Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1-Sinir sistemi kaça ayrılır yazınız.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1-Sinir sistemi kaça ayrılır yazınız."— Sunum transkripti:

1 1-Sinir sistemi kaça ayrılır yazınız.

2 1-Systema nervosum cerebrospinale
2-Systema nervosum autonomicum 1- Systema nervosum cerebrospinale (serebrospinal sistem) Bu sistem iki kısma ayrılır. a) Systema nervosum centrale-Bu sistem medulla spinalis ve encephalon'dan meydana gelmiştir. b) Systema nervosum periphericum-Bu sistem nervi craniales ile nervi spinales'den meydana gelmiştir. 2- Systema nervosum autonomicum (otonom sinir sistemi) Bu sistem de ikiye ayrılır. a)Pars sympathica b)Pars parasympathica Sempatik ve para sempatik sistemler birbirinin karşıtı (antogonist) fonksiyon görürler.

3 2- Santral sinir sistemini saran zarların isimlerini yazınız?

4 MENİNGES-MENİNKSLER Encephalon ve medulla spinalis'i meninges denilen beyin zarları sarmıştır. Bunlar dıştan içe doğru 1)Dura mater, 2)Arachnoid, 3)Pia mater'dir. Arachnoid ile Piamater arasındaki boşluk cavum subarachnoidale adını alır. İçinde BOS beyin omurilik sıvısı bulunur.

5 3- Duramater nedir, kaç parçası vardır
3- Duramater nedir, kaç parçası vardır. Duramater encephalinin uzantıları nelerdir?

6 Duramater-Kalın, fibröz bir zar olan duramater'in iki yaprağı vardır ki dıştaki yaprak kafa kemiklerine sıkıca tutunmuştur. Kafa kemiklerindeki oluklarda dış ve iç yaprak arasında duramater sinusları oluşaçaktır. Duramater'in iç yüzünden çıkan bazı uzantılar beyin parçaları arasına sokulurlar. Bunlar 1)Falx cerebri, 2)Tentorium cerebelli, 3)Falx cerebelli, 4)Diaphragma sellae'dir.

7 4- Periferik sinir sistemi nedir ve ne işe yarar

8 SYSTEMA NERVOSUM PERİPHERİCUM
Bu sistem nervi craniales ve nervi spinales‘ ten meydana gelmiştir. Nervi craniales-Kafa sinirleri veya kafa çiftleri 12 çift sinirden oluşmuştur. Spinal sinirler 31 tanedir. Merkezi sinir sistemine duyuları taşırlar . Merkezi sinir sisteminden de emirleri perifere yani gövde ve üst ve alt taraflara götürürler.

9 5- Beyin sapını(sakı) tanımlayınız?

10 Beyin sakı’nı yapan üç oluşum şunlardır.
1-Medulla oblangata (bulbus), 2-Pons, 3- Mesencephalon

11 6- Mesencephalonun bölümleri nelerdir?

12 Beynin en küçük parçası olan mesencephalon, crura cerebri denilen beyin sapları ile corpora quadrigemina denilen dördüz cisimlerden meydana gelmiştir.

13 7- Liquor cerebrospinalis nedir ve nerelerde bulunur, nasıl oluşur ?

14 Liquor cerebrospinalis - Cavum subarachnoidale, ventriculus quartus,ventriculus tertius, ventriculus lateralis ve canalis centralis'i dolduran bu sıvı, cc kadardır. Ventricuslarda bulunan plexus chorioideuslar tarafından meydana getirilen bu sıvı dördüncü karıncığın arka duvarındaki deliklerden cavum subarachnoidale'ye geçer.

15 8- Duramater sinus’u nedir, neyi nereye dökerler?

16 Kalın, fibröz bir zar olan duramater'in iki yaprağı vardır ki dıştaki yaprak kafa kemiklerine sıkıca tutunmuştur. Kafa kemiklerindeki oluklarda dış ve iç yaprak arasında duramater sinusları oluşaçaktır. Beyin ven kanını vena jugularis interna dökecektir.

17 9- Hypothalamus nelerden oluşur, önemi nedir?

18 HYPOTHALAMUS Substantia perforata posterior, corpora mamillare, tuber cinereum, infudibulum, hypophysis cerebri ve chiasma opticum gibi oluşumların bulunduğu bölgenin bütününe hypothalamus denir. Burada önemli otonom sisteme ait merkezler bulunur.

19 10- Cortex cerebri’de bulunan motor ve duyurucu merkezler hakkında ne biliyorsunuz?

20 Dışyan yüz: Konveks olan bu yüzde üst kenarın ortaya yakın yerinden başlayıp aşağı doğru uzanan oluğa sulcus centralis denir ki çevresinde yerleşmiş merkezlerden dolayı önemlidir. Burada motor ve duyurucu yollara ait merkezler bulunur. Sulcus centralis lobus frontalisi (ön lob) lobus parietalis'ten ayırır. İç yan yüz: Altta iki beyin yarım küresini birleştiren ak madde oluşumları, üstte yarım kürelerin birbirine bakan serbest parçası olmak üzere iki kısma ayrılır. Üstteki önden arkaya uzanan oluğa sulcus cinguli denir. Üst kenarın orta yerinden aşağı doğru uzanan olukta sulcus centralis'in bu yüzdeki devamıdır. Bu oluğun ön bölümü motor , arka bölümü duyurucu merkezleri bulundurur.Arkada sulcus calcarinus ve temporal lobun buna yakın kısmı görme merkezini ve temporal lobdaki gyrus parahippocampalis'de koku merkezlerini bulundururlar. Arka üst kenardan aşağı uzanan sulcus parietooccipitalis lobus parietalis'i lobus occipitalis'ten ayırır

21 11- Kranial sinirler kaç tür lif içerir, isimlerini yazınız?

22 I- Nn. olfactorii Koku siniri. Koku duyusunu merkeze iletir.
II- N. opticus Görme siniri. Gözün retinasından alınan duyuları merkeze iletir. III- N. oculomotorius Göz kaslarının siniridir. Aynı zamanda otonom (parasimpatik) lifler de taşır. IV- N. trochlearis Göz kası siniridir. Motor lif taşır. V- N. trigeminus Başın büyük bölümü ve yüzün hemen bütünü için duyu lifleri, çiğneme kasları için de motor lifler taşır. VI- N. abducens Göz kası için motor lif taşır. VII- N. facialis Tad duyu için duyu lifleri, yüzün mimik kasları için motor ve burun, damak, dil ve büyük tükrük bezle ri için otonom (parasimpatik) lifler taşır.

23 VIII- N. vestibulocochlearis Denge ve işitme duyusu ile ilgili lifler taşır.
IX- N. glossopharyngeus Dil, yutak, kulak zarı ve orta kulak için lifler taşır. Liflerin bir kısmı motor, bir kısmı da duyusaldır. X- N. vagus Bu sinirin baş, boyun, göğüs ve karın olmak üzere uzun bir gidişi vardır. Sinir uzandığı yere ve ilgili sahaya; duyu, motor ve parasimpatik (otonom)Lifler taşır. Sindirim sisteminin bir bölümünün parasimpatik innervasyonu bu sinir tarafından sağlanır. XI- N. accessorius Omuz ve boyun bölümündeki iki kas için motor lifler taşır. XII- N. hypoglossus Dilin yapısı içinde bulunan iç kasların innervasyonu için motor lifler taşır.

24 1-Duysal 2-motor 3-Parasempatik 4-Mix Sensoryel: I N. olfactorius II N. opticus VIII N. vestibulocochlearis Motor: III  N. oculomotorius IV   N. trochlearis VI   N. abducens XI  N. accessorius XII N. hypoglossus Parasympathetic: III   N. oculomotorius VII   N. facialis IX   N. glossopharyngeus X  N. vagus Mixed Sensoryel & Motor: V   N. trigeminus VII  N. facialis IX   N. glossopharyngeus X N. vagus

25 12- Cranial sinirlerden sadece duyu lifi taşıyan sinirleri yazınız?

26 Sensoryel: I N. olfactorius II N. opticus VIII N. vestibulocochlearis

27 13- Göz ile ilgili olmıyan kafa çifti sinirini işaretleyiniz?
a) Trochlearis b) Abducent c) Oculomotorius d) Vestibulocochlearis

28 Göz ile ilgili olmıyan kafa çifti sinirini işaretleyiniz?
a) Trochlearis b) Abducent c) Oculomotorius d) Vestibulocochlearis

29 14- Nervus Trigeminus’un 3 büyük dalının isimlerini ve bunların genel olarak nerelerde dağıldığını yazınız?

30 V-N.Trigeminus (Üçüz sinir)- Sensitif ve motor ipliklerden yapılmıştır. Üç dalı vardır:
1-N.Ophtalmicus- göz kapakları derisi, conjunctiva, alın derisi, burun boşlukları, burun sırtı derisinin hissini sağlarlar. 2-N.Maxillaris üst çene dişleri ve gingivaları, damak, burun boşluğu, üst dudak derisi, burun kanadı, alt göz kapakları derisini, maxiller sinus mukozasını innerve eder. 3)N.Mandibularis- Motor ve sensitif ipliklerden yapılı olan bu dal Çiğneme kaslarının motor siniridir.Alt azı dişleri ve gingivası duyusunu duramater'in duyusunu parotis bezinin duyusunu yanak mukozası duyusunu sağlayan ve şakak derisine, dile giden bu sinir aynı zamanda.

31 15- Nervus Facialis nasıl bir sinirdir, nereleri sinirlendirir?

32 N.Facialis (yüz siniri)- Motor, sensitif (tad duyusu iplikleri) ve parasympathetic iplikler taşır. Motor iplikler mimik kaslarda dağılır. Sensitif iplikler(tad duyusu) dilin sulcus terminalis'inin önünde kalan alanın duyusunu sağlar. Parasmypathetic iplikler glandula lacrimalis, glandula submandibularis ve sublingualis'e gider.

33 16- Gözün katmanlarını dıştan içe doğru yazınız?

34 Gözü, göz küresi (bulbus oculi) ve ona yardımcı olan oluşumlar (gözyaşı organı, göz kapakları ve göz kasları) olmak üzere ikiye ayırabiliriz. Göz küresi-Bulbus oculi Orbita içine yerleşmiş küre şeklinde olan bulbus oculi'nin üç katı vardır. 1)Tunica fibrosa bulbi sağlamdır. Bunun 1/6 bölümü saydam olup öne doğru çıkıntılıdır. Buna cornea denir. 5/6 arka kısmı beyaz görünümlü olup sclera denir.. 2)Tunica vasculosa bulbi (gözün damar katı): Bu tabakanın ön parçasına iris denir. Corpus ciliare yapı itibariyle M.ciliaris denilen düz kaslardan ve damar ağı ve bağ dokusundan yapılmıştır. Tunica vasculosa'nın arkaya doğru devam eden parçasına chorioidea denir. 3)Tunica interna bulbi-retina-(gözün sinir katı):

35 17- Dış kulak yolunun yapısı ve seyri nasıldır?

36 Dışkulak yolu (meatus acusticus externus)-Kıkırdak ve kemik olmak üzere iki parçadan yapılmıştır. Dıştaki kıkırdak yol 1,5 cm uzunluğundadır. İçteki kemik yol biraz daha uzundur ve hafifce S harfi şeklinde kıvrımlı olan bu yolun içyüzünü kıllı bir deri örter ve bu deri kulak kirini yapacak bezleri içerir

37 18- Orta kulakta bulunan kulak kemikçiklerinin isimlerini yazınız?

38 Bunlar malleus (çekiç), incus (örs), stapes (üzengi) kemikleridir

39 19- Orta kulağı Nasopharynx’e bağlıyan kanalın ismi nedir?

40 Kulak borusu (tuba auditiva) orta kulak boşluğunun ön duvarından nasopharynx'in yan duvarına uzanan kemik ve kıkırdaktan yapılmış bir boru (östaki borusu) dur. Bu boru kulak dışındaki hava ile orta kulaktaki hava basıncının dengelenmesine yardım eder ve dolayısıyle kulak zarının korunmasını sağlar.

41 20- Endokrin bezlerin isimlerini yazınız?

42 ENDOKRİN ORGANLAR-İÇSALGILI BEZLER
Dış salgı kanalı olmıyan fakat hormon denilen salgıyı doğrudan kana veren bez veya organlara endokrin organlar denir. 1-Corpus pineale 2-Hypophysis cerebri 3-Gl.thyroidea. 4-Gl.parathyroidea 5-Gl.suprarenalis. 6-Thymus

43 22- Denge ile ilgili oluşumların isimlerini yazınız.?

44 Denge ile ilgili olanlar sacculus, utriculus, ductus semicirculares ile ductus ve saccus endolymphaticus'tur.

45 23- İşitme ile ilgili oluşumların isimlerini yazınız.?

46 İşitme ile ilgili olanlar ductus cochlearis ve organum spirale'dir.

47 24- Omurilik (medulla spinalis) aşağıda hangi seviyeye kadar uzanır?
a-) 6.göğüs omuru b-) 12.göğüs omuru c-) 2.bel omuru d-) 4. bel omuru

48 Omurilik (medulla spinalis) aşağıda hangi seviyeye kadar uzanır?
a-) 6.göğüs omuru b-) 12.göğüs omuru c-) 2.bel omuru d-) 4. bel omuru

49 25- Gözün ışığı kırıcı ortamlarını sırasıyla yazınız.?

50 1-Cornea 2-Humor aquosus 3-Lens 4-Corpus vitreum

51 26-Cranial sinirlerin (beyin kafa çiftleri denilen sinirler) sayısını ve isimlerini yazınız?

52 Nervi craniales-Kafa sinirleri veya kafa çiftleri 12 çift sinirden oluşmuştur.
I-N. Olfactorius (koku siniri). II-N.Opticus (görme siniri III-N.Oculomotorius IV-N.Trochlearis. V-N.Trigeminus VII-N.Facialis VIII-N.Vestibulocochlearis IX-N.Glossopharyngeus X-Vagus,. XI-N.Accessorius XII-N.Hypoglossus

53 27- Lumbar ponksiyon nedir ve nereden yapılır, neden?

54 BİLGİ:Teşhis veya tedavi amacıyla, cisterna lumbarise bir iğne ile girme işlemine lumbar ponksiyon (lumbar puncture-spinal tap) adı verilir. Bu işlem, genellikle L3 ile L4 veya L4 ile L5 vertebra’ların processus spinosus’ları arasından girilerek yapılır. Bu yöntem kullanılarak, inceleme amacı ile beyin-omurilik sıvısı örneği alınabileceği gibi, subaraknoid aralığa kontrast madde verilmesi (myelography) veya hava verilmesi (pneumoencephalography) gibi diagnostik işlemler de yapılabilir.

55 29- Aşağıdaki kranial sinirlerden hangisi göz kasların innervasyonu ile ilgilidir.
a-) N. opticus, N. trochlearis, N.hypoglossus b-) N.abducens, N.trochlearis, N.occulomotorius c-) N. vagus, N.trigeminus, N.opticus d-) N.glossopharyngeus, N.hypoglossus, N.accesorius.

56 29- Aşağıdaki kranial sinirlerden hangisi göz kasların innervasyonu ile ilgilidir.
a-) N. opticus, N. trochlearis, N.hypoglossus b-) N.abducens, N.trochlearis, N.occulomotorius c-) N. vagus, N.trigeminus, N.opticus d-) N.glossopharyngeus, N.hypoglossus, N.accesorius.

57 30- Aşağıdaki kranial sinirlerin yanına kaçıncı kranial sinir olduklarını ne tip lif içerdiklerini ve vücudun hangi bölgesine dağıldıklarını yazınız. a- N.opticus b- N.troclearis c- N.facialis d- N.vestibulocochlearis e- N.vagus

58 30- Aşağıdaki kranial sinirlerin yanına kaçıncı kranial sinir olduklarını ne tip lif içerdiklerini ve vücudun hangi bölgesine dağıldıklarını yazınız. a- N.opticus = I =özel duyu-göz b- N.troclearis=IV =motor-göz kası c- N.facialis=VII = tad(dil), motor(Mimikkaslar), parasempatik(çenealtı,dilaltı ve gözyaşı bezleri) d- N.vestibulocochlearis=VIII =işitme ve denge duyusu (iç kulak) e- N.vagus= X =motor(pharynx,larynx kasları), parasempatetik(sindirim sistemi organları, bezleri,böbrek,gonadlar),tad(dil)

59 31- Beyin omurilik sıvısı nereden salınır ve sirkülasyonunu yazınız.

60 Liquor cerebrospinalis - Cavum subarachnoidale, ventriculus quartus,ventriculus tertius, ventriculus lateralis ve canalis centralis'i dolduran bu sıvı, cc kadardır. Ventricuslarda bulunan plexus chorioideuslar tarafından meydana getirilen bu sıvı dördüncü karıncığın arka duvarındaki deliklerden cavum subarachnoidale'ye geçer.Oradan da sinus sagittalis superiora dökülür.

61 32- Cerebellumun fonksiyonu nedir,sagittal kesitinde görülen ağaca benziyen yapısına ne denir ?

62 Cerebellum kas tonusunu ve dengeyi idare eder.
Kesitte ağaç dallarına benzeyen bir görünümü vardır ki buna yaşam ağacı (arbor vitae) denir.

63 33-Beyni besleyen 2 büyük damarın adını yazınız?

64 A.Carotis interna A.vertebralis

65 34-4.karıncık nerede oluşur ?

66 VENTRİCULUS QUARTUS-DÖRDÜNCÜ KARINCIK
Eşkenar dörtgen şeklinde olan dördüncü karıncık pons, bulbus ve cerebellum arasındaki bir boşluktur. Bu boşluk yukarıda aquaeductus cerebri (sylvius kanalı) denilen kanal ile üçüncü karınçık ile (ventriculus tertius) birleşir. Aşağıda da canalis centralis ile birleşir.

67 35-Beyin yarım kürelerini birleştiren en büyük ak madde bilşeğinin adı
35-Beyin yarım kürelerini birleştiren en büyük ak madde bilşeğinin adı dır.

68 35-Beyin yarım kürelerini birleştiren en büyük ak madde bileşeğinin adı .corpus callosum.. dır.

69 36-Hangi kafa çiftlerinde parasempatik iplikler vardır,yazınız?

70 Parasympathetic: III   N. oculomotorius VII   N. facialis IX   N. glossopharyngeus X  N. vagus

71 37-Göze giden kafa çiftleri nelerdir?

72 Göz kasların motor sinirleri III. (Okulomotor) , IV (Troklear). ve VI
Göz kasların motor sinirleri III. (Okulomotor) , IV (Troklear) . ve VI. Abducent) kafa çifti sinirinden gelir. Özel duyu siniri II-Optik sinirdir.

73 38-Dile giden kafa çifti sinirlerini yazınız bunlardan hangileri yalnız tad duyusu ile ilgilidir ayrıca belirtiniz?

74 Bütün bu kasların motor siniri N.Hypoglossus
N.Trigeminus'un duyu Tad ile ilgili olanlar N.Glossopharyngeus N.Vagus Facialis,

75 39-Sadece motor iplikleri olan kafa çiftlerini yazınız?

76 Motor: III   N. oculomotorius IV   N. trochlearis VI   N. abducens XI  N. accessorius XII  N. hypoglossus

77 40-Vagusun parasempatik iplikleri nerelere gider?

78 Vagus’un parasympathetic iplikleri göğüs ve karın boşluğundaki iç organlara giderek dağılır. Bu organların fonksiyon siniridir. Bunlara Viseromotor iplikler de denir.

79 41-Göz yaşı denilen kanallarla önce saccus lacrimalise götürülür, sonra denilen yolla burun boşluğunun denilen parçasına dökülür.

80 41-Göz yaşı. canaliculus lacrimalis
41-Göz yaşı.canaliculus lacrimalis..denilen kanallarla önce saccus lacrimalise götürülür, sonra ductus nasolacrimalis..denilen yolla burun boşluğunun ..meatus nasi inferior..denilen parçasına dökülür.


"1-Sinir sistemi kaça ayrılır yazınız." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları