Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İŞLE 524 – İŞLE 531 Yönetim Muhasebesi Maliyet – Hacim İlişkileri Dr. Can Öztürk.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İŞLE 524 – İŞLE 531 Yönetim Muhasebesi Maliyet – Hacim İlişkileri Dr. Can Öztürk."— Sunum transkripti:

1 İŞLE 524 – İŞLE 531 Yönetim Muhasebesi Maliyet – Hacim İlişkileri Dr. Can Öztürk

2 Giriş İşletme maliyetlerinin belirlenmesi – İş hacmi (faaliyet hacmi, etkinlik hacmi veya çalışma hacmi) – Genel olarak – İş hacmi toplam maliyet

3 İş Hacmi Maliyetleri incelenen birimin belirli bir dönemdeki çalışma yoğunluğu – Makine – Bölüm – İşletme İş hacmi ile ilişkilendirilebilen giderler – Sabit giderler – Değişken giderler

4 Sabit Giderler Faaliyet hacminden bağımsız olarak ortaya çıkan giderler İki kısıt çerçevesinde sabittirler: – Kısa dönem için sabitlik – İş hacmindeki değişimler karşısında sabitlik

5 Sabit Giderler Kısa dönem için sabitlik – Kapasitenin değişmemesi esastır Kapasite de herhangi bir değişikliğin öngörülmediği süre – Kapasite değişeme her zaman açıktır Yeni tesislerin edinimi Örgüt yapısında değişiklik Yeni finansman kaynaklarının temini

6 Sabit Giderler İş hacmindeki değişimler karşısında sabitlik – Sabitlik mutlak değildir – Yenilenen makine maliyetinden kaynaklanan amortisman – Reklam giderleri – AR-GE giderleri

7 Sabit Giderler Yapısal(Bağlayıcı) Giderler – İşletmenin mevcut yapısına bağlı gider kalemleri – Faaliyetler dursa bile devam eden gider kalemleri Amortismanlar Kiralar Bina ve arazi vergileri Sabit tesislerin sigorta primleri Uzun vadeli borç faizleri Kilit personelin aylık ve ücretleri

8 Sabit Giderler Planlanmış(İstemli – İhtiyari) Giderler – Bütçe dönemi içinde yapılacak harcamalar Satış kapasitesini korumak Yeni satışları temin etmek – Reklam giderleri – AR-GE Giderleri – Hizmet içi ve dışı eğitim giderleri – Danışman ücretleri – Pazarlama araştırması giderleri

9 Sabit Giderler Örnek – A sanayi işletmesinin sabit giderleri aşağıda verilmiştir Amortismanlar……………………10.000 TL Üst yönetici aylıkları…………….20.000 Reklam giderleri…………………..15.000 AR-GE Giderleri………………………5.000 – Aylık ücretim kapasitesi……….5.000 adet mamul – Sabit giderlerle üretim hacmi arasındaki ilişki ????

10 Sabit Giderler

11 Değişken Giderler Sabit giderler – Faaliyette bulunmaya yöneliktir – Faaliyet için alt yapı oluşturur – Faaliyet için kapasite oluşturur Değişken giderler – Kapasiteden yararlanılması – Faaliyet hacmine bağlı olarak giderler

12 Değişken Giderler İş hacmi ile doğrudan ilişkilidir – Direkt ilk madde ve malzeme giderleri – Direkt işçilik giderleri – Bir kısım genel üretim giderleri(makine yağı ve elektrik enerjisi tüketimi) – Satılan malın maliyeti – Satış komisyonları – Ambalaj malzemesi tüketimi – Nakliye ve teslim giderleri

13 Değişken Giderler Üretilecek olan mamul açısından toplam değişken gider – Toplam değişken giderler = Değişme oranı x İş Hacmi – Değişme oranı şöyle hesaplanır: Bir mamul için birim başına 2 kg hammadde Hammadde kg fiyatı 5 TL Her mamul için değişme oranı = 2 x 5 = 10 TL Bu mamul başına 10 TL’lik hammaddedir

14 Değişken Giderler TürüBirim Fiyatı Birim Mamule Kullanılan Miktar Değişme Oranı İlk madde 5 TLx2Kg/adet=10 TL Direkt işçilik 6 TLx3Saat/adet=18 TL Enerji giderleri 0,5 TLx3Kwh/adet=1,5 TL Ambalaj malzemesi 2,5 TLx1Adet/adet=2,5 TL 32 TL

15 Değişken Giderler Toplam değişken giderler = 32 x Üretim miktarı Eğer üretim miktarı 5.000 birim mamul ise toplam değişken giderler ???? – 32 x 5.000 = 160.000 TL

16 Değişken Giderler

17 Karma Giderler Yarı değişken giderler – İş hacmi sıfır olduğunda tamamen ortadan kalkmaz – Faaliyet durduğu halde ortaya çıkmaya devam eden kısım = > Sabit kısım – Faaliyet hacmi ile orantılı olarak değişme gösteren kısım = > Değişken kısım

18 Karma Giderler Yarı değişken giderler – Sabit kısım + Değişken kısım – Sabit kısım + (Değişme oranı x İş Hacmi)

19 Karma Giderler Örnek – İşletmede çalışan satış personeli – Aylık maaş tutarı 1.000 TL – Satılan her ürünün satış fiyatı üzerinden % 2 prim – Ürün satış fiyatı = 100 TL – Prim = 100 x 0,02 = 2 TL – Memur ücreti = 1.000 + ( 2 TL x Satış Miktarı)

20 Karma Giderler TürüSabit Kısım(Aylık)Değişken Kısım (Değişme Oranı) Endirekt işçilikler17.000 TL6 TL/adet Su2.000 TL2,5 TL/adet Bakım ve onarım1.000 TL1,5 TL/adet Toplam20.000 TL10 TL/adet

21 Karma Giderler Yarı değişken giderler – 20.000 + (10 TL x üretim miktarı) – Üretim miktarı 5.000 adet – Toplam 70.000 TL

22 Karma Giderler

23 Yarı sabit giderler – Kapasite içerisinde belirli fiyat aralıklarında sabit kalan, ancak bu aralıklar dışında sıçramalar gösteren giderler

24 Karma Giderler Örnek – A Sanayi işletmesi – 8’er saatlik iki vardiya – Üretim kapasitesi 5.000 mamul/aylık – Her vardiyada 3 ustabaşı çalışmaktadır – Maaş 3.000 TL/aylık

25 Karma Giderler Üretim aralığıUstabaşı sayısıToplam ustabaşı ücretleri 0 – 2.500 adet39.000 TL 2.500 – 5.000 adet618.000 TL

26 Karma Giderler

27 Maliyet Fonksiyonları Toplam maliyet fonksiyonu – Değişken giderler + – Sabit giderler + – Yarı değişken giderler + – Yarı sabit giderler

28 Maliyet Fonksiyonları Değişken giderler – (değişme oranı x iş hacmi) – a1 * x Sabit giderler – b1 Yarı değişken giderler – b2 + (a2 * x) Yarı sabit giderler – a3 * x + b3 Toplam maliyet = – (a1 * x) + b1 + (b2 + (a2 * x)) + a3x + b3

29 Maliyet Fonksiyonları Toplam maliyet fonksiyonu = – (a1 * x) + b1 + (b2 + (a2 * x)) + a3x + b3 – a1x + a2x + a3x + b1 + b2 + b3 – x(a1 + a2 + a3) + b1 + b2 + b3 – ax + b

30 Örnek Değişken giderler TürüDeğişme oranı İlk madde10 TL/adet Direkt işçilik18 TL/adet Enerji giderleri1,50 TL/adet Ambalaj malzemesi2,50 TL/adet a132 TL/adet

31 Örnek Sabit giderler TürüAylık Tutarı Amortismanlar10.000 TL Üst yönetici aylıkları20.000 TL Reklam giderleri15.000 TL AR-GE Giderleri5.000 TL b150.000 TL

32 Örnek Karma giderler TürüAylık sabit tutarıDeğişme oranı Endirekt işçilik17.000 TL6 TL/adet Su2.000 TL2.50 TL/adet Bakım ve onarım1.000 TL1.50 TL/adet b220.000 TLa2 = 10 TL/adet

33 Örnek Yarı sabit giderler TürüAylık sabit tutarıDeğişme oranı Ustabaşı ücretleri18.000 TL- Kalite kontrol giderleri-3.00 TL b318.000 TLa3 = 3 TL/adet

34 Örnek TM = ax + b a = 32 + 10 + 3 = 45 TL b = 50.000 + 20.000 + 18.000 = 88.000 TL TM = 45x + 88.000 Planlanan üretim = 4.000 adet TM = (45 * 4.000) + 88.000 = 268.000 TL

35 Örnek

36 Birim Maliyet Fonksiyonu BM= Toplam Maliyet / İş Hacmi BM = ax + b / x BM = a + b/x İş hacmi birim sabit maliyet

37 Birim Maliyet Fonksiyonu Örnek – 45x + 88.000 / x – 45 + 88.000 / x – 45 + 88.000 / 4.000 – 45 + 22 = 67 TL/adet

38 Birim Maliyet Fonksiyonu

39 Haftaya: Maliyet – Hacim İlişkilerinin Saptanması İyi akşamlar


"İŞLE 524 – İŞLE 531 Yönetim Muhasebesi Maliyet – Hacim İlişkileri Dr. Can Öztürk." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları