Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi"— Sunum transkripti:

1 İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
NEDEN İİBF? İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

2 NEDEN İZMİR? Ege’nin en büyük ve en yaşanılası şehridir.
Büyük şehir olmasına rağmen yaşam masrafları uygun düzeydedir. İklimi ılımandır. Deniz kenarındadır. Birçok kültürel etkinliğe ücretsiz ya da uygun fiyata ulaşabilirsiniz.

3 NEDEN İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ?
İzmir’in 4. devlet üniversitesidir. Yeni bir üniversite olmasının dezavantajını dinamik ve yenilikçi olabilme avantajına çevirmiştir. Akademik kadroları genç ve yetkindir. Eğitime yaklaşımı öğrenci odaklıdır.

4 İİBF BÖLÜMLERİ İşletme Bölümü İktisat Bölümü
Maliye ve Mali Yönetim Bölümü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Uluslararası İlişkiler Bölümü

5 İŞLETME Günümüz dünyasında organizasyonlar temel olarak devletin kurum ve kuruluşları, özel sektör işletmeleri ve sivil toplum kuruluşları şeklinde lokal, ulusal ya da uluslararası boyutlar kapsamında şekillenmektedir. İşletme Bölümü, öğrencileri sözü edilen kapsama eklemlenmek üzere her türlü yeterliliğe sahip bireyler olarak hazırlamaktadır. Bu kapsamda temel çıkış noktası öğrencilerimizi girişimci, yönetici ve aranan insan kaynağı olarak yetiştirmektir. Bu çıkış noktası, İzmir’in tarihsel ve günümüz bağlamında bir ticaret merkezi ve metropol olmasıyla da doğal olarak desteklenmektedir.

6 İKTİSAT İktisat Bölümü, büyük bir hızla değişen ve gelişen, bilgi toplumunun beraberinde getirdiği karmaşık bir yapıda yaşanan, algılanması, çözümlenmesi ve yorumlanması güç sosyoekonomik olay ve olgulara farklı bir perspektiften bakabilme, yorumlayabilme ve çözüm üretebilme becerisi kazandırmayı hedeflemektedir. Fakültemizde İktisat okumak isteyen gençlerimiz, ekonominin temel prensipleri, tarihi, farklı yaklaşımları ve günümüzdeki uygulamaları hakkında derin ve geniş bir bilgiye sahip olacaklardır. Verilmesi planlanan İngilizce iktisat eğitim ile iyi derecede yabancı dil bilgisine sahip, iktisat eğitimini içselleştirebilmiş, akademik veya özel sektörde kariyer yapmayı planlayan ve ileri görüşlü genç ekonomistler yetiştirmek birincil amacımızdır.

7 MALİYE VE MALİ YÖNETİM Bölümün amacı kamu ve özel sektörde görev alabilecek teoriye ve pratiğe yönelik bilgi ve deneyimleri olan öğrenciler yetiştirmektir. Bölüm ders programı yurt dışındaki üniversitelerin programlarıyla uyumlu şekilde düzenlenmiştir. Mezunlar; Maliye Bakanlığı, Gümrük Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Kalkınma Bakanlığı, Kamu İktisadi Teşebbüsleri, Mahalli İdareler, Belediyeler, Sayıştay ve diğer kamu kuruluşları ile bankalarda ve özel sektörün değişik kuruluşlarında istihdam edilebilecektir.

8 SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
Devletin çeşitli kademelerinde ekonomik ve sosyal yönden gelişme sağlayacak kişileri yetiştirme gayesi ile yola çıkan Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümü, devlet teşkilatının çeşitli kademelerinde sistemin ekonomik ve sosyal yönden gelişmesinden sorumlu elemanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümü, seçkin akademik kadrosu ve zengin eğitim-öğretim müfredatı ile akademik olarak yetkin, değişen dünya şartlarına ayak uydurabilen ve Türkiye’deki siyasal ve yönetsel gelişmeleri yakından takip edebilen mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Mezunlarının mesleki, akademik ve idari donanımlarının yanı sıra, eğitimleri boyunca genel bilgi birikimlerini de üst seviyelere çıkarmayı amaçlamaktadır. Mezunlar; İçişleri ve Dışişleri Bakanlıkları olmak üzere, Maliye, Gümrük Bakanlığı gibi devlet daireleri, özel şirketler ve çeşitli kitle haberleşme kuruluşlarında istihdam edilebilir.

9 ULUSLARARASI İLİŞKİLER
Uluslararası İlişkiler Bölümü, yalnızca kariyer beklentileri açısından değil, aynı zamanda hızla değişen dünyanın dinamiklerini anlayabilmek ve ona uygun çözümler üretebilmek amacıyla gerekli kuramsal ve analitik bilgiyi disiplinlerarası bir yaklaşımla öğrencilerine vermeyi hedeflemektedir. İktisat, Hukuk, İşletme ve Yerel Yönetimler, Türk Siyasal Hayatı ve Uluslararası Örgütler'e kadar birçok ders geniş bir yelpaze içinde, farklı akademik tabana ve araştırma alanına sahip öğretim üyelerimiz tarafından öğrencilerimize sunulmaktadır. Her yarıyıl çok sayıda seçmeli ders sunulmaktadır. Öğrencilerimiz bu dersler içinden ilgi duydukları alanda uzmanlaşmalarını sağlayacak seçimler yapabileceklerdir. Bu şekilde belli bir alana eğilen öğrencilerimize lisans diplomaları ile birlikte ilgi alanlarına ilişkin bir uzmanlık sertifikası da verilecektir.

10 İLETİŞİM İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Balatçık Kampüsü Çiğli/İzmir Telefon: +90(232) – 3232 Faks: +90(232)


"İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları