Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Mehmet ŞİMŞEK Maliye Bakanı. Küresel Büyüme Oranları (%) Kaynak:IMF.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Mehmet ŞİMŞEK Maliye Bakanı. Küresel Büyüme Oranları (%) Kaynak:IMF."— Sunum transkripti:

1 Mehmet ŞİMŞEK Maliye Bakanı

2 Küresel Büyüme Oranları (%) Kaynak:IMF

3 Dünyanın En Büyük 20 Ekonomisi (GDP, Milyar $) Kaynak: IMF

4 G-20 Ülkelerinde Büyüme Oranları (2009, %) Kaynak: IMF

5 2009 Yılında GSYH’si En Çok Daralan Ülkeler (%)

6 AB Ülkeleri ve Türkiye Reel GSYH (2001=100) Karşılaştırması Kaynak: OECD

7 AB Ülkeleri ve Türkiye’de GSYH Bileşenlerinin Karşılaştırması - Yatırımlar (2001=100) Kaynak: OECD

8 AB Ülkeleri ve Türkiye’de GSYH Bileşenlerinin Karşılaştırması - Özel Tüketim (2001=100) Kaynak: OECD

9 AB Ülkeleri ve Türkiye’de GSYH Bileşenlerinin Karşılaştırması - İhracat (2001=100) Kaynak: OECD

10 AB Ülkeleri ve Türkiye’de GSYH Bileşenlerinin Karşılaştırması - İthalat (2001=100) Kaynak: OECD

11 ABD’de Kredi Koşulları (% Değişim) Kaynak: ABD Merkez Bankası (FED)

12 Avrupa’da Kredi Koşulları (% Değişim) Kaynak: Avrupa Merkez Bankası (ECB)

13 Kaynak: IMF Dünya Ticareti (Yıllık % Değişim)

14 Baltık Kuru Yük Taşımacılık Endeksi (02.01.2002–18.01.2010) Kaynak: Reuters

15 Tüketici Fiyatları Enflasyonu Kaynak: IMF

16 Çekirdek Enflasyon Kaynak: IMF

17 Bazı Gelişmekte Olan Ülkelerde TÜFE (%) Kaynak: OECD

18 Çıktı Açığı Kaynak: IMF

19 Emtia Fiyat Endeksi (Ocak 2003=100) Kaynak: IMF

20 Emtia Fiyatları (Yıllık % Değişim) Kaynak:IMF

21 Gelişmekte Olan Ülkelere Net Finansal Akım (Milyar Dolar) Kaynak: IMF

22 Oynaklık Endeksi VIX (01.03.2000-15.01.2010) Kaynak: Reuters

23 İstihdama Katılım Oranları (2008, %) Kaynak: OECD

24 24 Yoksulluk Görünümü (Günlük 1,25 Doların Altında Geliri Olanlar, 2008, %) Kaynak: Dünya Bankası, TÜİK Türkiye (%) 20022008 ≤ 1 $ 0,2 0,2 0,0 0,0 ≤ 2,15 $ 3,0 3,0 0,5 0,5 ≤ 4,3 $ 30,3 6,8 6,8

25 25 Kaynak: BM Demografik Avantaj - Ülkelerin Demografik Profili

26 26 Kaynak: BM Demografik Avantaj - Ülkelerin Demografik Profili (2050 Tahminleri)

27 Bazı Ülkelerde Bütçe Dengesi/GSYH (2008-2009, %) Kaynak: IMF

28 Kaynak: Eurostat, IMF, EC Borç Stoku / GSYH (%)

29 OECD Ülkelerinde Kişi Başına Elektrik Tüketimi (2007, Kwh) Kaynak: IEA

30 OECD Ülkelerinde Sanayide Kullanılan Elektrik Fiyatları (2008, Kwh, ¢) Kaynak: IEA

31 OECD Ülkelerinde Hanehalkı Elektrik Fiyatları (2008, Kwh, ¢) Kaynak: IEA

32 Türkiye’de GSYH Büyüme Oranları (Yıllar İtibarıyla, %) Kaynak: TÜİK

33 Dünya GSYH’si İçindeki Payı (Satınalma Gücü Paritesine Göre, %) Kaynak: IMF

34 Kişi Başına Düşen GSYH ($) Kaynak:TUİK, DPT

35 Dönemler İtibarıyla Ortalama Büyüme Oranları (%) Kaynak:TUİK

36 Harcamalar Yönünden Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya Katkılar (Puan) Kaynak: TÜİK

37 Özel Sektörün Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya Katkısı (Puan) Kaynak: TÜİK

38 Kamu Sektörünün Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya Katkısı (Puan) Kaynak: TÜİK

39 Net İhracatın Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya Katkısı (Puan) Kaynak: TÜİK

40 Stok Değişiminin Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya Katkısı (Puan) Kaynak: TÜİK

41 Toplam Yatırımların Bileşenleri (Toplam Yatırım=100) Kaynak: DPT

42 Sabit Sermaye Yatırımları/GSYH (%) Kaynak: DPT

43 Büyüme Göstergelerinde Bir Önceki Yıla Göre Değişim Kaynak: TÜİK, CNBC-e, TİM

44 Sanayi Üretim Endeksi (2005=100) Kaynak: TÜİK

45 İmalat Sanayi Üretim Endeksi (2005=100) Kaynak: TÜİK

46 Sanayi Ciro Endeksi (2005=100) Kaynak: TÜİK

47 İmalat Sanayinde Kapasite Kullanım Oranları (%) Kaynak: TÜİK

48 Güven Endekslerindeki Gelişmeler Kaynak:TCMB

49 Türkiye’de Enflasyon Gelişmeleri (1980–2010) Kaynak: TÜİK, TCMB

50 Gerçekleşen Enflasyon ve Yılsonu Enflasyon Hedefleri (Ocak 2002 – Aralık 2009, %) Kaynak: TÜİK, TCMB

51 Gıda, Enerji ve Çekirdek Enflasyon (Ocak 2004 – Aralık 2009, Yıllık % Değişim) Kaynak: TÜİK, TCMB

52 Türkiye’de Çıktı Açığı (%) Kaynak: TCMB

53 Türkiye’nin Enflasyon Sıralamasında Dünyadaki Yeri *Toplam ülke sayısı 181’dir. Kaynak: IMF, TÜİK, TCMB

54 Firmaların Toplam Borçlarının Öz Kaynaklara Oranı ve Faiz Ödeme Gücü (%) Kaynak:TCMB

55 Özel Sektör Döviz Pozisyonu (Milyar Dolar) Kaynak: TCMB

56 İşsizlik Oranları (%) * 2009 verisi Ekim ayı işsizlik oranıdır. Kaynak: OECD

57 Türkiye’de İşsizlik Oranları (%) Not: 2004 sonrası yıllık veriler TÜİK tarafından yeni nüfus projeksiyonlarına göre revize edilmiştir. Kaynak: TÜİK 57

58 İstihdamın Sektörel Dağılımı (%) Kaynak: TÜİK

59 İstihdamın Sektörel Dağılımı (Ekim 2009, %) Kaynak: TÜİK

60 Eğitim Durumuna Göre İşsizliğin Dağılımı (2008, %) Kaynak: TÜİK

61 Eğitim Durumuna Göre İşsizliğin Dağılımı (Ekim 2009, %) Kaynak: TÜİK

62 İşsizlik Sigortasından Faydalananların Sayısı 62 Kaynak: İŞKUR

63 Türkiye’nin Dış Ticareti (Milyar Dolar) Not:2009 yılı ihracat rakamı gerçekleşmedir. Kaynak: TÜİK,TİM

64 Ülkeler İtibarıyla İhracat (2003-2008 Yıllık Ortalama Artış, %) Kaynak: WTO

65 Dünya Ticaretinde Türkiye’nin Payı (%) Kaynak: WTO

66 Türkiye’nin Dünya İhracatındaki Sıralaması Kaynak: WTO

67 İhracat (Ocak-Kasım 2009, Değişim, %) Kaynak: Reuters

68 İhracat Kompozisyon Değişimi (Paylar, %) Kaynak: TÜİK

69 Yıllık 1 Milyar Doların Üzerinde İhracat Yapılan Ürün Sayısı Kaynak: TÜİK

70 İhracatın Ülke Gruplarına Göre Dağılımı (12 Aylık Kümülatif Veriler, % ) Kaynak: TÜİK

71 Yıllık 1 Milyar Doların Üzerinde İhracat Yapılan Ülke Sayısı Kaynak: TÜİK

72 Turizm Gelirleri (Milyar Dolar) Kaynak: TCMB

73 Cari İşlemler Dengesi (Milyar Dolar) Kaynak: TCMB

74 Enerji Fiyatları ve Cari Açık (%) Kaynak: TÜİK, TCMB

75 Enerji İthalatı (Milyar Dolar) Kaynak : TÜİK

76 En Çok Doğrudan Yatırım Çeken Ülkeler Sıralaması YılTürkiye’nin Sıralamadaki Yeri Doğrudan Yabancı Sermaye Girişi (Milyar Dolar) 2000511,0 2001373,4 2002511,1 2003481,7 2004382,8 20052210,0 20061820,2 20072522,0 20082018,3 Kaynak:UNCTAD

77 Kar Transferleri (Milyon Dolar) Kaynak: TCMB

78 Türkiye’nin Kredi Notları (Döviz Cinsinden 15 Ocak 2010) Kaynak:Bloomberg

79 Döviz Kuru (TL/Dolar) (02.01.2003-19.01.2010) Kaynak: Reuters

80 İMKB-100 Endeksi (01.01.2003-19.01.2010) Kaynak: Reuters

81 Merkez Bankası Döviz Rezervleri (Milyar Dolar) Kaynak: TCMB

82 Kısa Vadeli Borçların MB Rezervlerine Oranı (%) Not: 2009 yılına ait veri, Haziran ayı itibarıyladır. Kaynak: TCMB

83 Risk Primindeki Değişim (EMBI+ Endeksi) (12.09.2008-19.01.2010) Kaynak:Reuters

84 Risk Primindeki Değişim (EMBI+ Endeksi) (10.07.2007-19.01.2010) Kaynak:Reuters

85 Türk Tahvillerinin Uluslararası Piyasalardaki Getiri Farkı (10.07.2007-19.01.2010) Kaynak:Reuters

86 Türkiye’nin 5 Yıllık CDS Primleri (12.09.2008- 15.01.2010) Kaynak: Reuters

87 Gösterge Tahvil Faiz Oranı (%) Kaynak: Reuters

88 Değişken Faizli Senetler/Toplam Borç Stoku (%) Kaynak: Hazine Müsteşarlığı

89 Borç Servisi Kaynak: Hazine Müsteşarlığı

90 Seçilmiş Ülke Politika Faizleri (%) Kaynak: Ülke Merkez Bankaları

91 Seçilmiş Ülke Politika Faiz İndirimleri (Ekim 2008’den itibaren) Kaynak: Ülke Merkez Bankaları

92 Sermaye Yeterlilik Oranı (%) Operasyonel risk dahil Kaynak: BDDK

93 Seçilmiş Ülkelerde Sermaye Yeterlilik Oranı* (% ) *Türkiye verisi 2009 yılı Kasım ayı itibarıyladır. Kaynak : TCMB, IMF

94 Serbest Sermaye*/ Özkaynak (%) * Serbest Sermaye = Toplam Sermaye – (Sabit Varlıklar + İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Ortak Teşebbüs) Kaynak : BDDK

95 Kredilerin Takibe Dönüşüm Oranı (%) Kaynak: BDDK

96 Kredilerin Toplam Varlıklara Oranı (%) Kaynak: BDDK

97 Krediler (Milyon TL) Kaynak: BDDK

98 Yurtiçi Kredi Miktarı* (Milyar TL) Kaynak: TCMB *Katılım Bankaları Hariç

99 Kredi/Mevduat Oranı (%) Kaynak: BDDK

100 Tüketici ve Konut Kredileri (Milyar TL) Kaynak: BDDK

101 Ticari ve Bireysel Krediler* (Milyar TL) * Mevduat Bankaları Kaynak : TCMB

102 Mevduatlar (Milyon TL) Kaynak: BDDK

103 Hanehalkı Yükümlülükleri/GSYH (%) Kaynak: TCMB

104 Hanehalkı Yükümlülükleri/GSYH (2007, %) Kaynak: TCMB, Avrupa Merkez Bankası

105 Merkezi Yönetim Bütçe Açığı/GSYH (%)

106 Merkezi Yönetim Faiz Giderleri/GSYH (%)

107 Faiz Giderleri/Vergi Gelirleri (%)

108 Merkezi Yönetim Faiz Dışı Giderleri/GSYH (%)

109 Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri/Faiz Dışı Giderler (%)

110 Sermaye Giderleri+Sermaye Transferleri/GSYH(%)

111 Kamu Kesimi Borçlanma Gereği/GSYH (%) Kaynak: DPT

112 AB Tanımlı Borç Stoku/GSYH (%) Kaynak: Hazine Müsteşarlığı

113 Türkiye’nin AB Tanımlı Genel Yönetim Borç Stoku/GSYH’nin Avrupa Birliği Üye Ülkeleri İçindeki Yeri (2002-2008) Kaynak: Eurostat

114 Kamu Kesimi Net Borç Stoku/GSYH (%) Kaynak: Hazine Müsteşarlığı

115 Genel Yönetim Bütçe Dengesi/GSYH (2008, %) Kaynak: Eurostat

116 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi Yılsonu Gerçekleşmesi (Milyon TL) %17,7 %21,4 % 5,0 % 2,6 %199,5 %-97,0

117 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi Yılsonu Gerçekleşmesi (Milyon TL)

118 2010 Merkezi Yönetim Bütçe Hedefi (Milyon TL)

119 Ortalama Bütçe Açığı/GSYH (%) * 1996-2005 yılları konsolide bütçe, diğer yıllar merkezi yönetim bütçesidir. ** 1998 öncesi eski GSYH, sonrası yeni GSYH serisi kullanılmıştır.

120 Merkezi Yönetim Bütçe Açığı/GSYH (%)

121 AB Tanımlı Genel Yönetim Bütçe Açığı/GSYH (%) Maastricht Kriteri:3

122 Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi ve Faiz Dışı Denge Hedefleri (%)

123 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Giderleri (Milyon TL) %14,5 %12,5 %21,2 %30,4 %7,2 %35,9%16,8 %5,0

124 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Giderleri (Milyon TL)

125 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri (Milyon TL) %2,8 %2,6

126 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri (Milyon TL)

127 2009 Yılı Vergi Gelirleri (Milyon TL) %1,1 %24,1 %14 %5,7 %24 %-12,8 %6,6 %4,3

128 2010 Yılı Vergi Gelirleri (Milyon TL)

129 OECD Ülkelerinde Ortalama Ücret Üzerindeki Vergi+SSK Prim Yükü (%) Kaynak: OECD

130 OECD Ülkelerinde Ortalama Ücret Üzerindeki Vergi+SSK Prim Yükü Bakımından Türkiye’nin Sıralaması Kaynak: OECD

131 OECD Ülkelerindeki Vergi Yükü (Vergi Gelirleri/GSYH, %) * 2009 yılsonu gerçekleşme rakamlarıdır. ** 2008 tahminleri yer almayan ülkeler için 2007 yılı verileri kullanılmıştır. Kaynak:OECD

132 OECD Ülkelerindeki Vergi Yükü (Vergi Gel.+Sos.Güv.Prim.+Mahalli İd. Gel./GSYH,%) * Vergi Gelirleri için 2009 yılsonu gerçekleşme rakamları olup Sosyal Güvenlik Primleri ile Mahalli İdare Gelirleri yılsonu gerçekleşme tahminidir. ** 2008 tahminleri yer almayan ülkeler için 2007 yılı verileri kullanılmıştır. Kaynak: OECD

133 OECD Ülkelerinde Gelir Vergisi En Üst Dilim Oranları (2008,%) Kaynak: OECD

134 Gelir Vergisi En Üst Dilimi Bakımından Türkiye’nin OECD Ülkeleri Sıralamasındaki Yeri (30 Ülke,2008) Kaynak: OECD

135 Ülkelere Göre Gelir ve Kazançlar Üzerinden Alınan Vergiler/GSYH (Sosyal Güvenlik Primleri Hariç, %) * 2009 yılsonu gerçekleşme rakamlarıdır. ** 2008 tahminleri yer almayan ülkeler için 2007 yılı verileri kullanılmıştır. Kaynak:OECD

136 Ülkelere Göre Gelir ve Kazançlar Üzerinden Alınan Vergiler/GSYH (Sosyal Güvenlik Primleri Dahil, %) * Vergi Gelirleri için 2009 yılsonu gerçekleşme rakamları olup Sosyal Güvenlik Primleri yılsonu gerçekleşme tahminidir. ** 2008 tahminleri yer almayan ülkeler için 2007 yılı verileri kullanılmıştır. Kaynak: OECD

137 Ülkelere Göre Mal Ve Hizmetler Üzerinden Alınan Vergiler/GSYH (Mahalli İdare Vergileri Hariç,%) * 2009 yılı yılsonu gerçekleşme rakamlarıdır. ** 2008 tahminleri yer almayan ülkeler için 2007 yılı verileri kullanılmıştır. Kaynak: OECD

138 Ülkelere Göre Mal Ve Hizmetler Üzerinden Alınan Vergiler/GSYH (Mahalli İdare Vergileri Dahil,%) * Vergi Gelirleri için 2009 yılsonu gerçekleşme rakamları olup Mahalli İdare Gelirleri yılsonu gerçekleşme tahminidir. ** 2008 tahminleri yer almayan ülkeler için 2007 yılı verileri kullanılmıştır. Kaynak: OECD

139 Ülkelere Göre Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler/GSYH (Mahalli İdare Vergileri Hariç, %) * 2009 yılı yılsonu gerçekleşme rakamlarıdır. ** 2008 tahminleri yer almayan ülkeler için 2007 yılı verileri kullanılmıştır. Kaynak: OECD

140 Ülkelere Göre Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler/GSYH (Mahalli İdare Vergileri Dahil, %) *Vergi Gelirleri için 2009 yılsonu gerçekleşme rakamları olup Mahalli İdare Gelirleri yılsonu gerçekleşme tahminidir. ** 2008 tahminleri yer almayan ülkeler için 2007 yılı verileri kullanılmıştır. Kaynak: OECD

141 OECD Ülkelerinde Dolaylı ve Dolaysız Vergilerin Toplam Vergiler İçindeki Payı (2008)* (Sosyal Güvenlik Primleri Hariç) *2008 tahminleri yer almayan ülkeler için 2007 yılı verileri kullanılmıştır. **Türkiye'ye ilişkin rakamlar 2009 yılsonu vergi gelirleri gerçekleşmeleridir. *** 2010 yılında Türkiye için Dolaylı-Dolaysız Vergilerin GSYH oranları Sosyal Güvenlik Primleri dahil Dolaysız Vergiler % 50,2, Dolaylı Vergiler % 49,8, Sosyal Güvenlik Primleri Hariç % 33,1, Dolaysız Vergiler % 66,9 Dolaylı Vergilerden oluşacağı öngörülmektedir. Kaynak: OECD

142 OECD Ülkelerinde Dolaylı ve Dolaysız Vergilerin Toplam Vergiler İçindeki Payı (2008)* (Sosyal Güvenlik Primleri Dahil) * 2008 tahminleri yer almayan ülkeler için 2007 yılı verileri kullanılmıştır. **Türkiye'ye ilişkin rakamlar 2009 yılsonu vergi gelirleri gerçekleşmeleri ile Sosyal güvenlik prim gelirleri tahminleri üzerinden hesaplanmış olup, Sosyal Güvenlik primlerindeki % 5'lik devlet desteği düşülmüştür. *** 2010 yılında Türkiye için Dolaylı-Dolaysız Vergilerin GSYH oranları Sosyal Güvenlik Primleri dahil Dolaysız Vergiler % 50,2, Dolaylı Vergiler % 49,8, Sosyal Güvenlik Primleri Hariç % 33,1, Dolaysız Vergiler % 66,9, Dolaylı Vergilerden oluşacağı öngörülmektedir. Kaynak: OECD

143 Kurumların Dağıttıkları Kar Payları Üzerindeki Vergi Yükü Kaynak: OECD

144 Kurumlar Kazançları Üzerindeki Vergi Yükü Bakımından Türkiye’nin OECD Ülkeleri Sıralamasındaki Yeri (30 Ülke,2009) Kaynak: OECD

145 145 OECD Ülkelerinde Kurumlar Vergisi Oranları Kaynak: OECD

146 En Düşük Kurumlar Vergisi Bakımından Türkiye’nin OECD Ülkeleri Sıralamasındaki Yeri (30 Ülke,2009) Kaynak: OECD

147 AB Ülkelerinde Sigaralar Üzerindeki Vergi Yükü-2009 (Bir Paket Sigarada Tutar (Maktu) Olarak Vergi Yükü, 1000 Sigarada Toplam ÖTV (Euro)) Kaynak: Excise Duty Tables:http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/excise_duties/tobacco_products/rates/ excise_duties-part_III_tobacco-en.pdf

148 Bazı Ülkelerdeki Benzin Fiyatları ve Bunlar Üzerindeki Vergiler (04/01/2010 İtibarıyla, Euro) Not: 04.01.2010 tarihinde geçerli olan fiyatlar ve döviz kuru dikkate alınmıştır. Kaynak: European Commission Directorate-General For Energy And Transport Oil Bulletin 04/01/2010

149 Bazı Ülkelerdeki Benzin Fiyatları ve Bunlar Üzerindeki Vergiler (04/01/2010 İtibarıyla, Euro, Satış Fiyatı İçinde Vergi Payı (KDV+ÖTV) %) Not: 04.01.2010 tarihinde geçerli olan fiyatlar ve döviz kuru dikkate alınmıştır. Kaynak: European Commission Directorate-General For Energy And Transport Oil Bulletin 04/01/2010

150 150 Bazı Ülkelerdeki Motorin Fiyatları ve Bunlar Üzerindeki Vergiler (04/01/2010 itibarıyla, Euro) Not: 04.01.2010 tarihinde geçerli olan fiyatlar ve döviz kuru dikkate alınmıştır. Kaynak: European Commission Directorate-General For Energy And Transport Oil Bulletin 04/01/2010

151 Bazı Ülkelerdeki Motorin Fiyatları ve Bunlar Üzerindeki Vergiler (04/01/2010 İtibarıyla, Euro, Satış Fiyatı İçinde Vergi Payı (KDV+ÖTV) %) Not: 04.01.2010 tarihinde geçerli olan fiyatlar ve döviz kuru dikkate alınmıştır. Kaynak: European Commission Directorate-General For Energy And Transport Oil Bulletin 04/01/2010

152 Bazı Ülkelerdeki LPG Fiyatları ve Bunlar Üzerindeki Vergiler (04/01/2010 itibarıyla, Euro) Not: 04.01.2010 tarihinde geçerli olan fiyatlar ve döviz kuru dikkate alınmıştır. Kaynak: European Commission Directorate-General For Energy And Transport Oil Bulletin 04/01/2010

153 Bazı Ülkelerdeki LPG Fiyatları ve Bunlar Üzerindeki Vergiler (04/01/2010 İtibarıyla, Euro, Satış Fiyatı İçinde Vergi Payı (KDV+ÖTV) %) Not: 04.01.2010 tarihinde geçerli olan fiyatlar ve döviz kuru dikkate alınmıştır. Kaynak:European Commission Directorate-General For Energy And Transport Oil Bulletin 04/01/2010

154 Bazı Ülkelerdeki Fuel Oil Fiyatları ve Bunlar Üzerindeki Vergiler (04/01/2010 itibarıyla, Euro) Not: 04.01.2010 tarihinde geçerli olan fiyatlar ve döviz kuru dikkate alınmıştır. Kaynak:European Commission Directorate-General For Energy And Transport Oil Bulletin 04/01/2010

155 Bazı Ülkelerdeki Fuel Oil Fiyatları ve Bunlar Üzerindeki Vergiler (04/01/2010 İtibarıyla, Euro, Satış Fiyatı İçinde Vergi Payı (KDV+ÖTV), %) Not:04.01.2010 tarihinde geçerli olan fiyatlar ve döviz kuru dikkate alınmıştır. Kaynak:European Commission Directorate-General For Energy And Transport Oil Bulletin 04/01/2010

156 Türkiye’nin İnsani Gelişme Endeksi Sıralamasındaki Yeri Kaynak: BM

157 Kişi Başına Ar-Ge Harcaması (SAGP, Dolar) Kaynak: TÜİK

158 Bilimsel Yayın Sayısı Bakımından Türkiye’nin Dünya Sıralamasındaki Yeri Kaynak: TÜİK

159 Bilimsel Yayın Sayısı Bakımından Türkiye’nin Dünya Sıralamasındaki Yeri Kaynak: TÜİK

160 Toplam Sağlık Harcaması/GSYH Türkiye’nin Dünya Sıralamasındaki Yeri *Toplam ülke sayısı 193 olup, sıralama büyükten küçüğe doğrudur. Kaynak: WHO

161 Kişi Başına Sağlık Harcamasında Türkiye’nin Dünya Sıralamasındaki Yeri *Toplam ülke sayısı 193 olup, sıralama büyükten küçüğe doğrudur. Kaynak: WHO

162 Kişi Başına Kamu Sağlık Harcamasında Türkiye’nin Dünya Sıralamasındaki Yeri *Toplam ülke sayısı 193 olup, sıralama büyükten küçüğe doğrudur. Kaynak: WHO

163 Kamunun Sağlık Harcamaları/Toplam Sağlık Harcamaları Türkiye’nin Dünya Sıralamasındaki Yeri *Toplam ülke sayısı 193 olup, sıralama büyükten küçüğe doğrudur. Kaynak: WHO

164 OECD Ülkeleri Yaşam Beklentisi Sıralamasında Türkiye’nin Yeri Kaynak: OECD


"Mehmet ŞİMŞEK Maliye Bakanı. Küresel Büyüme Oranları (%) Kaynak:IMF." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları