Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü"— Sunum transkripti:

1 Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

2 Bölümümüzün amacı, sizleri
“bölge planlama”, “kentsel planlama”, “kentsel tasarım”, “kentsel koruma ve yenileme” konularında bilimsel çalışma ve araştırma yapabilecek, bilimsel katkıda bulunabilecek, uygulama alanında başarılı çalışmalar yürütebilecek şehir ve bölge plancıları olarak yetiştirmektir.

3 Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 1982 yılında lisans, 1987 yılında ise yüksek lisans eğitimine başlamıştır. Kuruluşunda Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi’nin bir bölümü olan bölümümüz, 3 Ekim 2010 tarihinde fakülte olarak ayrılan Mimarlık Fakültesi’nin dört bölümünden biri olmuştur. Bölümümüzün fiziksel, bilimsel ve sosyal gelişimine çok önemli katkıları olacak bu yeni oluşumun ilk öğrencileri olarak, önümüzdeki dört yıl boyunca bu gelişimi sizlerle birlikte yaşayacağız.

4 Bölüm hocalarımız, her zaman sizlerin çevreye duyarlı yeni vizyon geliştirebilecek bilgiye sahip, sorunlara toplum ve kamu yararını gözeten katılımcı yaklaşımla alternatif çözümler arayan, disiplinler arası çalışmaya yatkın, düşünen, sorgulayan, analiz edebilen, iletişim yeteneği gelişmiş, liderlik özelliğine sahip, evrensel standartlarda uygulamaya yönelik sorumluluk alabilecek  mesleki etiğe sahip şehir ve bölge plancıları  olabilmeniz için daima özveri ile sizlere birikimlerini aktaracaklardır.

5 Bölümümüz yönetimi Bölüm Başkanı; Bölüm Başkan Yardımcılarımız;
Prof. Dr. Gediz Urak Bölüm Başkan Yardımcılarımız; Doç. Dr. Özlem Güzey Öğr.Gör. Dr. Ogan Kırsaçlıoğlu olmak üzere üç kişilik bir kadrodan oluşmaktadır.

6 Bölümümüzde; 2 profesör, 5 doçent, 11 yardımcı doçent, 1 öğretim görevlisi, 14 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 33 tam zamanlı öğretim elemanı ve ayrıca 22 yarı zamanlı öğretim elemanı eğitim vermektedir. Yani sizleri 55 değerli hocamız eğitecektir. Tüm hocalarınızın, resmi kurumlarda ve özel sektörde önemli bilimsel çalışmaları ve uygulamaları bulunmaktadır. Dolayısı ile sizlerin de en az hocalarınız kadar donanımlı yetişeceğinizden eminim.

7 Hocalarımız; KENTSEL PLANLAMA ÇALIŞMALARI ALANINDA
Prof. Dr. Şule KARAASLAN Yrd. Doç. Dr. Demet EROL Araş. Gör. Tahir ÇALGÜNER

8 KENTSEL POLİTİKALAR ALANINDA
Doç. Dr. Özlem GÜZEY Doç. Dr. Kübra CİHANGİR ÇAMUR Doç. Dr. Ayşe TEKEL Yrd. Doç. Dr. Nihan ÖZDEMİR SÖNMEZ

9 Araş. Gör. Dr. Aslı ÜÇER Araş. Gör. Erman AKSOY Araş. Gör. Aysu UĞURLAR Araş. Gör. Ela ATAÇ Araş. Gör. M. Özge ARAS Araş. Gör. Seher POLAT

10 BÖLGESEL ÇALIŞMALAR VE MEKANSAL EKONOMİ ALANINDA
Yrd. Doç. Dr. Tanyel ECERAL Yrd. Doç. Dr. Fatma ERDOĞANARAS Yrd. Doç. Dr. Bilge KÖROĞLU Yrd. Doç. Dr. Çiğdem VAROL Yrd. Doç. Dr. Aydan SAT

11 Öğr. Gör. Dr. Burcu ÖZÜDURU
Araş. Gör. Dr. Nilüfer GÜRER Araş. Gör. Leyla ALKAN

12 KENTSEL ULAŞIM, ALTYAPI VE AFET YÖNETİMİ ALANINDA
Prof. Dr. Gülseven UBAY TÖNÜK Doç. Dr. Metin ŞENBİL Yrd. Doç. Dr. Şule TÜDEŞ Öğr. Gör. Dr. Ogan KIRSAÇLIOĞLU Araş. Gör. Hayri ULVİ

13 KENTSEL TASARIM VE KORUMA ALANINDA
Doç. Dr. Hülagu KAPLAN Doç. Dr. Nilgün Görer TAMER Yrd. Doç. Dr. Nevin GÜLTEKİN Yrd. Doç. Dr. Ülkü YÜKSEL

14 Araş. Gör. Dr. Özge ERCOŞKUN
Araş. Gör. Dr. Aybike KIZILTAŞ Araş. Gör. Açalya ALPAN

15 YARI ZAMANLI HOCALARIMIZ;
ŞEHİRCİLİK PROJESİ DERSLERİNDE; Prof. Dr. Feral EKE Prof Dr. Orhan KUNTAY Öğr.Gör. Dumrul YAVAŞ Öğr.Gör.Bülent ÜNCÜ Öğr.Gör. Buğra GÖKÇE Öğr.Gör.Dr.Zeynep OKAY DURMUŞOĞLU Öğr.Gör. Ayça BİLSEL Öğr.Gör. Güner GEZİM Öğr.Gör. Güray AÇIL Öğr.Gör. İlhan GÜLGEÇ Öğr.Gör. Saffet ATİK Öğr.Gör. Deniz AKKAHVE Öğr.Gör. Nazım ÖZER Öğr.Gör. Danyal AŞIK Öğr.Gör. Namık GAZİOĞLU Öğr.Gör. Remzi SÖNMEZ Öğr.Gör. Ertan GÖRAL Öğr.Gör. Dr. Perihan KİPER ATATÜRK İLKELERİ İNK.TARİHİ; Sedef BULUT İNGİLİZCE İLETİŞİM; Can GÜR ve Bora VURAL TÜRKÇE; Yunus ZEYREK

16 Mevcut durumda; lisans programına 322, yüksek lisans programına 81, doktora programına ise 22 öğrenci kayıtlı bulunmaktadır. Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri toplamı ile oluşan 425 öğrenciye eğitim veren bölümümüzde Mimarlık Bölümü’nde ÇİFT ANADAL eğitimi yapılabilmektedir. Bu güne kadar iki öğrencimiz Mimarlık Bölümü’nde Çift Anadal Eğitimi yaparak hem Şehir ve Bölge Planlama Diploması, hem de Mimarlık Diploması almıştır. Çift Anadal yapma şartlarını Gazi Üniversitesi Web sayfasında bulunan Çift Anadal Yönetmeliği’nden öğrenebilirsiniz.

17 Gazi Üniversitesi tarafından yürütülen AB programlarından “LLP Erasmus” ve “LLP Leonardo da Vinci” programlarından Fakültemiz öğrencileri de yararlanmaktadır. Mimarlık Fakültemizi diğer mimarlık fakültelerinden ayıran temel özellikler; tasarımda ve uygulama projesinde başarı, uyum ve ciddiyet ile teknolojik adaptasyondur. Fakülte içinde, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü çok değişik alanları kapsamakta olup disiplinler arası niteliktedir. Böylelikle mezunlar; problem tanımı, çözüm önerileri geliştirme ve sistem kurma becerileri gerektiren çok sayıda alanda iş bulabilmektedir.”

18 Şehir ve Bölge Planlama Bölümü mezunları; kamu kurum ve kuruluşları olarak belediyeler, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi, Devlet Planlama Teşkilatı, Devlet İstatistik Kurumu, Çevre ve Orman Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda; özel sektör kuruluşları olarak ise planlama, mimarlık, müteahhitlik büroları gibi özel girişimler, taşınmaz mal yatırımları ile ilgilenen girişimler ve danışmanlık bürolarında çalışabilmektedir.

19 Eğitim sürecinde özgür düşünceyi, yaratıcılığı, araştırmacılığı geliştirmek, temel ilkedir. Bu ilke ile yeni yöntem ve denemeler teşvik edilmekte, seçenek üretmeye yönelik tekniklere ilişkin beceri arttırılması ve çağdaş bilgi ve teknolojilerin kullanılması özendirilmektedir. Lisans eğitiminde yer alan dersler, atölyeler ve kuramsal dersler olarak iki ana gruba ayrılır. Lisans programlarında bölümün ana dersi, her dönem için proje atölyeleridir. Kuramsal ve sözel dersler; proje çalışmalarını destekleyici ve çeşitli ölçeklerde yürütülecek planlama çalışmaları için gerekli ve vazgeçilmez olan temel bilgileri içeren altyapıyı, hukuksal ve teknik çerçeveyi, uyulması gerekli bilimsel ve etik kuralları ve düzenlenecek tasarımlarda yaşam kalitesini arttırıcı genel kültür ve kentlilik bilincini vermeye yöneliktir. Böylece sözel dersler ile proje dersleri kaçınılmaz olarak bir bütünsellik, tamamlayıcılık ve birliktelik sağlamak zorundadır.

20 Bu amaçla her dönem öğrenim programında yer alan sözel derslerin, o dönemdeki proje atölyesine anlamlı veriler sağlamak üzere içerikleri oluşturulmaktadır. Birinci yıl, atölye çalışmalarında yer alan temel ilkelerin kavranması, mekan analizi ve algılama sisteminin geliştirilmesi amacına uygun olarak, Şehircilik Tarihi, Şehir Planlamasına Giriş dersleri planlama disiplinine ilişkin temel bilgileri sağlamaktadır. Ayrıca genel olarak verilen Matematik, İngilizce, Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersleri bu dönem programında yer almaktadır. Mimarlık Bilimi, Ölçme Bilgisi ve Sanat Tarihi Dersleri şehir planlama öğrencilerine mesleğin gerektirdiği bilgi ve genel kültürü sağlamayı amaçlamaktadır.

21 İkinci yıl şehircilik projesi atölye çalışmasının anahtar sözcüğü kent parçası olarak tanımlanabilir. Bu atölye çalışmalarında kenti oluşturan öğeler kavramsal olarak açıklanmakta ve kent parçaları mekansal tasarımları ile sonuçlanmaktadır. Kentsel fiziki mekanı etkileyen çeşitli faktörlerin analizine dönük İstatistik, Ekonomiye Giriş gibi dersler ve sektörel konularda kentin çeşitli işlevsel alanlarına ait bilgi aktarımını amaçlayan Ulaşım Planlaması, Kentsel Korumaya Giriş ve Endüstri Kent İlişkisi dersleri bu öğretim yılında verilmektedir. Kent Ekonomisi, Kent Sosyolojisi, Kent Coğrafyası ve Çevre Bilimi dersleri yine bu dönemde yer almakta ve kentsel mekanın oluşmasını etkileyen, planlamaya veri sağlayan ihtisas dallarına ilişkin bilgilerin öğrenciye aktarılmasını sağlamaktadır.

22 Şehircilik projesinin 3
Şehircilik projesinin 3. sınıf çalışmalarını yönlendiren kavramı kent ve yakın çevresidir. Öğrenci giderek boyut açısından daha geniş yerleşme alanları hakkında karar üretme ve makroform seçenekleri oluşturma sürecine girmektedir. Bu aşamada atölye çalışmalarında kent ve yakın çevresi incelenerek makroform seçenekleri üretilmektedir. Bir sonraki aşamada ise kentsel gelişme şemalarında belirlenen öncelikli alanlar üzerinde tasarım çalışmaları yapılmaktadır. Uygulama için örgütlenme modelleri ve araçlarının araştırılması ve önerilmesi ile program sonuçlanmaktadır.

23 Uygulamaya dönük modellerin, programların ve araçların araştırılması ve örgütlenme sistemleri hakkında öneri geliştirilmesini destekleyici sözel dersler bu öğretim yılında öne çıkmaktadır. Araştırma Yöntem ve Teknikleri, Planlama Kuram ve Teknikleri, İmar Hukuku, Şehir Yönetimi dersleri plancının çalışacağı ortamı, uyacağı yasal çerçeveyi tanıma amacına yönelirken; Konut Sorunları, Bölge Planlama gibi dersler öğrencinin planlamanın çeşitli boyutlarında bilgilenmesini sağlamaktadır. Bu dönem programında yer alan Çevre Tasarımı Projesi atölyesinde; konut, ulaşım, rekreasyon, koruma, çevreye yönelik temel tasarım bilgilerinin uygulaması yaptırılmakla birlikte, kent içinde çeşitli sorunsalların araştırılması, değerlendirilmesi ve fiziki tasarım çözümlerinin oluşturulmasına yönelik bir program izlenmektedir.

24 Şehircilik Projesi dördüncü sınıf atölye çalışmalarında bölge veya havzanın analizi yapılıp, değerlendirildikten sonra bölge veya havzada yer alan kentsel ve kırsal yerleşmelerin/alanların küresel, ulusal ve bölgesel ilişkiler içindeki yeni rolü, farklı gelişme senaryoları biçiminde ele alınarak, alternatif gelişme senaryoları ve mevcut imar mevzuatı doğrultusunda, hedeflenen yıl için, planının üretilmesi konusu üzerinde durulmaktadır. Bu dönemde öğrenci kendi eğilimleri doğrultusunda seçmeli derslerden seçim yapmaktadır.

25 Sekizinci yarıyılda öğrenciler, yukarıda açıklanan planlama çalışmasının ürünlerinden yararlanarak ele aldıkları bir sorunsalı farklı boyutlarda çözmektedirler. Amaç öğrencinin ihtisaslaşması olduğundan bu dönemde seçmeli derslere ağırlık verilmiştir. Kentsel Yenileme ve Dönüşüm Modelleri, İmar Uygulamaları, Kentsel Politikalar Semineri, Sürdürülebilir Kalkınma ve ÇED, Yaya Mekanı, Açık ve Yeşil Alan Planlaması gibi seçmeli dersler, çeşitli konularda uzmanlaşmayı sağlamaktadır. Bitirme Ödevi ise, danışman öğretim üyesi nezaretinde öğrencinin kurallara uygun içerik ve yazım teknikleri ile seçtiği, bir konuda özgün bir rapor hazırlanması amacına yöneliktir.

26 FİZİKSEL VE SOSYAL OLANAKLAR
Fakültemiz içinde öğrencilerimizin kullanımına sunulmuş, 157 bilgisayar kapasiteli 3 bilgisayar laboratuarımız mevcuttur. Fakültemiz bünyesinde 30’ar öğrenci kapasiteli 3 seminer salonu vardır. Mühendislik Fakültesi ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde çalışan kütüphanemiz bulunmaktadır. Üniversitemiz merkez kütüphanesi ile fakülte kütüphanemiz, Ankara’daki T.Ü.B.İ.T.A.K/ULAKBİM, O.D.T.Ü. ve Hacettepe Kütüphaneleri ile Ortak Belge Sağlama(OBES) konsorsiyumu geliştirmiştir ve bu bilgi merkezleri arasında ortak belge sağlama hizmeti yürütmektedir.

27 Türkiye’deki üniversite ve araştırma kütüphanelerinin geliştirmiş olduğu “Kütüphaneler arası Ödünç Kitap/Fotokopi İstek Formu” ile bu kütüphanelerden kitap ve makale getirtebilmektedir. Mimarlık Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi bünyesinde çalışan 2 adet kafeterya ve bir adet öğrenci yemekhanesi, 1 adet akademik ve idari personel yemekhanesi bulunmaktadır. Fakültede bilardo, masa tenisi ve satranç gibi etkinlikler yürütülmektedir. Öğrencilerimizin hizmet alabildikleri, masa tenisi ve bilardo masalarından oluşan 60 m2’lik bir oyun alanı bulunmaktadır. Öğrencilerimize kablosuz internet bağlantısı olanağı sağlanmaktadır.

28 Fakültede; 40 adet öğrenci topluluğu (Felsefe Topluluğu, G. Ü. M. M. D
Fakültede; 40 adet öğrenci topluluğu (Felsefe Topluluğu, G.Ü.M.M.D.A.T. Doğa sporları Topluluğu, Edebiyat Günleri Topluluğu, Resim Topluluğu, Fotoğraf topluluğu, Havacılık Kolu, Endüstri Topluluğu, Halk Dansları Topluluğu,Klasik Gitar Topluluğu, ESKİZ Şehir Planlama Öğrencileri Topluluğu, TİYAGAMM Tiyatro Topluluğu, Sanat Topluluğu, Şiir Topluluğu, Mimarlık Topluluğu, Türk Sanat Musikisi Cemiyeti, Briç Kulübü Topluluğu, Çevre Topluluğu, Araştırma Teknolojisi ve İletişim Topluluğu, Yapı Topluluğu, Makine Topluluğu, Bilim ve Teknoloji Topluluğu, Elektronik Topluluğu, Modern Rock Topluluğu, İletişim Topluluğu, Bilimsel Düşünce Topluluğu, Tarih Topluluğu, Genç Mühendisler Birliği, Bilgisayar Topluluğu, Radyo Topluluğu, Fun Clup, Klasik Dans Topluluğu, İnternet Topluluğu, Atatürkçü Düşünce Topluluğu, Satranç Topluluğu, G.A.M.A öğrenci Topluluğu, Edebiyat-Felsefe Topluluğu, Bilim Kurgu ve Fantezi Topluluğu, Tenis Topluluğu, Uzak Doğu Savunma Sporları Topluluğu,Üniversite Lisan-Kültür Topluluğu, Kültürel Dayanışma Topluluğu) kültür ve sanat çalışmaları yapmaktadır.

29 Üniversitemiz bünyesinde her yıl Mayıs ayı içinde “Gençlik Şöleni” adı altında şenlikler düzenlenmektedir. Resim, fotoğraf, grafik sergileri, konserler, film gösterimi, tiyatro gösterileri, halk oyunları ve defilelerin yer aldığı şölende, öğrenciler sosyal ve kültürel aktivitelerini sergileme imkanı bulmaktadır. Bunun yanı sıra, Fakültemiz bünyesinde ”Dondurma Şenliği” adı altında da bir etkinlik düzenlenmektedir.

30 ŞBP’DEN GÖRÜNÜMLER

31 1. SINIF 1. DÖNEM PROJE ÇALIŞMALARI SERGİSİ

32 1.SINIF 1. DÖNEM PROJE ÇALIŞMALARI SERGİSİ

33 1. SINIF 1. DÖNEM-ARAZİ ÇALIŞMASI-DEVLET MEZARLIĞI-ANKARA

34 2. SINIF ÇEŞME ATÖLYESİ

35 2. SINIF ÇEŞME ATÖLYESİ

36 3. SINIF-ESKİŞEHİR GEZİSİ
3. SINIF-İSTANBUL

37 3.SINIF TEKİRDAĞ-SERGİ 3. SINIF MUĞLA ATÖLYESİ

38 4. SINIF ANTALYA ATÖLYESİ

39 Spagna, İspanyol Merdivenlerinde
İTALYA-TEMMUZ 2010

40 San Pietro Meydanı-İtalya

41 Ara Pacis Meydanı, İtalya

42 İTALYA-TEMMUZ 2010

43 İTALYA-TEMMUZ 2010 AÇIK HAVADA DERS

44 İTALYA-TEMMUZ 2010 AÇIK HAVADA DERS

45 İTALYA-TEMMUZ 2010 AÇIK HAVADA DERS

46 İTALYA-TEMMUZ 2010

47 ATÖLYE ÇALIŞMALARI SERGİSİ-GAZİ ÜNİVERSİTESİ-AKADEMİ SALONU

48 2010-MEZUNİYET TÖRENİ

49 YILBAŞI PARTİSİ- ŞBP BÖLÜMÜ 3. KAT MEZUNLAR YEMEĞİ

50 ÖĞRETİM ELEMANLARI ODASI - 7. KAT


"Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları