Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2 GLOBAL EKONOMİK GÖRÜNÜM 3 Oynaklık Endeksi VIX (01.03.2000-27.10.2011) Kaynak: Reuters.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2 GLOBAL EKONOMİK GÖRÜNÜM 3 Oynaklık Endeksi VIX (01.03.2000-27.10.2011) Kaynak: Reuters."— Sunum transkripti:

1

2 2 GLOBAL EKONOMİK GÖRÜNÜM

3 3 Oynaklık Endeksi VIX (01.03.2000-27.10.2011) Kaynak: Reuters

4 4 Küresel Büyüme Oranları (%) Kaynak: IMF, Eylül 2011

5 Küresel Büyüme (1950-2011, %) Kaynak: IMF Ortalama Büyüme: 3,9

6 Kaynak: IMF, OVP 2011-2012 Yılları Büyüme Oranları (%)

7 Kaynak: IMF, Eylül 201 Dünya Ticareti (Yıllık % Değişim)

8 8 Gelişmekte Olan Ülkelere Net Sermaye Girişi (Milyar $) Kaynak: IMF, Eylül 2011

9 Bütçe Açıkları ve Borç Yükü (2011) Kaynak: IMF, OVP

10 10 Kaynak: FED Küresel Büyüme (1930-2009)

11 11 Kaynak: IMF WEO Nisan 2011 Dünyada Ortalama Reel GSYH Büyüme Tahmini (2011-2012,%)

12 12 Dünyada Enflasyon Gelişmeleri (%) Kaynak: IMF

13 13 Bazı Gelişmekte Olan Ülkelerde Manşet Enflasyon (%) Kaynak: IMF

14 14 Emtia Fiyatları Endeksi Kaynak:IMF

15 15 TÜRKİYE EKONOMİSİ, TOPARLANMA SÜRECİNDE DÜNYADAN POZİTİF YÖNDE AYRIŞARAK KRİZDEN GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE ÇIKTI

16 16 AB'de Daralan Ülke Sayısı (2009 Ç1- 2010 Ç4) Kaynak: Eurostat

17 17 Türkiye Ekonomisinde Mevsimsellikten Arındırılmış GSYH (2008 Ç1=100) Kaynak: TÜİK

18 18 Kapasite Kullanım Oranı* (%) Kaynak: TCMB * Mevsimsellikten arındırılmış

19 19 Güven Endekslerindeki Gelişmeler Kaynak: TCMB, TÜİK

20 20 Kaynak: TÜİK *Mevsimsellikten Arındırılmış Veriler Toplam İstihdam* (Milyon Kişi)

21 21 Toplam İstihdam (Milyon Kişi) Kaynak: Eurostat

22 22 Türkiye ve Dünyada İstihdam Değişimi (2010, %) Kaynak: Eurostat

23 23 Kaynak: Eurostat * 2010 verisi Türkiye için Temmuz dönemine aittir. ABD AB-27 ABD, AB-27 ve Türkiye’de Mevsimsellikten Arındırılmış İşsizlik Oranları ı

24 24 TÜRKİYE’NİN SAĞLAM MAKROEKONOMİK TEMELLERİ (KAZANIMLAR)

25 25 Bazı Ülkelerde Bütçe Dengesi/GSYH (2010-2011, %) Kaynak: IMF, The Economist

26 26 Bazı Ülkelerin Bütçe Açıklarındaki Artış (GSYH’ye Oran Olarak 2010 Yılında 2009’a, 2011 Yılında 2010’a Göre Değişim) Kaynak: IMF, The Economist

27 27 Maastricht Kriteri: % -3 Kaynak: The Economist, IMF Bazı Ülkelerde Bütçe Dengesi/GSYH (2011,%)

28 28 Merkezi Yönetim Bütçe Açığı/GSYH (%)

29 29 Kaynak: DPT Genel Yönetim Açığı/GSYH (%)

30 30 Ortalama Bütçe Açığı/GSYH (%) Kaynak: Maliye Bakanlığı * 1995-2005 yılları konsolide bütçe, diğer yıllar merkezi yönetim bütçesidir. ** 1998 öncesi eski GSYH, sonrası yeni GSYH serisi kullanılmıştır.

31 31 Faiz Giderleri/Vergi Gelirleri (%) Kaynak: Maliye Bakanlığı, Orta Vadeli Program (2011-2013)

32 32 Türkiye’de ve G20 Ülkelerinde Kamu Borcu (GSYH’ye Oranı, %) Kaynak: IMF, Hazine Müsteşarlığı, TCMB * Tahmin

33 33 Borç Stoku/GSYH (%) Kaynak: IMF, EC

34 34 Kaynak: IMF, OVP (2011-2013) Kamu Borç Stoku/GSYH (2011, %)

35 35 2002 Yılındaki İç Borç Stokunun Yıllık Faiz Oranlarıyla Yürütülmesi Sonucu Ulaşılabilecek Borç Stoku (Milyon TL) Kaynak: Hazine Müsteşarlığı

36 36 IMF’ye Olan Borçlarımız (Milyon $) Kaynak: Hazine Müsteşarlığı

37 37 Kaynak: IMF, WEO Ekim 2010 Yüksek Hanehalkı Borçluluk Oranı (Borç/Gelir, %)

38 38 Hanehalkı Yükümlülükleri (GSYH'ye Oranı, 2009, %) Kaynak: TCMB

39 39 Dönemler İtibarıyla Ortalama Büyüme Oranları (%) Kaynak: TÜİK

40 40 Dünyanın En Büyük 20 Ekonomisi (GSYH, 2010, Milyar $) Kaynak: IMF 17. Büyük Ekonomi

41 41 Sermaye Yeterlilik Oranı (%) Kaynak: BDDK

42 42 Kaynak: TCMB, BDDK Kredi Faiz Oranları (%)

43 43 Kredilerin Takibe Dönüşüm Oranı (%) Kaynak: BDDK

44 44 Reel Piyasa Faizi (Gösterge DİBS Faizi, %) Kaynak: Hazine Müsteşarlığı, TCMB * 12 Aylık Enflasyon Beklentileri kullanılmıştır.

45 45 Doların TL ve Diğer Gelişmekte Olan Ülke Para Birimleri Karşısındaki Değeri (4 Ocak 2010=1) Kaynak: TCMB

46 Kaynak: TÜİK * Çekirdek enflasyon olarak I Endeksi kullanılmıştır. TÜFE ve Çekirdek Enflasyon (%)

47 47 Türkiye’de Enflasyon Gelişmeleri (1980–2010,%) Kaynak: TÜİK, TCMB

48 48 Ortalama Enflasyon Oranı (%) Kaynak: TÜİK, TCMB

49 49 Net Asgari Ücret İle Satın Alınabilen Bazı Ürünler Kaynak: TÜİK

50 50 En Düşük Devlet Memuru Maaşı ile Satın Alınabilen Bazı Ürünler Kaynak: TÜİK

51 51 TÜRKİYE’NİN TEMEL MAKROEKONOMİK PROBLEMLERİ

52 52 Cari Açık

53 53 Kaynak: DPT Toplam Yatırımların Bileşenleri (Toplam Yatırımlar=100)

54 54 Kaynak: TCMB Cari İşlemler Dengesi / GSYH (%)

55 55 Enerji İthalatı Hariç Cari Denge (Milyar $) Kaynak: TCMB, TÜİK

56 56 Cari Açık (%) Kaynak: TÜİK, TCMB

57 57 Cari Açık Finansmanı (12 Aylık Kümülatif, Milyon $) Kaynak: TCMB

58 58 En Çok Doğrudan Yatırım Çeken Ülkeler Sıralaması Kaynak:UNCTAD YılTürkiye’nin Sıralamadaki YeriDoğrudan Yabancı Sermaye Girişi (Milyar Dolar) 2000511 2001373,4 2002511,1 2003481,7 2004382,8 20052210 20061820,2 20072522 20082019,5 2009318,4 2010279,3

59 59 Seçilmiş Ülke Politika Faiz Oranları İndirimleri* (Ekim 2008’den İtibaren) Kaynak: Ülke Merkez Bankaları * Veriler 23.08.2011 itibarıyladır. ** Politika faiz oranı Mayıs 2010 itibarıyla bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı olmuştur.

60 60 Politika Faizi ve Faiz Koridoru (%) Kaynak: TCMB

61 61 TL Zorunlu Karşılık Oranları (%) Kaynak: TCMB

62 62 YP Zorunlu Karşılık Oranları (%) Kaynak: TCMB

63 63 Cari Açık: Çözüm Önerileri

64 64 İhracatın Dağılımı (Milyon $) Kaynak: TÜİK

65 65 Yıllık 1 Milyar Doların Üzerinde İhracat Yapılan Ürün Sayısı Kaynak: TÜİK

66 66 Yıllık 1 Milyar Doların Üzerinde İhracat Yapılan Ülke Sayısı Kaynak: TÜİK

67 67 Rüzgar Enerjisi Kapasitesi Bakımından Türkiye’nin Avrupa’daki Konumu Kaynak: Enerji Bakanlığı

68 68 Ar-Ge Reformu  Kaliteli Ürün  Verimlilik  Girişimcilik  Teknoloji Yoğun Üretim  İnovasyon

69 69 Kaynak: TÜİK Ar-Ge Harcaması (Milyon TL)

70 70 Kaynak: TÜİK Kişi Başına Ar-Ge Harcaması (SAGP, $)

71 71 Eğitim  Son 8 yılda en büyük kaynağı eğitime ayırdık.  Beşeri sermaye, büyümeyi ve rekabet gücünü etkileyen en önemli faktörlerden biridir.  Beşeri sermayenin kalitesini artırdık.  Beşeri sermaye yatırımlarını artırdık.

72 72 Eğitim Sistemi Kalite Endeksi* (2011) Kaynak: WEF, The Global Competitiveness Report 2010-2011 * Endeks Ölçüsü 1-7 Aralığında, 2009-2010 ağırlıklı ortalama

73 Milli Eğitim Bakanlığı Bütçesi (Milyar TL) Kaynak: MEB

74 Brüt Okullaşma Oranı (%) Kaynak: MEB

75 Toplam Üniversite Sayısı Kaynak: MEB

76 76 İşsizlik

77 77 Türkiye’de İşsizlik Oranları (%) Kaynak: TÜİK Not: 2004 sonrası yıllık veriler TÜİK tarafından yeni nüfus projeksiyonlarına göre revize edilmiştir. 77

78 78 Tarım Dışı İstihdam (Bin Kişi) Kaynak: TÜİK 2004 yılı ve sonrası yeni nüfus projeksiyonlarına göre revize edilmiştir

79 İstihdamın Sektörel Dağılımı (%) Kaynak: TÜİK

80 İşteki Duruma Göre İstihdam Edilenler (%) Kaynak: TÜİK

81 81 İşsizlik: Çözüm Önerileri

82 Eğitim Durumuna Göre İşsizlik (%) Kaynak: TÜİK

83 Yarı Zamanlı Çalışmanın Payı (%, 2010) Kaynak: OECD

84 84 Kıdem Tazminatı Yükü* (2010) Kaynak: Doing Business *20 Yıllık Hizmet Karşılığı Kaç Haftalık Ücret Tutarında Ödeme Yapıldığı

85 85 İstihdamı Koruma Mevzuatının Yarı Zamanlı Çalışanlar Üzerindeki Kısıtlayıcılığı* Kaynak: OECD * Endeks Skalası 0-6 Arasında En Az Kısıtlayıcıdan En Fazlaya

86 86 Kamu Yatırımları/GSYH (%) Kaynak: Maliye Bakanlığı, Orta Vadeli Program (2011-2013)

87 87 GAP Kamu Yatırımları (Milyar TL) Kaynak: Başbakanlık Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı


"2 GLOBAL EKONOMİK GÖRÜNÜM 3 Oynaklık Endeksi VIX (01.03.2000-27.10.2011) Kaynak: Reuters." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları