Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MEHMET EM İ N YURDAKUL ORTAOKULU REHBERL İ K SERV İ S İ teog.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MEHMET EM İ N YURDAKUL ORTAOKULU REHBERL İ K SERV İ S İ teog."— Sunum transkripti:

1 MEHMET EM İ N YURDAKUL ORTAOKULU REHBERL İ K SERV İ S İ teog

2 TEOG TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ

3 Teog sisteminin amaçları Ö ğ renci, ö ğ retmen ve okul ilişkisini güçlendirmek E ğ itim sürecinde ö ğ retmenlerin ve okulun rolünü daha etkin kılmak Ülke çapında müfredatın eş zamanlı uygulanmasını sa ğ lamak Sınav kaygısını sürece yayarak azaltmak

4 Teog sisteminin amaçları Telafi imkanı sa ğ layarak tek sınavdan kaynaklanan olumsuzlukları azaltmak Orta ve uzun vadede ö ğ rencinin ders dışı sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerini de ğ erlendirmek Ö ğ rencilerin okula devamsızlı ğ ını en aza indirmek

5 TEOG TEOG, sınav ile öğrenci alan liselere giriş için uygulanan seçme ve yerleştirme işlemidir. Modelin amacı, öğrenci başarısını anlık bir performansa dayalı olarak değil, geniş bir zaman dilimine yayarak belirlemektir. Bu amaçla kullanılacak puanları; -Merkezi Yazılı Sınavlar -Yılsonu Başarı Puanı olmak üzere iki ana unsur ile belirleyen öğrenci odaklı bir sistemdir.

6 8.sınıfta, altı temel dersten 3 yazılısı olanların 2.'si, 2 yazılısı olanların 1.'si merkezi yazılı olarak yapılacaktır. Geri kalan derslerin yazılılarının tamamı öğretmen tarafından yapılacaktır.

7 Sınav Takvimi ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAVLARI UYGULAMA TAKVİMİ SınıfDönem Sınav Tarihleri Mazeret Sınavı TarihleriSınav Sonuçlarının İlanı 8. sınıfI. Dönem 25-26 Kasım 201512-13 Aralık 2015 Cumartesi-Pazar Ocak 2016 8. sınıfII. Dönem27-28 Nisan 2016 16-17 Mayıs Cumartesi-Pazar Haziran 2016

8 Sınav Oturumları MERKEZİ SİSTEM ORTAK SINAV OTURUMLARI SINAV GÜNÜ OTURUMDERS ADI BAŞLAMA SAATİ BİTİŞ SAATİ SINAV SÜRESİ SORU SAYISI 1 1Türkçe09:0009:4040 DAKİKA20 2Matematik10:1010:5040 DAKİKA20 3Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi11:2012:0040 DAKİKA20 2 1Fen ve Teknoloji09:0009:4040 DAKİKA20 2 T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 10:1010:5040 DAKİKA20 3Yabancı Dil11:2012:0040 DAKİKA20

9 2015–2016 eğitim ve öğretim yılında örgün ortaokulların 8 inci sınıfında öğrenim gören tüm öğrenciler merkezi sistem ortak sınavlarına gireceklerdir. E-okul sistemine kayıtlı 8 inci sınıf öğrencilerinin sınava girmek için herhangi bir ücret ödemelerine ya da başvuru yapmalarına gerek yoktur. Sınav Başvurusu

10 Tüm 8 inci sınıf öğrencileri (olağanüstü haller ve özel durumlar hariç) sınavlara öğrenim gördüğü kendi okulunda girecektir. Öğrenciler sınava girecekleri sınıf ve sıra numarasını ise Millî Eğitim bakanlığının e-okul ve veli bilgilendirme sisteminden öğrenebileceklerdir. Sınav Giriş Yeri

11 Ortak Sınav Yapılacak Dersler DERS ADI Merkezi Ortak Sınav Puanı İçin AĞIRLIK KATSAYISI Türkçe4 Matematik4 Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi2 Fen ve Teknoloji4 T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük2 Yabancı Dil2 Toplam AĞIRLIK KATSAYISI18

12 Sınav Uygulaması Sınavlarda her oturum sadece bir dersi içerecek, her ders için çoktan seçmeli 20 soru sorulacak ve her bir oturum süresi 40 dakika olacaktır. Ortak sınavlar, birinci günde üç oturum, ikinci günde üç oturum olmak üzere altı oturum halinde uygulanacaktır.. Geç gelen öğrencilere ek süre verilmeyecektir. Sınavda A- B- C-D olmak üzere dört ayrı tür Soru Kitapçığı kullanılacaktır.

13 Merkezi Sistem Sınavlarının Değerlendirilmesi Her test için doğru cevap sayıları dikkate alınacaktır. Yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını etkilemeyecektir. Derslerin Sınav Puanı hesaplaması; Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100 formülü ile hesaplanacaktır. 8 inci sınıfta her dönem için yapılan ortak sınavlar sonucunda yapılan hesaplama ile o döneme ait ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı bulunur. Her iki dönem puanının aritmetik ortalaması; ağırlıklandırılmış ortak sınav puanını oluşturur ve yerleştirmeye esas puanda kullanılır.

14 Öğrencinin tüm derslerden aldığı puanların aritmetik ortalaması, o derslere ait haftalık ders saati sayısı ile çarpılarak ağırlıklı yılsonu puanları hesaplanacaktır. Bu puanların toplamının, o derslere ait haftalık ders saati toplamına bölünmesi ile de yılsonu başarı puanı elde edilecektir. Puanlama 100 tam puan üzerinden yapılacaktır. Öğrencilerin ortak sınavlardan aldığı puanlar, 8 inci sınıf yılsonu başarı puanı hesaplamasında da kullanılacaktır. Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP)

15 Ortak Sınavlar kapsamında, sınavı gerçekleştirilen derslerden alınan puanlar kendi ağırlık katsayıları ile çarpılır. Çarpımların toplamından elde edilen değer, derslerin ağırlık katsayılarının toplamına bölünmesi suretiyle her bir dönem için dönemsel ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı elde edilir. Dönemsel ağırlıklandırılmış ortak sınav puanlarının aritmetik ortalaması ağırlıklandırılmış ortak sınav puanını oluşturur. Puanlama 700 tam puan üzerinden yapılır. Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı

16

17 6, 7 ve 8 inci sınıf yılsonu başarı puanları ile 8 inci sınıf ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı toplanır. Elde edilen toplam ikiye bölünerek yerleştirmeye esas puan elde edilir. Puanlama 500 tam puan üzerinden yapılır. Yerleştirme Puanı 6. Sınıf Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP6) 7. Sınıf Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP7) 8. Sınıf Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP8) Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı (OSP) Yerleştirmeye Esas Puan (YEP) 75,870068,970078,2292519,1667371,1179 Yerleştirmeye Esas Puan (YEP) Hesaplama: YEP = ( YBP6 + YBP7 + YBP8 + AOSP ) / 2 YEP = (75,8759+68,9781+78,2292+519,1667) / 2 YEP = 371,1179

18 Öğrencilerin tercihlerine göre Ortaöğretim Kurumlarına yerleştirmeleri yapılırken Yerleştirme Puanı‘nın eşit olması durumunda aşağıdaki öncelik sırasına bakılır. 1) Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı 2) 8. Sınıf Yıl Sonu Başarı Puanı 3) 7. Sınıf Yıl Sonu Başarı Puanı 4) 6. Sınıf Yıl Sonu Başarı Puanı 5) Tercih önceliği 6) Okuldaki Özürsüz Devamsızlık Oranı Yerleştirme Puanı Eşitliği

19 TÜM ÖĞRENCİLERİMİZE BAŞARILAR DİLERİZ.


"MEHMET EM İ N YURDAKUL ORTAOKULU REHBERL İ K SERV İ S İ teog." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları