Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MESENCEPHALON (ORTA BEYİN) Prof. Dr. Yalçın KIRICI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MESENCEPHALON (ORTA BEYİN) Prof. Dr. Yalçın KIRICI."— Sunum transkripti:

1 MESENCEPHALON (ORTA BEYİN) Prof. Dr. Yalçın KIRICI

2 MESENCEPHALON Beyin sapının üst bölümüdür. Diencephalon (subthalamus ve epithalamus) ile pons arasındadır. Yaklaşık 2 cm uzunluğundadır. Büyük bölümü fossa cranii posterior’dadır.

3 MESENCEPHALON Pedunculus cerebellaris superior’lar (brachium conjunctivum) ile cerebellum’a bağlanır. Pons ile arasındaki oluğa sulcus pontocruralis denir. Bu oluktan III’üncü kranyal sinir (n. oculomotorius) beyin sapını terk eder.

4 MESENCEPHALON (ÖNDEN GÖRÜNÜŞ) III Tr. opticus PC IV Fossa interpeduncularis ve substantia perforata posterior A. cerebri posterior A. comm. posterior Aa. centrales posteromediales Pedunculus cerebri’lerin lateralinden tractus opticus ve n. trochlearis, medialinden n. oculomotorius, ön tarafından da a. communicans posterior geçer.

5 MESENCEPHALON (ARKADAN GÖRÜNÜŞ) Corpora quadrigemina Epifiz (pineal bez) Colliculus superior Colliculus inferior Corpora quadrigemina; epifiz ile VMS arasında yer alan dört küçük kabartıdır. Daha büyük ve üstte olan ikisine colliculus superior denir. Ani işitsel, somatik ve görsel uyarılarla doğan baş-boyun ve gözlerin refleks hareketlerinde rolü vardır. Altta olan ikisine colliculus inferior denir ve işitme yolu ile ilgilidir. Velum medullare superius (VMS)

6 MESENCEPHALON (ARKA-YAN GÖRÜNÜŞ) Colliculus superior Colliculus inferior BCS BCI CGL CGM N. trochlearis’ler, colliculus inferior’ların hemen altından mesencephalon’u terk eder. N. trochlearis

7 MESENCEPHALON (İÇTEN GÖRÜNÜŞ, SAGİTTAL KESİT) Tectum mesencephali (lamina tecti, lamina quadrigemina) Aqueductus cerebri (mesencephali)

8 Commissura posterior Area pretectalis AREA PRETECTALIS COMMISSURA POSTERIOR Area pretectalis; pupilla ışık refleksi ile ilgili pretektal çekirdeklerin bulunduğu alandır. Colliculus superior’ların rostralinde, diencephalon ile mesencephalon’un birleşme sınırında, tectum mesencephali’dedir. Commissura posterior; ışık refleksi ile ilgili liflerin çapraz yeridir. Burada bulunan nucleus commissurae posterioris aksesuar okulomotor çekirdektir ve vertikal göz hareketlerinde fonksiyonu vardır.

9 MESENCEPHALON (KORONAL KESİT) FARE BU BE !!! C C T M HADİ YAA !!! SN Dorsal bölge (Teg Mes), ventral bölge (Crus Cerebri)

10 MESENCEPHALON (KORONAL KESİT) NR SN FFP CS+CN FOP FPP FTP Aqueductus cerebri (mesencephali) (Sylvius kanalı) Substantia grisea centralis (periAQGC) SN TM TcM Crus cerebri’yi cortex cerebri’den gelen tractus pyramidalis ve tractus corticopontinus denilen yollar oluşturur. Çekirdekler ve inen-çıkan yollar, tegmentum’dadır. SN NR

11 MESENCEPHALON (ÇEKİRDEKLER) Nucleus ruber Nucleus nervi oculomotorii ve nuclei accessorii nervi oculomotorii (nuc. visceralis; E-W) Nucleus nervi trochlearis Nucleus mesencephalicus nervi trigemini Nucleus interstitialis (Cajal) RiMLF Substantia nigra Darkschewitsch çekirdeği

12 MESENCEPHALON (ÇEKİRDEKLER) Nucleus nervi trochlearis N. oculomotorius’un çekirdeği colliculus superior, n. trochlearis’in çekirdeği colliculus inferior seviyesinde, aqueductus cerebri’nin önündedir. Nucleus nervi oculomotorii ve nuclei accessorii nervi oculomotorii (nuc. visceralis; E-W)

13 MESENCEPHALON (ÇEKİRDEKLER) Nuc. nervi trochlearis ve n. trochlearis Nuc. nervi oculomotorii, nuclei accessorii nervi oculomotorii ve n. oculomotorius Darkschewitsch çekirdeği; göz hareketleri ile ilgili aksesuar okulomotor çekirdektir.

14 MESENCEPHALON (ÇEKİRDEKLER) Cajal’ın interstisyel çekirdeği; yavaş rotasyonel ve vertikal göz hareketleri ve düz pursuit göz hareketleri ile ilgili aksesuar okulomotor çekirdektir. Nucleus mesencephalicus nervi trigemini; çiğneme kasları, dişler, diş eti, sert damak ve çene ekleminin, basınç ve proprioseptif duyusunun birinci nöronlarının bulunduğu çekirdektir. Isırma kuvvetini kontrol eden mekanizma ile ilgilidir. Birinci nöronların merkezi sinir sistemi içinde bulunduğu tek çekirdektir. Baş ve yüzün proprioseptif duyusu ile ilgilidir.

15 MESENCEPHALON (ÇEKİRDEKLER) RiMLF Pontin paramedian retiküler formasyon (PPRF), pons’ta!!! RiMLF (fasciculus longitudinalis medialis’in rostral interstisyel çekirdeği); Cajal’ın interstisyel çekirdeğinin hemen rostralinde yer alır. Vertikal bakışın merkezidir. Yukarı bakışı kontrol eden lifler, RiMLF’den çıktıktan sonra commissura posterior’da çapraz yapıp, karşı taraf okulomotor çekirdekteki m. rectus superior ile m. obliquus inferior’un nöronlarına gelir. Bu kaslar ile göz yukarı bakar.

16 NR SN PR PC SN NUCLEUS RUBER; tüm mesencephalon boyunca bulunur. Fleksör kas tonusunun düzenlenmesi ile ilgilidir. Motor koordinasyonun önemli bir unsurudur. Tractus rubrospinalis, bu çekirdekten başlar. MESENCEPHALON (ÇEKİRDEKLER) SUBSTANTIA NIGRA; bazal çekirdeklerden biridir. Motor kontrolde rolü vardır. Dopamin üreten nöronların primer kaynağıdır. Pars magnocellularis ve pars parvocellularis denilen iki bölümü vardır. NR

17 MESENCEPHALON (SAGİTTAL KESİT) Substantia grisea centralis (periakuaduktal gri cevher); aqueductus mesencephali’yi kuşatan gri cevher kitlesidir. Burada bulunan enkefalinerjik nöronların ağrı duyusunun supresyonunda rolü vardır. Aqueductus cerebri (mesencephali, Sylvian kanalı); tegmentum mesencephali’nin içinden geçen bu kanal 3. ventrikülü 4. ventriküle bağlar. 3 4

18 NUCLEI RETICULARES NUCLEI RAPHES NUCLEI RETICULARES NUCLEI RAPHES  Nuc. tegmentalis Nuc. raphes posterior pedunculopontinus Nuc. linearis superior  Nuc. cuneiformis Nuc. linearis intermedius  Nuc. subcuneiformis Nuc. linearis inferior  Nuc. interpeduncularis (parapeduncularis) RETİKÜLER ÇEKİRDEKLER VE RAFE ÇEKİRDEKLERİ VE RAFE ÇEKİRDEKLERİ

19 MESENCEPHALON’UN ARTERLERİ A. cerebri posterior A. basilaris A. superior cerebelli A. cerebri posterior A. cerebri posterior, a. superior cerebelli ve a. basilaris

20 MESENCEPHALON’UN VENLERİ V. magna cerebri (Galen veni) V. basalis (Rosenthal veni) V. petrosa, v. basalis ve v. magna cerebri


"MESENCEPHALON (ORTA BEYİN) Prof. Dr. Yalçın KIRICI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları