Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

5/30/20161 PLANLAMA 2 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR ve BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ Proje Ekibi Yrd. Doç. Dr. Oya AKINYrd. Doç. Dr. Nilgün.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "5/30/20161 PLANLAMA 2 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR ve BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ Proje Ekibi Yrd. Doç. Dr. Oya AKINYrd. Doç. Dr. Nilgün."— Sunum transkripti:

1 5/30/20161 PLANLAMA 2 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR ve BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ Proje Ekibi Yrd. Doç. Dr. Oya AKINYrd. Doç. Dr. Nilgün ERKAN Ar. Gör. Cenk HAMACIOĞLUAr. Gör. Bora YERLİYURT Ar. Gör. Tolga İSLAM

2 25/30/2016 Lise Bilgi Lise Bilgi Birikimi Birikimi İle İle Gelen Gelen Öğrenci Öğrenci PLANLAMA 1 (1. yarıyıl) PLANLAMA 2 (2. yarıyıl) * Geometrik şekiller aracılığı ile * Yerleşme hiyerrarşisi içinde bir kentsel 1. SINIFI TAMAMLAYAN ÖĞRENCİ Bir kavram ya da sürecin somutlaştırılması alt bölge (mahalle) planlama ve tasarım Bir kavram ya da sürecin somutlaştırılması alt bölge (mahalle) planlama ve tasarım ilkelerinin kavratılması, ilkelerinin kavratılması, * Teknik çizim ve ifade teknikleri * Teknik resim * Mekan kavramı ve ifade tekn. * Serbest resim * Mahalle birimi plan. ve tas. İlke. * 2 ve 3 boyutlu ifade teknikleri * Kenti okumak * Konut iç mekanı tasarımı, yapı detayları,“Becerisine sahip olabilmekte” Kesit, siluet ve cepheler Kesit, siluet ve cepheler * İç mekan dış mekan ilişkisi, sokak, avlu Tasarım ilkeleri Tasarım ilkeleri *Kentsel mekan yada mekan parçalarını algılamak, plancı gözüyle okumak ve yorumlamak YTÜ. MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR ve BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ TASARIM STÜDYOLARI VERİ AKTARIMI ve EŞGÜDÜM PROGRAMI

3 35/30/2016 1. / FARKLI COĞRAFYA ve SOSYAL YAPI İLİŞKİLERİ KAPSAMINDA BİR KOMŞULUK ÜNİTESİ TASARIM İLKELERİNİN AKTARILMASI * Yöneliş Kurgusu (bina-parsel ilişkileri) * Yapı adası tanımı, * Ortak mekanlar (Sokak, Meydan, Avlu), * Geleneksel tipolojiden yola çıkarak modern yaşamın gerektirdiği konut biriminin üretilmesi, 2. / YERLEŞME HİYERARŞİSİ İÇİNDE MAHALLE BİRİMİNİ KAVRAYARAK; GEREK 2 BOYUTLU ve GEREKSE 3 BOYUTLU ÇALIŞMALARLA TOPLU KONUT ORGANİZASYONU ŞEKLİNDE GELİŞEN BİR MAHALLEDE PLANLAMA Ve TASARIM İLKELERİNİN ÖĞRENİLMESİDİR. 3. / ÜST ÖLÇEK İLİŞKİLERİNİN KURULMASI (NAZIM PLAN) 4. / YOĞUNLUK VE İMAR PLANI İFADE TEKNİKLERİNİN ÖĞRETİLMESİ AMAÇAMAÇ PLANLAMA 2

4 45/30/2016 1./ Planlama 1 Kapsamında Çalışılan Sokak Mekanı Tasarım İlkelerinin “bir komşuluk ünitesi” boyutuna taşınması ve yöneliş, mekansal tasarım ilkelerinin oluşturulması. Yöneliş İlkeleri, Kentsel Dış Mekan Tasarım İlkeleri, Bina- Parsel İlişkisi, Sokak, Meydan Tasarımı (tasarımda ölçek ve tanış olma boyutu), Donatı Alanları, Yapı tipolojisi, FARKLI COĞRAFYA ve SOSYAL YAPI KOŞUTUNDA FİZİKSEL ve SOSYAL ALT BÖLGE OLMA BOYUTU “AİDİYET / TANIM” KAPSAMKAPSAM Farklı Coğrafyalar Ve Farklı Sosyal Yapı Özellikleri

5 55/30/2016 Coğrafya, iklim, yapılaşma

6 65/30/2016 Coğrafya, işlev, malzeme, tarih

7 75/30/2016 Coğrafya, işlev, malzeme, tarih, mülkiyet

8 85/30/2016 İklim, topoğrafya, malzeme, tarih, ulaşım sistemi

9 95/30/2016 2./ ÖRNEK YERLEŞME ÜZERİNDE SEÇİLEN MAHALLE BİRİMİNDE ORTA YOĞUNLUKLU BİR TOPLU KONUT ALANI PLANLAMA ve TASARIM SÜRECİ; PLANLAMA Kim Hangi coğrafyada Hangi koşullarda KAPSAMKAPSAM YAŞAYACAK, ÇALIŞACAK, …….. ?

10 105/30/2016 KAPSAMKAPSAM A. ANALİZ SÜRECİ Doğal yapıya ilişkin analizler, Sosyo-ekonomik yapıya ilişkin analizler, Üst ölçek planlama kararları ve çevre verileri analizi Hangi Coğrafyada, Kim, Hangi Koşullarda,

11 115/30/2016 B. SENTEZ SÜRECİ; Doğal yapı, sosyo-ekonomik yapı ve çevre verilerinin değerlendirilmesi ile “eşik ve potansiyellerin” belirlenmesi, C. BÖLGELEME; * Mahalle kavramı, * Fonksiyon alanları yer seçimi, * yoğunluk, * ulaşım, D. YÖNELİŞ; * Coğrafya–konut tip.–yoğunluk ve sosyal yapı ilişkisi, * Mekan kavramı – algılama ve yönlenme, E. VAZİYET PLANI ve KÜTLE ETÜDLERİ F. RAPOR KAPSAMKAPSAM

12 125/30/2016 SEMİNER Sınıf bütününe kapsamda belirtilen konularda verilen bilgiler ESKİZ STÜDYO ÇALIŞMALARI TARTIŞMA SUNUŞ OKUMA PARÇALARI ÖDEV ARAŞTIRMA RAPOR ESKİZ - MAKET YÖNTEMYÖNTEM

13 135/30/2016 1.AŞAMA BİR KOMŞULUK ÜNİTESİ TASARIMI

14 145/30/2016 1/

15 155/30/2016 YÖNELİŞ NEDİR ? TOPOĞRAFYA, EĞİM YÖNÜ, İKLİM ELEMANLARI, MANZARA, MEKAN TANIMI (sokak, meydan, avlu…vb.), İÇ MEKAN DIŞ MEKAN İLİŞKİSİ,

16 165/30/2016 2/

17 175/30/2016 3/

18 185/30/2016

19 195/30/2016 2. AŞAMA MAHALLE BİRİM ALANI TASARIM SÜRECİ

20 205/30/2016 DOĞAL YAPI ANALİZLERİ EŞİK ve POTANSİYEL BELİRLEME EŞ YÜKSELTİEĞİM % YÖNELİŞ ANALIZANALIZ

21 215/30/2016 SENTEZSENTEZ

22 225/30/2016 BÖLGELEME 1.FONKSİYON 2. YOĞUNLUK 3.ULAŞIM KONUT ÇALIŞMA DONATI YOĞUNLUK KADEMELENMESİ ARAÇ ve YAYA YOLU KADEMELENMESİ (Erişebilirlik) DOĞAL YAPI VERİLERİ & ÇEVRE VERİLERİ SENTEZ “SORUN ve POTANSİYEL TANIMI”

23 235/30/2016 BÖLGELEMEBÖLGELEME

24 245/30/2016 ALT BÖLGELER YOĞUNLUK ve ULAŞIM KADEMELENMESİ YÖNELİŞ SOSYAL İLETİŞİM ALANLARININ OLUŞTURULMASI AKICI, TOPOĞRAFYA ile UYUMLU ve GÜVENLİ ULAŞIM EĞİM, GÜNEŞ, RÜZGAR, MANZARA, SOKAK ve MEYDAN TANIMI “ALGILANABİLİR MEKAN” YÖNELİŞYÖNELİŞ

25 255/30/2016 VAZİYETPLANIVAZİYETPLANI

26 265/30/2016 EŞ YÜKSELTİEĞİM %YÖNELİŞ ANALIZANALIZ DOĞAL YAPI ANALİZLERİ EŞİK ve POTANSİYEL BELİRLEME

27 275/30/2016 SENTEZSENTEZ

28 285/30/2016 BÖLGELEMEBÖLGELEME

29 295/30/2016 KADEMELENMEYÖNELİŞ BÖLGELEMEBÖLGELEME

30 305/30/2016 KÜLTLE DÜZENİ ALT BÖLGELER KADEMELENME VAZİYETPLANIVAZİYETPLANI

31 315/30/2016 VAZİYETPLANIVAZİYETPLANI

32 325/30/2016

33 335/30/2016

34 345/30/2016

35 355/30/2016

36 365/30/2016

37 375/30/2016

38 385/30/2016

39 395/30/2016

40 405/30/2016

41 415/30/2016

42 425/30/2016

43 435/30/2016

44 445/30/2016

45 455/30/2016

46 465/30/2016

47 475/30/2016


"5/30/20161 PLANLAMA 2 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR ve BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ Proje Ekibi Yrd. Doç. Dr. Oya AKINYrd. Doç. Dr. Nilgün." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları