Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Prof. Dr. Selahattin Kıyan

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Prof. Dr. Selahattin Kıyan"— Sunum transkripti:

1 Prof. Dr. Selahattin Kıyan
TIPTA MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM DERNEĞİ (MYDERN) TANITIM Prof. Dr. Selahattin Kıyan

2 Merkez ve Amaç Derneğin merkezi İzmir’dir Derneğin Amacı;
Tıpta farklı uzmanlık ve meslek alanlarını bir araya getirmek suretiyle; tıp alanında sunulan sağlık hizmet kalitesini arttırmak, toplum sağlığını korumak ve iyileştirmek için, akademik bilgi alışverişini sağlamak, farklı uzmanlık alanları arasında bağlantı kurmak, farklı alanlarda çalışmalar yapan tıp mensupları arasında mesleki, bilimsel ve sosyal ilişkileri geliştirmek, tıp biliminin gelişmesini sağlamak, farklı alanlarda çalışan tıpta uzmanlık öğrencilerinin multidisipliner yaklaşımla tıp alanına bütünsel bakış açısı kazanmasını sağlamak ve üyelerinin hak ve çıkarlarını korumaktır.

3 Amacı; Birçok branşın ve disiplinin multidisipliner bir anlayışla aralarında bağlantı kurup, tıp bilimine ve pratik çalışma ortamına yeni bilgi ve katkı sağlamaktır. Disiplinler arası uzlaşı sağlanamayan konularda bilimsel bilgi ışığında uzlaşı ve ortak politikalar üretmek, sorunları en aza indirmek ve çözümler üretmektir. Sağlık sistemi içerisinde birçok branşı ilgilendiren konularda (Şiddet, yoğun bakımlar, acil servisler, halkın sağlık sistemini aşırı kullanımı, sağlık çalışanlarında tükenmişlik, özel hasta gruplarının sağlık sistemindeki sorunları vs…) multidisipliner bakış açısıyla, tüm disiplinleri içine alacak genişlikte; alandan, acile, acilden servis ve yoğun bakımlara ve hastaların hastaneden taburculuğundan evlerine kadar geçen süreçleri geniş bir kapsamda ve sorunun tüm paydaşlarını içine alarak incelemek ve Sağlık Bakanlığına çözüm önerilerini sunmak ve yeni politikalar oluşturulmasına katkı sağlamaktır.

4 Logo

5 Kurucu Yönetim Kurulu Üyeleri
Prof. Dr. Selahattin KIYAN (Acil Tıp) (BAŞKAN) TATD, ATUDER YK eski üyesi ATOK kurucusu ve eski ATOK Müdürü Ege ÜTFH Acil Tıp AD eski eğitim sorumlusu Ege Üni. Acil Tıp AD Başkanı Prof. Dr. Çağrı BÜKE (Enfeksiyon) (B. YARD.) Ege ÜTFH Enfeksiyon Hastalıkları AD Eski Başkanı, KLİMİK YK üyesi, Sepsis Okulu Müdürü Prof. Dr. Mehdi ZOGHİ (Kardiyoloji) (G. SEKRET.) Kardiyak Akademi Derneği Eski Başkanı, Yeni Genel Sekreteri Türk Kardiyoloji Derneği, Geriatri Proje Ekibi başkanı Dünya Kalp Yetersizliği Derneği (WHFS), Başkan Yardımcısı Ege ÜTFH Kardiyoloji AD Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ekin Ö. AKTAŞ (Adli Tıp) (SAYMAN) Ege ÜTFH Adli Tıp AD Başkanı Prof. Dr. Mehmet UYAR (Anestezi-yoğun bakım) Ege ÜTFH Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı KEPAN (Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon Derneği) Eski Başkan Yoğun Bakım Derneği Yeni Başkanı Prof. Dr. Fehmi AKÇİÇEK (İç Hastalıkları) Ege ÜTFH İç Hastalıkları AD Başkanı Ege Geriatri Derneği Başkanı Prof. Dr. Nevra ELMAS (Radyoloji) TRD Eski Başkanı Avrupa Abdominal ve GİS Radyoloji Derneği Türkiye Temsilcisi 2018 Dünya Radyoloji Kongresi Başkanı Prof. Dr. Gürsel ÇOK (Göğüs) Ege ÜTFH Göğüs Hastalıkları AD ÖÜ Prof. Dr. Fikret BADEMKIRAN (Nöroloji) Ege ÜTFH Nöroloji AD ÖÜ

6 Mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri
Prof. Dr. Selahattin KIYAN (Acil Tıp) (BAŞKAN) TATD, ATUDER YK eski üyesi ATOK kurucusu ve eski ATOK Müdürü Ege ÜTFH Acil Tıp AD eski eğitim sorumlusu Ege Üni. Acil Tıp AD Başkanı Prof. Dr. Ekin Ö. AKTAŞ (Adli Tıp) (BAŞKAN YARDIMCISI) Ege ÜTFH Adli Tıp AD Başkanı Prof. Dr. Gürsel ÇOK (Göğüs) ( GENEL SEKRETER) Ege ÜTFH Göğüs Hastalıkları AD ÖÜ Doç. Dr. Levent KÜÇÜK (Ortopedi ) (SAYMAN) Ege ÜTFH Ortopedi ve Travmatoloji AD ÖÜ Prof. Dr. Fikret BADEMKIRAN (Nöroloji) Ege ÜTFH Nöroloji AD ÖÜ Prof. Dr. Mehmet UYAR (Anestezi-yoğun bakım) Ege ÜTFH Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı KEPAN (Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon Derneği) Eski Başkan Yoğun Bakım Derneği Yeni Başkanı Prof. Dr. Fehmi AKÇİÇEK (İç Hastalıkları) Ege ÜTFH İç Hastalıkları AD Başkanı Ege Geriatri Derneği Başkanı Prof. Dr. Nevra ELMAS (Radyoloji) TRD Eski Başkanı Avrupa Abdominal ve GİS Radyoloji Derneği Türkiye Temsilcisi 2018 Dünya Radyoloji Kongresi Başkanı Doç. Dr. Eylem Ulaş SAZ Ege ÜTFH Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD ÖÜ

7 Eğitim Üniversite ; Çukurova Üniversitesi, Izmir, 2000. Acil Tıp Uzm.; Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp AD., İzmir, 2004. Akademik Kariyer Öğretim Görevlisi Uzman; Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp AD.,İzmir, Doçent; Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp AD.,İzmir, 2010. Profesör; Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp AD.,İzmir, 2016. İdari Kariyer Türkiye Acil Tıp Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Türkiye Paramedik Derneği Bilimsel Danışma Kurulu Üyesi Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD Eğitim Sorumlusu Acil Tıp Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Acil Tıp Okulu Kurucusu ve Müdürü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD Başkanı 2011 – 2014 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD Eğitim Sorumlusu Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD Başkanı Üyesi Olduğu Meslek ile İlgili Kurumlar Türk Tabip Odası Türkiye Acil Tıp Derneği (TATD) Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği (UTD) Türk Tabibler Birliği (TTB) Türkiye Paramedik Derneği İzmir Tabip Odası Acil Tıp Okulu Bünyesinde ; 10 Acil Tıp Okulu, 4 Acil Hemşireliği Okulu, Sepsis Okulu ve Kardiyak Aciller Toplantıları (9 adet) ve sayısız EKG, Temel ve İleri Havayolu, Temel ve İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kursları ile toplamda 3206 katılımcı ve 200’e yakın eğitmenin parçası olduğu okulun kurucusu ve müdürlüğünü yapmıştır. Sıra aynı organizasyonu multidisipliner bir çatı altında daha üst noktalara taşımaya gelmiştir. Prof. Dr. Selahattin KIYAN (Acil Tıp) (BAŞKAN) - TATD, ATUDER YK eski üyesi - ATOK kurucusu ve eski ATOK Müdürü - Ege ÜTFH Acil Tıp AD eski eğitim sorumlusu - Ege Üni. Acil Tıp AD Başkanı

8 Prof. Dr. Ekin Ö. AKTAŞ (Adli Tıp) (Başkan Yardımcısı) Ege ÜTFH Adli Tıp AD Başkanı
Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Adli Toksikoloji Doktorası Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Yüksek lisansı Sydney South West Area Health Service –Madde Bağımlılığı konusunda çalışmıştır ( ). “Adli Tıp Uzmanları ve Adli Hekimlik Görevi Yapan Hekimlerin Çocuk İstismarı ve İhmali Konusunda Eğitimi” projesi – UNICEF projesi yürütücü ve danışmanı Cinsiyete Dayalı Şiddet ve Şiddetin Üreme Sağlığına İlişkin Sonuçları” konusunda “Sağlık Personelinin Hizmet İçi Eğitimi” projesinde - AB Projesi yürütücü ve danışmanı EÜTF Özürlüler ve Malullük Sağlık Kurulu Başkanlığı, İzmir Tabip Odası Onur Kurulu Üyeliği ( ) İzmir İnsan Hakları İl Kurulu Üyesi ( ) Halen İzmir Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Hukuk okumaktadır.

9 1993 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu.
1998 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD’dan uzmanlığını aldı ve aynı bölümde uzman olarak çalışmaya başladı yılları arasında Türk Toraks Derneği İzmir şubesi sekreterliği ve yılları arasında Türk Toraks Derneği İzmir şubesi muhasipliği görevlerinde bulundu. 2003 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD’da yardımcı doçent, 2008 yılında doçent, 2015 yılında profesör ünvanı aldı. 2013 yılında Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlilik Kurulu sınav komisyonu üyeliğine seçildi ve 2015 yılında Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlilik Kurulu sınav komisyonu başkanı oldu. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde Kardiyopulmoner Sistem ve Enfeksiyon staj bloğu, Akreditasyon Komitesi, Gelişim Sınav Komisyonu ve Uygulamalı Eğitimler Komisyonu üyelikleri halen devam etmektedir. Prof. Dr. Gürsel ÇOK (Göğüs) (Genel Sekreter) Ege ÜTFH Göğüs Hastalıkları AD ÖÜ

10 Doç. Dr. Levent KÜÇÜK (Ortopedi ) (SAYMAN) Ege ÜTFH Ortopedi ve Travmatoloji AD ÖÜ
2006- TUSYAD Üyeliği 2008- El Cerrahisi Derneği Üyeliği 2010- Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği (TOTBİD) Üyeliği 2011- Türk Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneği (RMCD) Üyeliği 2012- TOTBİD-TOTEK Board Sertifikası

11 Prof. Dr. Mehmet UYAR (Anestezi-yoğun bakım) -Ege ÜTFH Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı - KEPAN (Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon Derneği) Eski Başkan - Yoğun Bakım Derneği Yeni Başkanı 1981’de Bornova Anadolu Lisesini, 1987’de Ege Tıp Fakültesini bitirdi. Uzmanlık eğitimini Ege Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalında 1995 yılında tamamladı. Aynı fakültede 2000 yılında doçent, 2006 yılında profesör, 2013 yılında yoğun bakım yan dal uzmanı ünvanı aldı. Ege Üniversitesi Hastanesi başhekim yardımcılığı, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği (TARD) genel sekreterliği, Türk Yoğun Bakım Derneği (TYBD) yönetim kurulu üyeliği, Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon Derneği (KEPAN) başkanlığı, Avrupa Klinik Nütrisyon ve Metabolizma Kongresi bilimsel sekreterliği (ESPEN 2006) görevlerinde bulundu. Halen, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanlığı, Ege Üniversitesi Hastanesi Erişkin Yoğun Bakımlar Koordinatörlüğü, Ege Üniversitesi Palyatif Bakım Merkezi Yönetim Kurulu üyeliği, Türk Yoğun Bakım Derneği Yeterlik Kurulu üyeliği, Tıpta Uzmanlık Kurulu Yoğun Bakım Müfredat Oluşturma Komisyonu (TUKMOS-YB) üyeliği, Avrupa Klinik Nütrisyon ve Metabolizma Derneği (ESPEN) Bilim Kurulu üyeliği görevlerini sürdürmektedir (Ocak 2016).

12 Eğitim Üniversite Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Izmir, 1981
Eğitim Üniversite Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Izmir, İç Hastalıkları Uzmanlığı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AD., İzmir, Nefroloji Uzmanlığı Ege Üniv. Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AD., Nefroloji BD., İzmir, Geriatri Uzmanlığı Ege Üniv. Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AD., Geriatri BD., İzmir, Özel Çalışmalar Diyaliz ve Böbrek Transp. Yale Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bölümü, New Haven, Connecticut, A.B.D., Renal Klirens Belirleme Utrecht Üniv. Tıp Fakültesi Nefroloji Bölümü, Hollanda, Akademik Kariyer Doçent Ege Üniv. Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AD., Nefroloji B.D., İzmir, Profesör Ege Üniv. Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AD., Nefroloji BD İdari Kariyer Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Laboratuvarı Yönetim Kurulu Üye 1995 – 1997 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcılığı 1997 –2000 Ege Üniversitesi İlaç Geliştirme ve Farmakokinetik Araştırma Uygulama Merkezi (ARGEFAR) Yönetim Kurulu Üyesi Ege Üniversitesi Zehir Merkezi Yönetim Kurulu Üye Türk Nefroloji Derneği Periton Diyalizi Grubu (TULIP) Başkanı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hst AD Eğitim Komisyonu Başkanı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hst AD Başkanı 2002 – halen devam ediyor İzmir Geriatri Derneği Başkanı halen devam ediyor İzmir Tabip Odası Onur Kurulu Başkanı halen devam ediyor Üyesi Olduğu Meslek ile İlgili Kurumlar Türk Tabip Odası, Türk Nefroloji, Diyaliz ve Taransplantasyon Derneğii , Galen Derneği (Tıp araştırmalarını destekleyen bu derneğin kurucularındandır.) Hipertansiyonla Mücadele Derneği, Türk Böbrek Nakli Derneği, Avrupa Nefroloji, Diyaliz ve Taransplantasyon Derneği (EDTA), Uluslararası Periton Diyaliz Birliği (ISPD), Amerikan Ulusal Böbrek Vakfı (NKDF), Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği, Akademik Geriatri Derneği, İzmir Geriatri Derneği Galen Derneği (Tıp araştırmalarını destekleyen bu derneğin kurucularındandır.) Prof. Dr. Fehmi AKÇİÇEK (İç Hastalıkları) Ege ÜTFH İç Hastalıkları AD Başkanı Ege Geriatri Derneği Başkanı

13 Prof. Dr. Nevra ELMAS (Radyoloji) - TRD Eski Başkanı - Avrupa Abdominal ve GİS Radyoloji Derneği Türkiye Temsilcisi Dünya Radyoloji Kongresi Başkanı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı bölüm başkanı ( ) Türk Radyoloji Derneği Başkanı ( ) Dünya Radyoloji Kongresi Başkanı Avrupa Gastrointestinal Sistem Radyoloji Derneği Yönetim kurulu üyesi

14 Prof. Dr. Gürsel ÇOK (Göğüs) Ege ÜTFH Göğüs Hastalıkları AD ÖÜ
1993 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1998 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD’dan uzmanlığını aldı ve aynı bölümde uzman olarak çalışmaya başladı yılları arasında Türk Toraks Derneği İzmir şubesi sekreterliği ve yılları arasında Türk Toraks Derneği İzmir şubesi muhasipliği görevlerinde bulundu. 2003 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD’da yardımcı doçent, 2008 yılında doçent, 2015 yılında profesör ünvanı aldı. 2013 yılında Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlilik Kurulu sınav komisyonu üyeliğine seçildi ve 2015 yılında Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlilik Kurulu sınav komisyonu başkanı oldu. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde Kardiyopulmoner Sistem ve Enfeksiyon staj bloğu, Akreditasyon Komitesi, Gelişim Sınav Komisyonu ve Uygulamalı Eğitimler Komisyonu üyelikleri halen devam etmektedir. Prof. Dr. Gürsel ÇOK (Göğüs) Ege ÜTFH Göğüs Hastalıkları AD ÖÜ

15 Prof. Dr. Fikret BADEMKIRAN (Nöroloji) Ege ÜTFH Nöroloji AD ÖÜ
1989′da Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 2003 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı’ndan Nöroloji Uzmanlığını aldı. 2010 yılında Nöroloji Doçenti oldu. 2011 yılında Klinik nörofizyoloji EEG ve EMG yan dal uzmanlığını aldı. 2015 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı’nda Profesör ünvanını aldı. Klinik nörofizyoloji EEG-EMG derneğinde değişik kademelerde görev aldı.

16 Doç. Dr. Eylem Ulaş SAZ (Çocuk ) Ege ÜTFH Nöroloji AD ÖÜ
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Acil Bilim Dalı  Başkanı (2011- ) Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği üyesi (2004-) Baylor College of Medicine, Texas Children’s Hospital, Pediatric Emergency Medicine Research Fellow, Houston,ABD ( ) Çocuk Acil Yan Dal Uzmanlığı Çocuk Acil Derneği Yönetim Kurulu üyesi Avrupa Acil Tıp Derneği üyesi (European Society for Emergency Medicine) (2010-)


"Prof. Dr. Selahattin Kıyan" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları