Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

VII. Nervus facialis. Nervus facialis Sulcus bulbopontinus N. intermedius Motor ve duyu lifleri içeren miks bir sinir beyin sakını iki kök şeklinde terk.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "VII. Nervus facialis. Nervus facialis Sulcus bulbopontinus N. intermedius Motor ve duyu lifleri içeren miks bir sinir beyin sakını iki kök şeklinde terk."— Sunum transkripti:

1 VII. Nervus facialis

2 Nervus facialis Sulcus bulbopontinus N. intermedius Motor ve duyu lifleri içeren miks bir sinir beyin sakını iki kök şeklinde terk eder

3 Nucleus nervi facialis Nucleus nervi facialis Motor Nuclei tractus solitarii Nucleus salivatorius superior ÖVA GVE ÖVE

4 Mimik kaslarına somotomotor innervasyon M. digastricus’un arka karnı M. stylohyoideus M. stapedius ÖVE Sinirin büyük kısmını oluşturur Mimik kasları, 2. yutak kavsinin mezenkiminden gelişir

5 GVE Gl. lacrimalis Gl. submandibularis Gl. sublingualis Nasopharynx’teki bezler Sert damaktaki bezler giden Preganglionik parasempatik lifler vardır N. intermedius içinde nucleus salivatorius superior ‘dan başlayan ve Bazı bezlerin parasempatik inervasyonu sağlar Visseromotor parasempatik

6 Meatus acusticus internus ‘dan geçerek temporal kemiğin pars petrosa parçasındaki canalis facialis’ in içine girer geniculum’u oluşturur Ganglion geniculi GSA ve tat duyusunun birinci nöronu var Meatus acusticus internus Canalis facialis Geniculum Kafatasını terk eder Ganglion Geniculi

7 Canalis facialiste n. petrosus major n. stapedius chorda tympani dallarını verir Canalis facialis’i ve cavum caranii ‘yi terk eder FORAMEN EUM

8 Meatus acusticus internus Canalis facialis Foramen stylomastoideu m Plexus intraparatideus Rr. temporales Rr. zygomatici Rr. buccales R. marginalis mandibulae R. colli (cervicalis) Platysma M. digastricus’un arka karnı M. stylohyoideus M. stapedius ÖVE Somotomotor Brankiomotor

9 Plexus intraparatideus

10 M. digastricus’un arka karnı M. stylohyoideus

11 M. stapedius Felcinde hiperacusia görülür

12

13

14 ganglion pterygopalatina N.petrosus major içerisinde damak mukozasından gelen tat duyusunu taşıyan lifler ile başlayarak preganglionik parasempatik lifler bulunur giden n. petrosus major ‘e sempatik lifler n.petrosus profundus ile plexus timpanicus’dan gelir N.petrosus major daha sonra Canalis pterygoidei içerisina girer ve n. canalis pterygoidei adını alır ve ganglion pterygopalatina da sonlanır buradan başlayan postsinaptik parasempatik lifler n.maxillaris’ in r. zygomaticotemporalis dalı aracılığı ile n. lacrimalis’e katılır ve Nucleus salivatorius superior Gl. Lacrimalis Sekretomotor GVE inervasyonunu sağlar

15 Plexsus caroticus internus n.petrosus profundus n.canalis pterygoideii Vidius siniri N.petrosus major daha sonra Canalis pterygoidei içerisina girer ve n. canalis pterygoidei adını alır ve

16 N. stapedius m. stapedius uyarır

17 Chorda tympani N. facialis’ten canalis facialis içerisinde ayrılır içerisinde dilin 2/3 ön kısmından tat duyusu taşıyan lifler ve preganglionik parasempatik lifler bulunur Ganglion geniculi pseudounipolar nöronların periferik uzantıları Sentral uzantıları n.intermedius’a katılarak Nuclei solitarii gider Nucleus salivatorius superior ‘dan başlar Chorda tympani fossa infratemporalis’de n.lingualis’e katılır Ganglion submandibulare Gangliondan başlayan postganglionik parasempatik lifler Gl. submandibulare Gl. sublinguale

18

19 GSA Çeşitli bölgelerin somatik duyusunun alınması Kulak kepçesi Kulağın arkasında küçük bir alan Kulak zarının iç kısmı SOMATOSENSİTİF LİFLER

20 ÖVA Chorda tympani Dilin 2/3 ön kısmından tat duyusu Yumuşak ve sert damak

21 Özel duyu tat ÖVA N. facialis (chorda tympani) N. glossopharyngeus N. vagus

22 Area gustatoria Alan 43

23 Kornea refleksi Cornea veya conjunctiva’ya dokunulması göz kapaklarının kapanması ile sonuçlanan bir refleks harekete sebeb olur Nucleus principalis nervi trigemini Cornea veya conjunctiva Alınan duyu impulsları n.ophthalmicus Buradaki inter nöronlar aldıkları impulsları MLF aracılığı ile Nucleus nervi facialis m.orbicularis oculi’yi İnerve eden nöronlarına iletir

24 Cornea refleksi Efferent kısmı Afferent kısmı n.trigeminus’un n. ophthalmicus dalı N.Facialis

25 SANTRAL TİP FASİAL PARALİZİ

26 Nucleus nervi facialis’e cortex’den fibrae corticonucleares ile gelen liflerin tek taraflı olarak zedelenmesi lezyonun karşı tarafında yüzün alt yarısında üst motor nöron paralizi ye santral facial paralizi sebeb olur n.facialis’in bu tür supranuclear lezyonlarında paralizinin sadece yüzün alt kısmında görülmesinin nedeni Nucleus nervi facialis’in yüzün alt yarısındaki kasları inerve eden kısmına yalnız kontralateral korteksten yüzün üst yarısındaki kasları inerve eden kısmına ise her iki korteksten lif gelmesidir

27 Lezyonun karşı tarafıda Göz seviyesinin altında Ağız bölgesindeki kaslarda parezi veya paralizi görülür Ağız sağlam tarafa doğru kayar Göz ve alınla ilgili mimik kaslarında parezi veya paralizi görülmez Gözünü kapayabilir Alnını kırıştırabilir Kornea refleksi kaybolmaz

28

29 PERİFERİK TİP FASİAL PARALİZİ BELL PARALİZİ N. facialis lezyonlarında ortaya çıkan tablo Beyin sakından çıktığı zaman zedelenirse ortaya çıkan semptomlar

30 Yüzün lezyon tarafındaki yarımında Mimik kaslarda alt motor nöron tipi paralizi Hasta alnını kırıştıramaz Gözünü kapatamaz Dudaklarını büzemez Islık çalamaz Ağız bileşkesi aşağı sarkar Ağız sağlam tarafa kayar ** Kornea refleksi kaybolur ** Sublingual ve submandibular bezde fonksiyon bozukluğu **lakrimal bezde fonksiyon bozukluğu m.stapedius’un paralizine bağlı hyperacusis *** dil 2/3 ön kısmında tat duyusunda kayıp

31 **Yüzün lezyon tarafındaki yarımında Mimik kaslarda alt motor nöron tipi paralizi Hasta alnını kırıştıramaz Gözünü kapatamaz Dudaklarını büzemez Islık çalamaz Ağız bileşkesi aşağı sarkar Ağız sağlam tarafa kayar ** Kornea refleksi kaybolur **M.stapedius’un paralizine bağlı hyperacusis Forame stylomastoideum’dan çıktığı yerde zedelenirse

32 Ganglion geniculi’in proksimalindeki n.facialis lezyonlarındaaksonların yanlış rejenerasyonu sonucu n.intermedius’taki preganglionik parasempatik lifler Chorda tympani yerine n.petrosus majör içerisine girer ve glandula lacrimalis’e gider Bu durumda kişi yemek yerken lezyon tarafındaki gözünden yaş akar Crocodile tears syndrome timsah göz yaşları sendromu

33 Bell palsyStroke (right side) Santral tipte fasial sinir paralizisiPeriferik tipte fasial sinir paralizisi

34 N. Facialis’in zedelenmesi sonucu Bell paralizisi (Bell’s palsy) denilen tablo ortaya çıkar. Infranüklear fasial sinir paralizisi

35 N. facialis Miks bir sinirdir (motor, sensitif, parasempatik) Mimik kaslarına somotomotor innervasyon sağlar Ganglion geniculi sensitif çekirdeğidir Chorda tympani adlı dalı dilin 2/3 ön kısmından tat duyusu alır ve Fissura petrotympanica’dan nevrax’a girer Parasempatik lifleri Gl. lacrimalis, Gl. sublingualis ve Gl. submandibularis’e innervasyon sağlar Parasempatik liflerin çekirdeği gang. pteryopalatinumdur Timsah ağlaması sendromu Bell paralizisi Santral tip fasiyal paralizi ÖZET

36 VIII. Nervus vestibulocochlearis

37 N. Vestibularis N. Cochlearis Sulcus bulbopontinus

38 N. Vestibularis SSA Os temporale Pars petrosa Meatus acusticus internus Ganglion vestibulare ( Scarpa ganglionu ) Bipolar nöronların Central uzantısı N. Vestibularis I.nöron Macula utriculi Macula sacculi Crista ampullaris Nucleus vestibularis superior Nucleus vestibularis lateralis Nucleus vestibularis medialis Nucleus vestibularis inferior II.nöron III.nöron CEREBELLUM

39 N. Cochlearis Ganglion spirale Bipolar nöronların Corti organı Organum spirale Central uzantısı N. Cochlearis Nucleus cochlearis ventralis Nucleus cochlearis dorsalis II.nöron I.nöron İŞİTME YOLLARI LEMNİSCUS LATERALİS

40

41 IX. Nervus glossopharyngeus

42 GSA ÖVE Branchiomotor kaslarına somotomotor innervasyon M. stylopharyngeus Çeşitli bölgelerin somatik duyusunun alınması Dış kulak Kulak zarının iç yüzü Nasopharyx Dilin arka 1/3 bölümü ÖVA Dilin 1/3 arka kısmından tat duyusu GVE Bazı bezlerin parasempatik innervasyonu Parotis bezi Larynx’teki düz kas ve bezler Pharynx’ teki düz kas ve bezler Pharynx hareketleri GVA Sinus caroticus’taki baroreseptörler Glomus caroticum’daki kemoreseptörler

43

44 The Glossopharyngeal Nerve PLAY

45 N. glossopharyngeus Sulcus retroolivatis’ten beyni terk eder Foramen jugulare’den nevrax’ı terk eder

46 ÖVE Branchiomotor kaslarına somotomotor innervasyon M. stylopharyngeus

47 Somotomotor liflerin kaynağı formatio reticularis içerisinde bulunan Nucleus ambiguus’tur

48 Branchiomotor kaslarına somotomotor innervasyon M. stylopharyngeus Yutma ve konuşma sırasında Pharynx’i yukarı kaldırır M. stylopharyngeus

49 Parotis bezi Larynx’teki düz kas ve bezler Pharynx’ teki düz kas ve bezler parasempatik innervasyonu GVE

50 Nucleus salivatorius inferior parasempatik liflerin kaynağı N. Glossopharyngeus içindeki GVE N. tympanicus Temporal kemikdeki canaliculus tympanicus N. Petrosus minor N. auriculotemporalis N. mandibularis ganglion oticum GL. parotidea Ganglion inferius‘dan başlar Plexus tympanicus promontorium Potsinaptik parasempatik lifler

51

52 GSA Çeşitli bölgelerin somatik duyusunun alınması Dış kulak Kulak zarının iç yüzü Nasopharyx Dilin arka 1/3 bölümü

53 Membrana tympani’nin sensitif innervasyonu Dış yüzü N. vagus r. auricularis N. trigeminus n. auriculotemporalis İç yüz N. glossopharyngeus, N. facialis

54 Genel duyu Özel duyu (tat) N. facialis (chorda tympani) N. glossopharyngeus N. vagus N. trigeminus N. glossopharyngeus Dilin 1/3 arka kısmından tat duyusu Yumuşak ve sert damak ÖVA

55 Sinus caroticus’taki Baroreseptörler Glomus caroticum’daki kemoreseptörler Ramus sinus carotici (Hering siniri) Duyu taşır GVA

56 sinus caroticus mmHg Gang. inf Foramen jugulare Tr. solitarius Reticular formasyon, Hypothalamus’taki merkezler Kardiovasküler cevaplar (kan basıncı) Respiratuvar reflekler (CO 2, O 2 ) CO 2 O 2 Glomus caroticum

57 N. glosopharyngeus Miks bir sinirdir (motor, sensitif, parasempatik) Branchiomotor kasa “M. stylopharyngeus” giden lifler (ÖVE) Nucleus ambiguus’un üst kısmından başlar Foramen jugulareden nevrax’ı terk eder preganglionik parasempatik lifleri ganglion oticum’da sinaps yapar ve daha sonra gl. parotidea’ya innervasyon sağlar Dilin 1/3 arka kısmından tat ve genel duyu impulsları alır Baroreseptörlerden ve kemoreseptörlerden impulsları taşır ÖZET

58 X. Nervus vagus

59 En uzun kraniyal sinir Üç nukleusu İki ganglionu var Ganglion superius jugulara Ganglion inferius nodosum

60 Ganglion superius Ganglion jugulara GSA liflerin I nöronları bulunur periferik uzantıları Kulağın arka kısmı Meatus acusticus externus Kulak zarının dış kısmı Pharynx Ganglion inferius Ganglion nodosum GVA liflerin I nöronları bulunur periferik uzantıları Larynx pharynx Toraks’taki organlar dan Abdomen’de flexura coli sinistra ‘ya kadar tüm sindirim kanalı organlarından visseral duyu taşır Arcus aorta’daki baroreseptörler Glomus aorticum’daki kemoreseptörler GSA GVA

61 ÖVE Branchiomotor kaslarına somotomotor innervasyon Pharynx’in istemli kasları Larynx’in istemli kaslarının büyük çoğunluğu Dilin ekstrinsik kası M. palatoglossus GVE Bazı bezlerin parasempatik innervasyonu Larynx’teki düz kas ve bezler Pharynx’ teki düz kas ve bezler Toraks’taki organların innervasyonu Abdomen’deki organların innervasyonu Ganglion inferius Ganglion nodosum GVA liflerin I nöronları bulunur periferik uzantıları Epiglotis çevresinden tat duyusu ÖVA

62 PLAY R. Meningeus R.Auricularis Arnold siniri R. pharyngeus N.laryngeus superior Rr. Cardiaci cervicales superiores Rr. Cardiaci cervicales inferiores N.Laryngeus recurrens inferior

63 N. X Sulcus retroolivaris’ten ayrılır Nucleus ambiguus’un orta kısmından kaynaklanır

64 Foramen jugulare içerisinde iken r. internus (kranial parçaya ait olan lifler) n. vagus’a katılır * Nervus vagus N.Accessory r. internus

65 V. jugularis interna N IX N X N XI foramen jugulare

66 A. carotis interna v. jugularis interna Vagina carotica N. V A G U S

67 XI. Nervus accessorius

68 N. XI Sulcus retroolivaris’ten ayrılır

69 Motor bir sinirdir Kranial ve spinal olmak üzere iki kökü vardır

70 Özel visseral efferent Special viscerel efferent M. sternocleidomastoideus ve m. trapezius’ un üst parçasını inerve eder ÖVE Branchiomotor kaslarına somotomotor inervasyon Larynx ve pharynx’in istemli kasları Kranial parça radix cranialis ÖVE spinal parça radix spinalis ÖVE Branchiomotor kaslarına somotomotor inervasyon

71 Foramen jugulare ‘den Kafa dışına çıkınca kranial parçaya ait olan lifler r. internus n. vagus’a katılır Bu yüzden ramus cranialis’e pars vagalis adı da verilir ve n.vagus’un dalları içinde Larynx - pharynx ve yumuşak damak kaslarına gider * Nervus vagus Accessory vagal nerve Kranial kökünü nucleus ambiquus içindeki nöronların aksonları yapar

72 Nervus vagus Spinal accessory nerve Spinal kökü oluşturan lifler medulla spinalis’in ilk 5 segmentinde cornu anterior’da bulunan nöronların uzantıları meydana getirir Spinal kökün lifleri yukarı doğru yükselir foramen magnum’dan geçer Kranial kökün lifler ile birleşir M. Trapezius M. sternocleidomastoideus

73

74

75

76

77 N. accessorius Saf somotomotor bir sinirdir Kranial bölümü Nucleus ambiguus’un alt kısmından başlar Spinal bölümü ise 1-5. medulla spinalis segmentlerinden kaynaklanır Kranial ve spinal bölüm birleştikten sonra foramen jugularede R. internus ve R. externus’a ayrılır R. internus, N. vagus’a katılır R. externus ise M. sternocleidomastoideus ve M. trapezius’a innervasyon sağlar Felcinde düşük omuz ve torticollis oluşur ÖZET

78 XII. Nervus hypoglossus

79

80 Dil kaslarının motor siniri

81 Bulbus Beyin sakını sulcus anterolateralis’ ten sulcus preolivaris birkaç kök halinde terk eder

82 Nervus hypoglossus Nucleus motorius nervi hypoglossi

83 GSE Ocsipital kemikteki canalis nervi hypoglossi ‘den geçerek cavum cranii’ den çıkar a. Carotis externa ve dallarını dıştan çaprazlar N. hypoglossus A.carotis interna V. jugularis interna M. digastricus venter posterior Os hyoideum hizasında dil köküne girer

84 Bu kası uyaran nöronlar sadece karşı taraf korteksten Kortikonüklear lif alır Dil köküne girer İntrinsik dil kasları Ekstrinsik dil kaslarından m.hyoglossus m.styloglossus m.genioglossus m.palatoglossus hariç

85 Ganglion cervicale superius N. vagus ganglion inferius N.lingualis bağlantıları vardır Radix superior Radix inferior Musculi infrahyoidei Nervus hypoglossus’dan ayrılan bir dal radix superior 1. ve 2. servikal spinal sinirlerden gelen bir dal radix inferior ile birleşir ve ansa cervicalis’i oluşturur

86 Tek taraflı XII. kraniyal sinir felcinde hasta dilini dışarı çıkardığında sağlam taraftaki m.geniglosus ‘un fonksiyonuna bağlı olarak dil lezyon tarafına doğru çıkar Dilin aynı yarısında atrofi görülür İki taraflı n. hypoglossus lezyonlarında dilin dışarı çıkarılmadığı, hatta ağız tabanında hiç hareket etmediği dikkati çeker

87


"VII. Nervus facialis. Nervus facialis Sulcus bulbopontinus N. intermedius Motor ve duyu lifleri içeren miks bir sinir beyin sakını iki kök şeklinde terk." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları