Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SINIF YÖNETİMİ Öğrenme tekrar ve yaşantılar sonucu davranışlarda meydana gelen oldukça kalıcı bir değişmedir. ÖĞRENME.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SINIF YÖNETİMİ Öğrenme tekrar ve yaşantılar sonucu davranışlarda meydana gelen oldukça kalıcı bir değişmedir. ÖĞRENME."— Sunum transkripti:

1 SINIF YÖNETİMİ Öğrenme tekrar ve yaşantılar sonucu davranışlarda meydana gelen oldukça kalıcı bir değişmedir. ÖĞRENME

2 SINIF YÖNETİMİ Çevre koşulları : Okul, sınıf, okul çevresi, eğitim araç- gereçleri İYİ BİR ÖĞRENME OLMASI İÇİN Psikolojik koşullar : Duygusal ve toplumsal ortam, sınıf yönetimi, disiplin

3 SINIF YÖNETİMİ 1. Zamanı iyi kullanma 2. Öğrenci davranışlarını yönetme-sınıf yönetimi 3. Sunum yapma 4. Öğretimi değerlendirme 5. Öğrencilere dönüt verme ÖĞRETMEN BECERİLERİ

4 Toplumun ve bireylerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak üzere istendik olarak kurulmuş formal bir örgüttür. OKUL

5 Öğretimin yapıldığı, öğretmenin öğrencilerle yüzyüze geldiği yer. SINIF

6 1-Çok boyutluluk: Aynı anda sınıfta birden fazla etkinliğin gerçekleşmesi. 2-Yakınlık-anındalık: Sınıfta olaylar anında oluşur ve ertelemek mümkün değildir. (Öğrencinin arkadaşını şikayet etmesi gibi). 3-Öngörememe: Ne kadar iyi planlanırsa planlansın, sınıftaki olayların hepsinin tahmin edilmesi mümkün değildir. SINIFIN YAPISAL ÖZELLİKLERİ

7 4-Açıklık: Sınıfta gizlilik yoktur. Her şey tüm öğrencilerin gözü önündedir. 5-Ortak tarih: Ortak yaşantılar. Olumlu olumsuz yaşanan her olayı sınıf birlikte yaşar. İleriye yönelik ipuçları oluşturur. SINIFIN YAPISAL ÖZELLİKLERİ

8 SINIF YÖNETİMİ Genel olarak sınıf yönetimi, sınıfta etkili bir öğrenme çevresinin oluşturulması ve eğitim-öğretim amaçları doğrultusunda yönetilmesidir. TANIM Geleneksel olarak: Öğretmen otoritesinin sınıfa hakim kılınması Geniş manada: Sınıf kurallarının belirlenmesi, uygun bir sınıf düzeninin sağlanması, öğretimin ve zamanın etkili yönetilmesi, öğrenci davranışlarının denetlenmesi ve böylece olumlu bir öğrenme ikliminin oluşturulmasıdır.

9 SINIF YÖNETİMİNİN ÖZELLİKLERİ 1-Sınıf yönetimi okul yönetimi içinde bir alandır. Okuldaki yönetim biçimi sınıfı etkiler. Okuldaki disiplin sınıftaki disiplini etkiler. 2-Öğretmenin yaklaşımı sınıf yönetimini etkiler. Öğretmenin eğitim felsefesi, kişiliği vb. (demokratik-otokratik) 3-Sınıf yönetimi, öğretim ve sınıf düzeni temelleri üzerine kuruludur. Öğretmen bu iki alanda yeterli olmalıdır.

10 SINIF YÖNETİMİNİN ÖZELLİKLERİ 4-Toplumsal kültür sınıf yönetimini etkiler. Ülkelerin kültürüne göre değişir. Ör. Japonya-A.B. ülkeleri farkı. 5-Öğrencilerin ihtiyaçlarına, gelişim özelliklerine sınıfın düzeyine göre farklılık gösterir. 6-Her yerde ve zamanda geçerli bir sınıf yönetimi anlayışı yoktur. Birçok iç ve dış faktörden etkilenmektedir.

11 SINIF YÖNETİMİNİ ETKİLEYEN ETMENLER 1-Öğrencilerin özellikleri ve gereksinimleri: Öğrencilerin geldikleri çevre, aile vb. 2-Okulun yönetim yapısı: Çok disiplinli bir okulda sınıf yönetimi etkilenebilir ve öğretim etkinlikleri 2. plana atılabilir. 3-Öğretmenlerin sahip olduğu kişisel geçmiş: Öğretmenin önyargıları, değer yargıları vb. 4-Okulun amaçlarına göre, öğretmenlerin inanışları: Öğretmenler içinde bulundukları şartlara göre, öğretme konusunda bir inanış geliştirirler

12 SINIF YÖNETİMİNİ ETKİLEYEN ETMENLER 5-Öğretmenlerin sınıf yönetimi konusundaki eğitimi: Hizmet öncesi eğitimlerinde sınıf yönetimi alanında yetersiz eğitilmeleri. 6-Okulun başarısızlığında öğrenci riski: Öğrencilerin bazı toplumsal veya psikolojik nedenlerle başarısız olmalarının engellenememesi ve öğretmenin yetersiz kalması. 7-Güç-kontrol sorunları: Kontrol okulun temel sorunudur. Okul dışında rahat davranabilen öğrencinin bu özgürlüğünün alınması sorun yapmaktadır.


"SINIF YÖNETİMİ Öğrenme tekrar ve yaşantılar sonucu davranışlarda meydana gelen oldukça kalıcı bir değişmedir. ÖĞRENME." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları