Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BORDRO MODÜLÜ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BORDRO MODÜLÜ."— Sunum transkripti:

1 BORDRO MODÜLÜ

2 2 Sunum Planı Amaç Bordro Modülü Ana Sayfa Tanıtım İşlemleri
Personel İşlemleri Bordro İşlemleri Raporlar 2 2

3 Amaç e-Yerel Yönetim Projesi, İl Özel İdarelerinin iş ve işlemlerinin elektronik ortamda yürütülmesinin sağlanması amacıyla geliştirilmiş olan modüldür.

4 Bordro Modülü Ana Sayfa
e-içişleri sayfasına giriş yapılır 4 4

5 Bordro Modülü Ana Sayfa
Giriş Sayfasında sol üstte Modüller Menüsü altında bulunan Yerel Yönetim Modülü seçilerek Yerel Yönetim ana sayfasına geçiş yapılır. 5 5

6 Bordro Modülü Ana Sayfa
Yerel Yönetim Ana sayfasında “Kurum” bölümünde kurum kodu ve kurum adına göre arama işlemi gerçekleştirilir. Bordro modülü sadece İl Özel İdarelerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. 6 6

7 Bordro Modülü Ana Sayfa
Kurum Adı bilgisi seçildikten sonra “Bordro Hazırlama Görevlisi” yetki grubu seçilir. 7 7

8 Bordro Modülü Ana Sayfa
Yerel Yönetim Ana Sayfada Modül Ana Sayfa/Bordro menüsüne tıklanır ve Bordro Ana Sayfa açılır. 8 8

9 Bordro Modülü Ana Sayfa
9 9

10 BORDRO BORDRO HAZIRLAMA GÖREVLİSİ SİSTEM KAZANÇLAR KESİNTİLER
YASAL KESİNTİLER AGİ İNDİRİMİ Kullanıcının girdiği yüzdelik değerlere göre sistem tarafından otomatik düşecektir. Her bir kazanç kullanıcı tarafından tanımlanmalıdır Personel bilgilerinde kaydedilen AGİ oranına göre vergi indirimi otomatik olarak gelecektir. İcra, nafaka ve diğer kesintiler kullanıcı tarafından tanımlanmalıdır

11 Bordro İşlemleri Tanıtım İşlemleri Personel İşlemleri
Mali Birim, Gelir Vergisi, SSK Hesap Kodu, Engellilik İndirimi,Değişkenler Personel Puantaj Kayıt Personel Bilgileri Giriş Bordro Bilgileri Girişi İcra ve Nafaka Bilgileri Bordro Tanıtım Hesaplamaya Gönderme Kazanç-Kesinti Tanıtımları Kesinleştirme Gruplayarak Harcama Modülüne Gönderme

12 Tanıtım İşlemleri Mali Birim Tanıtım Gelir Vergisi Oranı Tanıtım
Engellilik İndirimi Tanıtım Memur Sendika Değişkenleri Tanıtım İşçi Sendika Değişkenleri Tanıtım İşçi Ücret Grubu Tanıtım Bordro Tanıtım Kazanç Tanıtım Kesinti Tanıtım Emekli Sandığı Ek Gösterge Dilim Oranı Tanıtım

13 Mali Birim Fonksiyonel/Finansal Kod Tanıtım
Bordro modülünü kullanmaya başlayabilmek için ilk yapılması gereken Mali Birimlerin tanımlanmasıdır. Çünkü; Personel Tanıtım kısmında personelin mali birimini belirtme zorunluluğu bulunmaktadır. Kullanıcılar hangi mali birime bağlı iseler bordrolar o birimlerin harcama birimlerine gideceği için Mali Birim tanıtımları konusunda hassasiyet gösterilmelidir. . 13 13

14 14 Gelir Vergisi Oranı Tanıtım İşlemleri
Gelir vergisi oranları «Gelir İdaresi Başkanlığının» yayınladığı “Gelir Vergisi Tarifesi” baz alınarak yapılır. 14 14

15 Gelir Vergisi Oranı Tanıtım İşlemleri
Örnek Yıl- 2014 En son dilimi kaydederken «Bu dilimin üst sınırı yok» kutucuğunun işaretlenmesi gerekir. 15 15

16 Engellilik İndirimi Tanıtım İşlemleri
Engellilik indirim tutarları her yıl için ayrı ayrı girilir. Personelin (personel tanıtım kısmında belirtilen) engellilik derecesine göre gelir vergisi matrahından otomatik olarak düşer.  Örnek Yıl-2014 16 16

17 17 SGK Hesap Kodu Tanıtım İşlemleri
İşçi olarak kaydedilen personeller için geçerlidir. Personele uygulanacak olan sigorta oranları girişi yapılır. İşçi personelin tanıtım kartında SSK hesap kodu da kaydedilir. 17 17

18 Değişken Tanıtım İşlemleri
Mevcut sisteme göre bordro hazırlamadan önce tüm değişkenlerin girilmiş olması gerekmektedir. Önemli nokta, tarih aralıklarının doğru girilmesi ve tüm değişkenler için güncel olmasıdır. Tanımlanan değişkenler kazanç tanıtımlarında da kullanılabilecektir. 18 18

19 19 Değişken Tanıtım İşlemleri
Değişkenler Tanıtım sayfasında “Değişken Tipi” alanı kullanılarak birçok değişken tanımı yapılabilmektedir. 19 19

20 Örnek: Brüt Asgari Ücret Doğru tarih aralıkları + Doğru Değerler
Değişken Tanıtımları Örnek: Brüt Asgari Ücret Doğru tarih aralıkları + Doğru Değerler 20 20

21 21 İşçi Sendika Değişkenleri Tanıtım 21
Sendika Tanıtımı öncelikle Yardım Masası tarafından tanıtıldıktan sonra bu kısma gelecektir. Personelin üye olduğu sendikaları Yardım Masasına bildirmeniz gerekmektedir. 21 21

22 22 Memur Sendika Değişkenleri Tanıtım 22
Sendika Tanıtımı öncelikle Yardım Masası tarafından tanıtıldıktan sonra bu kısma gelecektir. Personelin üye olduğu sendikaları Yardım Masasına bildirmeniz gerekmektedir. 22 22

23 23 İşçi Ücret Grubu Tanıtım
Her işçinin mutlaka bir işçi grubuna dahil edilmesi gerekmektedir. Yevmiye tutarlarına göre gruplama yapılmalıdır. Bordro Hazırlama Görevlisi tarafından kullanım kolaylığına göre isimlendirme yapılabilir. Ücret skalası, iş tanımı vb. Örnek : Ücret Skalasına Göre İsimlendirme 23 23

24 Bordro Tanıtım Her bir bordro tipinden en az bir bordro tanıtılmalıdır. Birden fazla bordro tanıtımına neden ihtiyaç olabilir? Örneğin farklı kazanç kalemlerinden oluşan memur bordrosundan birden fazla tanımlanabilir. 24 24

25 Kazanç Tanıtım Bir bordro tipinde bulunması gereken tüm kazanç kalemleri tanıtılmalıdır. Özellikle memur bordrosu bileşenlerinin daha karmaşık olmasından dolayı kazanç kalemlerinin tüm çarpanları 25 25

26 Örnek – Memur Bordrosu için Taban Aylık Tutarı
Kazanç Tanıtım Örnek – Memur Bordrosu için Taban Aylık Tutarı Taban Aylık Tutarı tüm memurların bordrosunda bulunduğu için ön tanımlı değer «1» girilmiştir. Taban Aylık = Memur Taban Aylık Tutarı(TL) X X 1

27 Kazanç Tanıtım Bordroyu oluşturan tüm kazanç kalemleri bordro hazırlamaya başlamadan önce tanıtılmış olmalıdır. Kazanç tanıtımında Çarpan1 ve Çarpan2 alanlarında mümkün olduğunca değişkenlerden yararlanılması kullanım kolaylığı sağlamaktadır. Değişkenler daha önce tanımlamış olduğumuz değerler veya sistemden gelen değerler olabilir. 27 27

28 Kesinti Tanıtım SGK kesintileri yasal kesinti olarak otomatik düşülecektir. Ayrıca kesinti olarak tanımlanmamalıdır. ÖRNEK – Nafaka Kesintisi Tanıtım Nafaka kesintisi personelin genelinde olmadığı için ön tanımlı değer «0» girilmiştir. Daha sonra değiştirilebilir. Nafaka Kesintisi = Nafaka Kesintisi(TL) X 1 X 0 28 28

29 Emekli Sandığı Ek Gösterge Dilim Oranı Tanıtım
SGK matrahına uygulanacak Ek Gösterge Cetveli 2014 yılı değerleri için örnekteki gibi tanıtılmıştır. 29 29

30 30 PERSONEL İŞLEMLERİ Personel Bilgileri 30
Modüle ilk defa kaydedilecek personelin «Personel Birim Sorumluları» modülünden çekilmesi için bu kutucuk işaretlenip arama yapılır. Tüm personelin arama sonuçlarında gelmesi için «Personel Birim Sorumluları» modülündeki bilgilerinin güncellenmesi gerekmektedir. Derece, kademe, hizmet yılı gibi bilgiler 30 30

31 31 PERSONEL İŞLEMLERİ- Personel Bilgileri
Personel arama işleminin ardından çıkan tabloda “İşlemler” kolonu altında yer alan “Kaydet” simgesine tıklanarak bilgi kayıt ekranının açılması sağlanır. Yeni personel 31 31

32 PERSONEL İŞLEMLERİ-İcra Bilgileri
Personel İşlemleri / İcra Bilgileri tıklanır Bu sayfa kullanılarak kişinin icra bilgisi aranabilir veya yeni icra kaydı yapılabilir. Tüm personelin icra bilgileri kaydedildikten sonra İcra kesintisi bordrolara kesinti tanıtımı yapılarak eklenmelidir Bu işlem sayesinde icra kesintileri otomatik olarak bordrolara aktarılacaktır. 32 32

33 PERSONEL İŞLEMLERİ-İcra Bilgileri
Kayıt Sayfası 33 33

34 PERSONEL İŞLEMLERİ-Nafaka Bilgileri
Personel İşlemleri / Nafaka Bilgileri tıklanır İcra Kesintisi ve Nafaka Kesintisi aynı şekilde çalışır Nafaka Kesintisi de bordrolara Kesinti tanıtım sayfasından tanımlanmalıdır. 34 34

35 BORDRO İŞLEMLERİ Bordro İşlemleri sekmesi altında bordro hazırlamaya ilişkin ilgili sayfalar bulunmaktadır. İlgili kişiye ait bordro hesaplama işleminin yapılabilmesi için öncelikle Bordro Hazırlama İşlemi sayfasına giriş yapılmalıdır. 35 35

36 BORDRO İŞLEMLERİ-Bordro Hazırlama İşlemi
Bordro Puantaj Bilgileri: Bordro İşlemleri / Bordro Hazırlama İşlemi / Bordro Puantaj Bilgileri tıklanır Memur, işçi, sözleşmeli personelin tümünün puantaj bilgisinin girilmesi zorunludur Ayrıca puantaj bilgisi girilmiş çalışanlara ait puantajların arama ve güncelleme işlemi gerçekleştirilir. İŞÇİ MEMUR 36 36

37 BORDRO İŞLEMLERİ-Bordro Hazırlama İşlemi
Bordro İşlemleri tıklanır. Bordro Bilgileri tabına geçilir. Puantajı girilen kişinin bordrosunu hazırlamak amacıyla bu sayfa kullanılır. Memur 15 Ocak’ta alacağı maaş Şubat bordrosu olarak Ocak puantajı ile hazırlanır. Devam tıklanır…. 37 37

38 BORDRO İŞLEMLERİ-Bordro Hazırlama İşlemi
Kazanç tanıtım sayfasında seçilen bordro tipine göre tanımladığımız tüm kazançlar bu sayfaya gelir. Gösterge Aylığı = Kazanç Puantajı X Çarpan1 X Çarpan2 38 38

39 BORDRO İŞLEMLERİ-Bordro Hazırlama İşlemi
Bordro İşlemleri- Kesintiler: 39 39

40 BORDRO İŞLEMLERİ-Bordro Hazırlama İşlemi
Bordro İşlemleri-Oturum Ücreti Bordrosu: Bordro İşlemleri / Bordro Hazırlama İşlemi / Oturum Ücreti Bordrosu seçildikten sonra, Encümen ve Meclis Üyeleri’nin oturum ücretlerine ilişkin bordro hesaplama işlemi gerçekleştirilmektedir. Personel listele tıklandığında Karar Organları modülünden bilgi alınarak oturuma katılmış kişiler listelenir. Sadece bu kişiler için bordro hazırlanabilir. 40 40

41 BORDRO İŞLEMLERİ-Bordro Hazırlama İşlemi
Bordro hazırlanacak kişinin kaydının yanındaki butona tıklanır ve Oturum Ücreti bordrosuna ait Kazanç/Kesinti sayfası açılır.

42 BORDRO İŞLEMLERİ-Bordro Hazırlama İşlemi
Kaydet tıklandıktan sonra aynı sayfada Arama işlemi yapılır. Bordro seçilerek hesaplamaya gönderilir.

43 BORDRO İŞLEMLERİ-Bordro Hazırlama İşlemi
Bordro İşlemleri-Fark Bordrosu: Bordro İşlemleri / Bordro Hazırlama İşlemi / Fark Bordrosu seçilerek fark bordrosu hazırlama ana sayfasına giriş sağlanır. Fark Bordrosu hazırlanabilmesi için ilgili döneme ait kesinleşmiş bordro bulunması gerekir. Mevcut bordronun kazanç ve kesinti kalemleri değiştirilerek sistem farkı hesaplayarak fark bordrosuna yansıtır. 43 43

44 BORDRO İŞLEMLERİ-Bordro Hazırlama İşlemi
Bordro İşlemleri-Memur Maaş Farkı Bordrosu: Bordro İşlemleri / Bordro Hazırlama İşlemi / Memur Maaş Farkı Bordrosu seçilerek memur maaş farkı bordrosu hazırlama ana sayfasına giriş sağlanır. Bu sayfada fark bordrosu yapılması istenen memurlara ilişkin fark bordroların hesaplanması yapılmaktadır. . 44 44

45 BORDRO İŞLEMLERİ-Bordro Hazırlama İşlemi
Şubat 2014 dönemi kesinleşmiş bordrolar listelendi. Seçilen bordronun yanındaki buton tıklandığında kişinin 2014 Şubat bordrosunda kaydedilmiş olan kazanç ve kesinti değerleri geldi. . Fark oluşturması gereken kalemler değiştirilip kaydedilir ve hesaplamaya gönderilir. 45 45

46 BORDRO İŞLEMLERİ-Bordro Muhasebe İşlemleri
Bu sayfada, Hesaplanmayı bekleyen bordrolar Hesaplanmış bordrolar Kesinleşmiş bordrolar Reddedilen bordrolar Alanları bulunur. Bu alanlar kullanılarak mevcut bordronun durum takibi yapılır. . 46 46

47 RAPORLAR Raporlar sekmesi kullanılarak bordro listesine ve personel kazanç/kesinti tutarları raporlarına ulaşılır. 47 47

48 RAPORLAR-Bordro Listesi
Raporlar / Bordro Listesi seçilerek ilgili sayfaya giriş sağlanır. Hesaplanmış ve ardından kesinleşmiş bordrolara ilişkin raporlama alınması işlemleri bu sayfada yapılmaktadır . 48 48

49 RAPORLAR-Personel Kazanç/Kesinti Tutarları
Raporlar / Personel Kazanç-Kesinti Tutarları seçilerek ilgili sayfaya giriş sağlanır. Kesinleşmiş bordrolara ilişkin bordrolarda kullanılan kazanç ve kesinti rakamlarının bütününe ilişkin raporlama işlemleri bu sayfada yapılmaktadır. . 49 49

50 Teşekkür ederiz...


"BORDRO MODÜLÜ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları