Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Evlilik: Türk Medeni Kanunu’ na göre iki karşıt cinsten insanın hukuken makbul ve muteber sayılan hayat ortaklığıdır.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Evlilik: Türk Medeni Kanunu’ na göre iki karşıt cinsten insanın hukuken makbul ve muteber sayılan hayat ortaklığıdır."— Sunum transkripti:

1

2

3 Evlilik: Türk Medeni Kanunu’ na göre iki karşıt cinsten insanın hukuken makbul ve muteber sayılan hayat ortaklığıdır.

4

5 Madde 118: Nişanlanma, evlenme vaadiyle olur. Madde 119: Nişanlılık, evlenmeye zorlamak için dava hakkı vermez.

6 Madde 136: Erkek ve kadından herbiri nüfus cüzdanı ve nüfus kayıt örneğini, önceki evliliği sona ermiş ise buna ilişkin belgeyi, küçük yaşta veya kısıtlı ise yasal temsilcisinin imzasını taşıyan onaylanmış yazılı izin belgesi ve evlenmeye engel hastalığının bulunmadığını gösteren sağlık raporunu evlendirme memurluğuna vermek zorundadır.

7 Madde 122: Evlenecek erkek ve kadınlar evlenmeden evvel tıbbi muayeneye tabidir. Madde 123: Sifiliz, gonore, yumuşak şankr, cüzzam ve akıl hastalığı olanların evlenmesi yasaktır.Bu hastalıklar tedavi edildiğinde evlilik gerçekleşebilir.

8 Madde 124: İlerlemiş verem hastalığı olanların nikahı 6 ay ertelenir.Eğer iyileşme olmazsa 6 ay daha uzatılır.Hastalık konusunda erkek ve kadın bilgilendirilir.

9 Umumi Hıfzısıhha Kanunu’ nda belirtilen sifiliz, gonore, yumuşak şankr, lepra, tüberküloz, akıl hastalığı; bunlara ek olarak AİDS, Hepatit B ve C hastalıkları ayrıca genetik geçişli hastalıklar ile ilgili olarak sorgulanmalı ve genel bir muayene yapılmalıdır.

10

11 Evlilik öncesi sağlık kuruluşlarına yapılacak başvuruları; günümüzde önemi artan bulaşıcı hastalıklar ve genetik geçişli hastalıklar ile ilgili bilgi verilmesi için fırsat olarak değerlendirmektir. Kişiler olası riskler, korunma yolları ve sonuçları konusunda bilgilendirilmelidir.

12

13 Evlilik öncesi testlerle hangi hastalıklara bakıldığı hakkında bilgi verilir. Çiftlere herhangi bir hastalıklarının olup olmadığı sorulur. Tüberküloz öyküsü sorgulanır.

14

15 Kişilerin gereksinimine uygun bilgi vermek Gereğinden fazla bilgi vermekten kaçınmak Görüşme için uygun ortamı sağlamak Yeterli zaman ayırmak Açık, yalın ve anlaşılır biçimde konuşmak (etkili iletişim kurmak) Mümkünse bilgilerin yer aldığı doküman, broşür vermek

16 Hepatit B ve C HIV Sifiliz Talasemi taraması Kan ve Rh grubu

17 Gonore Yumuşak şankr Lepra TORCH enfeksiyonları Psikiyatrik hastalıklar Genetik geçişli hastalıklar

18 HBsAg (+) ise: Hastalık, bulaşma yolları ve taşıyıcılık hakkında bilgi verilir. Hasta Enfeksiyon Hastalıkları kliniğine yönlendirilir. Hastanın eşi için Anti-HBs baktırılır; (-) ise aşı yapılması konusunda bilgilendirilir.

19

20

21

22 Türkiye Cumhuriyeti’nde evliliklerin % 21,7’ si akrabalar arasında yapılıyor. Bu oran doğu bölgelerinde % 35 iken batıda % 14 civarlarında bulunmaktadır. Gelişmiş ülkelerde bu oran % 6 Akraba evliliğinin bu denli yaygın olması genetik geçiş gösteren hastalıkların da sık görülmesine neden olmaktadır.

23 Umumi Hıfzısıhha Kanunu’ na göre sifiliz, gonore, yumuşak şankr, lepra ve akıl hastalığı olanların tedavi olmadan evlenmeleri yasaktır. İlerlemiş tüberküloz hastalarının nikahı 6 ay ertelenir eğer iyileşme olmazsa 6 ay daha uzatılır.

24

25

26

27

28

29

30 Yapılan araştırmalarda; evlilik stresini ve boşanmayı önlemede, iletişim becerilerini arttırmada nişanlı çiftler üzerinde yürütülen programların daha etkili olduğu gösterilmiştir (Hahweg, Markman, Thurmaier ve ark. 1998).

31 Henüz önemli bir sorun yaşamamış olmaları, İyi giden ilişkilerinden dolayı boşanma ve evlilik sorunları konusunda duyarsız olmaları Evlilik öncesi danışmanlığa katılımın yararını algılamamaları Değişiklik için güdüsüz olmaları nedeniyle nişanlı çiftler evlilik öncesi danışmanlık hizmetlerine pek yanaşmamaktadır. (Günay 1995, Sullivan,Pasch, Cornelius ve ark. 2004). ANCAK

32 Sağlık İnanç Modeli (Health Blief Model/HBM), evlilik öncesi danışmanlığa katılımı kavramsallaştırmada rehber olarak kullanılmaktadır. Bu model, bireyi sağlığa ilişkin eylemleri yapmaya ya da yapmamaya neyin güdülediğini anlamaya yönelik bir kavramdır ve aynı zamanda sağlık davranışlarının belli inançlarla ilişkilendirildiğini savunur (HBM 2001).

33 Bireylerin; Ortaya çıkabilecek olası sorunlara yönelik algıladıkları hassasiyet (algılanan duyarlılık) Sorunların ciddi sonuçlarına yönelik algıladıkları inançları (algılanan ciddiyet) Önleme eylemleri açısından algıladıkları engeller (algılanan engeller) Riski azaltacak ve etkin olacak önleme girişimlerine yönelik inançlarıdır (algılanan yararlar) (Roden 2004, Sullivan, Pasch, Cornelıus ve ark. 2004

34 Evlilik öncesi danışmanlığa katılımın güç veya sorunlu olmadığına, Danışmanlığın, evlilik sorunlarını önlemede yardımcı olacağına inanırlarsa evlilik öncesi danışmanlık hizmetlerine katılımları artacaktır.

35 1 – Neden evlenmek istiyorum? 2 - Neden bu kişiyle evlenmek istiyorum? 3 – Gelecekteki eşimle paylaştığım temel değerler neler? 4 – İkimiz arasındaki temel farklılıklar neler? 5 – Evlilik hayatını nasıl hayal ediyorum?

36

37

38

39 Te ş ekkürler


"Evlilik: Türk Medeni Kanunu’ na göre iki karşıt cinsten insanın hukuken makbul ve muteber sayılan hayat ortaklığıdır." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları