Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İK ÖLÇME DEĞERLENDİRME ARAÇLARIMIZ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İK ÖLÇME DEĞERLENDİRME ARAÇLARIMIZ"— Sunum transkripti:

1 İK ÖLÇME DEĞERLENDİRME ARAÇLARIMIZ

2 Ölçme Değerlendirme Süreçlerinde Test Kullanımı
İşgücünde yüksek performans elde etmek personel seçimi ile başlamaktadır. Sürdürülebilir performans, kişisel verimlilik ve rekabet avantajı elde etmenin yolu doğru kişiyi işe almaktan ve bireyleri işlerle doğru eşleştirmekten geçmektedir.

3 Neden Araç Kullanımı? Gallup firmasının, tüm dünyada çalışan ve yönetici üzerinde son 25 yıldır yürüttüğü araştırmaya göre sağlıklı bir şirketin izlemesi gereken yolun şeması şu şekildedir: ¹ Doğru İnsan Başarılı Yöneticiler Bağlı ve Mutlu Çalışanlar Sadık Müşteriler Sürdürülebilir Büyüme Reel Kar Artışı ¹ Buckingham, Marcus-Curt, Coffman; Önce Bütün Kuralları Yıkın, Remzi Kitabevi, 2006

4 Neden Pozitif İK Ürünleri?
Alanında uzman ekipler tarafından geliştirilmiş Bilimsel normlara uygun Performans öngörüsü yüksek Pozisyona ve kuruma özgü Uygulama, değerlendirme ve raporlaması kolay ve esnek Sektör ve Türkiye normuna göre adayları değerlendirme imkanı

5 Genel Yetenek Testi Sözel ve Sayısal Analiz Testi Eleştirel Düşünme Testi Soyut Analiz Yeteneği Testi Aritmetik Testi Hatırlama Yeteneği Testi Sözel ve Sayısal Dikkat Testi Görsel Dikkat Testi Mekanik Yetenek Testi

6 PİK Genel Yetenek Testi
Genel yetenek temelde, zihnin düşünme ve karar verme hızı ile problem çözme yeteneğidir. Sözel muhakeme ve kavramlar arasında ilişki kurma, sayısal ilişkileri kavrama, sayısal işlemler, problem çözme, mantık ve şekilsel algılama sorularından oluşmaktadır. Mavi ve beyaz yakanın tüm pozisyonlarında ilk eleme aracı olarak kullanılabilecek performans öngörüsü yüksek bir testtir. Testin Boyutları: Sözel Yetenek, Sayısal Yetenek, Soyut Kavrama Soru Sayısı: 75 Süre: 25 dakika Kullanıldığı Pozisyonlar: Mavi yaka ve beyaz yakanın tüm pozisyonlarında kullanılmaktadır. Testin genel yetenek skorunun yanında alt boyutlarının da puanları verilmektedir.

7 PİK Sözel ve Sayısal Analiz Testi
Yönetici pozisyonları için kritik olan analiz, rapor okuma, verileri değerlendirme ve öngörüde bulunma gibi yetenekleri ölçmektedir. Testteki sözel ifadeler ve sayısal göstergeler, sektöre, firmaya ve kurumun kullandığı raporlama araçlarına göre hazırlanmaktadır. Test adayı daha işe başlamadan önce işte karşılaşacağı verilerle değerlendirme imkanı sunmaktadır. Testin Boyutları: Sözel Analiz, Sayısal Analiz Soru Sayısı: 50 Süre: 40 dakika Kullanıldığı Pozisyonlar: Yönetici ve yönetici adayları Testin toplam skorunun yanında alt boyutlarının da puanları verilmektedir.

8 PİK Eleştirel Düşünce Testi
Eleştirel düşünme, düşünme yetisinin en üst basamağıdır. Bu beceri sayesinde kişi farklı bilgileri ve argümanları kullanarak sonuca ulaşabilmektedir. Bu test özellikle strateji belirleme, uzun vadeli stratejik planlar oluşturacak kişiler için kullanılmaktadır. Testin Boyutları: Bilgiyi hatırlama, kavrama, uygulama, analiz, sentez, değerlendirme Soru Sayısı: 50 Süre: 40 dakika Kullanıldığı Pozisyonlar: Yönetici ve yönetici adayları

9 PİK Soyut Analiz Testi Soyut Analiz Testi, kültürden ve sözel sayısal verilerden bağımsız bir testtir. Soyut ilişkiler kurabilme, kavrama, 3 boyutlu düşünebilme, yani bireyin soyutlama yeteneğini ölçmektedir. Özellikle zihinde canlandırma, kurgulama ve tasarım gerektiren alanlarda çalışan kişilerin iş performanslarını öngörme de güçlü bir araçtır. Aynı zamanda okuma yazma seviyesi düşük mavi yakalılarda kolay formu genel yetenek testi yerine kullanılmaktadır. Testin Boyutları: Test tek boyuttan oluşmaktadır. Soru Sayısı: 40 Süre: 30 dakika Kullanıldığı Pozisyonlar: Tasarım, yazılım, analist, bilgi işlem uzmanı, mühendislik gibi pozisyonlarda ve eğitim seviyesi düşük mavi yakalılarda kullanılmaktadır.

10 PİK Aritmetik Testi Aritmetik Testi, muhasebe, gişe, kasiyer gibi sayısal işlemlerin önemli olduğu pozisyonlar için geliştirilmiştir. Sayısal işlemleri doğru ve hızlı yapabilme yeteneğini değerlendirmektedir. Testin Boyutları: Test tek boyuttan oluşmaktadır. Soru Sayısı: 75 Süre: 10 dakika Kullanıldığı Pozisyonlar: Sayısal işlem para tahsilatı yapan tüm pozisyonlar. (Muhasebe elemanı, gişe elemanı, tahsildar vb.)

11 PİK Hafıza Testi Hafıza yeteneği birçok pozisyon için kritik önem taşımaktadır. Pik Hatırlama Yeteneği Testi bireyin kısa süreli hafıza yeteneğini değerlendirmek için hazırlanmıştır. Testin Boyutları: Görsel hafıza, sözel hafıza, sayısal hafıza Soru Sayısı: 60 Süre: 15 dakika Kullanıldığı Pozisyonlar: Kısa süreli hatırlama yeteneğinin önemli olduğu tüm pozisyonlar

12 PİK Sözel ve Sayısal Dikkat Testi
Sözel ve sayısal dikkat testi bireyin, sözel ve sayısal verileri hızlı ve doğru kontrol yeteneğini değerlendirmektedir. Bu yeti özellikle veri ve evrak kontrolü yapan pozisyonlar için oldukça önemlidir. Testin Boyutları: Sayısal dikkat, sözel dikkat Soru Sayısı: 75 Süre: 10 dakika Kullanıldığı Pozisyonlar: Kayıt tutma, veri kontrolü yapan tüm pozisyonlar

13 PİK Görsel Dikkat Testi
Görsel dikkat bireyin, görsel detayları algılama yeteneğini değerlendirmektedir. Özellikle mavi yakalarda ve mağazalarda çalışan kişilerde bu yetenek ön plana çıkmaktadır. Ürünlerdeki ve üretim süreçlerindeki hataları hızlı tespit etmek hayati önemi taşımaktadır. Diğer taraftan görsel dikkati yüksek olan kişilerin çalıştığı bölümlerde makine arızaları ve iş kazaları daha az görülmektedir. Mavi yaka ve beyaz yakanın belli pozisyonları için kullanılmaktadır. Test uygulanacak olan kurumun iş süreçlerini içeren görsellerden, kuruma özel geliştirilmektedir. Testin Boyutları: Bilgiyi hatırlama, kavrama, uygulama, analiz, sentez, değerlendirme Soru Sayısı: 50 Süre: 20 dakika Kullanıldığı Pozisyonlar: Kalite kontrol, tezgahtar, üretim ve hizmet sektöründe çalışan tüm mavi yakalı teknisyen ve işçiler

14 PİK Mekanik Yetenek Testi
Fizik ve mekanik kuralları anlama, alet veya makinelerin parçaları arasındaki ilişkiyi kurma, aletlerin işleyişindeki temel ilkeleri kavrama yeteneği üretimde çalışan mavi yakalıların sahip olması gereken bir yetenektir. Mekanik yetenek becerisine sahip kişiler mekanik problemleri çözmede pratik zekalarını daha iyi kullanabilmektedir. Mekanik yetenek ile teknik alanlardaki iş başarısı arasında çok yüksek korelasyon vardır. Testin Boyutları: Testin alt boyutları bulunmamaktadır. Soru Sayısı: 40 Süre: 20 dakika Kullanıldığı Pozisyonlar: Teknik ve mekanik işlerde çalışan mavi yaka işçi ve teknisyenler

15 Bankacılık ve Finans Bilgi Testi
Perakendecilik Bilgi Testi Mavi Yaka Bilgi Testi Genel Kültür Testi İngilizce Testi Türkçe Testi

16 PİK Bankacılık ve Finans Bilgi Testi
Adayın teknik bilgisini değerlendirmede ve pozisyona olan ilgisini ölçmede kullanılan güçlü bir araçtır. Adayın alan bilgisi, işine olan ilgisi, güncel gelişmeleri takip etmesi işteki başarısında önemli bir etkendir. Sektör ve alan hakkında gündemi takip eden ve belli bir bilgi birikimi olan adayların oryantasyon süreleri daha kısa ve verimli geçmektedir. Testin teftiş, pazarlama, gişe elemanı, finans uzmanı ve MT pozisyonları için farklı formları bulunmaktadır. Testin Boyutları: Güncel alan konuları, ekonomi, finans, bankacılık, mevzuat ve yasal düzenlemeler, alanla ilgili ulusal ve uluslar arası politik gelişmeler Soru Sayısı: 50 Süre: 15 dakika Kullanıldığı Pozisyonlar: Bankacılık ve finans sektöründeki tüm pozisyonlar için uygulanabilir.

17 PİK Perakendecilik Bilgi Testi
Perakende sektörü hakkındaki teorik bilgi, genel kültür, teknoloji ve yenilikler ile muhasebe ve yasal düzenlemeler hakkındaki bilgi sorularının yanında, mağaza yönetimi konusunda örnek olay soruları yer almaktadır. Bu test mağaza yönetimi konusunda sorumluluk taşıyan personelin teknik altyapısı hakkında bilgi edinilmesini amaçlar. Testin Boyutları: Testin alt boyutu bulunmamaktadır. Soru Sayısı: 50 Süre: 15 dakika Kullanıldığı Pozisyonlar: Perakendecilik ve mağazacılık sektöründeki yönetici ve yönetici adayları

18 PİK Mavi Yaka Bilgi Testi
Test araç-gereç bilgisi yanında, elektrik, motor, mekanik, montaj gibi teknik konulardaki sorulardan oluşmaktadır. Testin Boyutları: Testin alt boyutu bulunmamaktadır. Soru Sayısı: 50 Süre: 15 dakika Kullanıldığı Pozisyonlar: Mavi yaka işçi ve teknisyen

19 PİK Genel Kültür Testi Adayın tarih, hukuk, edebiyat, sanat, siyaset, güncel gelişmeler, bilim, spor, ekonomi gibi alanlardaki bilgi birikimini anlamak için geliştirilmiş bir testtir. Daha çok satış, müşteri temsilcisi vb gibi pozisyonlarda kullanılmaktadır. Genel kültür seviyesi iyi olan bir kişi karşısındaki kişiyle aynı dili konuşabilmekte ve zengin örneklerle konuşmasını ilgi çekici hale getirebilmektedir. Testin Boyutları: Testin alt boyutu bulunmamaktadır. Soru Sayısı: 50 Süre: 15 dakika Kullanıldığı Pozisyonlar: Halkla ilişkiler, müşteri ilişkileri, satış, pazarlama

20 PİK İngilizce Testi İngilizce testi, kişinin İngilizce seviyesini ölçmek için hazırlanmıştır. Test içeriği sektörel ifadelerden oluşturulmaktadır ve kuruma özeldir. Test raporunda kişinin İngilizce seviyesi ve alt boyut puanları verilmektedir. İNGİLİZCE TESTİMİZ DÜNYA DAKİ GENEL GEÇER KURUMLAR TARAFINDAN TANINMIŞ İ.Ü. DİL MERKEZİ TARAFINDAN ULUSLARARASI SINAVLARA DENK OLARAK HAZIRLANMAKTADIR. Testin Boyutları: Gramer, çeviri, kelime bilgisi, okuduğunu anlama Soru Sayısı: 75 Süre: 45 dakika Kullanıldığı Pozisyonlar: İngilizce gereken tüm pozisyonlar.

21 PİK Türkçe Testi Dilin doğru kullanımı ve dilbilgisine hakimiyet etkili yazılı ve sözlü iletişimin temelini oluşturur. Özellikle halkla ilişkiler ve raporlama yapan pozisyonlar için dilin doğru kullanımı çok önemlidir. Bu pozisyonlara halkla ilişkiler, müşteri temsilcisi, teftiş, denetim örnek verilebilir. TÜRKÇE TESTİMİZ DÜNYA DAKİ GENEL GEÇER KURUMLAR TARAFINDAN TANINMIŞ İ.Ü. DİL MERKEZİ TARAFINDAN ULUSLARARASI SINAVLARA DENK OLARAK HAZIRLANMAKTADIR. Testin Boyutları: Testin alt boyutu bulunmamaktadır. Soru Sayısı: 75 Süre: 20 dakika Kullanıldığı Pozisyonlar: Yazışma, raporlama ve değerlendirme ve sözel iletişimin yoğun olduğu tüm pozisyonlar

22 Proje Süreci Adım 1 Pozisyon ve iş Gereklerinin İncelenmesi
Uygulanacak testlerin pozisyonun gerektirdiği yetenek, bilgi ve tutumları ölçmesi gerekmektedir. Çünkü pozisyona hitap etmeyen bir testin ayırt edicilik özelliği düşük olacaktır. Bu sebepten pozisyonun iyi analiz edilmesi sürecin ilk ve en önemli adımlarındandır. Adım 2 Testlerin Seçimi Paketin Oluşturulması Pozisyonun incelenmesinden sonra o pozisyon için kritik özellikleri ölçecek olan testler saptanır ve test paketine karar verilir. Adım 3 Kuruma ve Pozisyona Özel Test Geliştirilmesi Seçilen testler pozisyona ve kuruma özel olarak geliştirilir ve pilot çalışmaları yapılarak analizleri yapılır. Ölçmeyen maddeler ayıklanır ve test mükemmelleşene kadar bu işleme devam edilir. Adım 4 Testlerin Bastırılması ve PİK Online’a yüklenmesi Testlerin görsel tasarımları yapılarak baskıya verilir ve PİK Online’a online uygulama için yüklenir.

23 Proje Süreci Adım 5 Kurumun Check- Up’unun yapılması ve Normların Hazırlanması Geliştirilen testler ücretsiz olarak kurumun mevcut çalışanlarına uygulanır çalışanların genel durumları saptanır ve kuruma raporlanır. Uygulama yapılan bu gruptan performansı iyi olan kişilerin sonuçları ile işe alımda kullanılacak kuruma özel normlar belirlenir. Adım 6 Değerlendirme Yöntemine Karar Verilmesi Kullanılacak puanlama yöntemine, testlerin öncelik sırasına ve ağırlıklarına karar verilir ve sistem ayarları yapılır. Adım 7 Uygulama ve Raporlama Uygulamalar kağıt-kalem yada PİK Online üzerinden yapılabilir. Uygulama sonucunda: Adayın her testinin ayrı ayrı raporları, Uygulanan tüm testlerin konsolide raporu Uygulama yapılan tüm adayların toplu raporları alınabilir. Uygulamalar sonunda testlerin bilimsel özelliklerini, değerlendirme önerilerini, testlerin sektör ve Türkiye normlarını içeren kapsamlı bir işe alım rehberi hazırlanır ve ücretsiz olarak kuruma verilir. Adım 8 Testlerin Revizeleri Testlerin deşifre olmasının ve ayırt ediciliğinin düşmesinin önüne geçmek için kullanım sıklığına göre dönemsel olarak testler ücretsiz olarak revize edilir.

24 PİK Online nedir? PİK Online, Web Tabanlı ölçme-değerlendirme, veri toplama ve raporlama sistemidir. PİK Online ile Sınav uygulamalarınızı, Çalışan Memnuniyeti, Müşteri Memnuniyeti, Bayii Memnuniyeti veya kurumunuza özel istediğiniz tüm araştırmalarınızı yapabilir, Uygulamaların durumlarını takip edebilir, Topladığınız verilerin bilimsel analizlerini yapabilir, İstediğiniz zaman 10 saniyede raporlayabilirsiniz.

25 Neden PİK Online? Kendi ölçme değerlendirme araçlarınızı da yükleyip uygulayabilme ve raporlayabilme imkanı Soru bankaları oluşturabilme Kullanıcı dostu ara yüzler ve menülerle kolayca işlem yapabilme Zamandan ve mekandan bağımsız, daha düşük maliyetle uygulamalar yapabilme Elle veri girişi yapabilme Hızlı ve esnek rapor alabilme, raporda adayın hız, doğruluk ve dikkat puanlarını da görebilme Açık uçlu yorum alabilme Kurum kimliğinize göre dizayn edebilme Katılımcılara ön duyuru ve teşekkür maili gönderebilme Uygulama hakkında adayların geribildirimlerini alabilme Esnek puanlama ve testleri ağırlıklandırabilme Testin alt boyutlarının da puanlarını görebilme

26 Çalışma Modellerimiz Kullandıkça Öde: Sınav uygulamalarınız sonunda aldığınız her bir aday raporunun ücretini ödersiniz. Testleri uygulamış olsanız dahi rapor almadıkça sizden ücret talep etmiyoruz. Bu model az sayıda uygulama yapan kurumlar için avantajlıdır. Yıllık Sınırsız Kullanım: Yıllık sınırsız kullanım modeli ile seçtiğiniz ürünlerimizi bir yıl boyunca sınırsız kullanabilirsiniz. Bu model çok sayıda test uygulaması yapan kurumlar için avantajlıdır. Sistemi Kiralama: PİK Online’ı aylık, üç aylık, altı aylık ya da yıllık olarak kiralayabilir, sistem üzerinde sadece kendi uygulamalarınızı yapabilir ve raporlayabilirsiniz. Bu model kendi testlerini kullanan kurumlar için avantajlıdır.

27 TEŞEKKÜRLER


"İK ÖLÇME DEĞERLENDİRME ARAÇLARIMIZ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları