Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MASAÜSTÜ YAYINCILIK NOTLARI-II

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MASAÜSTÜ YAYINCILIK NOTLARI-II"— Sunum transkripti:

1 MASAÜSTÜ YAYINCILIK NOTLARI-II
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Sezai TÜRK Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu Ankara-2009

2 Masaüstü Yayıncılık Nedir?
MÜY; hazırlanan metnin birleştirilmesi, montajının yapılması ve profesyonel görünümlü yayınların -el ilanları,aylık bültenler,broşürler, şirket formları, kitaplar ve magazinler gibi- daha randımanlı (amaca uygun şekilde) olabilmesi için bilgisayar ya da gerekli bilgisayar donanımlarıyla elde edilen elektronik görüntüleri işleme sürecidir.

3 Masaüstü Yayıncılıkta Yedi aşamalı Basım Süreci
Yayının Planlanması Sayfa düzeni için ön hazırlığın yapılması Metne ait materyallerin hazırlanması Sanatsal ve grafik materyallerinin hazırlanması Sayfa planına son şeklin verilmesi Elde edilen son ürünü basmak Basılan ürünün üretimine geçmek

4 Masaüstü Yayıncılığı Kimler Kullanır
Ticari Kuruluşlar Endüstriyel ve Kamu Kuruluşları Eğitim Kuruluşları Bireysel veya Örgütsel birliktelikler

5 MÜY İÇİN GEREKLİ BECERİLER
Müy yazılımlarını bilmek Müy donanımlarına sahip olmak ve kullanımlarını bilmek Grafik tasarım tekniklerinin ana bilgilerini bilmek Basım yöntem ve bilgilerini edinmek

6 MÜY AVANTAJLARI Zaman:
Müy sayesinde organizasyonlar önemli ölçüde üretim ve baskı için harcanan zamandan kazanırlar. Çünkü firma hazırlanan metinle ilgili kopyayı dışarıdan beklemek zorunda kalmayacaktır.

7 MÜY AVANTAJLARI Maliyet:
Müy kullanılarak %30-%50 arasında baskı maliyetlerinden kazandığı iddia edilmektedir. Organizasyona ait personelin çoğaltılacak belgeleri kendilerinin çoğaltması ciddi anlamda kazanç sağlar. Matbaa ücretlendirmesinde baskı öncesi işlemler önemli yer tutar.

8 MÜY AVANTAJLARI Esneklik ve Kontrol:
Önemli ölçüde zaman ve maliyetten avantaj sağladığınız gibi son dakikada metin yada çoğaltılacak ürün üzerinde değişiklikler yapa bilirsiniz.

9 MÜY AVANTAJLARI Güvenlik ve Gizlilik:
Gizlilik içeren yayınları dışarıda çoğaltmak yerine bulunduğunuz ortamda yayını daha etkin kontrolü yapabilirsiniz

10 GÖRSEL İLETİŞİM İnsanoğlu çevresindeki nesneleri, durumları, olayları, öncelikle görerek tanımlar ve anlamaya çalışır. İnsanoğlu bu özelliğini geliştirmek için on binlerce yıl harcamıştır. Hepimizin aşina olduğu mağaralara çizilen resimler ilk görsel iletişim örnekleridir. Grafik iletişimi görüntülerden oluşan bilgilerin değiş-tokuşu olarak tanımlayabiliriz. Bu genel tanıma grafiğin görsel olarak algılanan şeylerle ilgili olması, iletişimin ise her türlü bilginin insanlar arasındaki alışverişi olma özelliğinden ulaşıyoruz. Grafik iletişimin en temel amacı ve başarı kriteri ise bir mesajın açık, ekonomik (sade) ve estetik bir yolla iletilmesidir. Grafik iletişimin ekonomik olmasından kastedilen mümkün olan en az sayıda görsel imgenin, mümkün olan en çok bilgiyi aktarabilmesidir.

11 GÖRSEL İLETİŞİM İletişimle ilgili başlangıçta belirtilmesi gereken bir diğer konu ise iletişim sürecinin amacına uygun ve doğru gerçekleşmesi durumudur. İletişimin bu boyutunun etkin ve yaratıcı bir şekilde kurgulanması, kitle iletişim araçlarının yaygınlaşmasıyla birlikte daha da önem kazanmakta ve en genel anlamı ile ‘İletişim Tasarımcısı’ olarak adlandırabileceğimiz çağdaş bir mesleği her geçen gün daha popüler hale getirmektedir. Bu meslek günümüzde çevresinde pek çok yan dalı ile birlikte bu dalların ayrı ayrı uzmanlık konularına sahip bir duruma gelmiştir.

12 Grafik Yüzeyler Grafik tasarım yüzeyini sağlıklı anlayabilmemiz için her şeyden önce insanın görmeye dayalı doğasını ve boşluk kavramını bilmemiz gerekir. Grafik tasarımlar (kağıt, film, bilgisayar görüntüleri) genellikle dört köşe ile sınırlandırılmış iki boyutlu yüzeyler üzerinde oluşur. Tasarımcı, mesajların görsel ve sözel unsurlarını bu iki boyutlu yüzeyler üzerinde bir bütünlüğe kavuşturmaya çalışır. Bir yüzeyin yatay ve dikey kenarları, tasarımın ilk dört çizgisidir. Bu çizgiler, kompozisyonun yer alacağı alanı belirler. Görsel unsurlar kenar çizgileriyle aynı yönde yerleştirildiklerinde düzenli ve durağan, karşıt yönde yerleştirildiklerinde dinamik ve enerjik bir yapı oluştururlar.

13 Grafik Yüzeyler Grafik tasarım alanını dikey ve yatay eksenlerle böldüğümüzde, bu iki eksenin kesiştiği nokta geometrik merkez bir başka deyişle odak noktasını oluşturur. Odak noktasının biraz daha yukarısı ise insan gözünün merkez olarak algıladığı optik merkezdir.

14 İnsanın Görme Doğası İnsan, Doğası Gereği Yatay ve Dikey Formlara Eğilimlidir İnsanlarda yatay ve dikey formlara doğuştan gelen güçlü bir eğilim bulunmaktadır. İnsanın dikey formlara karşı eğiliminin nedeni dünyanın merkezine doğru bir yol izleyen yerçekimi ile insanın bu çekime karşı koyan dikey konumudur. Yatay formlara eğilimin nedeni ise insanın dünyayı düz olarak algılaması sonucu ufuk çizgisinin daima yatay bir hat olarak görünmesidir.

15 İnsanın Görme Doğası İnsan Gözü Oldukça Dar Bir Alana Odaklanabilir
İnsanın görme duyusunun izlediği yol, grafik iletişim açısından oldukça önemlidir. İnsan gözü oldukça dar bir alana odaklanabilir. Bu nedenle insan gözü bu ayrıştırma ve seçme eylemi sırasında sürekli ve hızlı bir hareket halindedir. Gözümüz, çeşitli odak noktaları arasında dolaşarak algılamayı bazı kesintilere uğratsa da, görsel algılama genel olarak birbirinden ayrılmayan sürekli ve tek bir eylem olarak ele alınır.

16 İnsanın Görme Doğası Ardışık İmge
Grafik tasarımı etkileyen bir başka görsel olgu da, ardışık imgedir. Parlak bir renk yüzeyine baktıktan hemen sonra beyaz bir yüzeye baktığımızda bu parlak rengin tamamlayıcı rengini beyaz yüzeyde görüyormuş gibi oluruz. Bu tamamlayıcı renk ardışık imge konumundadır. Daha anlaşılır bir şekilde ifade edersek bir yüzeydeki parlaklık, aydınlık ya da koyuluk gibi özellikler tek başlarına tam olarak algılanamazlar. Bu görsel özellikler daha çok yan yana ya da üst üste bulundukları yüzeylerdeki renk ve ton değerleri tarafından belirlenir. Işık koşulları, renge ve tona dayalı kontrastları doğrudan etkiler.

17 İnsanın Görme Doğası Yazılı İletişimin Yönü
Batı kültürlerinde yazılı iletişim, sol üstten sağ alt köşeye doğru yönelen, yatay ve çizgisel bir sıra izler. Bu hareket yönü grafik tasarım yüzeylerinin düzenlenmesinde temel kriterlerden birini oluşturur. Yazılı iletişimin yönü

18 İnsanın Görme Doğası İnsan Düzen ve Açıklığa İhtiyaç Duyar
İnsan, yakın çevresinde ve iletişim ortamında bir düzene ve açıklığa ihtiyaç duyar. İnsanın doğasında bir form üretme ve form algılama içgüdüsü bulunmaktadır. Bir insan karmaşa içinde yaşayamaz ve her yerde biçimlere dayalı bir düzen oluşturmaya çalışır. Tasarımcıların görevi insanın formlara dayalı düzen gereksinimini karşılamaktır.

19 KONUYLA İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER
İnsanoğlu dış dünyaya ilişkin bilgilerinin % 85’ni görme duyusu aracılığıyla edinir. Ürünün görüntüsü kullanıcı üzerinde olumlu ya da olumsuz davranış ve duyguların uyandırılmasında ilk ilişki olduğuna göre; Ürünün görünüşü, onun işlev ve amacına uymakta mıdır? Ürünü oluşturan biçim, renk gibi görsel öğeler ürünle uyuşmakta mıdır?

20 ALGILAMADA DİKKAT VE İLGİYİ UYANDIRAN ETMENLER
DIŞ ETMENLER İÇ ETMENLER

21 İÇ ETMENLER Çevrenin algılanmasında ve anlamlanmasında kişiden kişiye değişen etmenlerdir. Her insanın kendine özgü bir iç yapısı vardır. Bundan ileri seçimsel ve motive edilmiş algısal yönelmeler söz konusu olmaktadır.

22 TASARIM ÜRÜNLERİNDE ARANAN ÜÇ ÖNEMLİ İŞLEV
Pratik İşlev Estetik İşlev Sembolik İşlev

23 Pratik İşlev Tasarımcı, bir ürünü biçimlendirirken onun işlevlerini de belirlemek zorundadır. Denilebilir ki ürünün pratik işlevleri kullanıcının bütün fizyolojik görüş açılarıdır.

24 Estetik İşlev Tasarımların görsel, dokunsal, işitsel gibi algısal kullanımları estetik işleviyle ortaya konabilir Ürünün kullanım süreci içinde benimsenmesi, kullanıcıda hoşlanma duygusunun uyandırılması estetik işlevin belirleyici özelliğidir.

25 Sembolik İşlev Eğer bir ürünün görsel yolla algılanması sırasında anlık (zihinsel) geçmiş deney ve kavramlara ilişkin bir uyarı alınıyorsa bildirişimin sembolik işlevinden söz edebiliriz. Sembolik işlevler insanlığın geçmişinden kaynaklanan, kültürel ve psikolojik olguların daha çok estetik işlev boyutlarına dayalı olarak ortaya çıktığını söyleyebiliriz.


"MASAÜSTÜ YAYINCILIK NOTLARI-II" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları