Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kulak (Dış ve orta) Levent SARIKCIOĞLU. Organa sensoria Göz Kulak Dil Burun Deri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kulak (Dış ve orta) Levent SARIKCIOĞLU. Organa sensoria Göz Kulak Dil Burun Deri."— Sunum transkripti:

1 Kulak (Dış ve orta) Levent SARIKCIOĞLU

2 Organa sensoria Göz Kulak Dil Burun Deri

3 OtosOtorhinolaryngology Otitis media AurisAuris media Kulak Organum vestibulocochleare Organum statoacusticum Organum oticum

4 Auris externa Auris media Auris interna işitme Denge

5 Ses dalgalarının toplanması iletim için uygun hale getirilmesi Çoğaltılması (Amplifikasyon) Şiddet ve frekansına göre çözümlenmesi Denge duyusu Estetik görünüm

6 Auris externa- Dış kulak Auricula (pinna, sayvan,kulak kepçesi) Meatus acusticus externus (dış kulak yolu)

7 AURICULA

8 Helix Crus helicis Anthelix Crura anthelicis Scapha Concha auricularis Cymba conchae Cavitas conchae Fossa triangularis Tragus Antitragus Lobulus auricularis Tuberculum auriculare (Darwin)

9

10

11 Auricula ile ilişkili kaslar  M. auricularis anterior  M. auricularis posterior  M. auricularis superior  M. helicis major  M. helicis minor  M. pyramidalis auriculae  M. antitragicus  M. transversus auriculae  M. obliquus auriculae  M. incisura helicis kasların siniri N. facialis

12 Auricula’nın damarları R. auricularis (A. carotis externa) R. auricularis anterior (A. temporalis superficialis) Sinirleri N. auriculotemporalis (N. mandibularis) R. auricularis (N. vagus) N. facialis N. auricularis magnus (Plexus cervicalis) N. occipitalis minor (plexus cervicalis)

13 N. occipitalis minor N. auricularis magnus

14

15

16

17

18

19 Microti Anoti, Atrezi Aksesuar auricula

20

21 MEATUS ACUSTICUS EXTERNUS Pars cartilaginea ~ 8mm Pars ossea ~16 mm

22 Gl. ceruminosa’nın salgısı Epitel hücreleri Toz Cerumen, Buşon

23 Dış kulak yolunun yıkanması sırasında N. vagus’un R. auricularis’inin uyarılması ile bradikardi, hipotansiyon ve sonuçta senkop görülebilir Senkop

24 Pars cartilagineanın yönü yukarıya, öne, içe Pars ossea’nın yönü aşağıya, arkaya, içe

25

26 Fissura petrotympanica (Glasser yarığı) Chorda tympani’nin giriş yeri Fissura petrotympanica

27 MEMBRANA TYMPANI Gr. tympanon: tef

28 MEMBRANA TYMPANI 55° Meatus acusticus externus Membrana tympani 9 mm Membrana tympani auris externa-dış iç-auris media Membrana tympani

29 Anulus tympanicus Incisura tympanica

30

31

32 dıştan görünüm

33 İçten görünüm

34 Umbo

35 Membrana tympani, malleus’un pozisyonu ve M. tensor tympani’nin içeri doğru çekmesi ile içe doğru çöküktür. En çökük görünen merkezi kısma Umbo membranae tympani denir.

36 Prominentia mallearis (malleus’un processus lateralis’i oluşturur) Stria mallearis (malleus’un manubrium mallei’si oluşturur)

37 Plica mallearis ant. Plica mallearis post.

38 Omentum minus Pars flaccida (gevşek bölüm) Pars tensa (gergin bölüm) Membrana tympani Pars flaccida (gevşek bölüm) Pars tensa (gergin bölüm)

39

40

41 Normal Otit Perfore

42

43

44 Membrana tympani’nin sensitif innervasyonu dış yüzü N. vagus (R. auricularis), N. trigeminus (N. auriculotemporalis) iç yüz N. glossopharyngeus, N. facialis

45 Kulak ağrısı ve diş ağrısının aynı zamanda görülmesi N. trigeminus’un mandibular dalından dolayıdır.

46 N. vagus’un R. auricularis’inin uyarılması ile Aksırma Öksürme Kusma Bradikardi....... Senkop

47

48 CAVITAS TYMPANI sagittal uzunluk: 15 mm transvers uzunluk: 6 mm (en dar yeri 2 mm)

49 cellula mastoidea Cavitas tympani tuba auditiva

50 Cavitas tympani kulak zarının üst kısmından çizilen bir horizontal çizgi ile iki kısma ayrılır Recessus epitympanicus (Attic) Cavitas tympanica proprium

51 Cavitas tympani Kulak kemikçiklerini barındırır (ossicula auditoria) Tuba auditiva ile pharyx’e bağlanır

52 Cavitas tympani’nin duvarları Paries tegmentalis (üst) Paries jugularis (alt) Paries mastoideus (arka) Paries caroticus (ön) Paries labyrinthicus (iç) Paries membranaceus (dış) üst alt iç dış

53 1.canal for tensor tympani muscle 2.auditory tube 3.internal carotid artery 4.facial nerve 5.geniculate ganglion 6.greater petrosal nerve 7.lesser petrosal nerve 8.promontory formed by 1st turn of cochlea 9.tympanic plexus 10.round window 11.lateral semicircular canal 12.facial canal and facial nerve 13.oval window for stapes 14.tympanic nerve from IX 15.jugular vein 16.opening to mastoid air cells (aditus ad antrum) 17.tendon of stapedius muscle 18.malleus 19.tympanic membrane 20.chorda tympani 21.stylomastoid foramen

54

55

56 Paries mastoideus Aditus ad antrum (Antrum mastoideum’un girişi) Fossa incudis ---- incus’un caput brevesi buraya girer Eminentia pyramidalis---- M. stapedius

57

58 Trigonum suprameaticum (MacEwen üçgeni) Antrotomi Sir William MacEwen (1848-1924)

59 Antrotomi’de dikkat edilmesi gereken durumlar Eğer yukarıya doğru girilirse cavitas cranii’ye girişim yapılmış olur Arka duvar ile Sinus sigmoideus komşuluğu Prominentia canalis semicircularis lateralis Prominentia canalis nervi facialis

60 Paries jugularis V. jugularis interna ile komşu duvar

61 Paries labyrinthicus Fenestra vestibuli- Basis stapedis tarafından kapatılmıştır Fenestra cochlea-Membrana tympani secundaria ile kapatılmıştır Promontorium- Basis cochlea’nın yaptığı kabartıdır Fenestra vestibuli Fenestra cochlea promontorium

62 Prominentia canalis semicircularis lateralis Prominentia canalis facialis

63

64

65 Sinus tympani, promontorium’un arkasında bulunur Sinus tympani Ampulla canalis semicircularis posterior’a ulaşmada yardımcı olur.

66 Paries caroticus A. carotis interna Canalis musculotubarius Semicanalis m. tensoris tympani (M. tensor tympani) Semicanalis tubae auditiva (Tuba auditiva)

67

68

69

70 Tuba auditiva (Eustachi borusu) Bartolomeo Eustachio 1524-1574

71 Tuba auditiva Pars ossea Pars cartilaginea

72 Eustachi borusu Auris mediaNasopharynx Ostium pharyngeum tubae auditiva Ostium tympanicum tubae auditiva

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93 Soru: Dış kulaktan bir tel........

94 Paries tegmentalis Gençlerde sutura petrosquamosa kemikleşmemiş olduğu için Otitis media>>>>>>>>> Menenjit >>>>>>>>> temporal lob absesi

95

96

97 Paries membranaceus Membrana tympani Chorda tympani

98

99

100 OSSICULA AUDITORIA

101

102

103 Malleus (Çekiç) Incus (Örs) Stapes (Üzengi) Manubrium mallei Processus anterior Processus lateralis Corpus incudis Crus breve Crus longum Basis stapedius Crus anterius Crus posterius

104 MALLEUS Kulak kemikçiklerinin en büyüğüdür Bölümleri Caput mallei Collum mallei Manubrium mallei

105 MALLEUS Caput mallei Recessus epitympanicus’a yerleşir Incus ile birleşir Collum mallei - Caput mallei Collum mallei

106

107 MALLEUS Manubrium mallei Kulak zarının lamina propriasına uzanır Stria mallearis’i yapar Proc. anterior Proc. lateralis Manubrium mallei

108 INCUS Corpus incudis Crus longum Crus breve

109

110 STAPES Basis stapedis Caput stapedis Crus anterius Crus posterius

111

112

113

114

115 OTOSKLEROZ Basis stapedis, Ligamentum anulare stapediale ile Fenestra vestibuli’nin çevresine tutunmuştur Bu ligamentin kemikleşmesi durumunda otoskleroz görülür. İletim tipi sağırlık oluşur.

116 Kulak kemikçiklerinin eklem(cik)leri Art. incudomallearis (sellar grup) (arada discus var) Art. İncudostapedialis (sferoid grup) Syndesmosis tympanostapedialis

117 Kulak kemikçiklerinin bağ(cık)ları Lig. mallei superius Lig. mallei laterale Lig. incudis superius Lig. incudis posterius Lig. anulare stapediale

118 Kulak kemikçiklerinin hareketlerini kontrol eden kaslar M. tensor tympani M. stapedius

119 Kulak kemikçiklerinn durumunu kontrol eden kaslar M. tensor tympani Origo: Tuba auditiva, canalis musculotubarius Insertio: Manubrium mallei Innervation: N. mandibularis Felci: Hypoacusia

120 Kulak kemikçiklerinn durumunu kontrol eden kaslar M. stapedius Origo:Eminentia pyramidalisInnervation: N. facialis Insertio: StapesFelci: Hyperacusia

121 Otitis media

122


"Kulak (Dış ve orta) Levent SARIKCIOĞLU. Organa sensoria Göz Kulak Dil Burun Deri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları