Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TAREKS VE TSE UYGULAMALARINDA YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TAREKS VE TSE UYGULAMALARINDA YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ"— Sunum transkripti:

1 TAREKS VE TSE UYGULAMALARINDA YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

2 TAREKS SİSTEMİNDEN VE UYGULAMADAN KAYNAKLANAN SORUNLAR
Müracaatın aşamasında Sistem hatası - TAREKS sistemine giriş yapılırken karşılaşılan hatalar sonucu Başvurunun yapılamaması Sistemin gün içerisinde uzun saatler bazı dönemlerde günler süren arızası nedeni ile müracaat gerçekleştirilememektedir. örnek ;

3 b. E-İmza işleminin gerçekleştirilememesi
TAREKS ‘e giriş yapılmasının ardından ve/veya evraklar yükleme işlemi aşamasında elektronik imza kullanımının aşağıda örneklendirildiği şekilde gerçekleştirilememesi. Bu durumda zaman zaman e-imza kullanıcının kayıtlarının ortadan kalkması nedeni ile kullanıcı tarafından işlemin yeniden yapılması gerekliliği oluşmaktadır.

4 c. Model bazında müracaat
TSE ve CE’ye tabi müracaatlarda beher model için ayrı kalem açılarak başvuru yapılamasının talep edilmesi ciddi zaman kayıplarına sebebiyet vermekte olup , aynı müracaat içerisinde farklı modeller için ayrı kalem açılmaksızın başvuru yapılabilmesi faydalı olacaktır. (kalemlerdeki içerik bilgisinin aynı olduğu durumlar için) Bazı ithalatlarda model bazında müracaat nedeni ile kalemlik başvurularda çok ciddi zaman kayıpları yaşanmaktadır. d. Revize yapılamaması Ekonomi Bakanlığı tarafından uygulanan TAREKS başvurularının belirli alanlarında talebe istinaden revize işlemi yapılabilmesine karşın TSE’ye tabi işlemler için gerçekleştirilen başvurularda revize yapılamamaktadır.

5 e. TAREKS sisteminde evrak yüklenmesi aşamasında evrak boyutun 1 megabayt olarak sınırlandırılmış olması başvuruların bölünerek yapılmasına sebebiyet vermektedir. Bu durum zaman kayıplarına sebep olmaktadır. f. TSE müracaatlarının sonuçlanma süresi zaman zaman 10 günü bulmaktadır. g. Uzmanlara/Denetmenlere telefonla ulaşılamaması , bilgi alınamaması TAREKS Sisteminde inceleme yapan Denetmenin Sistem üzerinde gözükmemesi h. TSE heyet incelemesi yapılacak saat yerine tüm günün bildirilmesi heyet incelemesi için gün boyunca personel bulundurulmasına ve iş gücü kaybına neden olmaktadır. ı. TAREKS sistemine geçiş sonrasında just in time başvuruları kabul edilmemekte ve otomotiv sanayicileri mağdur olmaktadır. Bu konudaki belirsizliğin giderilmesinde yarar görülmektedir. i. Koşullu kabul uygulamasındaki belirsizliklerin ortadan kaldırılması , hangi kriterlere göre koşullu kabul olarak sonuçlandırıldığı bilgisinin net olarak bildirilmesi

6 j. Çift Sistem kullanılması
TAREKS ve TSE’nin ayrı ayrı sistem kullanması nedeni ile meydana gelen bazı aksaklıklar ve örnekleri ; 1-) G.T.İ.P. Hatası TAREKS sistemine girişi yapılmış Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunun TSE Sisteminde farklı olarak gözükmesi 2-) Kaydedilen bilgiler için yeniden form düzenlenmesi TAREKS Sistemine işlenecek TSE Sisteminde otomatik oluşan formların (ek-3,ek-17) Sistem kaynaklı bilgilerin forma yansımaması (üretici bilgisi , telefonu gibi) nedeni ile PDF formatındaki formlar üzerinde kullanıcılardan düzenleme-düzeltme talep edilmesi çok ciddi zaman kayıplarına neden olmaktadır. 3-) TAREKS Başvuru Numarası Başvurunun ardından alınan TAREKS Başvuru numarasının TSE Sisteminde bulunmaması 4-) Diğer uyuşmazlıklar TAREKS Sisteminde başvuru yapılan firma isminin TSE Sisteminde farklı çıkması TSE’nin TAREK Sistemini kullanması, bütün müracaatların tek bir sistem üzerinden (TAREKS Sistemi) yapılması .

7 a) G.T.İ.P. Hatası TAREKS Sistem Görüntüsü
A Numaralı 550 ve 50 adetlik TAREKS Başvurusu görüldüğü üzere Tarifesine sahiptir. Ancak bir sonraki sayfada görülebileceği üzere Sistem tarafından oluşturulan ek-17 taahhütnamesinde GTİP kendiliğinden olarak değiştirilmiştir.

8 a) G.T.İ.P. Hatası TSE Sistem Görüntüsü
Sistem tarafından oluşturulan EK-17 Taahhütname TSE Personeli Tarafından sistem üzerinden gönderilen mesaj “Bilgi İşlem ile yapılan görüşmenin sonucunda revize yapılamaması sebebiyle dosyanın iptal işlemi gerçekleşmiştir.”

9 b) Kaydedilen bilgiler için yeniden form düzenlenmesi
TAREKS Başvurularında Üretici adresi ve Telefonları sistem tarafından zorunlu kılınmıştır. Başvurunun TSE Sistemine düşmesinin ardından EK-3 Bilgi formu üzerinde aynı Bilgiler Tekrar istenmektedir. TSE Personelinin Göndermiş olduğu eksiklik yazısı Zorunlu olan bilgilerinin sisteme girişinin ardından TSE tarafından tekrar istenmesi ve bu işlemin PDF formatındaki form üzerinden yapılması zorunluluğu TAREKS işlemleri için ciddi zaman kaybı yaratmaktadır.

10 c)TAREKS Başvuru Numarası
TAREKS Sisteminde yapılan bazı başvuruların ardından evrak yükleme aşamasında başvuru numarası görünmemektedir. İşaretlenen alandan görülebileceği üzere TAREKS sisteminde müracaat numarası mevcut olmasına karşın TSE Sistemi işlem numarasını görememektedir. Evrak yüklenemeyen başvuru iptal edilmiş ve yeni başvuru yapılmıştır. Ekonomi Bakanlığı Bilgi İşlem ve TSE Bilgi İşlem ile durum paylaşılmış olup bir çözüm bulunamamıştır.

11 d) Diğer uyuşmazlıklar
TAREKS Sistem Görüntüsü TSE Sistem Görüntüsü Başvuru numarası aynı olmasına karşın başvuru gerçekleştirilen Firma ile TSE Sisteminde gözüken Firmanın sistemsel uyuşmazlığı. Yukarıdaki görüntüye ait başvuru işlemden kaldırılmıştır. Yapılan görüşmelerde konu ile ilgili çözüm bulunamamıştır.

12 d) Diğer uyuşmazlıklar
TAREKS Sistem Görüntüsü TSE Sistem Görüntüsü Başvuru numarası aynı olmasına karşın iki sistem arasında Firma isimlerinin farklı gözükmesi. Yukarıdaki görüntüye ait başvuru iptal edilmiştir. Yapılan görüşmelerde konu ile ilgili çözüme ulaşılamamıştır.

13 EKONOMİ BAKANLIĞI TAREKS SİSTEMİNDEN KAYNAKLANAN HATA ÖRNEKLERİ
Ekonomi Bakanlığı Sistemine giriş sırasında karşılaşılan hata örneği - 1

14 EKONOMİ BAKANLIĞI TAREKS SİSTEMİNDEN KAYNAKLANAN HATA ÖRNEKLERİ
Ekonomi Bakanlığı Sistemine giriş sırasında karşılaşılan hata örneği - 2

15 EKONOMİ BAKANLIĞI TAREKS SİSTEMİNDEN KAYNAKLANAN HATA ÖRNEKLERİ
Ekonomi Bakanlığı Sistemine giriş sırasında karşılaşılan hata örneği - 3

16 EKONOMİ BAKANLIĞI TAREKS SİSTEMİNDEN KAYNAKLANAN HATA ÖRNEKLERİ
Başvuru sayfasının tam görüntülenememesi sebebiyle yapılamayan başvurulara ait hata örneği.

17 İmzalama işlemi sırasında karşılaşılan hata örnekleri
EKONOMİ BAKANLIĞI TAREKS SİSTEMİNDEN KAYNAKLANAN HATA ÖRNEKLERİ İmzalama işlemi sırasında karşılaşılan hata örnekleri

18 Çözüm Önerileri 1. Revize
Ekonomi Bakanlığı tarafından uygulanan TAREKS başvurularının belirli alanlarında revize işlemi yapılabilmesine karşın TSE ve CE’ye tabi işlemler için gerçekleştirilen başvurularda revize yapılamamaktadır. Herhangi bir hata ya da zaruri değişiklik gerçekleştirilememekte olup başvuru direkt iptal edilmektedir. Zaman ve maliyet kaybını önlemek adına revize yapılabilmesi faydalı olacaktır. 2.Evrak Yükleme Başvuru ekine yüklenmesi gereken tüm evraklar TAREKS sistemine, Dekont ise TSE sistemine yüklenmektedir. TAREKS veya TSE sisteminde sorun olması durumunda evraklar yüklenememekte olup sistem kaynaklı sebepler göz ardı edilerek başvurular iptal olmaktadır. TSE veya TAREKS sistemlerinden birinde sorun olması durumunda çalışan sistem üzerinden tüm evrakların yüklenebilmesi veya müracaatın daha komplike tek bir sistem üzerinden yürütülmesi faydalı olacaktır. 3. TSE ve CE’ye tabi müracaatlarda beher model için ayrı kalem açılarak başvuru gerçekleştirilmesinin talep edilmesi ciddi zaman kayıplarına sebebiyet vermekte olup , aynı müracaat içerisinde farklı modeller için ayrı kalem açılmaksızın başvuru gerçekleştirilebilmesi faydalı olacaktır. (kalemlerdeki içerik bilgisinin aynı olduğu durumlar için)

19 Çözüm Önerileri 4. Benzer uygulamalarda olduğu şekilde (Kayıt Belgesi) asgari bir miktar/kıymet belirlenmek suretiyle uygulamadan muafiyet sağlanması faydalı olacaktır. (Örnek 2010/1 sayılı Tebliğ madde 2 ; Bu Tebliğin birinci maddesinde belirtilen ürünler, bir gümrük beyannamesi kapsamında, brüt 50 kg veya daha az miktarda ithal edilecek ise kayda alma uygulamasına tabi değildir) 5. TSE ve CE müracaatlarına kaydedilen bilgilerden otomatik oluşan formların (ek-3,ek-17) sistem kaynaklı üzerinde çıkmayan bilgilerin (pdf formatında) kullanıcılar tarından yeniden oluşturulması nedeniyle yaşanan zaman kayıplarının önlenebilmesi adına Sistemde (TAREKS-TSE) gerekli revizyonların yapılarak sadece ödeme dekontunun sisteme yüklenmesinin sağlanmasının faydalı olacağı öngörülmektedir. 6. TAREKS ve TSE Sistemine gerçekleştirilen evrak yükleme işlemleri esnasında Kurum’a ait Server da meydana gelen yoğunluk nedeni ile evrak yükleme işlemi çok yavaş sağlanabilmekte ve gecikmeler yaşanmaktadır. Kurum tarafından kullanılan yapının gözden geçirilmesinde yarar görülmektedir.

20 Çözüm Önerileri 10. TAREKS müracaat işlemlerinde TSE uygulamalarında olduğu gibi Denetmen/Uzman iletişim bilgisinin yer almasının faydalı olacağı öngörülmektedir. 11. E-İmza sahibi gerçek kişilere Ekonomi Bakanlığı TAREKS Sisteminde Firma tanımlaması için verilen Noter onaylı taahhütnamelere ilave olarak beher TSE ve CE müracaatlarında ilave Noter tasdikli vekaletnamenin talep edilmesi zaman kayıplarına neden olmaktadır. Bu nedenle uygulamanın sonlandırılmasında yarar görülmektedir. 12. Bir ithalat işlemine ilişkin TSE ve CE müracaatlarının ayrı ayrı gerçekleştirilmesinin talep edilmesi gereksiz zaman kayıplarına ve ilave maliyetlere sebebiyet vermektedir. Aynı ithalat işlemi için TSE ve CE başvurularının tek müracaatta gerçekleştirilebilmesinin sağlanmasının yararlı olacağı öngörülmektedir.

21 TEŞEKKÜRLER TURHAN GÜNDÜZ İGMD YÖNETİM KURULU BAŞKANI


"TAREKS VE TSE UYGULAMALARINDA YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları