Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar İŞLEVSEL VE MEKANSAL ANALİZLER.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar İŞLEVSEL VE MEKANSAL ANALİZLER."— Sunum transkripti:

1 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar İŞLEVSEL VE MEKANSAL ANALİZLER

2 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar İŞLEVSEL ANALİZLER 1.LİNEER İŞLEV ŞEMASI 2.MERKEZİ İŞLEV ŞEMASI

3 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar YÖNLENME LİNEER ŞEMA 1. Lineer işlev şeması lineer yönlenme 2. Lineer işlev şeması merkezi yönlenme 3. Lineer işlev şeması dairesel veya kutu şeklinde yönlenme 4. Lineer işlev şeması radyal yönlenme MERKEZİ ŞEMA 1. Merkezi işlev şeması lineer yönlenme 2. Merkezi işlev şeması merkezi yönlenme 3. Merkezi işlev şeması dairesel veya kutu şeklinde yönlenme 4. Merkezi işlev şeması radyal yönlenme

4 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar MEKANSAL ANALİZLER Mekanın tanımlanmışlık düzeyi Çevrelenme / boşlukların oranı

5 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar KARE TABAN DÜZLEMLİ MEKAN Mekanların çevrelenme düzeyi Etki alanları Yöneliş Sınırlama

6 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar DÜŞEY DÜZLEMLER MEKAN OLUŞMA İLİŞKİSİ Sınırlama Yönlenme

7 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar DAİRE TABANLI MEKAN Sınırlar Açıklıklar Yöneliş Etki alanları

8 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar ÜÇGEN TABANLI MEKAN Sınırlar Açıklıklar Yöneliş Etki alanları

9 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar MEKANSAL AKICILIK Yönlenme Sınırlar Doluluk/ Boşluk Pozitif / negatif

10 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar A.Yerin kenarı boyunca duvar ve pozitif dış mekan B.Kendi hacmi içinde bir avlu C.Kendi iç mekanı özel dış mekanla birleşebilir D.Arazinin bir kısmını özel dış mekan olarak tanımlar E.Ayrık bir biçim olarak çevresinde baskın olur F.Dış mekan için sınır oluşturacak geniş cephe G.Kendi arazisi içinde serbestçe durup çevrelenmiş dış mekanı iç mekan uzantısı sağlar H.Negatif mekanda pozitif bir biçim olarak durur.

11 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar TABAN DÜZLEMİ YÜKSELTİLMİŞ TABAN DÜZLEMİ ÇUKURLAŞTIRILMIŞ TABAN DÜZLEMİ BAŞÜSTÜ DÜZLEMİ

12 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar Yükseltilmiş mekan ile çevresi arasındaki ilişki düzeyi mekansal ve görsel sürekliliğin düzeyi, seviye değişiminin ölçeğine bağlıdır. 1.Ortadaki alan tanımlıdır. Görsel ve mekansal süreklilik korunmuştur. 2.Görsel süreklilik daha az korunmuştur. Mekansal süreklilik kesilmiştir. 3.Görsel ve mekansal süreklilik kesilmiştir. Yükseltilen düzlem altındaki mekan için koruyucu düzlem olmuştur

13 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar Çukurlaştırılmış taban düzlemi Bir kesinti oluşturuduğu halde çevresindeki mekanı tümleyen şekildedir. Derinliğin artması çevre ilişkileri azaltır. Çukurlaştırıl mış alan ayrı bir mekan/hacim olmaya başlar. Asıl taban düzlemi göz seviyesinin üstünde kaldığında, ayrı bir mekan haline gelir. Bir mekanın asıl mekana göre yükselmesi dışa dönüklük ve önemi, alçalması ise içedönüklük ve korunma etkilerini çağrıştırır. Aşamalı geçiş

14 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar BAŞÜSTÜ DÜZLEMİ Sadece yatay bir düzlem başüstü düzlemi mekan tanımlar. Başüstü düzleminin Biçimi Açıklıkları Sınırları Yönlenmesi Mekanın biçimlenmesinde etkili olmaktadır

15 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar Düşey çizgisel elemanlar Tek düşey düzlem L şeklinde düzlem Paralel düzlemler U şeklinde düzlem Dört düşey düzlem kapanım MEKAN TANIMLAYICI DÜŞEY ELEMANLAR

16 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar Tanımlanmş bir mekan içinde yer alan bir tekil düşey eleman çevreleyen elemanlar (duvarlarla) etkileşime girer Yüzey içinde Yüzeyin hemen önünde Yüzeyden uzaklaşmış Kolonun bulunduğu yere göre mekansal etkileri

17 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar Hacim ancak köşe, kenar, yüzeyleri tanımlandığı zaman tanımlı olur. Düşey tekil elemanlarla sınırlar Kenar elemanların tekrarı

18 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar L ŞEKLİNDE DÜZLEMLER Düzlemlerin kesiştiği köşeden başlayan diyagonal boyunca açılan bir mekan tanımlar. Tanımlanan yüzeyler dışındaki mekan tanımlayıcılarının sınırları netleştirmesi gerek. Boşluk tanımı zayıflatır. Köşe boşluk dinamik hale getirir.

19 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar L ŞEKLİNDE DÜZLEMLER L Biçim türevleri L biçim çevrelediği dış mekanı tanımlar. L biçimli düşey düzlemler durağandır. Köşesini tanımlayan bir tekil elemanla daha tanımlı hale gelir. L biçimli düşey düzlemler benzerleri ve diğer biçimlerdeki düzlemlerle çok farklı ilişkiler kurabilirler.

20 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar PARALEL DÜŞEY DÜZLEMLER Açık uç mekana güçlü bir doğrultu verir. Taban, başüstü düzlemi veya diğer düşey elemanlarla mekan biçim sınırlanabilir. Açık uçlar yönünde mekan tanıumı genişleyebilir. Açıklıklar sınırları değiştirir.

21 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar U ŞEKLİNDE DÜZLEMLER İçe doğru bir odak dışarı doğru yönelim oluşur. Açık uç tek olma ile birinci yüzey haline gelir. Açık uç mekansal sürekliliği sağlama olanağı verir.

22 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar U biçimli mekanda açıklıklar Giriş ve yaklaşım yönlerine göre mekansal algıda farklılıklar oluşur. Açık uca karşı giriş manzara ilişkisi Yandan giriş U biçimin kenar oranları önemlidir. Uzun kenarı çok uzun hale gelirse durağanlıktan çok içinde hareket geçilme etkisi verir. U biçimindeki binalar çok tanımlı dış mekanlar oluşturur.

23 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar DÖRT DÜZLEM KAPANIM En tipik mekansal kurgudur. Kentsel mekandan Bina içindeki mekan kurgusuna her yerde rastlanır.

24 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar MEKAN TANIMLAYICI ELEMANLAR ÖZETİ

25 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar MEKAN TANIMLAYICI ELEMANLAR ÜZERİNDEKİ AÇIKLIKLAR

26 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar Düzlemin içinde Köşelerde Düzlemin arasında

27 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar Tek başına duran açıklık kendisine zot bir alan oluşturur. Düzlem biçimi açıklık biçimi Çok sayıdaki açıklık kompozisyonu Açıklık oranı pozitif negatif Açıklıklar içeriden yüzeylerden daha aydınlık görünür

28 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar KÖŞEDEN AÇIKLIKLAR

29 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar DÜZLEMLER ARASINDAKİ AÇIKLIKLAR

30 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar MİMARİ MEKANIN NİTELİKLERİ Alan Şekil Yüzey Kenar Boyut Biçimlenme Açıklıklar Mekan Biçim Renk doku örüntü ses Oran ölçek Tanım Kapalılık derecesi, ışık, manzara

31 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar ÇEVRELENME DERECESİ

32 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar MEKANSAL İLİŞKİLER

33 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar İÇİÇE GEÇMİŞ MEKANBİTİŞİK MEKAN

34 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar ORTAK BİR MEKAN İLE BİRBİRLERİNE BAĞLANAN MEKANLAR

35 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar MEKAN KURGUSU EKLEME SIZMA KIRILMA AYRILMA PARCALANMA PERSPEKTİFVERME DEFORMASYON

36 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar UYGULAMA 2

37 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar UYGULAMA 2

38 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar UYGULAMA 2


"Mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar İŞLEVSEL VE MEKANSAL ANALİZLER." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları