Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İbrahim DOLUKÜP İstatistik Analiz Bilgi Sistemleri DB 19 Ekim 2015 - İZMİR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İbrahim DOLUKÜP İstatistik Analiz Bilgi Sistemleri DB 19 Ekim 2015 - İZMİR."— Sunum transkripti:

1 İbrahim DOLUKÜP İstatistik Analiz Bilgi Sistemleri DB 19 Ekim 2015 - İZMİR

2 http://saglikhizmetleri.saglik.gov.tr/istatistik

3

4  ÇKYS ve TSİM’ e giriş yaparken kullanılan, kullanıcı adı ve şifre ile sisteme giriş yapılmalıdır.  Kurumlara ait ÇKYS kodları doğru olarak girilmelidir.  Her Kurumun ÇKYS kodu TSİM ekranında kurumun adının yanında yer almaktadır.  Şifrenin tamamının doğru girildiğinden emin olunmalıdır.

5

6

7

8

9 Laboratuvar ve Hizmet girişi buradan yapılmalıdır.

10 Sisteme Yüklenecek olan tüm kodlara ait listeye buradan ulaşılabilmektedir. Liste dışında bulunan kodlar sistem tarafından hata olarak kabul edilmektedir.

11  Yüklenecek veriye ilişkin alanın seçimi doğru yapılmalıdır. Laboratuvar verisi için laboratuvar, hizmet için hizmet, cihaz için ise cihaz seçeneği seçilmelidir.  Laboratuvar işlemlerine ait kodlar sadece laboratuvar ekranına yüklenmelidir.  İşlem listesindeki kodlar 6 hanelidir, bunun dışında kullanılan kodlar sistem tarafından kabul edilmemektedir.  Harf ile başlayan kodlar sisteme yüklenmemelidir.  Kodlar arasına (;) ‘den başka noktalama işareti asla kullanılmamalıdır.

12  İşlem ve puan listesinde ondalık sayı bulunmaz, tüm sayılar tam sayı olmalıdır.  SUT Kodu içinde nokta kullanılmamalı. ( ör. 520.010 yanlış kullanım)

13 TSİM MODÜLÜNDE YER ALAN  Hastane Bilgi Formu  Tıp Merkezleri Bilgi Formu  Ağız ve Diş Sağlığı Bilgi Formu  Özel Poliklinik Bilgi Formlarına Giriş yapmakta olan tüm kurum ve kuruluşlar hizmet verilerini yüklemelidir.  Hizmet verisini yüklerken kullanılan SUT KODLARI 4,5,6,7 ve rakamları ile başlamaktadır. Bunların içinden 4 ile başlayan kodlar diş hizmet verilerini göstermektedir.

14  Laboratuvar hizmetleri ile ilgili bütün kodlar 9 ile başlar, bunların dışındaki kodlar sistem tarafından hata olarak kabul edilebilir.

15 Sisteme nasıl bir dosya yüklemeniz gerektiğini örnek dosyayı inceleyerek görebilirsiniz Dosya yükleme ile ilgili hazırlanmış olan videoyu buradan izleyebilirsiniz

16 VERİ GİRİŞİNE AİT YIL SEÇİMİ VERİ GİRİŞİNE AİT AY SEÇİMİ YÜKLENECEK DOSYA SEÇİMİ

17 Başlık ve görünüm olarak yukarıdaki gibi olmalıdır.

18

19

20 Verinizi yüklerken Geçersiz Sayı yazıp kod belirtmiyor ise  Verinizde boşluk var demektir verinizde sayıların bitiminden itibaren sağ ve alt tarafta boş kısım bulunmamalıdır (İmleç yön tuşları ile boşlukta ilerlememelidir.). Verinizde Kayıt Hatası Uyarısı veriyor ise  Aynı işlem kodundan 1 den fazla vardır. Aynı işlem kodu altındaki işlemlerinizin işlem sayıları ve işlem puanı toplamını tek işlem kodu altında toplayınız (örn. 900001;2;4 900001;4;8 gibi kodları 900001;6;12 gibi). ………Numaralı girişimsel işlem kodu hatalı  uyarısı aldığınızda belirtilen sut kodunun bulunduğu satırı silerek yükleme yapılmalıdır.

21 Veri yüklendiğinde yandaki gibi görünmektedir. İşlem Başarılı uyarısını görmeden verinin alta düşmesi anlam ifade etmez. İşlem Başarılı yazısını görmediğinizde veriniz yüklenmemiş demektir.

22 Verinizde aynı sut kodundan 1 den fazla var ise bu hata ekranı gelir. Aynı sut kodu altındaki işlemlerinizin işlem sayıları toplamını tek sut kodu altında toplayınız (örn. 900001;2 900001;4 gibi kodları 900001;6 gibi).

23 İşlem Listesindeki kodlar haricinde kod yüklediğinizde bu ekran gelir. Belirtilen kodu silip dosyayı tekrar yüklemelisiniz.

24 Verinizin herhangi bir yerinde 1 adet bile boşluk var ise bu ekran gelir. Boş kısımları ve veri olmayan satırları silip tekrar yüklemelisiniz.

25 Veri Bitiminden sonra sağ ve alt tarafta boşluk bulunmamalıdır. Yanlı ş

26 Veri yükleme işleminiz tamamlandıktan sonra İşlem başarılı yazısını görmeniz kaydı ile sonrasında kontrolünü yapmak istediğiniz ay seçimini yaparak buradan kontrol edebilirsiniz. Sorgulama yaptığınızda veri buraya düşmektedir.

27

28

29  Yetkisi bulunan kullanıcılar girilen hizmet verilerini seçtikleri dönemlere göre görebilirler.  butonu tıklandıktan sonra ekrana gelen veriler istenirse butonuna tıklanarak Excel formatına aktarılabilir.

30

31

32

33  İçerik: Robson sınıflaması; gebenin doğurganlık öyküsüne ve sezaryen geçmişine, bebeğin geliş şekline, bebek sayısına, doğumun başlama şekline ve gebelik haftasına göre gebelerin sınıflandırıldığı, on farklı gruptan oluşan, bir sistemdir.  Doğum yapan her kadın Robson on gruplu sınıflama sistemi ile sınıflandırılmalı ve her gruptaki sezaryen sayısı, vajinal doğum sayısı, müdahaleli doğum sayısı ve toplam doğum sayısı ayrı ayrı belirtilmelidir. Her grup için sezaryen oranı hesaplanmalıdır. Sınıflama sistemi aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Ayrıca bu tabloda yer alan parametreler de tablo altında tanımlanmıştır.  Veri alanları: Ülke, bölge, il, kurum ve hekim bazında toplanmalıdır.

34 Robson Grup No Doğurganlık Öyküsü Sezaryen Geçmişi Bebek Sayısı Bebeğin Geliş Şekli Gebelik Haftası Doğumun başlama şekli Sezaryen Doğum Sayısı (A) Vajinal Doğum Sayısı (B) Müdahaleli Doğum Sayısı (vakum, Forseps vb) (C) Toplam Doğum Sayısı (A+B+C) Sezaryen Oranı (%) [A/(A+B+C)] Robson 1Nullipar TekilBaş Geliş≥37 hafta Travayı spontan başlamış Robson 2Nullipar TekilBaş Geliş≥37 haftaİndüklenmiş Robson 3Multipar Eski sezaryenli değil TekilBaş Geliş≥37 hafta Travayı spontan başlamış Robson 4Multipar Eski sezaryenli değil TekilBaş Geliş≥37 haftaİndüklenmiş Robson 5 Eski sezaryenliTekilBaş Geliş≥37 hafta Robson 6 Nullipar Makat Geliş Robson 7Multipar Makat Geliş Robson 8 Çoğul Gebelikler Robson 9 Transvers-oblik Geliş Robson 10 TekilBaş geliş≤36 hafta GENEL TOPLAM

35 Doğurganlık Öyküsü  Nullipar: Daha önce doğum yapmamış  Multipar: Daha önce doğum yapmış Sezaryen Geçmişi  Eski sezaryenli: Daha önce sezaryen ile doğum yapmış  Eski sezaryenli değil: Daha önce sezaryen ile doğum yapmamış Bebek Sayısı  Tekil: Rahimde bir bebeğin geliştiği gebelik  Çoğul: Rahimde iki ya da daha çok bebeğin geliştiği gebelik

36 Bebeğin Geliş Şekli  Baş geliş: Doğum sırasında bebeğin kafasının aşağıda olduğu, baş aşağı geliş şekli  Makat geliş: Doğum sırasında bebeğin kalçasının aşağıda olduğu, makat aşağı geliş şekli  Transver-oblig geliş: Doğum sırasında bebeğin sırt aşağıda ya da sırt yukarıda olarak yanlamasına geliş şekli Gebelik Haftası  ≥37 hafta: 37 hafta ya da üstünde olan gebelikler  ≤36 hafta: 36 hafta ya da altında olan gebelikler Doğumun Başlama Şekli  Travayı spontan başlamış: Doğum eyleminin kendiliğinden başlaması  İndüklenmiş: Kendiliğinden başlamayan ya da ilerlemeyen (kasılmaların başlamadığı ya da var olan kasılmaların yeterli düzeyde olmadığı) doğum eyleminde, ilaç desteği ve/veya amniyotomi (su kesesinin müdahale ile açılması) ile eylemin başlatılması ya da sürdürülmesi

37 Her bir robson grubunda gerçekleşen “Toplam Doğum” sayısı birbirinden farklıdır. Her bir robson grubunda gerçekleşen toplam doğum sayısı bir biriyle toplandığında o ay içinde hastanede gerçekleşen “Toplam Doğum” sayısını vermelidir. Her Robson grubu için "Sezaryen Olan Vaka Sayısı (A)" sütunundaki değer "Toplam Doğum Sayısı (B)" sütunundaki değerden fazla olamaz (Toplam Doğum Sayısı=Normal Doğum+Sezaryen Doğum+Müdahaleli Doğum Sayısı). (Her bir grup için ayrı ayrı belirtilmelidir)

38 Dolayısıyla verileri doldururken hiçbir grupta sezaryen vaka sayısı toplam doğum sayısından fazla olmamalıdır. En fazla eşit olabilir. Her kadın en fazla bir robson grubunda tanımlanabilir. 1, 2, 3, 4, 6 nolu Robson gruplarının sezaryen sayısı toplamı primer sayısından fazla olamaz. Çünkü 1, 2, 6. Gruplarda nulipar gebeler 3. Ve 4. Gruplarda ise daha önce sezaryen olmamış gebeler yer almaktadır. 5 nolu Robson Grubu haricindeki tüm gruplardaki sezaryen sayısı toplamı primer sezaryen sayısından az olamaz. Bunun sebebi 5. Grupta sadece eski sezaryenli bazı gebelerin yer almasıdır. Her ayın verisinin takip eden ayın 20’sine kadar elimizde olacak şekilde veri girişinin yapılması gerekmektedir.

39

40

41 Bilgisayarımıza internetten Java programının son sürümünü indiriyoruz.

42 42 Bilgisayarımıza Java kurulduktan sonra denetim masasından Java kontrol panelini açıyoruz.

43 Java kontrol paneli ‘Security’ sekmesinde ‘Exception Site List’ bölmesine tıklıyoruz. Açılan sekmede ‘Add’ butonuna tıkladıktan sonra açılan satıra ÇKYS erişimi için ‘http://ckyshst.saglik.gov.tr’ Tsim için ‘http://tsim.saglik.gov.tr’ yazıyoruz ve ‘Ok’ butonu ile kaydediyoruz.

44 Her adres ekleme işlemimizde yukarıda görünen onayı istemektedir. ‘Continue’ seçeneğini tıklayarak devam ediyoruz.

45 Ayarlamalar tamamlandıktan sonra uygulamaya her girişimizde yukarıdaki onayı istemektedir. ‘I accept’ ile başlayan bölmedeki çentiği işaretleyip aktifleşen ‘Run’ butonuna tıklayarak uygulamaya giriş yapıyoruz.

46 46

47 Gelen ekrana ‘’saglik.gov.tr’’ adresini ekliyoruz. Adresi ekledikten sonra programı kapatıp tekrar giriyoruz. Bu ayar yapıldıktan sonra dökümlerinizi sorunsuz alabilirsiniz.

48 Araçlar bölmesinden internet seçeneklerini açıyoruz.

49 İnternet seçenekleri ‘Gizlilik’ sekmesinde ‘Açılır Pencere Engelleyicisini Aç’ seçeneğinin işaretlenmemiş olması gerekmektedir. İşaretli ise çentiği kaldırıp ‘Uygula’ daha sonra ‘Tamam’ seçeneğini tıklayarak işlemi tamamlıyoruz.

50 Ayarlamalar yapıldıktan sonra dökümler yukarıda da görüleceği üzere sorunsuz alınabilecektir.

51 Tarayıcımızın sağ üst tarafında bulunan özelleştirme butonuna tıklıyoruz ve gelen menüden ‘’Ayarlar’’ sekmesine seçiyoruz.

52 Açılan sayfada en altta bulunan ‘’Gelişmiş ayarları göster’’ seçeneğini seçiyoruz.

53 ‘’Gizlilik’’ bölümünde bulunan ‘’İçerik ayarları’’ butonuna basıyoruz.

54 Açılan sekmede ‘’Pop-up’lar’’ bölümündeki ‘’Tüm sitelerin pop-up göstermesine izin ver’’ seçeneğini seçiyor ve ‘’Bitti’’ butonuna basarak ayarları yapmış oluyoruz.

55 55

56 Gelen ekrandaki döküme sağ tıklayıp ‘’Farklı Kaydet’’ diyoruz ve bilgisayarımıza kaydediyoruz.

57 Kaydettiğimiz raporu açtıktan sonraki hali bu şekildedir.

58 İbrahim.dolukup@saglik.gov.tr


"İbrahim DOLUKÜP İstatistik Analiz Bilgi Sistemleri DB 19 Ekim 2015 - İZMİR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları