Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sepsiste Tedavi. Sepsisin Spesifik Tedavisi Oldukça Sınırlıdır  Potent antiinfektif ajanlar  Agressif sıvı tedavisi  Vazopressörler  Mekanik ventilasyon.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sepsiste Tedavi. Sepsisin Spesifik Tedavisi Oldukça Sınırlıdır  Potent antiinfektif ajanlar  Agressif sıvı tedavisi  Vazopressörler  Mekanik ventilasyon."— Sunum transkripti:

1 Sepsiste Tedavi

2 Sepsisin Spesifik Tedavisi Oldukça Sınırlıdır  Potent antiinfektif ajanlar  Agressif sıvı tedavisi  Vazopressörler  Mekanik ventilasyon  Destekleyici tedaviler (hemodializ, HDF, cerrahi)  Diğer: AT, GCSF, NO inhibitörleri, antisitokin tedavi, doku faktör yolu inhibitörleri MORTALİTEYİ AZALTAMAMIŞTIR

3 Sepsis tedavisinde altın standart hala standart tedavidir Spesifik Tedavi: Erken antibiyoterapi Destekleyici Tedavi: – Hemodinamik destek (sıvı+vazopressör/inotrop) – Solunum desteği

4 Antimikrobiyal tedavi Uygun ve erken antibiyoterapi mortaliteyi azaltır Geniş spektrumlu ABT’nin yaygın kullanılması dirençli MO’ların doğmasına yol açar

5 IV antibiyoterapi: tanının ilk saati içinde, kültürlerin alınmasından sonra Ampirik antibiyoterapi: olası patojenleri (bakteriyel veya fungal) kapatacak –Penetrasyonu iyi bir veya daha fazla ajanla –Toplum ve hastanedeki duyarlılık paternine göre yapılmalı –MO ve duyarlılığı saptanıncaya kadar geniş spektrumlu antibiyotiğe devam edilmelidir Antibiyotik Tedavisi

6  Tedavi, 48-72 saat sonra yeniden değerlendirilmelidir  ABT Süresi: 7-10 gün, yanıta göreyönlendirilmelidir  Klinik sendrom infeksiyon dışı nedene bağlı ise ABT kesilmelidir Antibiyotik Tedavisi (devamı)

7 Erken Hedefe Yönelik Tedavi  İlk 6 saat içinde tedavinin amacı: EHYT - SVB 8-12 mm Hg (12-15 –MV yapılan hastalarda) - OAB ≥ 65 mm Hg (sıvı + vazokonstriktör) - İdrar miktarı ≥ 0.5 mL/kg/saat - ScvO 2 veya SvO 2 ≥ 70%; - Serum lakta t düzeyi< 4 mEq/dl İlk 6 saatte sıvı resüsitasyonu ile bu hedefe erişilemezse : -Hematokrit ≥ 30% olana kadar eritrosit transfüzyonu ve/veya - Dobutamin.

8 Sıvı replasman tedavisi Septik şoktaki çocukların çoğu hipovolemiktir. Hızlı sıvı tedavisi çok önemlidir. İlk 1.5 dk’da damar yolu açılamazsa İnterosseöz yol kullanılmalıdır.

9 Sıvı replasmanı (devamı) Başlangıç tedavisi için en uygun ajan İzotoniktir. İlk 5-10 dk’da 20 ml/kg’dan verilmelidir. Gerekirse ilk 15-30 dk da bu iki kez daha tekrarlanabilir(toplam 60ml/kg)

10 Sıvı replasmanı (devamı) Gerekirse kullanılabilcek ajanlar: -koloidler -human albumin -erirosit süspansiyonu -kompleks nişastalar

11 Sıvı resüsitasyonu ile yeterli kan basıncı ve organ perfüzyonu sağlanamayanlarda vazopressör tedaviye başlanmalıdır Sıvı resüsitasyonu sırasında yaşamı-tehdit eden hipotansiyonu olanlarda hipovolemi henüz düzeltilmemiş olsa da vazopressör tedavi uygulanmalıdır Vazopressör ve İnotropik Tedavi

12 Vazopressörler (devamı) Septik şokta hipotansiyonun düzeltilmesinde ilk seçilecek ajan norepinefrin veya dopamindir Norepinefrin daha güçlüdür ve hipotansiyonun düzeltilmesinde daha etkin olabilir Dopamine özellikle sistolik fonksiyonu tehlikede olan hastalarda faydalı olabilir. Daha fazla takikardi yapar ve daha aritmojenik olabilir

13 Dopamin infuzyonuna : 3-5miliEq/dl den başlanır. max doz 20 miliEq/dl olana kadar artırılabilir. Vazopressörler (devamı).

14 Düşük kalp debisi olanlarda dobutamin kullanılabilir Hipotansiyon varsa vazopressör tedavi ile kombine edilmelidir İnotropik Tedavi.

15 Yeterli sıvı resüsitasyonuna karşın, yeterli kan basıncı oluşturmak için vazopressör gerektiren hastalarda iv kortikoterapi yapılabilir 200-300 mg/gün iv HİDROKORTİZON : sürekli infüzyon veya 3-4’e bölünmüş dozlarda, 7 gün Adrenal Replasman Tedavisi: Kortikoterapi

16 En iyi sonuçlar kan glukozu 80-110 mg/dL olduğunda alınır Kan şekerinin < 150 mg/dL olmasını sağlanmalıdır Glisemik kontrol stratejisi başlatıldığında tercihan enteral yolun kullanıldığı bir beslenme protokolü başlatılmalıdır Sürekli glukoz desteği sağlayarak hipoglisemi riski azaltılmalıdır Bu başlangıçta IV 5% veya 10%’luk dekstroz infüzyonu ve sonra tolere edilebiliyorsa tercihan enteral nütrisyon ile sağlanabilir Glisemi Kontrolü

17 Sonuç Sepsiste erken tanı ve tedavi yaşamsal öneme sahiptir Sağkalım faydası olan tedavilerin çoğu zaman duyarlıdır Tedavide altın standart hala erken tanı, erken antibiyoterapi, kaynak kontrolü ve destekleyici tedavidir Sağkalım faydası olan diğer destekleyici tedaviler ise EHYT, koruyucu ventilasyon, sıkı glukoz kontrolu ve septik şokta kortikoterapiyi içermektedir.

18 Hazırlayanlar Hatice E rgün Zeynep E senkaya Koray Ç elebi infeksiyon servisi (10-02-2008)


"Sepsiste Tedavi. Sepsisin Spesifik Tedavisi Oldukça Sınırlıdır  Potent antiinfektif ajanlar  Agressif sıvı tedavisi  Vazopressörler  Mekanik ventilasyon." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları