Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SİNİR SİSTEMİNE GİRİŞ Dr. İpek Ergür. Sunum çerçevesi Amaç Sinir sisteminin. merkezi ve periferik somatik ve otonom bölümlerinin özelliklerinin Yapısal.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SİNİR SİSTEMİNE GİRİŞ Dr. İpek Ergür. Sunum çerçevesi Amaç Sinir sisteminin. merkezi ve periferik somatik ve otonom bölümlerinin özelliklerinin Yapısal."— Sunum transkripti:

1 SİNİR SİSTEMİNE GİRİŞ Dr. İpek Ergür

2 Sunum çerçevesi Amaç Sinir sisteminin. merkezi ve periferik somatik ve otonom bölümlerinin özelliklerinin Yapısal özelliklerinin fonksiyonlarının Genel kavramlarının tanımlanması terminolojisinin öğrenilmesi

3 Uyarı- yanıt fonksiyonu Duyu hücreleri Uyarı- yanıt fonksiyonu Effektör yapı Duyu hücreleri Nöron PRİMİTİF ORGANİZMALARDA DİFERANSİYE OLMUŞ ORGANİZMALARDA

4 GELİŞMİŞ ORGANİZMALARDA Uyarı yanıt fonksiyonu reseptörler Effektör organlar İyi organize olmuş bir sinir sistemi Tüm sistemleri bütünleştirir Canlı = tek bir varlık Temel eleman NÖRON

5 Sinir Sistemi NeuronNöroglia 2004 ABCAM nöron astrosit oligodendrosit mikrogilia

6 Nöron Nedir? -Soma -Akson -Dentritler -Sinaptik terminaller Tipik bir nöronda bulunanlar kıvrıntılı Endoplazmik retikulum düz Endoplazmik retikulum akson mitokondri Golgi cisimciği vesikül nükleus dentrit golgi

7 Uzantı sayısına göre Nöron Tipleri Nelerdir? Uzantının uzunluğuna göre Fonksiyonel özelliğine göre Unipolarpsödounipolarbipolarmultipolar motor-effektor duyu-sensitif duyu-sensitif ara-internöron ara-internöron Golgi tip I Golgi tip II

8 Uzantı sayısına göre Unipolarpsödounipolar bipolar bipolar multipolar multipolar V. KS’in mesensephalondaki çekirdeğinde Regio olfactoria retina Beyin ve omurilik nöronlarının çoğu

9 Fonksiyonel özelliğine göre motor-effektor (PSS efferent bölümü) SomatikVisseral duyu-sensitif (PSS afferent bölümü) SomatikÖzelVisseralara-internöron

10 Uzantının uzunluğuna göre Golgi tip I Golgi tip I Golgi tip II Golgi tip II intenöronlar

11 Sinaps nedir? Aksodentritik dentrodentritik Aksosomatik Aksoaksonik tipleri

12 Glia hücreleri nelerdir? Ependim hücreleri oligodentrosit Astrosit Makroglia Mikroglia SSS PSS SSS Satellit hücre Schwann hücresi

13 SYSTEMA NERVOSUM ANATOMİK BÖLÜMLENME Santral sinir sistemi Periferik sinir sistemi FONKSİYONEL BÖLÜMLENME Somatik sinir sistemi Otonom sinir sistemi Pars centrale Pars periphericum Pars sympathica Pars parasympathica Pars centrale Pars periphericum Pars periphericum

14 SYSTEMA NERVOSUM CENTRALE 2-Mesencephalon 1-Prosencephalon -Telencephalon -diencephalon 3-Rhombencephalon -Metencephalon -myelencephalon 4-Medulla spinalis

15 Medulla Spinalis

16 Cerebellum

17 Cerebrum

18 Nöron grupları Akson grupları nucleus Tractus fasciculus Substantia grisea Akson gruplarının yoğun olduğu bölgeler Nöron gruplarının yoğun olduğu bölgeler Substantia alba

19 SYSTEMA NERVOSUM PERIPHERICUM Ganglionlar ganglion spinale ganglion spinale ganglion craniale ganglion craniale otonom ganglionlar otonom ganglionlar Periferik Sinirler nn.cranialesnn.spinales otonom sinirler

20 SYSTEMA NERVOSUM PERIPHERICUM Efferent sinirler Afferent sinirler Somatik efferent Visseral efferent GSE GVE ÖVE Somatik afferent Visseral afferent GSA ÖSA GVA ÖVA *Sinir liflerinin taşıdıkları fonksiyonel komponentlere göre gruplandırılması kaslar Kalp Düz kas Dış salgı bezleri Yutak gırtlak Mimik kasları Deri İskelet kası Eklem Bağ dk. Görme İşitme denge İç org. Koku tat

21 SİNİR SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIR? *Dış ve iç ortamlardan uyartılar alır * uyartıları reseptörlerle alır * uyartıları reseptörlerle alır eksteroseptörler; dış ortamdan eksteroseptörler; dış ortamdan interoseptörler ; iç organlardan interoseptörler ; iç organlardan proprioseptörler ; kas, eklem, denge organından alınır proprioseptörler ; kas, eklem, denge organından alınır * reseptörler ganglion nöronlarının * reseptörler ganglion nöronlarının ( spinal, kranyal ) periferik sonlanmalarında yer alır. periferik sonlanmalarında yer alır.

22 *ganglion nöronları uyartıları merkezi sinir sistemindeki merkezlere gönderir ; uyartılar: 1-cortex cerebri’ye gider ( duyu ) 2-beyincik korteksine gider ( bilinçsiz propriosepsiyon ) 3-otonom merkezlere gider refleks yollarına katılır.

23 *Cortex cerebri’ye ulaşan uyartılar algılanır ve korteksten ilgili organlara ; ilgili organlara ; * beyin sapı ve medulla spinalis’teki motor merkezlerden * beyin sapı ve medulla spinalis’teki motor merkezlerden gerekli yanıtlar yollanır. gerekli yanıtlar yollanır. * motor merkezlerden çıkan yollar spinal,kranyal veya * motor merkezlerden çıkan yollar spinal,kranyal veya otonom sinirlerle, ilgili organlara ( kas, bez ) gider ve otonom sinirlerle, ilgili organlara ( kas, bez ) gider ve onları harekete geçirir. onları harekete geçirir.

24 SONUÇ OLARAK *Sinir sistemi organizmadaki ve çevredeki olayları algılayan ve uyartılara karşı organizma için en uygun yanıtı hazırlayarak ilgili organları harekete geçiren sistemdir. *Sinir sisteminin fonksiyonel birimi olan nöron uzantılı bir hücredir.Dendritleri ile uyartıyı alır, aksonu ile hücre bilgisini başka bir hücreye (kas, bez, sinir) iletir. *Nöron perikaryonu,merkezi sinir sisteminde gri maddede, periferik sinir sisteminde ise ganglionlarda yer alır.

25 *Sinir sistemi anatomik olarak merkezi ve periferik sinir sistemlerinden oluşur. Merkezi sinir sistemi beyin ve omurilikten, periferik sinir sistemi ganglionlar ve sinirlerden meydana gelir. *Sinir sistemini fonksiyonel olarak somatik ve otonom sistemler oluşturur. Her iki sistemin de hem merkezi, hem periferik bölümleri vardır. *Merkezi sinir sisteminde sinir doku elemanları, gri ve ak maddeyi oluşturur. *Kortekse ulaşan uyartı duyu niteliğini kazanır. *Duyular genel ve özel, genel duyular da yüzeyel, derin ve kombine duyular olarak gruplandırılır. Koku, tat, görme ve işitme özel duyulardır. *Uyartıları alan reseptörlerin özelliği uyartının cinsine göre değişir.

26 teşekkürle r


"SİNİR SİSTEMİNE GİRİŞ Dr. İpek Ergür. Sunum çerçevesi Amaç Sinir sisteminin. merkezi ve periferik somatik ve otonom bölümlerinin özelliklerinin Yapısal." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları