Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 Sinir dokudan yapılmıştır.  Tüm beynin devamı olarak omurga kanalı boyunca uzanır.  Yukarda soğanilikten başlar.  Aşağıda ise lumbal 1 ve lumbal.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " Sinir dokudan yapılmıştır.  Tüm beynin devamı olarak omurga kanalı boyunca uzanır.  Yukarda soğanilikten başlar.  Aşağıda ise lumbal 1 ve lumbal."— Sunum transkripti:

1

2  Sinir dokudan yapılmıştır.  Tüm beynin devamı olarak omurga kanalı boyunca uzanır.  Yukarda soğanilikten başlar.  Aşağıda ise lumbal 1 ve lumbal 2. bel omurları arasında sonlanır.  Omurga kanalı uzunluğunun 2\3 üst bölümünde bulunur.  Kanalın geri kalan alt parçasına filum terminale ve cauda equina denir.

3  Her bir omurilik segmentinden birer çift duyurucu ve calıştırıcı sinir omurlar arası delikten giriş çıkış yaparlar.  Boz maddenin ortasında merkez kanal vardır, içinde BOS bulunur.  Omurilikte kısa sinirsel yollar  Omurilikte uzun sinirsel yollar

4  Vücuda dağılan sinirler ile beyin arasındaki baglantıyı sağlar  Otonom sinirlere merkezlik yapar  Refleks olayını gerçekleştirir.

5  Tüm beynin içindeki boşluklara beyin karıncıkları denir. Karıncıkların duvarlarında damarsı ağ vardır. Bu ağlar BOS salgılarlar.

6  beyin ve omurilik, üç katlı bir zar yapısı ile çevrelenmiş durumdadır. Bu zarlar dıştan içe doğru dura mater (sert zar), araknoid (örümceksi) zar ve pia mater (ince zar) olarak sıralanırlar.

7

8  Beyin karıncıklarından salınır.  Duramater ile araknoid arasını ve omurilik merkez kanalını doldurur.  Beyin ve omuriliği mekanik ve termik etkilere karşı korur.  Beyin ve omuriliğe besin maddelerinin ulaşmasını sağlar.  Beyin ve omuriliğin metabolizma artığı ürünlerinin atılmasını sağlar.  Hastalıkların tanısında yardımcı olur.

9  Beyin sapına ve omuriliğe giriş-çıkış yapan 43 çift sinirden oluşur.  Duyurucu sinirler(affarent) organizmanın iç ve dış ortamından aldığı uyarıları gangliona merkeze taşınır.  Motor sinirler SomatikOtonom İskelet kaslarınaDüz kas, kalp kası ve salgı bezlerine

10  1. N. Olfaktorius (koku siniri)  2. N. Opticus (görme siniri)  3. N. Oculomotoris (göz oynatan sinir)  4. N. Trochlearis (Makara sinir)  5. N. Trigeminus (Üçüz sinir)  6. N. Abducens (gözü dışa oynatan sinir)  7. N. Facialis (yüz siniri)  8. N. Stato, N. Vestibulokohlearis (işitme ve denge siniri)  9. N. Glassofarinks (dil ve yutak siniri)  10. N. Vagus (akciğer-mide siniri)  11. N. Accessorius (kafa spinal siniri)  12. N. Hipoglossus (dil altı siniri) Omurilik sinirleri Kafa Çiftleri

11  Duyurucu lifler epitel, doku ve deriye  Motor lifler kaslar ve bezlere  1. Boyun sinir ağı  2. Kol sinir ağı  3. Bel sinir ağı  4. kuyruk sokumu sinir ağı  5. pudendal sinir ağı (edep siniri)  6. koksiks sinir ağı

12  İsteğimiz dışında organizmanın işlevsel ihtiyaçlarına göre kendiliğinden çalışan ve organların işleyişini etkileyen sinir sistemidir.  1. sempatik  2. parasempatik

13  Omurilik soğanı  Pons  Hipotalamus  Beyin korteksi

14  Çekirdeği omuriliğin trokal ve lumbal segmentlerinin yanlarında yer alır.  Hipotalamusla bağlantılıdır.  Ganglion zinciri omurganın 8.boyun segmenti ile 3. bel segmenti arasındadır.  Nörotransmiteri (uyartı taşıyıcı) noradrenalindir.  Organizmayı koruyucu ve uyarıcı sistem olarak çalışır.  Organizmaya enerji sarfettirir.  Hızlandırıcı etkisiyle solunum sayısı ve kalp atışı artar.

15  Yavaşlatıcı etkisi; göz yaşı, tükrük ve mide bezi salgıları azalır.  Küçük arter ve venler genişler.  Mide ve bağırsak hareketleri yavaşlar.  Akciğer bronşları genişler.  İdrar kesesi gevşer.  Vucut ısısı düşer.

16  Çekirdekleri beyin sapında ve omuriliğin sakral bölgesinde bulunur.  Ganglionlar organlara yakın yada organ duvarları içinde bulunur.  Nörotransmiteri asetilkolindir.  Enerji koruyucu sistemdir.  Kalp kasını yavaşlatır, sindirim sistemi aktivitesini arttırır

17  Merkezi beyinde bulunan 3., 7., 9., 10. kafa çiftlerinden çıkar.  Göz kasları, kulak zarı, tükrük bezi, tiroid, paratroid, timus, akciğer, kalp, yemek borusu, mide, ince ve kalın barsak, karaciğer, dalak, pankreas, böbrek ve böbrek üstü bezi, cinsiyet bezleri  Kuyruk sokumu parasempatikleri  Lifleri 3. ve 4. omurilik sakral sinirleri ile çıkarak pelvis boşluğu iç organlarına dağılır.

18  Hızlandırıcı etkisi;  mide ve bağırsak haraketleri artar.  Göz yaşı, mide, bağırsak ve tükrük bezi salgıları oluşur.  Karaciğerde safra akımı uyarılır.  Akciğer bronşları, küçük arter ve venler daralır.  İdrar kesesi kasları kasılır.  Göz bebeği daralır.  Vücut ısısı artar.

19  Yavaşlatıcı etkiler;  Solunum sayısı ve kalp atış hızı azalır  Periferik arterler genişler  Kan basıncını düşürür  İdrar kesesi kapakçığı gevşer

20  Refleks arkı  Rol alan organlar ve uyartı iletim yolları 1. Reseptör organ 2. Afferent yol 3. Refleks merkezi(omurilik) 4. Efferent yol 5. Effektör organ


" Sinir dokudan yapılmıştır.  Tüm beynin devamı olarak omurga kanalı boyunca uzanır.  Yukarda soğanilikten başlar.  Aşağıda ise lumbal 1 ve lumbal." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları