Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2006 YILI ÇALIŞMALARI. İdari İşler Genel Müdürlük personel durumu Toplam 12 kişi 1 Genel Müdür 1 İdare ve Personel Müdürü 1 Muhasebe Müdürü 1 Müfettiş.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2006 YILI ÇALIŞMALARI. İdari İşler Genel Müdürlük personel durumu Toplam 12 kişi 1 Genel Müdür 1 İdare ve Personel Müdürü 1 Muhasebe Müdürü 1 Müfettiş."— Sunum transkripti:

1 2006 YILI ÇALIŞMALARI

2 İdari İşler Genel Müdürlük personel durumu Toplam 12 kişi 1 Genel Müdür 1 İdare ve Personel Müdürü 1 Muhasebe Müdürü 1 Müfettiş 1 Hukuk Müşaviri 4 Memur 2 Hizmetli 1 Şoför

3 İdari İşler Yönetim Kurulu 2006 yılı içinde 20 kez toplanmış, 131 gündem maddesini görüşmüştür. 2006 yılı içinde 1256 yazı gönderildi Yeni şube açılması : Vakıflar Genel Müdürlüğü şubelerin tümünün kapatılması işleminden sonra başvurulmasını istedi İştiraklerin yönetici seçimleri Vakıf Yönetim Kurulu tarafından gazete ilanı verilerek yapılmıştır. 40’a yakın kişi ile mülakat yapılmıştır.

4 Denetimler ve Hukuk İşleri Vakıf deneticileri ve yeminli mali müşavir denetimleri yapılmıştır Sayıştay denetimi yapılmıştır, ancak, rapor henüz elimize ulaşmamıştır 2002-2005 yıllarının denetimi Vakıflar Genel Müdürlüğünün 4 müfettişi tarafından yapılmaktadır. Vakıflar Genel Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler sonunda 1998-2001 dönemine ilişkin 24 şubenin denetiminin yeniden yapılması sağlanmıştır.

5 Denetimler ve Hukuk İşleri 2002-2005 yıllarının denetimi mayıs 2006 tarihinde başlamıştır 2006 yılı için 5.426 YTL teftiş payı Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ödenecektir. Müfettiş raporlarına uygun olarak, Vakıf lehine alacaklar eski şube yönetim kurulu üyelerinden tahsil edilmektedir.

6 Gelirler (2006) GELİRİN TÜRÜYTL Bağış geliri 7.412.73 İştiraklerden temettü geliri 48.011.24 Gn. Md. faiz geliri 1.261.011.14 Proje faiz geliri 2.752.84 Gn. Md. Kambiyo karı 36.883.01 Proje kambiyo karı 32.954.22 Diğer olağan gelirler 11.365.09 Diğer olağandışı gelirler 331.596.84 TOPLAM 1.731.987.11

7 Giderler (2006) GİDERİN TÜRÜYTL Genel yönetim giderleri 454.285.96 Amaca yönelik giderler Yardımlar Dergi Teftiş Üreme sağlığı Projesi 513.123.08 (109.036.98) (15.643.85) (4.863.00) (383.579.25) Olağan dışı giderler 30.000.00 GİDER TOPLAMI 997.409.04 DÖNEM GELİR FAZLASI 734.578.07

8 Yasal Harcama Yüzdesi Amaca yönelik harcama 2.838.710,33 Yardımlar109.036,98 Dergi15.643,85 Teftiş4.863,00 Üreme sağlığı Projesi383.579,25 Medplast (Hisse alımı)1.435.110,25 Medplast (Sermaye artışı) 890.477,00 Yönetim gideri454.285,96 2006 YILINDA, AMACA YÖNELİK HARCAMALAR YIL İÇİ GELİRİNDEN FAZLA OLMUŞTUR. ARADAKİ FARK ÖNCEKİ DÖNEM GELİR FAZLASINDAN KARŞILANMIŞTIR.

9 “Öğrencilerin Üniversite Sağlık Merkezleri Aracılığı İle Cinsel Sağlık/Üreme Sağlığı Konularında Bilgilendirilmesi Projesi”  Vakfımızın uluslararası işbirliği ile yürüttüğü bir proje yapması için 2005 yılı Genel Kurulu’nda alınan karar uyarınca bir proje önerisi “Hacettepe Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (HÜKSAM), Hacettepe AIDS Tedavi ve Araştırma Merkezi (HATAM)” tarafından hazırlanmış, Vakfımız ve bu iki kuruluş ile ortak olarak Türkiye Avrupa Birliği Komisyonu Temsilciliği’ne başvurmuştur.  Sunulan projenin HÜKSAM yetkililerince AB Komisyonunda savunulması yapılmış ve sonuçta proje önerimizin Sağlık Bakanlığı Türkiye Üreme Sağlığı Programı kapsamında desteklenmesi ve AB tarafından finanse edilmesi kabul edilmiştir.

10 PROJENİN AMAÇLARI Beş üniversitenin öğrencilerinin, cinsel sağlık/üreme sağlığı konularında üniversite Öğrenci Sağlık Merkezleri aracılığıyla bilgilendirilmeleri. PROJENİN UYGULANMASI İÇİN SEÇİLEN ÜNİVERSİTELER Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas. Çukurova Üniversitesi, Adana. Erciyes Üniversitesi, Kayseri. Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir. Gazi Üniversitesi, Ankara

11 PROJE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER: Proje faaliyetleri, proje koordinatörü ve yardımcısı tarafından H.Ü.nden 9 teknik elemanın destekleri ile yürütülmüştür. Üniversite yönetimleri bilgilendirilerek destekleri sağlandı. Gençlik Danışma Birimi (GDB) kurulması için fizik alt yapı oluşturuldu. Bilgilendirme- Eğitim- İletişim materyalleri geliştirildi ve dağıtıldı. Sağlık merkezlerinin hizmet verecek personeli eğitildi (H.Ü.’den 12 eğitici tarafından, 5 üniversitenin 30 elemanı eğitildi). 2500 öğrenciye bilgi ve görüşlerini belirleyecek ön ve son anket uygulandı. (Toplam 5004 kişi) Gençlik Danışma Birimlerinin faaliyetleri izlenerek desteklendi. (H.Ü. ‘den 9 kişi bu izlemelerde görev aldı). Bütün çalışmalar aylık formlarla proje merkezine bildirildi.

12 Projenin Bazı Sonuçları: Hizmetlerden yararlanma: Sağlık merkezinden danışmanlık/eğitim alan öğrencilerin aldıkları eğitim ve danışmanlık konuları: İkinci testte CYBE ve gebelikten korunma yöntemleri ve gençlik dönemi sorunları konularında belirgin bilgi artışı vardır. N= 83 N=165 DANIŞMANLIK KONULARI:

13 Öğrencilerin Cinsel Sağlık – Üreme Sağlığı Konusundaki Bilgi Düzeyleri: Öğrencilerin CSÜS bilgi düzeyi Ön TestSon Test Üniversiteler İyiOrtaKötüİyiOrtaKötü Sayı% % % % % % Cumhuriyet Üniv. 10020,031162,38817,627554,616733,16212,3 Çukurova Üniv. 16733,427855,65511,020139,627153,3367,1 Dokuz Eylül Üniv. 13426,831262,45410,821441,926652,1316,1 Erciyes Üniv. 7414,231761,012924,820040,720942,68216,7 Gazi Üniv. 8016,130761,811022,120240,423947,85911,8 Toplam 55522,1152560,643617,3109243,4115245,827010,7 X2=107.610 SD=8 p=0.0001X2=82.781 SD=8 p=0.0001

14 Kontraseptif Yöntemler Hakkında Bilgi: Bilgi Kaynağı N= 892 N= 1725 ÖN TEST SON TEST

15 Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar (CYBE) Hakkında Bilgi: N=1409 N= 1987 Bilgi Kaynağı ÖN TEST SON TEST

16 Öğrencilerin CSÜS Konusundaki Bilgi Düzeyleri Ön testte cinsiyetler arasında farklılık önemlidir. Kız öğrencilerin orta ve kötü puan alanlar daha fazladır. Erkek öğrencilerin bilgi düzeyleri daha yüksektir. Son testte ise, öğrencilerin bilgi düzeylerinde iyileşme vardır Kız ve erkek öğrenciler arasında bilgi düzeylerinde farklılık yoktur

17 SONUÇ Projenin bir kısa özeti basıldı, bir de geniş kapsamlı raporu hazırlandı. Projenin değerlendirme ve sonuçları, 15-16 Aralık 2006’da 350 kişinin katılımıyla yapılan bir sempozyumda sunumlar yapılarak duyuruldu. Ayrıca, özet raporu bütün katılımcılara dağıtıldı. Sözü edilen sempozyumda Vakıf temsilcileri, AB yetkilileri, DSÖ mensupları ve Sağlık Bakanlığı, YÖK ve diğer üniversitelerin rektörlük düzeyindeki temsilcileri konuşmacılar arasında yer aldı. Sonuçları son derece olumlu olarak değerlendirilen bu çalışmanın 2007 yılı içinde illere gidilerek izlenmesi Hacettepe Üniversitesinin finansal ve insan gücü desteğiyle sürdürülecektir.

18 Kırım Kongo Hemorajik Ateşi teşhisinde kullanılmak üzere Hıfzıssıhha Merkezi’ne PCR kiti için 25.000 YTL Adıyaman, Batman, Burdur, G.Antep, Hakkari, K.Maraş, Kilis, Ş. Urfa illerine enjektör için 50.000 YTL Trabzon Erdoğdu Sağlık Ocağı bakım ve onarımı için 8.000 YTL TSH Genel Müdürlüğü’ne şark çıbanı ve kalazaar serumu için 26.000 YTL Yardımlarımız (2006)

19 1985 – 2006 yılları arasında sağlık hizmetleri için yapılan yardımların toplam tutarı: 179.187.059 ABD Doları

20 GAYRİMENKULLER Toplam 65 gayrimenkulümüz vardır Bunların 2 tanesi arsadır 39 tanesi Sağlık Bakanlığı’na bedelsiz tahsislidir Bir komisyon oluşturulmuştur (A.Gani Sınık, Bilgin Gözüm ve Vakıf Gen. Müdürü). Komisyon raporuna göre, bu mallarımız hakkında kararlar alınacaktır.

21

22

23

24 19 Mart 2007 tarihinde polikliniklerde bakılan hasta sayısı zirveye çıkmıştır : 218

25

26

27

28

29

30 DTM personel durumu Personel200520062007 Sağlık Pers.38 + 6 acil Dr.47 + 6 acil Dr. + 1 acil hem. 49 + 6 acil Dr. + 1 acil hem. İdari Personel433335 Toplam81 + 680 + 784 + 7

31 DİRİMSEL TIP MERKEZİ PERSONEL DURUMU Personel Halen Çalışan (Mart 2007) AyrılanToplam Çalışmış Olan Hekim Uzman Hekim191736 Acil Birim Hekimi617 İşyeri Hekimi101 Yardımcı Sağlık Personeli Hemşire ve ATT131124 Radyoloji Teknisyeni5611 Lab. Teknisyeni415 Ameliyathane Tek.101 Anestezi Teknisyeni112 Fizyoterapist202 FTR Görevlisi202 Ortopedi Teknisyeni101 Gastro. Tek.101 İdari Persoenl İşletme Müdürü101 Birim Sorumlusu437 Muhasebe314 Evrak Görevlisi112 Kurumsal Hizm. Gör.101 Bilgi İşlem123 Yönetici Asistanı112 Santral101 Randevu Servisi101 Hasta Danışmanı9312 Radyoloji Raporlama101 Teknik Personel101 Depo Görevlisi 112 Ulaşım Hizmetleri 213 Temizlik Hizmetleri 628 Kafeterya Görevlisi 101 Toplam 9152143

32 DTM değerlendirmesi DTM hastalar tarafından benimsenmiş ve tercih edilen bir kuruluş haline gelmiştir; DTM hasta bakım potansiyelinin üst sınırına oldukça yaklaşmıştır; Aylık gelir düzeyi son üç ay içinde aylık giderin üzerine çıkmıştır. Bu durum devam ederse, 2007 yılı toplam gelirinin yıllık giderin üzerinde olacağı söylenebilir.

33 Sağlık Bakanlığı Müfettişleri Raporu 8 Eylül 2006 Özel Dirimsel Tıp Merkezi’nin genel denetimi 8.9.2006 tarihinde tarafımızdan yapılmıştır. Adı geçen tıp merkezinin 15.3.2006 tarihinde faaliyete geçtiği, 14 ana branşta hizmet verdiği, tıp merkezinde mevzuat gereği herhangi bir eksikliğe rastlanmadığı gibi, personelin nitelikli, hizmet binası ve tefrişinin modern bir görünüme sahip olduğu, tıbbi cihaz ve aletler yönüyle de ileri teknolojinin kullanıldığı ve tıp merkezinin kaliteli hizmet verdiği anlaşılmıştır. Kurum personeline verdikleri hizmetleri nedeniyle teşekkür eder, aynı şekilde başarılı çalışmalarının devamını dileriz. Selahattin Dağıstanlı Selami Duman Bekir Şenyurt S.B. Müfettişi S.B. Müfettişi S.B. Başmüfettişi

34 DTM’nin gelişmesi için gerekenler Giriş katındaki boşluğun kapatılarak (kat şekline getirilerek) yeni poliklinik alanlarının kazanılması için inceleme yapılacaktır; Laboratuarın genişletilmesi ve halen yapılamayan analizlerin yapılması için cihaz sağlanması; Katarakt ameliyatlarının yapılabilmesi için cerrahi eksiklerin giderilmesi; DTM bitişiğindeki binadan daireler satın alınarak, fizik imkanın genişletilmesi; Söz konusu genişlemeye paralel olarak, DTM’nin bir “Gün Hastanesi” biçimine dönüştürülmesi.

35 İştiraklerimiz Medplast : Şirketteki Türk Kızılay Derneği’ne ait %53,48 oranında 644.940 adet hissesi 1.435.110,25 YTL alınmıştır. Yıl içindeki şirketin sermaye artışına iştirak edilmiş ve hissemize düşen 890.477,00 YTL ödenmiştir. Şirkette görev alan yönetim kurulu üyeleri öncelikle şirketin geçmişe dönük borçlarını ödemişler ve şirketin üretim sahası dahil tüm binalarının onarımını yaptırmışlardır. İleriye dönük olarak yeni makine ve kalıplarla üretimi artırmayı planlamışlardır. Şirketin 2006 yılı son üç aylık rakamları olumlu sonuçlar vermiştir.

36 Sağlık Kaynak Suyu : Şirketin işletim hakkı 1997 yılında kiraya verilmişti. 2006 yılında Şirket 297.373,93 YTL kâr elde etmiştir. İştiraklerimiz

37 CANCAN : 2006 yılında yapılan Genel Kurul toplantısına sunulduğu gibi CANCAN AŞ hisselerimizin tamamı 40.000 YTL karşılığı satılmış ve tutarı tahsil edilmiştir. İştiraklerimiz

38 2007 yılı planları Sağlık Bakanlığı’nı desteklemeye devam Bazı şubelerin yeniden çalışmaya başlatılması Kamu yararına vakıf statüsünün devamı Dirimsel Tıp Merkezinin geliştirilmesi Medplast A.Ş.’nin geliştirilmesi, enjektör kalitesinin iyileştirilmesi, yeni ürünlerin eklenmesi Sağlık ve Toplum Dergisinin “Index Medicus” listesine girmesi için başvuru Vakıflar mevzuatındaki olası değişikliklere uygun düzenlemeler

39 TEŞEKKÜR EDERİZ


"2006 YILI ÇALIŞMALARI. İdari İşler Genel Müdürlük personel durumu Toplam 12 kişi 1 Genel Müdür 1 İdare ve Personel Müdürü 1 Muhasebe Müdürü 1 Müfettiş." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları