Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BÜYÜME.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BÜYÜME."— Sunum transkripti:

1 BÜYÜME

2 GSYH Büyüme Oranları (%, Çeyrekler İtibarıyla)
Kaynak: TÜİK

3 GSYH Büyüme Oranları (%)
Kaynak: TÜİK, DPT

4 Dönemler İtibarıyla Ortalama Büyüme Oranları (%)
Kaynak: TÜİK

5 GSYH Büyüme Oranları (%)
Kaynak: Economist

6 Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (Milyon $)
Kaynak: TÜİK

7 Büyümenin Oynaklığı Kaynak: TÜİK

8 Kişi Başına GSYH ($) Kaynak:TÜİK, DPT

9 Dünya GSYH’si İçindeki Pay (SAGP, %)
Kaynak: IMF

10 AB Ülkeleri ve Türkiye Reel GSYH (2001=100) Karşılaştırması
Kaynak: OECD

11 Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, 2008 (Satın Alma Gücü Standartı, AB-27=100)
Kaynak: Eurostat

12 Reel Gelir Farkları ve Kaynakları, 2008
ABD’nin Kişi Başı Milli Gelirine Göre % Fark İş Gücü Kullanımının Etkisi İş Gücü Verimliliğinin Etkisi Kaynak: OECD

13 Harcamalar Yönünden Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya Katkılar (Puan)
Kaynak: TÜİK

14 Özel Sektörün Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya Katkısı (Puan)
Kaynak: TÜİK

15 Kamu Sektörünün Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya Katkısı (Puan)
Kaynak: TÜİK

16 Net İhracatın Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya Katkısı (Puan)
Kaynak: TÜİK

17 Stok Değişiminin Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya Katkısı (Puan)
Kaynak: TÜİK

18 GSYH Büyümesine Yurtiçi Talebin Katkısı
Kaynak: TÜİK

19 AB Ülkeleri ve Türkiye’de GSYH Bileşenlerinin Karşılaştırması Yatırımlar (2001=100)
Kaynak: OECD

20 AB Ülkeleri ve Türkiye’de GSYH Bileşenlerinin Karşılaştırması Özel Tüketim (2001=100)
Kaynak: OECD

21 AB Ülkeleri ve Türkiye’de GSYH Bileşenlerinin Karşılaştırması İhracat (2001=100)
Kaynak: OECD

22 AB Ülkeleri ve Türkiye’de GSYH Bileşenlerinin Karşılaştırması İthalat (2001=100)
Kaynak: OECD

23 Özel Sektör Sabit Sermaye Yatırımlarının GSYH Büyümesine Katkısı (%)
Kaynak: TÜİK

24 Toplam Yatırımların Bileşenleri (Toplam Yatırımlar=100)
Kaynak: DPT

25 Türkiye’de Tasarruf Açığının GSYH’ye Oranı (%)
Kaynak: DPT, TÜİK

26 Sabit Sermaye Yatırımları/GSYH (%)
Kaynak: DPT

27 Sabit Sermaye Yatırımları/GSYH (%)
Kaynak: TÜİK

28 Eşdeğer Hanehalkı Kullanılabilir Gelire Göre Sıralı Yüzde 20'lik Gruplar
Not: Fertler eşdeğer hanehalkı kullanılabilir gelirlerine göre küçükten büyüğe doğru sıralanarak 5 gruba ayrıldığında; "İlk yüzde 20'lik grup" geliri en düşük grubu, "Son yüzde 20'lik grup" ise geliri en yüksek olan grubu tanımlamaktadır. Kaynak: TÜİK

29 Büyüme Göstergelerinde Bir Önceki Yıla Göre Değişim (%)
Kaynak: TÜİK, CNBC-e, TİM

30 Sanayi Üretimi (2011 Ocak, Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre % Değişim)
Kaynak: Economist, TÜİK

31 Sanayi Üretim Endeksi (2005=100)
Kaynak: TÜİK

32 İmalat Sanayi Üretim Endeksi (2005=100)
Kaynak: TÜİK

33 Sanayi Ciro Endeksi (2005=100)
Kaynak: TÜİK

34 Sanayi Sipariş Endeksi (2005=100)
Kaynak: TÜİK

35 İmalat Sanayinde Kapasite Kullanım Oranları (%)
Kaynak: TÜİK

36 Otomobil Üretimi ve Satışları (Bin Adet)
Kaynak: OSD 36

37 Beyaz Eşya Üretim ve Satışları (Bin Adet)
Kaynak: Hazine Müsteşarlığı

38 LCD Kullanımı Kaynak: GfK, Türktrade

39 Açılan-Kapanan Şirketler (Adet)
Krizden en fazla etkilenen sektörlerden biri otomotiv sektörü olmuştur. İhracatın lokomotifi olan otomotiv sektöründe, dış talebin azalması nedeniyle sektörün kapasite kullanım oranı gerilemiş üretim, satış ve ihracat rakamlarında ciddi düşüşler yaşanmıştır. Mart 2009’da yürürlüğe giren vergi indirimleri ve sonrasında firmaların uyguladığı kampanyalar ile talep artışı görülmüştür. Bu talep artışı da üretim ve satış rakamlarına yansımıştır. Sektörün tamamında Aralık 2009’da üretim bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 143,7, aynı dönemde satış ise yüzde 105,7 artmıştır. Aralık 2009’da otomobil üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 138,6 artmıştır. Söz konusu dönemde satış rakamları ise yüzde 120,9 oranında yükselmiştir. Kaynak: TOBB 39

40 Güven Endekslerindeki Gelişmeler
Kaynak: TCMB, TÜİK

41 Toplam Sanayi Verimlilik Endeksi (2005=100)
Kaynak: MPM

42 Toplam Sanayi Sektöründe Verimlilik ve Ücretler (2005=100)
Kaynak: MPM, DPT


"BÜYÜME." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları