Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KALP YETMEZLİĞİ Dr. Osman Gürsoy ÜNAL.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KALP YETMEZLİĞİ Dr. Osman Gürsoy ÜNAL."— Sunum transkripti:

1 KALP YETMEZLİĞİ Dr. Osman Gürsoy ÜNAL

2 Konjestif kalp yetmezliği 65 yaş ve üzeri kişiler için Birleşik Devletler de en sık yatış nedeni.
Yaklaşık ölüm her yıl. Akut dekompanse kalp yetersizliği, hastane mortalitesi %12 üstünde.

3 Patofizyoloji Sistolik disfonksiyon ve volüm yüklenmesi.
İntravasküler hacim fazlalığı Kalp yetmezliği ve damar yetmezliği:

4 Kalp yetmezliği olan hastalar
Kronik kalp yetmezliği olan hastalarda intravasküler volüm artıran çeşitli mekanizmalar (örneğin, ilaç uyumsuzluğu, diyet uyumsuzluk, Akut böbrek hasarı). Hasarlı kalp damar içi hacmi artışı tolere edemez, akciğer ve periferal dokularda ödem gelişir. Bu tip yavaş yavaş gelişmektedir.

5 Vasküler yetmezliği olan hastalar
Semptomlar akut başlangıçlı Vazokonstriksiyonda ani artış ve akut dekompansasyonla sonuçlanan afterload Afterloadaki bu keskin artış Nörohumoral (renin-anjiyotensin-aldosteron) yollar aracılığıyla cereyan eder. Genellikle kalp fonksiyonunu korumuşlardır ancak hipertansiftirler.

6 SINIFLANDIRMA ( Avrupa Kardiyoloji Derneği)
Akut dekompanse kalp yetmezliği Hipertansif akut kalp yetmezliği Akciğer ödemi Kardiyojenik şok Sağ kalp yetmezliği Akut kalp yetmezliği ile komplike akut koroner sendrom

7 NEDENLERİ İlaç Diyet Akut koroner sendrom Aritmiler
Akut kapak disfonksiyonu Hipertansif kriz Enfeksiyon Kansızlık

8 Belirtiler ve bulgular
En yaygın şikayet nefes darlığı Ortopne, paroksismal nokturnal dispne, egzersiz toleransında azalma, periferik ödem , yorgunluk Hipertansif veya hipotansif olabilir. Çoğu taşikardik, bradikardide görülebilir örneğin, ilaç toksisitesi (b-bloker, digoksin)

9 FM bulguları Pulmoner ödem Periferik ödem Juguler venöz dolgunluk
Hepatomegali Hepato juguler dolgunluk 3. kalp sesi

10 TANI TESTLERİ EKG PA Ac Grafisi EKO Laboratuvar

11 LABORATUVAR Troponin BUN Krea Elektrolitler Glukoz Tam kan
BNP ( pg/ml / NT Pro-BNP) Kan gazı(rutin değil)

12 TEDAVİ Monitörize et O2 SpO2<90 mmHg SS>25/dk ise NIPPV
İdrar çıkşını kontrol et

13 Diüretik Nitrat ACE inh İnotroplar

14 Furosemid -Rutinde kullanmıyorsa mg iv puşe -Rutinde kullanıyorsa en az oral olarak aldığı doz iv puşe Yapılan çalışmalarda yüksek yada düşük doz, bolus yada infüzyon arasında fark yoktur.

15 Nitratlar Nitrogliserin -Sublingual 400microgram/ 5 dk
-Iv 20mikrogram/dk’dan başla, her 5 dk’da 40mikrogram/dk artırabilirsin. En fazla 200mikrogram/dk. -Iv 0,100- 0,125 mikrogram/kg/dk’dan başla, 0,1mikrogram/kg/dk her 5 dk artırabilirsin. Max doz 400 mikrogram/dk

16 ACE inh Enalapril - 1,25 mg iv 5 dk boyunca Kaptopril

17 İnotropik ilaçlar Şok bulguları mevcutsa
-Dobutamin iv 2,5mikrogram/kg/dk dan başla, 10 dakikada bir 2,5mikrogram/kg/dk artırabiliriz. Max doz 20mikrogram/kg/dk

18 Morfin rutinde önerilmiyor
Morfin rutinde önerilmiyor. Mekanik ventilasyon oranını, yoğunbakım ihtiyacını artırdığı gözlenmiş. Nesiritid 30 günlük mortalite oranını azaltmada başarısız olduğu ve hipotansiyon yapma etkisinin fazla olduğu anlaşılmış. Beta blokör AKY önerilmemktedir. Kullanan hastaların kardiyoloji ile konsulte ederek devamı yada kesilmesi konuşulmalıdır. IABP uzun süreli kullanımı önerilmemktedir.

19 ŞOK? ŞÜPHELİ AKY Ventilasyon desteği - EKO - Yoğunbakım
Yüksek risk AKS CİDDİYET İNDEKSİ SOLUNUM SIKINTISI HEMODİNAMİK İNSTABİLİTE Düşük veya yüksek kan basıncı; ciddi aritmi; kh<40 veya >130 SS>25/dk SpO2<90 veya artmış solunum çabası RESUSİTASYON ALANI/ YOĞUNBAKIM Vital bulguları sitabilize et (ihtiyaç halinde eko) ve acilen noninvaziv vent. IV İLAÇLAR DİAGNOSTİK TESTLER -EKG -LAB -EKO -PA AC SKB>110 mmHg -Vazodilatörler, diüretikler SKB<110 mmHg -Diüretikler

20 YENİDEN DEĞERLENDİRME
DİAGNOSTİK TESTLER AKUT KALP YETMEZLİĞİ MEVCUT Akut kalp yetmezliği yok MONİTÖRİZE -Dispne, KB, kalp hızı ve ritmi, Spo2, idrar çıkışı ve periferik perfüzyon TEDAVİ HEDEFLERİ -Semptomları düzeltmek,SKB> 90 mm Hg ve SpO2> 90% üstünde tutmak, periferik perfüzyonu sağlamak YENİDEN DEĞERLENDİRME -Klinik, biyolojik ve fizyolojik parametrelerini eğitimli hemşirelerle değerlendirmek Gözlem (<24s) Yatış -Kardiyoloji, dahiliye Yoğunbakım Eve gönder rehabilitasyon 2 hafta içinde kardiyo kontrol Hastanede palyatif tedavi

21

22 Devamlı solunum sıkıntısı?
Dik pozisyon SOLUNUM SIKINTISI? -SpO2<90 mmHg, SS>25/dk, solunum çabası, ortopne Geleneksel oksijen tedavisi Entübasyon Devamlı solunum sıkıntısı? ÖNEMLİ HİPERKAPNİ VE ASİDOZ Geleneksel oksijen tedavisi Entübasyon BAŞARILI BAŞARISIZ Oda havası

23 Nörolojik ve end organ dısfonk?
Medikal tedavi İnotropik destek Vazopresör tedavi Sıvı Ventilasyon desteği Revaskülarizasyon Unstabilse Stabilse LVAD Desteği Kardiyak fonk iyi Kardiyak fonk iyi Nörolojik ve end organ dısfonk? Bozulmuş nörolojik işlev Normal nörolojik işlev


"KALP YETMEZLİĞİ Dr. Osman Gürsoy ÜNAL." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları