Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Solunum Sistemi Anatomisi Prof.Dr. Yalçın KIRICI Anatomi AD.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Solunum Sistemi Anatomisi Prof.Dr. Yalçın KIRICI Anatomi AD."— Sunum transkripti:

1 Solunum Sistemi Anatomisi Prof.Dr. Yalçın KIRICI Anatomi AD

2 2 Thorax (göğüs) Gövdenin üst tarafında, boyun kökü ile diafragma arasında kalan bölgedirGövdenin üst tarafında, boyun kökü ile diafragma arasında kalan bölgedir Thorax’ı çevreleyen kafeseThorax’ı çevreleyen kafese thorax duvarı denir.thorax duvarı denir.

3 3 Thorax (göğüs) Thorax duvarını;Thorax duvarını; –arkada; 1-12. thoracal vertebralar ve discus intervertebralis’ler –önde; sternum –yanlarda ise costalar çevreler

4 4 Thorax (göğüs) Thorax boşluğunun üst ve alt tarafında birer açıklık vardır:Thorax boşluğunun üst ve alt tarafında birer açıklık vardır: –üst taraftakine apertura thoracica superior –alttakine ise apertura thoracica inferior adı verilir.

5 HAVA İLETİCİ BÖLÜM ÜST SOLUNUM YOLLARIÜST SOLUNUM YOLLARI –Burun (nasus) –Yutak (pharynx) –Gırtlak (larynx) ALT SOLUNUM YOLLARIALT SOLUNUM YOLLARI –Soluk borusu (trachea) –Bronşlar (bronchi) –Akciğer içi hava iletici bölüm.

6 Solunum sistemi

7 BURUN (nasus) Solunum ve koku organıdır.Solunum ve koku organıdır. Dış burun (nasus externus)Dış burun (nasus externus) Burun boşluğu (cavitas nasi)Burun boşluğu (cavitas nasi)

8 Nasus Externus

9 BURUN BOŞLUĞU (Cavitas Nasi) Nares yolu ile dış ortamlaNares yolu ile dış ortamla Choana yoluyla nasopharynx ile bağlanır.Choana yoluyla nasopharynx ile bağlanır. Septum nasi ile iki eş parçaya ayrılır.Septum nasi ile iki eş parçaya ayrılır. Canalis nasolacrimalis ile orbita’ya açılır ve paranasal sinus’lerle bağlantısı vardır.Canalis nasolacrimalis ile orbita’ya açılır ve paranasal sinus’lerle bağlantısı vardır.

10 BURUN BOŞLUĞU Dış yan duvar:Dış yan duvar: –Concha nasalis superior, –Concha nasalis medius –Concha nasalis inferior Meatus naMeatus na Meatus nasi superior Meatus nasi medius Meatus nasi inferior

11 BURUN BOŞLUĞU Regio respiratoriaRegio respiratoria –Havanın ısıtılması ve nemlendirilmesi burada olur. Regio olfactoriaRegio olfactoria

12 PARANASAL SİNUS’LER Solunum epiteli ile döşeli, bazı kemiklerin içerisindeki boşluk alanlardır.Solunum epiteli ile döşeli, bazı kemiklerin içerisindeki boşluk alanlardır. Bu epitelin salgısı burun boşluğuna akıtılır.Bu epitelin salgısı burun boşluğuna akıtılır. Toplam hacim 40-60 ml.Toplam hacim 40-60 ml. Konuşmada rezonatorKonuşmada rezonator Kafatasının ağırlığının azaltılmasıKafatasının ağırlığının azaltılması

13 PARANASAL SİNUS’LER Sinus frontalisSinus frontalis Sinus maxillarisSinus maxillaris Sinus sphenoidalisSinus sphenoidalis Sinus ethmoidalesSinus ethmoidales

14 YUTAK - PHARYNX Sindirim ve solunumda rolü varSindirim ve solunumda rolü var Arka duvarı C1-C6 vertebralarla ilişkilidir.Arka duvarı C1-C6 vertebralarla ilişkilidir. –Nasopharynx –Oropharynx –Laryngopharynx

15 LARYNX KIKIRDAKLARI Cart.thyroidea (tek)Cart.thyroidea (tek) –En büyüğü –Prominentia laryngea (adem elması) –Ses telleri önde bu kıkırdağa tutunur.

16 LARYNX KIKIRDAKLARI Cart.cricoidea (tek)Cart.cricoidea (tek) –Trachea’nın ilk kıkırdağı üzerine oturur. –En kalın ve en sağlam olandır.

17 LARYNX KIKIRDAKLARI Cart.arytenoidea (2 tanedir)Cart.arytenoidea (2 tanedir) –Cart.cricoidea’nın arka bölümünün üzerine oturur. –Ses çıkarma ve sfinkterik fonksiyonlarda önemli rol alırlar.

18 LARYNX KIKIRDAKLARI Cart.epiglottica (tek)Cart.epiglottica (tek) –Os hyoideum’un arkasındadır. –Yaprak şeklindedir. –Gırtlak ve yemek borusu girişinde yönlendirici rolü vardır.

19 TRACHEA – Soluk Borusu C6 vertebra seviyesinden başlarC6 vertebra seviyesinden başlar Thoraks içinde Th4 vertebra cisminin alt kenarı hizasında iki ana bronşa ayrılırThoraks içinde Th4 vertebra cisminin alt kenarı hizasında iki ana bronşa ayrılır

20 BRONŞLAR Ana bronşAna bronş –Bronchus principalis Lober bronşLober bronş –Bronchus lobaris Segmental bronşSegmental bronş –Bronchus segmentalis

21

22 Ana Bronşlar Bronchus principalisBronchus principalis –dexter 3 lober dala ayrılır3 lober dala ayrılır –sinister 2 lober dala ayrılır2 lober dala ayrılır Sağ ana bronş sola göre daha geniş, daha kısa ve daha dik seyirlidir.Sağ ana bronş sola göre daha geniş, daha kısa ve daha dik seyirlidir.

23 AKCİĞERLER Tepesi (apex pulmonis)Tepesi (apex pulmonis) Tabanı (basis pulmonis)Tabanı (basis pulmonis) 3 yüzü vardır3 yüzü vardır –Facies costalis –Facies diaphragmatica –Facies mediastinalis

24 AKCİĞERLER - sağ

25 AKCİĞERLER - sol

26 AKCİĞERLER - sağ

27 AKCİĞERLER - sol

28 AKCİĞERLER Fissura’larla loblara ayrılırlarFissura’larla loblara ayrılırlar Sağ akciğer (3 lob)Sağ akciğer (3 lob) –Fissura obliqua –Fissura horizontalis Sol akciğer (2 lob)Sol akciğer (2 lob) –Fissura obliqua 1 2 3 1 2

29 AKCİĞERLER

30 PLEVRA

31 PLEVRA

32 AKCİĞERLERİN KANLANMASI BesleyiciBesleyici –Aa.bronchiales FonksiyonelFonksiyonel –A.pulmonalis

33 AKCİĞERLERİN KANLANMASI

34 Mediastinum tanım; Akciğerleri saran pleura parietalis’in pars mediastinalis’leri arasındadırAkciğerleri saran pleura parietalis’in pars mediastinalis’leri arasındadır önde sternum,önde sternum, arkada torakal vertebralar,arkada torakal vertebralar, yukarıda apertura thoracis superior,yukarıda apertura thoracis superior, aşağıda diaphragmaaşağıda diaphragma yanlarda pleura mediastinalisyanlarda pleura mediastinalis ile sınırlıdır. ile sınırlıdır. Thorax’da bulunan akciğer ve pleura hariç tüm yapıları içerir.Thorax’da bulunan akciğer ve pleura hariç tüm yapıları içerir.

35 Mediastinum’un bölümleri; Önde angulus sterni’den başlayıp arkada 4. thorakal vertebranın alt sınırından geçen horizontal bir çizgi ile iki kısma ayrılır.Önde angulus sterni’den başlayıp arkada 4. thorakal vertebranın alt sınırından geçen horizontal bir çizgi ile iki kısma ayrılır. Bu horizontal çizginin üzerinde kalan kısma mediastinum superius, altında kalan kısma ise mediastinum inferius adı verilir.Bu horizontal çizginin üzerinde kalan kısma mediastinum superius, altında kalan kısma ise mediastinum inferius adı verilir. Mediastinum inferius;Mediastinum inferius; –mediastinum anterius, –mediastinum medium, –mediastinum posterius olmak üzere üç bölüme ayrılır. olmak üzere üç bölüme ayrılır.

36

37 Diaphragma Tanımı Göğüs ve karın boşluklarını birbirinden ayıran kubbe şekilli, kas ve zarlardan oluşan bir yapıdır.Göğüs ve karın boşluklarını birbirinden ayıran kubbe şekilli, kas ve zarlardan oluşan bir yapıdır.

38 Diaphragma’nın fonksiyonu Kasıldığı zaman düzleşerek abdomen boşluğuna doğru iner.Kasıldığı zaman düzleşerek abdomen boşluğuna doğru iner. Toraks boşluğundaki hacmin büyümesine ve basıncın düşmesine neden olur.Toraks boşluğundaki hacmin büyümesine ve basıncın düşmesine neden olur. Toraks içi basıncın düşmesinden dolayı toraks hava ile dolar.Toraks içi basıncın düşmesinden dolayı toraks hava ile dolar.

39 Diaphragma’nın fonksiyonu Karın boşluğunda ise hacmin azalmasına bağlı olarak artan basınç karın organlarını etkileyerek miksiyon ve defakasyona yardım eder.Karın boşluğunda ise hacmin azalmasına bağlı olarak artan basınç karın organlarını etkileyerek miksiyon ve defakasyona yardım eder.

40 Diaphragma Tanımı -Periferik kısımları apertura thoracis inferior’u oluşturan kemiklerden başlar. -Kas lifleri diaphragmanın kubbe kısmını yapan aponeuroz yapılı centrum tendineum’a yapışır.

41 Diaphragma’nın Bölümleri *Diaphragma’nın periferik kısımları yapışma yerlerine göre; -Pars Sternalis Diaphragmatis, -Pars Costalis Diaphragmatis, -Pars Lumbalis Diaphragmatis olmak üzere üç kısımda incelenir.

42

43 Centrum tendineum Diaphragma kubbesinin orta kısmında yer alan ince, yonca yaprağına benzer aponeurotik bir yapıdır.Diaphragma kubbesinin orta kısmında yer alan ince, yonca yaprağına benzer aponeurotik bir yapıdır.

44 Diaphragma’daki açıklıklar Diaphragma’da thoraks ve abdomen boşluğunda yer alan bazı oluşumların geçişine izin veren üç büyük ve birkaç küçük açıklık bulunur.Diaphragma’da thoraks ve abdomen boşluğunda yer alan bazı oluşumların geçişine izin veren üç büyük ve birkaç küçük açıklık bulunur. Bunlar;Bunlar; -Hiatus aorticus -Hiatus aorticus -Hiatus oesphageus -Hiatus oesphageus -Foramen venae cavae -Foramen venae cavae

45 Diaphragma’daki açıklıklar

46

47 Diaphragma’nın komşulukları

48 Diaphragma’nın siniri Diaphragma’nın motor siniri n.phrenicus’tur.Diaphragma’nın motor siniri n.phrenicus’tur. Central parçasının duyusunu n.phrenicus,Central parçasının duyusunu n.phrenicus, Periferik parçasının duyusunu n.intercostalis alır.Periferik parçasının duyusunu n.intercostalis alır.


"Solunum Sistemi Anatomisi Prof.Dr. Yalçın KIRICI Anatomi AD." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları