Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ETKİLİ İŞ GÖRÜŞMESİ TEKNİKLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ETKİLİ İŞ GÖRÜŞMESİ TEKNİKLERİ"— Sunum transkripti:

1 ETKİLİ İŞ GÖRÜŞMESİ TEKNİKLERİ

2 İŞ GÖRÜŞMESİ (Mülakat)
Mülakat veya Görüşme, belli ve ciddi bir amaçla yüz yüze gelen iki veya daha fazla kişinin soru-cevap yöntemiyle nesnel ve öznel bilgi toplamak için, etkileşim içinde yaptıkları bir personel seçme yöntemidir. İhtiyaç duyulan iş gücü ile ihtiyaç duyulan iş için, iki kişi veya bir kişi ile bir grup arasında sözlü bilgi alışverişidir.

3 İŞ GÖRÜŞMESİ (Mülakat)
Mülakat, aynı zamanda, başvuran adayın bilgilenmesini sağlar. Şirketin çalışma anlayışı İş tanımındaki öncelikleri Yönetim politikası ve yöntemleri

4 İŞ GÖRÜŞMESİ (Mülakat)
Mülakat (iş görüşmesi) iki yönlü bir süreçtir: Başvuran adayların işe ve işletmeye uygunluğunu belirlemek ve iş için gerekli yeterliliklere sahip olup olmadıklarını belirlemek Adayın, işin ve örgütün kendisi için uygunluğunu değerlendirmesi

5 BAŞARILI BİR GÖRÜŞME İÇİN
Görüşmeye hazırlık yapılmalıdır. Benimsenen görüşme tekniğine göre, standart “görüşme formları” oluşturulmalı, adaylar ve işlerle ilgili bilgiler incelenmeli, mülakat programı belirlenerek görüşmenin nerede, ne zaman, kimlerle yapılacağı ilgililere duyurulmalıdır. Bu görüşme yeri uygun şekilde düzenlenmelidir. Görüşme uygun şekilde gerçekleştirilmelidir. En geç her görüşmenin hemen bitiminde, adaylarla ilgili gerekli notlar alınmalı, değerlendirme formları doldurulmalıdır.

6 İŞ GÖRÜŞMESİNİN UYGULANMASI
Görüşme, insan kaynakları yönetiminin seçme ve işe alma işlevinin bir parçasıdır. Sağlıklı bir görüşme için insan kaynakları planlaması, iş analizi, iş ve performans değerlemesi gibi işlevlerin doğru ve etkin bir şekilde işlemesi gerekmektedir. İş görüşmesi yoluyla adayın, iş başarma yeteneğinin olup olmadığını, başarılı olmak için motive edilip edilmeyeceğini ve örgüt ihtiyaçlarını karşılayıp karşılayamayacağını anlaşılabilir.

7 GÖRÜŞENİN YAPMASI GEREKENLER
Başvuru ve görüşme formunun hazırlanması Başvuruların alınması ve değerlendirilmesi Referans kontrolü Görüşme zamanını seçmek Görüşme ortamını sağlamak Görüşme yapısını belirlemek Soru sormak ve cevap almak Dinlemek Sondajlamak Görüşmeyi sonuçlandırmak Değerlendirmek

8 ÇAĞDAŞ GÖRÜŞME TEKNİKLERİ
Yapılandırılmış Görüşme Tekniği Yapılandırılmamış Görüşme Tekniği Panel ve Grup Tipi Görüşme Tekniği Ardışık/sıralı Görüşme Sorun Çözme Görüşmesi Baskılı (Stres) Görüşme Tekniği Karma Görüşme Tekniği Telefon İle Görüşme Tekniği Bilgisayar ile Görüşme Tekniği Yetkinlik Bazlı Görüşme Tekniği Davranışsal Görüşme Tekniği Durumsal Görüşme

9 GÖRÜŞME HATALARI HALE ETKİSİ: Adayın bir özelliğiyle ilgili olarak ulaşılan olumlu veya olumsuz yargının diğer özellikleri için de geçerli sayılması. ÖNYARGI VE KALIP YARGILAR: Aday ve mensup olduğu grup hakkındaki yetersiz bilgi ve kanıtlara dayalı olarak geliştirilen iddialı yargıların birey için de geçerli kabul edilmesi YÖNLENDİRİCİ SORU SORMAK: Gerçek bilgilerin elde edilmesine engel olur. KONTRAST HATALARI: Adayların görüşme sırası. Güçlü adaydan sonra orta düzeyde bir aday geliyorsa çok yetersiz olarak değerlendirilebilir. ERKEN KARAR VERMEK: Görüşmenin ilk dakikalarında karar vermek OLUMSUZ YÖNLERE ÖNEM VERME: Adayın olumsuz yönlerine odaklanıp görüşmenin olumludan olumsuza gitmesi İŞE ALMA BASKISI: Aday çok durum acilse daha olumlu değerleme eğilimi SÖZEL OLMAYAN DAVRANIŞLARIN ETKİSİNDE KALMA: Giyim, duruş, bakış DİNLEME ENGELLERİ


"ETKİLİ İŞ GÖRÜŞMESİ TEKNİKLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları