Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TAPU KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATINA YAPILACAK OLAN FAZLA MESAİ PROGRAMI KULLANMA KILAVUZU DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ / İNSAN KAYNAKLARI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TAPU KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATINA YAPILACAK OLAN FAZLA MESAİ PROGRAMI KULLANMA KILAVUZU DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ / İNSAN KAYNAKLARI."— Sunum transkripti:

1 TAPU KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATINA YAPILACAK OLAN FAZLA MESAİ PROGRAMI KULLANMA KILAVUZU DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ / İNSAN KAYNAKLARI SERVİSİ MAYIS 2016

2 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İLE KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI HEYETİ ARASINDA 23/08/2016 TARİHİNDE YAPILAN 3. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞMENİN ALTINCI BÖLÜM BAYINDIRLIK VE İNŞAAT VE KÖY HİZMETLERİ KOLLARINA İLİŞKİN TOPLU SÖZLEŞMENİN 6. MADDESİ GEREĞİ TAPU KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN TAŞRADA BULUNAN TAPU TEŞKİLATINA 2016 VE 2017 YILLARI İÇİN FAZLA MESAİ ÖDEMESİ YAPILACAKTIR.

3 Tapu müdürlükleri personeli için fazla çalışma ücreti Madde 6- (1) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatı personelinden iş yoğunluğu diğerlerine göre daha fazla olan tapu müdürlüklerinde görev yapan memurlar ile sözleşmeli personele, ayda 50 ve her bir personel için yılda 300 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin üç katını aşmamak kaydıyla döner sermaye bütçesinden fazla çalışma ücreti ödenir. Bu fıkraya göre fazla çalışma ücreti ödenebilecek personel sayısı; tapu müdürlüklerinde görev yapan toplam personel sayısının 2016 yılında %35'ini ve 2017 yılında ise %20'sini geçemez. Bu kapsamda yıllık olarak yapılacak toplam fazla çalışma süresi Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün talebi üzerine Maliye Bakanlığınca belirlenir. İş yoğunluğu fazla olan tapu müdürlüklerini belirlemeye ve toplam fazla çalışma saat süresini ilgili müdürlüklere dağıtmaya ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye anılan Genel Müdürlük yetkilidir.

4 Fazla Çalışma Usul ve Esasları; 1- Fazla Çalışma ücreti, mesai saatleri dışında fiilen fazla çalışma yapan personele ödenir. 2- Her bir personele fazla çalışma ücreti ödenecek süre ayda 50 saati yılda 300 saati geçemez. 3- Fazla çalışmanın her bir saati için 2016 ve 2017 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun (K) cetvelinde belirtilmiş olan fazla çalışma saat ücretinin üç (3) katı esas alınır. 4- Fazla çalışma ücreti ödenebilecek personel sayısı, tapu müdürlüklerinde görev yapan toplam personel sayısının fiilen çalışan personelin 2016 yılında %35’ini 2017 yılında ise %20’sini geçemez. 5- Fazla çalışma yapan kadrolu personel için Ek1 cetvel, Sözleşmeli personel için Ek2 cetvel düzenlenecektir. Ek1 ve Ek2 cetveller fazla çalışma yapan personel ve birim amiri tarafından imzalanır. 6- Bu ödeme; gelir vergisi ve damga vergisine tabidir.(G.V.K Madde 61) 7- Fazla çalışma ücretinden kesilecek gelir vergisi, maaş matrahındaki gelir vergisi dikkate alınarak tahakkuk işlemi gerçekleştirilecektir. Fazla çalışma ücretinden tahakkuk eden gelir vergisi matrahı tapu müdürlüğü mutemetlerince SAY 2000 maaş programındaki yıllık gelir vergisi matrahına ilave edilecektir. 8- Sözleşmeli personele ödenecek fazla çalışma ücretinden SGK Prim kesintisi yapılacaktır. Bu kesinti tapu müdürlüğü mutemetlerince maaştan kesilen SGK primi ile birleştirilerek ilgili kuruma dönemi içerisinde bildirimde bulunulacaktır.

5 9- Tapu müdürlüğünde geçici görevle çalışan personele ödenen fazla çalışma ücretlerinden kesilen gelir vergisi ve SGK primlerine ait tutarlar personelin kadrosunun bulunduğu mutemetliğe ivedilikle bildirilecektir. 10- Fazla çalışma ücretlerine ait tahakkuk işlemleri bölge işletme birimince, mevzuata ve usule uygun olarak TAKBİS-ERP Sistemi üzerinden yapılacaktır. 11- Bölge müdürlüklerine bağlı tapu müdürlüklerine tahsis edilen toplam saat dağılım tablosu ektedir. 12- Tapu müdürlüklerine tahsis edilen toplam saat kontenjanlarının kontrolü ve takibi bölge müdürlüğünün sorumluluğundadır. 13- Birimlere naklen gelen ve giden personel değişikliği, 2016 yılı için birimlere tahsis edilen saat kontenjanlarını etkilemeyecektir. 14- Tapu müdürlükleri mutemetlerince fazla çalışma cetvelleri 3 nüsha olarak düzenlenecek bu cetvelin 1 nüshası birimde muhafaza edilecek, diğer 2 nüshası ise tahakkuk işlemi için bölge işletmesi birimine gönderilecektir. 15- Mevzuata ve usule uygun olmayan yersiz ödemelerin hukuki ve mali sorumluluğu, Fazla Çalışma Cetveli ve Çeşitli Ödemeler Bordrosunda imzası bulunanlara ait olup, yukarıda belirlenen usul ve esaslara uygun düzenlenmeyen evraklar ilgili birimlere haber verilmek sureti ile işleme tabi tutulmayacaktır. 16- Fazla Çalışma Usul ve Esaslarını kapsayan bu talimatın 3, 4 ve 11’ inci maddeleri 2017 yılı için yeniden revize edilecek olup, revize edilen maddeler 2017 yılında bölge müdürlüklerine bildirilecektir. 17- Bu ödeme 2016 ve 2017 yıllarını kapsamaktadır.

6 ERP GİRİŞ EKRANINDA «D 0F0254-DS FAZLA MESAİ BİLGİLERİ» FORMUNA BASIYORUZ.

7 D 0F0254-DS FAZLA MESAİ BİLGİLERİ FORMU GİRİŞ EKRANI

8 TAPU MÜDÜRLÜKLERİNİN YAPACAĞI İŞLEMLER

9 657 4/A MEMUR VE 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL İÇİN TAKİP EDİLECEK İŞLEM SIRASI

10 TAPU MÜDÜRLÜĞÜNÜN YAPACAĞI İŞLEMLER / 657 4/A MEMUR VE 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL İÇİN TAKİP EDİLECEK İŞLEM SIRASI 1. ADIM / KAYIT EKLEME HATIRLATMA: TOPLU GİRİŞ VE MÜNFERİT GİRİŞ İÇİN (TEK PERSONEL GİRİŞİ) AYNI BUTON KULLANILIR ! «+» SİMGESİNE BASILARAK İŞLEME BAŞLANILIR.

11 TAPU MÜDÜRLÜĞÜNÜN YAPACAĞI İŞLEMLER / 657 4/A MEMUR VE 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL İÇİN TAKİP EDİLECEK İŞLEM SIRASI 1. ADIM / KAYIT EKLEME BU ADIMDA YIL HANESİ VE F.M. BİRİM ÜCRETİ’NİN* (FAZLA MESAİ BİRİM ÜCRETİ) GELDİĞİNİ GÖRECEKSİNİZ. BU İKİ HANE SABİTTİR VE KULLANICILAR TARAFINDAN DEĞİŞTİRİLEMEZ. *F.M. BİRİM ÜCRETİ BUMKO TARAFINDAN HER YIL YAYINLANAN «K CETVELİ» DEN ALINMAKTA VE İLGİLİ CETVELİN 3 KATI ORANINDA UYGULANMAKTADIR.

12 TAPU MÜDÜRLÜĞÜNÜN YAPACAĞI İŞLEMLER / 657 4/A MEMUR VE 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL İÇİN TAKİP EDİLECEK İŞLEM SIRASI 2. ADIM / AY SEÇİMİ BU ADIMDA AÇILIR MENÜDEN GİRİŞ YAPILACAK AY SEÇİLİR.

13 TAPU MÜDÜRLÜĞÜNÜN YAPACAĞI İŞLEMLER / 657 4/A MEMUR VE 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL İÇİN TAKİP EDİLECEK İŞLEM SIRASI 2. ADIM / AY SEÇİMİ EĞER «AY» SEÇİMİ ATLANIP PERSONEL SEÇİMİNE GİDİLİR VEYA DİĞER ADIMLARA GEÇİLİR İSE PROGRAM EKRANDAKİ UYARIYI VERECEKTİR. AY SEÇİMİ ATLANAMAZ.

14 TAPU MÜDÜRLÜĞÜNÜN YAPACAĞI İŞLEMLER / 657 4/A MEMUR VE 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL İÇİN TAKİP EDİLECEK İŞLEM SIRASI 3. ADIM / TOPLU GİRİŞ BU BUTONDAKİ AÇILIR MENÜDEN TOPLU GİRİŞ İÇİN BİRİM ADINDAN İLGİLİ MÜDÜRLÜK SEÇİLİR.

15 TAPU MÜDÜRLÜĞÜNÜN YAPACAĞI İŞLEMLER / 657 4/A MEMUR VE 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL İÇİN TAKİP EDİLECEK İŞLEM SIRASI 3. ADIM / TOPLU GİRİŞ MÜDÜRLÜK 657 4/A veya 4/B KADROLARINDAN BİRİNE FAZLA MESAİ VERECEK İSE BU AÇILAN MENÜ ALTINDAKİ İSTİHDAM ŞEKLİ BÖLÜMÜNDEN SEÇİLECEK.

16 TAPU MÜDÜRLÜĞÜNÜN YAPACAĞI İŞLEMLER / 657 4/A MEMUR VE 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL İÇİN TAKİP EDİLECEK İŞLEM SIRASI 3. ADIM / TOPLU GİRİŞ DİKKAT: GENEL BÜTÇEYE BAĞLI 4/B İLE DÖNER SERMAYEDEN MAAŞ ALAN 4/B PERSONEL ÇALIŞTIRAN MÜDÜRLÜKLER BU İKİ KADROYA AYNI ANDA FAZLA MESAİ VERECEK İSE BU MENÜDEKİ EN ALT SATIRDA BULUNAN «657-4/B ve 4/C SÖZ. PERSONEL» İ SEÇMELERİ GEREKİYOR.

17 TAPU MÜDÜRLÜĞÜNÜN YAPACAĞI İŞLEMLER / 657 4/A MEMUR VE 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL İÇİN TAKİP EDİLECEK İŞLEM SIRASI 3. ADIM / TOPLU GİRİŞ BU MENÜDEN657 4/A İÇİN BU SATIR 657 4/B SÖZ. PERSONEL İÇİN BU SATIR (GEN. BÜT VE DS BÜTÇE) SEÇİLİR.

18 TAPU MÜDÜRLÜĞÜNÜN YAPACAĞI İŞLEMLER / 657 4/A MEMUR VE 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL İÇİN TAKİP EDİLECEK İŞLEM SIRASI 3. ADIM / TOPLU GİRİŞ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONELDE OLUŞABİLECEK KARIŞIKLIĞA MAHAL VERMEMEK İÇİN BU ÜÇ SATIR KULLANILMAYACAK.

19 TAPU MÜDÜRLÜĞÜNÜN YAPACAĞI İŞLEMLER / 657 4/A MEMUR VE 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL İÇİN TAKİP EDİLECEK İŞLEM SIRASI 3. ADIM / TOPLU GİRİŞ BİRİM ADI VE İSTİHDAM ŞEKLİ SEÇİLDİKTEN SONRA «SEÇ» BUTONUNA BASILARAK BU ADIM BİTİRİLİR.

20 TAPU MÜDÜRLÜĞÜNÜN YAPACAĞI İŞLEMLER / 657 4/A MEMUR VE 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL İÇİN TAKİP EDİLECEK İŞLEM SIRASI 4. ADIM / FAZLA MESAİ SAATİ VE VERGİ MATRAHI GİRİŞİ PERSONEL EKRANINDA MÜDÜRLÜĞÜN AKTİF OLARAK ÇALIŞAN PERSONELİ SEÇİLEN İSTİHDAM ŞEKLİNE GÖRE GÖRÜNTÜLENEBİLİR.

21 TAPU MÜDÜRLÜĞÜNÜN YAPACAĞI İŞLEMLER / 657 4/A MEMUR VE 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL İÇİN TAKİP EDİLECEK İŞLEM SIRASI 4. ADIM / FAZLA MESAİ SAATİ VE VERGİ MATRAHI GİRİŞİ BU SÜTUNDA İLGİLİ PERSONELİN AY İÇERİSİNDEKİ FAZLA ÇALIŞMA SÜRELERİNİ SAAT OLARAK GİRİYORUZ.

22 TAPU MÜDÜRLÜĞÜNÜN YAPACAĞI İŞLEMLER / 657 4/A MEMUR VE 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL İÇİN TAKİP EDİLECEK İŞLEM SIRASI 4. ADIM / FAZLA MESAİ SAATİ VE VERGİ MATRAHI GİRİŞİ DİKKAT: BİR PERSONEL İÇİN AYLIK 50 SAAT SINIRI BULUNMAKTADIR. PROGRAM BU SINIRI TAKİP EDİYOR VE 50 SAATTEN FAZLASINI AYLIK OLARAK VERMEMİZİ ENGELLİYOR.

23 TAPU MÜDÜRLÜĞÜNÜN YAPACAĞI İŞLEMLER / 657 4/A MEMUR VE 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL İÇİN TAKİP EDİLECEK İŞLEM SIRASI 4. ADIM / FAZLA MESAİ SAATİ VE VERGİ MATRAHI GİRİŞİ ÖRNEK

24 TAPU MÜDÜRLÜĞÜNÜN YAPACAĞI İŞLEMLER / 657 4/A MEMUR VE 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL İÇİN TAKİP EDİLECEK İŞLEM SIRASI 4. ADIM / FAZLA MESAİ SAATİ VE VERGİ MATRAHI GİRİŞİ ÖRNEK

25 TAPU MÜDÜRLÜĞÜNÜN YAPACAĞI İŞLEMLER / 657 4/A MEMUR VE 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL İÇİN TAKİP EDİLECEK İŞLEM SIRASI 4. ADIM / FAZLA MESAİ SAATİ VE VERGİ MATRAHI GİRİŞİ BU SÜTUNDA İSE İLGİLİ PERSONELİN MAAŞ VE DİĞER ÜCRETLERİNDEN TAHAKKUK EDEN VERGİ MATRAHI AYLIK OLARAK KONTROL EDİLİR VE İLGİLİ SÜTUNA AYLIK OLARAK BİR ÖNCEKİ AYIN ÜZERİNE EKLENEREK GİRİLİR. ÖNEMLİ: MATRAH YANLIZCA 657 4/A’ DA DEĞİŞTİRİLEBİLİYOR.

26 TAPU MÜDÜRLÜĞÜNÜN YAPACAĞI İŞLEMLER / 657 4/A MEMUR VE 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL İÇİN TAKİP EDİLECEK İŞLEM SIRASI 4. ADIM / FAZLA MESAİ SAATİ VE VERGİ MATRAHI GİRİŞİ FAZLA MESAİ SAATLERİNİ GİRİYORUZ VE «TAMAM» BUTONUNA BASARAK HESAPLATMAYI BAŞLATIYORUZ.

27 TAPU MÜDÜRLÜĞÜNÜN YAPACAĞI İŞLEMLER / 657 4/A MEMUR VE 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL İÇİN TAKİP EDİLECEK İŞLEM SIRASI 5. ADIM / KAYDET-UYGULA BU ADIMDA FAZLA MESAİ VERDİĞİMİZ PERSONELİN TAHAKKUK EDECEK OLAN FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNİ VE YASAL KESİNTİLERİNİ GÖREBİLİYORUZ.

28 TAPU MÜDÜRLÜĞÜNÜN YAPACAĞI İŞLEMLER / 657 4/A MEMUR VE 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL İÇİN TAKİP EDİLECEK İŞLEM SIRASI 5. ADIM / KAYDET-UYGULA SAATLERDE BİR DEĞİŞİKLİK YAPMAK GEREKTİĞİNDE BU BÖLÜMDE, DEĞİŞİKLİK YAPILACAK OLAN PERSONELİN BULUNDUĞU SATIRA BASARAK DÜZELT BUTONUNA BASIYORUZ VE İLGİLİ KİŞİNİN FAZLA MESAİ SAATİNİ «H. İçi Süre» HÜCRESİNDEN DEĞİŞTİREREK KAYDET BUTONUNA BASIYORUZ.

29 TAPU MÜDÜRLÜĞÜNÜN YAPACAĞI İŞLEMLER / 657 4/A MEMUR VE 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL İÇİN TAKİP EDİLECEK İŞLEM SIRASI 5. ADIM / KAYDET-UYGULA SAAT DEĞİŞİKLİĞİNDEN SONRA DÜZELTME İŞLEMİNDEN İÇİN ÖNCE KAYDET, ARDINDAN UYGULA BUTONUNA BASIYORUZ.

30 TAPU MÜDÜRLÜĞÜNÜN YAPACAĞI İŞLEMLER / 657 4/A MEMUR VE 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL İÇİN TAKİP EDİLECEK İŞLEM SIRASI UYGULA BUTONUNA BASARAK EKRANDAKİ ÜCRETLERİ PROGRAMA GİRMİŞ OLUYORUZ.

31 TAPU MÜDÜRLÜĞÜNÜN YAPACAĞI İŞLEMLER / 657 4/A MEMUR VE 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL İÇİN TAKİP EDİLECEK İŞLEM SIRASI 6. ADIM / RAPOR ALIMI VE KONTROLLER TAPU MÜDÜRLÜKLERİ RAPOR BUTONUNDAN (YAZICI SİMGESİ) PROGRAMA GİRİLEN SAATLER İLE OLUŞTURULAN «ÇEŞİTLİ ÖDELEMER BORDROSU» NDAN 3 NÜSHA ALACAK. SON KONTROLLERDEN SONRA BİR NÜSHAYI UHDELERİNDE SAKLAYARAK DİĞER İKİ NÜSHAYI PUANTAJ İLE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE GÖNDERECEK.

32 TAPU MÜDÜRLÜĞÜNÜN YAPACAĞI İŞLEMLER / 657 4/A MEMUR VE 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL İÇİN TAKİP EDİLECEK İŞLEM SIRASI 6. ADIM / RAPOR ALIMI VE KONTROLLER «ÇEŞİTLİ ÖDEMELER BORDROSU» İÇİN İLGİLİ AY VE GRUP (SONRADAN GELEN) SATIRI SEÇİLECEK.

33 TAPU MÜDÜRLÜĞÜNÜN YAPACAĞI İŞLEMLER / 657 4/A MEMUR VE 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL İÇİN TAKİP EDİLECEK İŞLEM SIRASI 6. ADIM / RAPOR ALIMI VE KONTROLLER DİKKAT: 657 4/A VE 4/B PERSONEL AYNI BORDRO GÖZÜKEBİLİYOR FAKAT HESAPLAMA ŞEKLİ FARKLI OLDUĞU İÇİN 4/A VE 4/B AYRI AYRI ÇIKARTILMALI.

34 TAPU MÜDÜRLÜĞÜNÜN YAPACAĞI İŞLEMLER / 657 4/A MEMUR VE 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL İÇİN TAKİP EDİLECEK İŞLEM SIRASI GEÇİCİ GÖREVLİ PERSONEL İÇİN YAPILACAK İŞLEMLER TAPU MÜDÜRLÜĞÜNDE GEÇİCİ GÖREVLİ PERSONEL BULURUYORSA BU PERSONELE VERİLECEK OLAN FAZLA MESAİ GİRİŞLERİ MÜNFERİT OLARAK YAPILACAK.

35 TAPU MÜDÜRLÜĞÜNÜN YAPACAĞI İŞLEMLER / 657 4/A MEMUR VE 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL İÇİN TAKİP EDİLECEK İŞLEM SIRASI GEÇİCİ GÖREVLİ PERSONEL İÇİN YAPILACAK İŞLEMLER 1. ADIM: «+» BUTONUNA BASILARAK GİRİŞ İŞLEMİNE BAŞLANILIR. 2. ADIM: FAZLA MESAİ VERİLECEK AY SEÇİLİR. 3. ADIM: GEÇİCİ GÖREVLİ PERSONELİN SİCİLİ GİRİLİR VE KARŞINDA İSMİ KONTROL EDİLİR. 1 2 3

36 TAPU MÜDÜRLÜĞÜNÜN YAPACAĞI İŞLEMLER / 657 4/A MEMUR VE 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL İÇİN TAKİP EDİLECEK İŞLEM SIRASI GEÇİCİ GÖREVLİ PERSONEL İÇİN YAPILACAK İŞLEMLER 4. ADIM: GEÇİCİ GÖREVLİ PERSONEL İÇİN GİRİŞ YAPILDIĞI ZAMAN «GÖREVLİ OLDUĞU BİRİM KODU» SATIRI BOŞ GELİR VE TAPU MÜDÜRLÜĞÜ BU PERSONELİ GÖREMEZ. BURADA SAĞ HANEDEKİ «ÖNCEKİ GÖREVLİ OLDUĞU BİRİM KODU» DÜĞMESİNDEN TAPU MÜDÜRLÜĞÜ KENDİ ADINI GİRECEK VE GEÇİCİ GÖREVLİ PERSONEL GÖREVLİ OLDUĞU BİRİM KODU SATIRINDA GÖRÜNECEK. BU ŞEKİLDE «H. İÇİ SÜRE» SATIRINA SAATİ YAZARAK FAZLA MESAİ VEREBİLECEK. RAPOR BUTONUNDAN BORDRO ALINIP PUANTAJ İLE BÖLGEYE GÖNDERİLİR.

37 TAPU MÜDÜRLÜĞÜNÜN YAPACAĞI İŞLEMLER / 657 4/A MEMUR VE 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL İÇİN TAKİP EDİLECEK İŞLEM SIRASI 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONELDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 4/B PERSONELE GİRİŞ YAPARKEN TEKRAR EDEN ADIMLAR OLAN «KAYIT EKLE, AY SEÇİMİ» NDEN SONRA ARAMA KISTASLARI BUTONUNA BASILARAK İSTİHDAM ŞEKLİNDEN DS BÜTÇE GENEL BÜTÇE AYRIMI YAPILMAKSINIZ EN ALTTAKİ SEÇENEK İLE DEVAM EDİLİR.

38 TAPU MÜDÜRLÜĞÜNÜN YAPACAĞI İŞLEMLER / 657 4/A MEMUR VE 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL İÇİN TAKİP EDİLECEK İŞLEM SIRASI 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONELDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR BURADA İLGİLİ PERSONELE FAZLA ÇALIŞMA SAATİ VERİLİR VE TAMAM BUTONU İLE İŞLEM BİTİRİLİR. 657 4/A’DAN FARKLI OLMAK ÜZERE 4/B SÖZ PERSONELDE MATRAH DEĞİŞTİRİLEMEZ. 4/B PERSONELİN MAAŞ İŞLEMLERİ ERP ÜZERİNDEN YAPILDIĞINDAN PROGRAM MATRAHI KENDİSİ ÖNCEKİ AYLARDAN ÇEKEBİLİYOR.

39 TAPU MÜDÜRLÜĞÜNÜN YAPACAĞI İŞLEMLER / 657 4/A MEMUR VE 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL İÇİN TAKİP EDİLECEK İŞLEM SIRASI 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONELDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 657 4/A PERSONELİN FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE DAMGA VERGİSİ VE GELİR VERGİSİ KESİLİR İKEN 4/B SÖZ PERSONELDEN DAMGA VERGİSİ VE GELİR VERGİSİ YANI SIRA %14 ORANINDA SGK PAYI DA KESİLMEKTEDİR.

40 TAPU MÜDÜRLÜĞÜNÜN YAPACAĞI İŞLEMLER / 657 4/A MEMUR VE 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL İÇİN TAKİP EDİLECEK İŞLEM SIRASI 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONELDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR BU EKRANDAN SONRA UYGULA BUTONU İLE İLGİLİ PERSONELE FAZLA MESAİ GİRİŞİ TAMAMLANIYOR. ÇEŞİTLİ ÖDEMELER BORDROSU VE PUANTAJ İLE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE GÖNDERİLİR.

41 TAPU MÜDÜRLÜĞÜNÜN YAPACAĞI İŞLEMLER / 657 4/A MEMUR VE 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL İÇİN TAKİP EDİLECEK İŞLEM SIRASI SONRADAN GELEN AÇILIR MENÜSÜ 657 4/A VE 4/B, TOPLU VE MÜNFERİT GİRİŞLER İÇİN KULLANILAN SONRADAN GELEN MENÜSÜ, DÖNEM İÇİN «NORMAL» GİRİLİR. EĞER AYNI AYA İLAVE YAPILACAK İSE HER İLAVEDE «SONRADAN GELEN 1, 2,3...» GRUPLAR KULLANILIR. DÖNEM HARİCİ BİR İLAVE TEKRAR DÖNEME GİRİLİRSE VEYA GİRİŞ YAPILAN GRUBA GİRİLİRSE İLGİLİ DÖNEMİN VEYA GRUBUN ÇEŞİTLİ ÖDEMELER BORDROSU VE BANKA LİSTESİ UYUŞMAYACAĞI İÇİN BU HUSUSA DİKKAT EDİLMESİ GEREKİYOR.

42 TAPU MÜDÜRLÜĞÜNÜN YAPACAĞI İŞLEMLER / 657 4/A MEMUR VE 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL İÇİN TAKİP EDİLECEK İŞLEM SIRASI KAYIT ARAMA ERP PROGRAMINA GİRİLMİŞ OLAN ÖNCEKİ AYLARA AİT KAYITLARI TOPLU YAHUT MÜNFERİT OLARAK GÖREBİLMEK İÇİN EKRANDAKİ BÜYÜTEÇ BUTONUNA BASIYORUZ.

43 TAPU MÜDÜRLÜĞÜNÜN YAPACAĞI İŞLEMLER / 657 4/A MEMUR VE 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL İÇİN TAKİP EDİLECEK İŞLEM SIRASI KAYIT ARAMA PERSONEL BAZINDA KAYITLAR İÇİN MÜDÜRLÜK BAZINDA KAYIT İÇİN

44 TAPU MÜDÜRLÜĞÜNÜN YAPACAĞI İŞLEMLER / 657 4/A MEMUR VE 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL İÇİN TAKİP EDİLECEK İŞLEM SIRASI KAYIT ARAMA MÜDÜRLÜK BAZINDA ARAMA SONUÇ EKRANI

45 TAPU MÜDÜRLÜĞÜNÜN YAPACAĞI İŞLEMLER / 657 4/A MEMUR VE 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL İÇİN TAKİP EDİLECEK İŞLEM SIRASI KAYIT ARAMA PERSONEL BAZINDA ARAMA SONUÇ EKRANI

46 TAPU MÜDÜRLÜĞÜNÜN YAPACAĞI İŞLEMLER / 657 4/A MEMUR VE 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL İÇİN TAKİP EDİLECEK İŞLEM SIRASI KAYIT SİLME (TOPLU VE MÜNFERİT) GİRİLEN KAYITLARI ARAMA BUTONUNDAN EKRANA GETİRDİKTEN SONRA MÜNFERİT OLARAK SİLİNECEK KAYITA TIKLANIR VE «-» BUTONU İLE SİLİNİR VE ARDINDAN UYGULA BUTONU İLE İŞLEM BİTİRİLİR.

47 TAPU MÜDÜRLÜĞÜNÜN YAPACAĞI İŞLEMLER / 657 4/A MEMUR VE 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL İÇİN TAKİP EDİLECEK İŞLEM SIRASI KAYIT SİLME (TOPLU VE MÜNFERİT) BİR MÜDÜRLÜĞE GİRİLEN DÖNEMİN YAHUT GURUBUN TAMAMI SİLİNECEK İSE «BİRİM FAZLA MESAİ İPTAL» BUTONU KULLANILIR.

48 TAPU MÜDÜRLÜĞÜNÜN YAPACAĞI İŞLEMLER / 657 4/A MEMUR VE 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL İÇİN TAKİP EDİLECEK İŞLEM SIRASI KAYIT SİLME (TOPLU VE MÜNFERİT) PROGRAM İKİ DEFA ONAY ALDIKTAN SONRA KAYIT SİLME EKRANINI AÇIYOR.

49 TAPU MÜDÜRLÜĞÜNÜN YAPACAĞI İŞLEMLER / 657 4/A MEMUR VE 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL İÇİN TAKİP EDİLECEK İŞLEM SIRASI KAYIT SİLME (TOPLU VE MÜNFERİT) MÜDÜRLÜK BAZINDA GİRİLEN KAYITLARI SİLMEK İÇİN İLGİLİ AY GİRİLDİKTEN SONRA ARA TUŞU İLE İLGİLİ AYA AİT DÖNEM VE BÜTÜN GRUPLARIN KAYDI SİLİNİR.

50 TAPU MÜDÜRLÜĞÜNÜN YAPACAĞI İŞLEMLER / 657 4/A MEMUR VE 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL İÇİN TAKİP EDİLECEK İŞLEM SIRASI KAYIT SİLME (TOPLU VE MÜNFERİT) BU EKRAN AY AY ÇALIŞMAKTA OLUP İSTİHDAM ŞEKLİ SEÇİLMEZ İSE SADECE İLGİLİ AYI SİLER. MÜDÜRLÜĞÜ AİT KAYITLARIN TAMAMI SİLİNMİYOR. AY GİRMEK ZORUNLUDUR.

51 TAPU MÜDÜRLÜĞÜNÜN YAPACAĞI İŞLEMLER / 657 4/A MEMUR VE 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL İÇİN TAKİP EDİLECEK İŞLEM SIRASI KAYIT SİLME (TOPLU VE MÜNFERİT) İŞLEM SONUCU İLE PROGRAM EKRANDAKİ UYARIYI VERİYOR VE MÜDÜRLÜĞÜN GİRİLEN AYA AİT BÜTÜN GİRİŞLERİ SİLİNİYOR.

52 TAPU MÜDÜRLÜĞÜNÜN YAPACAĞI İŞLEMLER / 657 4/A MEMUR VE 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL İÇİN TAKİP EDİLECEK İŞLEM SIRASI MÜDÜRLÜK GRUP DEĞİŞTİRME TAPU MÜDÜRLÜĞÜNE AİT GİRİLEN DÖNEM YAHUT GURUBUN YERİ DEĞİŞTİRECEKSE «BİRİM FAZLA MESAİ GRUP DEĞİŞTİRME» EKRANI KULLANILIR. MÜDÜRLÜK ADI İLGİLİ AY VE İSTİHDAM ŞEKLİ SEÇİLEREK DEĞİŞTİRİLECEK GRUP VE DEĞİŞECEK GURUP SEÇİLİR VE İŞLEM TAMAMLANIR.

53 TAPU MÜDÜRLÜĞÜNÜN YAPACAĞI İŞLEMLER / 657 4/A MEMUR VE 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL İÇİN TAKİP EDİLECEK İŞLEM SIRASI MÜDÜRLÜK GRUP DEĞİŞTİRME DEĞİŞECEK OLAN GRUP SON KEZ BİLGİLERİNİ TEYİT ETMEK İÇİN PROGRAM BİZİ UYARIYOR

54 TAPU MÜDÜRLÜĞÜNÜN YAPACAĞI İŞLEMLER / 657 4/A MEMUR VE 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL İÇİN TAKİP EDİLECEK İŞLEM SIRASI MÜDÜRLÜK GURUP DEĞİŞTİRME

55 BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNİN YAPACAĞI İŞLEMLER

56 İCMAL VE BANKA LİSTESİ DÜZENLENMESİ BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ, TAPU MÜDÜRLÜKLERİNDEN GELEN «ÇEŞİTLİ ÖDEMELER BORDROSU» VE «AYLIK FAZLA ÇALIŞMA İCMALİ» DEN BİR SURETİNİ KENDİ UHDESİNDE MUHAFAZA EDECEK. DİĞER SURETİ HAZIRLANACAK OLAN «BANKA LİSTESİ» VE «ÇEŞİTLİ ÖDEMELER İCMAL LİSTESİ» İLE İLGİLİ SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜNE ÖDEME EMRİ BELGESİ İLE GÖNDERİCEK

57 BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNİN YAPACAĞI İŞLEMLER İCMAL VE BANKA LİSTESİ DÜZENLENMESİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ RAPOR BUTONU İLE AÇILAN PENCEREDE «FAZLA MESAİ ÜCRETLERİ BANKA LİSTESİ» VE «BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İCMAL LİSTESİ» NİN DÖKÜMÜNÜ 3 NÜSHA ALIP ONAYLATIR.

58 BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNİN YAPACAĞI İŞLEMLER BANKA DOSYASININ HAZIRLANMASI BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ÖDEME EMRİ İLE BİRLİKTE FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNİN GİDECEĞİ BANKAYA EFT VEYA HAVALE DOSYASINI RAPOR BUTONU ALTINDA ZİRAAT BANKASI EFT VEYA ZİRAAT BANKASI HAVALE SEÇENEKLERİ İLE HAZIRLAR.

59 BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNİN YAPACAĞI İŞLEMLER BANKA DOSYASININ HAZIRLANMASI BÖLGE ADI, DÖNEM HARİCİ İSE BİRİM ADI, AY, AY, ÖDEMENİN AİT OLDUĞU GRUP VE İSTİHDAM ŞEKLİ SEÇİLİR. ÖDEME TARİHİ BANKA İLE OLAN PROTOKOLE GÖRE SEÇİLİR VE TXT FORMATI HAZIRLANIR. BANKA DOSYASI E-MAİL ATILMADAN ÖNCE TOPLAM GÖZDEN GEÇİRİLİR.


"TAPU KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATINA YAPILACAK OLAN FAZLA MESAİ PROGRAMI KULLANMA KILAVUZU DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ / İNSAN KAYNAKLARI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları