dışında rahat davranabilen öğrencinin bu özgürlüğünün alınması sorun yapmaktadır.


"ÖĞRENME SINIF YÖNETİMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları