Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DİNLER EVLİLİĞE ÖNEM VERİR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DİNLER EVLİLİĞE ÖNEM VERİR"— Sunum transkripti:

1 DİNLER EVLİLİĞE ÖNEM VERİR

2 EVLİLİK NEDİR? Evlilik iki kişinin aile kurmak üzere kanunların uygun gördüğü şekilde, ruhen ve bedenen bir ömür boyu sürecek şekilde bir araya gelmesidir. Evlilik tabii bir ihtiyaçtır. Çoğalma ve neslin sağlıklı açıdan devam etmesinin bir şartıdır. Tarihin bütün dönemlerinde evlilik kutsal bilinmiş ve önemsenmiştir. Toplumun inanç ve kültürüne göre de belirli esas ve şartları da oluşmuştur. Evlilik dinler tarafından da önemsenmiştir. Hem beşeri hem de ilahi dinlerde bazı farklılıklar olsa da evlilik bütün dinlerce teşvik edilmiştir.

3 BEŞERİ DİNLERDE EVLİLİK
1. Konfüçyüsçülük ve Taoizm: Çinin millî dinleri arasında yer alır. Evlilik nesli devam ettirme ve aile ocağını tüttürme anlayışı üzerine kurulan bir ittifaktır. Bu inanca göre insanın evlenmeden ölmesi büyük bir günah olarak görülür. Tek evlilik esastır. Zina haramdır. Evlenmede kadın tarafına belli hediyeler verilir. 2. Hinduizm: Evlilik kadın ile erkek arasında ölüme kadar süren bir bağdır. Meşru sebepler olmadıkça boşanma olmaz. Çok eşli evlilik normal kabul edilir. Zina ciddi bir suç kabul edilmekte ve boşanma sebebi sayılmaktadır. 3. Şintoizm: Aile toplumun bir birimidir ve evlilikle kurulur. Evlilik neslin devamı için şarttır. Evlilikler fiinto tapınaklarında rahipler gözetiminde yapılır. Zina yasaklanmıştır. Zina yoluyla boşananların yeniden evlenmesi yasaktır.

4 Konfüçyüsçülükte Evlilik Töreni

5 Hinduların Evlilik Töreni

6 YAHUDİLİKTE EVLİLİK ANLAYIŞI
YAHUDİLİKTE EVLİLİK ANLAYIŞI Evlilik aile hayatının en önemli olayıdır. Nikahla başlayan bir anlaşmadır. Tevrat’ta “….semereli olun, çoğalın ve yeryüzünü doldurun” prensibine göre evlenme dinî ve millî bir görev kabul edilir. Evlenmek övülür. Bekarlık ise yerilir. Evlenme nikahla başlar. Yahudilikte evlilikte bekaret aranır. Bakire olmayanlar baba evine gönderilirler Boşanma hakkı tamamen kocaya aittir. Zina, aldatma yasaktır. Ailede sadakat ve samimiyet aranır. Yahudilikte nesli devam ettirmenin yolu meşru evliliktir.

7 Yahudilerin Evlilik Törenleri

8 HRİSTİYANLIKTA EVLİLİK ANLAYIŞI
HRİSTİYANLIKTA EVLİLİK ANLAYIŞI Hristiyanlıkta Tanrı’nın insanı bir kadınla bir erkekten yaratmış olması, evlenmenin ilk kaynağı kabul edilir. Hristiyanlıkta da iffeti korumanın ve nesli sürdürmenin yolu evlilikten geçmektedir. “Evlenen kadın kocasına, Rabb’ine tabi olduğu gibi tabii olacaktır. Boşanma, zina sayılmakta ve kesin olarak yasaklanmaktadır.Katolik kiliselerde zina dışında boşanmaya müsaade edilmez. Protestanlar da bu durum daha yumuşaktır. Günümüzde bu dinî kuralların dışına da çıkılmaktadır.

9 Hristiyanlarda Evlilik Töreni

10 İSLAM DİNİNDE EVLİLİK ANLAYIŞI
İslam her hükmünde olduğu gibi evlilik konusunda da diğer dinlerdeki aşırılıkları gidermiş ve orta yolu benimsemiştir. İslam’da evlilik insani ve medeni bir muamele, dinî bir vazifedir. Evlilik hem neslin devam etmesi için bir vesile hem de kişiyi dince günah sayılan şeylerden koruyan bir vasıtadır. Allah (c.c.) Kur’an’da: “Kaynaşmanız için size kendi cinsinizden eşler yaratıp, aranızda sevgi ve merhamet peyda etmesi de onun delillerindendir. Doğrusu bunda iyi düşünen kavimler için ibretler vardır.” buyurmasıyla insan için sevip bağlanılacak eşler yarattığını belirtmiştir. Peygamberimiz (s.a.v.)’de “ Kadınlarla evlenirim. Her kim benim bu yolumdan gitmezse, ondan yüz çevirirse benden değildir.” buyurarak evliliği teşvik etmiştir. Bir başka hadisinde de “Günahtan arınmış olarak Cenab-ı Hakka mülâkî olmasını murat eden kimse evlenmelidir buyurmuştur.

11 Dinîmizde neslin devamı ve korunması için evlilik esastır
Dinîmizde neslin devamı ve korunması için evlilik esastır. Bunun dışındaki ilişkiler zina olarak isimlendirilmiş ve haram kılınmıştır. Bu şekilde bir yaşantı hem aileleri dağıtmakta hem de neslin bozulmasına yol açmaktadır. Kur’an-ı Kerim, insanları uyararak “Zinaya yaklaşmayın. Zira o bir hayasızlıktır ve çok kötü bir yoldur, yine zina edenlerle ilgili olarak da zina eden bir erkeğin zina eden bir kadınla evlenebileceğini, bu tip insanların eş olarak müminlere haram kılındığını beyan eder. Başka bir ayette de kötü ahlaklı insanların eş olarak ancak birbirlerine yaraşacakları uyarısında bulunur

12 İmam Nikahı

13 Resmi Nikah

14 SON

15


"DİNLER EVLİLİĞE ÖNEM VERİR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları