Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Üniversiteye Bağlı Fakülte ve Yüksekokullar  15 Fakülte  7 Yüksekokul  7 Meslek Yüksekokulu ÖZELLİKLERİ: Erciyes Üniversitesinde, 2005–2006 öğretim.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Üniversiteye Bağlı Fakülte ve Yüksekokullar  15 Fakülte  7 Yüksekokul  7 Meslek Yüksekokulu ÖZELLİKLERİ: Erciyes Üniversitesinde, 2005–2006 öğretim."— Sunum transkripti:

1

2 Üniversiteye Bağlı Fakülte ve Yüksekokullar  15 Fakülte  7 Yüksekokul  7 Meslek Yüksekokulu ÖZELLİKLERİ: Erciyes Üniversitesinde, 2005–2006 öğretim yılı itibariyle 1 794 akademik ve 1 435 idari personel olmak üzere TOPLAM 3 229 PERSONEL görev yapmaktadır. Yaklaşık 30 000 ÖĞRENCİ eğitim görmektedir

3

4 Erciyes Üniversitesi Öğrenci Sağlık Merkezi’nin Personel Durumu ve Hizmet kapsamındaki Hedef Nüfusu (Eylül 2004 – 30 Ağustos 2005) Hedef Nüfus Sayı% Öğrenci10 68739.6 Personel16 29760.4 Toplam 26 974100.0 PERSONEL:  3 Pratisyen Hekim  2 Diş Hekimi  1 Psikolog  1 Hemşire  2 Sekreter  3 Hizmetli Haftanın belirli günleri ve saatlerinde üniversite hastanesinden gelen  Dahiliye Uzmanı  Göz Hastalıkları Uzmanı

5 AMAÇ VE BEKLENEN SONUÇLAR Genel Amaç: Cinsel sağlık / üreme sağlığı (CS/ÜS) hizmetlerinin, öğrenci sağlık merkezlerinde sunulan sağlık hizmetlerine entegrasyonu. Özel Amaç: Üniversite öğrencilerinin, cinsel sağlık / üreme sağlığı konularından; Gençler için cinsel sağlık ve üreme sağlığı, CYBE / HIV / AIDS, Kontraseptif (aile planlaması) ve ilgili hizmetler, konularında bilgilendirilmesi.

6 Gerçekleştirilen Faaliyetler GENÇLİK DANIŞMA BİRİMİ (GDB):  Sağlık Merkezi Binasının üst katında GDB odası oluşturulmuştur (Mayıs 2006).  Soru ve istek kutusu sağlık merkezinin giriş koridoruna asılmıştır (Mayıs 2006). ANKETLER:  Eğitim Fakültesi 1. ve 2. sınıflarında okuyan 520 öğrenciye ön anket uygulanmıştır (Mayıs 2006).  Eğitim Fakültesi 2. ve 3. sınıflarında okuyan 491 öğrenciye son anket uygulanmıştır (Kasım 2006). TANITIM:  Rektör Yardımcısı, Eğitim Fakültesi Dekanı ve Dekan Yardımcısı, SKS Daire Başkanı, Mediko Sosyal Sağlık Merkezi Koordinatörü, Öğrenci Yurtlarının Müdürleri proje hakkında bilgilendirilmiştir (Mayıs – Ekim 2006).  Sağlık Merkezinin tüm çalışanlarına GDB’nin faaliyetleri hakkında bilgilendirme ve tanıtım yapılmıştır (Mayıs 2006).  Eğitim Fakültesin’de 229 öğrenciye Mediko Sosyal Sağlık Merkezi ve GDB’nin faaliyetlerinin tanıtımı yapılmıştır (Mayıs 2006).  Eğitim Fakültesi’nde 441 birinci sınıf öğrencilerine Mediko Sosyal Sağlık Merkezi ve GDB’nin faaliyetlerinin tanıtımı yapılmıştır (Ekim 2006).

7  Erciyes Üniversitesine bağlı yurtlarda çalışan 77 yurt personeline “Gençlik Dönemi ve Sorunları”, Mediko Sosyal Sağlık Merkezi ve GDB’nin faaliyetlerinin tanıtımı yapılmıştır (Eylül 2006).  Mediko Sosyal Sağlık Merkezinin ve GDB’nin faaliyetlerinin tanıtımının yapılması amacıyla hazırlanan CD, 2006-2007 yılı Eğitim - Öğretim dönemi öğrenci kayıtları esnasında sürekli yayınlanmıştır (Eylül 2006). EĞİTİM:  Eğitim Fakültesi 2. ve 3. sınıfında okuyan 509 öğrenciye “Gençlik Dönemi ve Sorunları, Gebeliğin Oluşması, Gebelikten Korunma Yöntemleri ve Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar” konularında eğitim verilmiştir (Ekim 2006). MEDİKO VE GDB HİZMET TANITIM AFİŞLERİ, BROŞÜRLER:  Mediko Sosyal Sağlık Merkezi’nin tanıtım broşürü hazırlanmış 10 000 adet basılmıştır (Mayıs – Ekim 2006).  Bahar Şenliklerinde stand açılarak 3000 adet Mediko Sosyal Sağlık Merkezini tanıtan broşür dağıtılmıştır (Mayıs 2006).  GDB’yi tanıtan afiş Rektörlük tarafından uygun görülmediği için Mediko Sosyal Sağlık Merkezi’ni ve GDB’ni tanıtan afişler hazırlanmış, 250 adet basılmıştır. Yeni öğretim döneminde tüm fakültelere ve öğrencilerin yoğun olarak bir araya geldikleri mekanlara 50 adet asılmıştır (Mayıs – Kasım 2006).

8  Öğrenci Kayıtları esnasında Mediko Sosyal Sağlık Merkezi’ni tanıtan 10 adet afiş asılmış ve 5031 adet Mediko, 2011 adet GDB tanıtım broşürü dağıtılmıştır (Eylül 2006).  Kayıt esnasında dağıtılan Eğitim Çantalarının içine 5000 adet Mediko ve 5000 adet GDB hizmetlerini tanıtan broşür konmuştur (Eylül 2006).  Erciyes Üniversitesine bağlı yurtlarda çalışan personele 77 adet Mediko ve 77 adet GDB tanıtım broşürü dağıtılmıştır (Eylül 2006). FİLM GÖSTERİMİ:  7 Kasım 2006’da Eğitim Fakültesi ve Atatürk Sağlık Yüksekokulu’dan 425 öğrenciye, 20 Kasım 2006’da yurtta kalan toplam 198 kız ve erkek öğrenciye Madde Bağımlılığı konusunda “Requiem For a Dream” filmi gösterilmiştir. Filmden önce konu ile ilgili kısa bir seminer verilmiştir. WEB SAYFASI:  Web sayfası Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile iletişim kurularak oluşturulmuştur (Kasım 2006). http://sagmer.erciyes.edu.tr/sm http://sagmer.erciyes.edu.tr/gdb

9 GDB Danışmanlık / Klinik Hizmetleri BAŞVURAN KİŞİ SAYISI: Kız 35 Erkek 7 Toplam: 42 kişi BAŞVURU SAYISI: Kız 48 Erkek 11 Toplam: 59 başvuru DAĞITILAN GEBELİKTEN KORUNMA YÖNTEMLERİ: Kondom: 11 kişiye toplam 220 adet Hap: 10 kişiye toplam 10 blister

10 GERÇEKLEŞTİRİLİMEYEN FAALİYETLER RADYO ve ÜNİVERSİTE TV’DE MEDİKO SOSYAL SAĞLIK MERKEZİ VE GDB TANITIM YAYINLARI: Erciyes üniversitesi Radyosu ve TV yeni kurulmuştur. İlgili kişilerle bağlantı kurularak Mediko Sosyal Sağlık Merkezi ve GDB hizmetlerini tanıtan ve sağlık konularında program yapmak için girişimlerde bulunulacaktır. YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU’NDA EĞİTİM YAPILMASI: Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü ile görüşülerek 2006-2007 öğretim yılının ikinci döneminde hazırlık sınıfı öğrencilerine “Gençlik Dönemi ve Sorunları, Gebeliğin oluşması ve Gebelikten Korunma Yöntemleri, CYBE’lar konularında eğitim verilmesi planlanacaktır. İLGİLİ KİŞİLERLE GÖRÜŞÜP EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAKİ KONFERANSLAR: Üstün Dökmen davet edilerek “Gençlik Dönemi” ile ilgili konferans yapılması planlanacaktır. SAĞLIK MERKEZİ BÜNYESİNDE KADIN DOĞUM POLİKLİNİĞİ KURULMASI: Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı’nın görevlendirileceği ve jinekolojik muayenenin yapılabileceği poliklinik odasının kurulması planlanmıştır.

11 SORUNLAR Mediko Sosyal Sağlık Merkezinde hekim, psikolog ve hemşire sayısı yetersizdir. Bilgisayar kullanma konusunda sıkıntılar mevcuttur. Akran Eğiticileri sayısı yetersizdir. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇİN ÖNERİLER  Mediko Sosyal Sağlık Merkezinin personel sayısının arttırılması.  CS/ÜS danışmanlık ve klinik hizmetlerinin entegrasyonunun diğer sağlık personeli tarafından benimsenmesinin sağlanması.  Sağlık konularında ve CS/ÜS konularında eğitim ekibinin oluşturulması. OLUMLU YÖNLER Rektör, Rektör Yardımcılığı, SKS Daire Başkanlığı, Eğitim Fakültesi Dekanlığı’nın “Gençlik Danışma Birimi”nin oluşturulması ve faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi konusunda maddi ve manevi tam destek sağlanması.

12


"Üniversiteye Bağlı Fakülte ve Yüksekokullar  15 Fakülte  7 Yüksekokul  7 Meslek Yüksekokulu ÖZELLİKLERİ: Erciyes Üniversitesinde, 2005–2006 öğretim." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları