Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BORDRO MODÜLÜ. Sunum Planı  Amaç  Bordro Modülü Ana Sayfa  Tanıtım İşlemleri  Personel İşlemleri  Bordro İşlemleri  Raporlar 2.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BORDRO MODÜLÜ. Sunum Planı  Amaç  Bordro Modülü Ana Sayfa  Tanıtım İşlemleri  Personel İşlemleri  Bordro İşlemleri  Raporlar 2."— Sunum transkripti:

1 BORDRO MODÜLÜ

2 Sunum Planı  Amaç  Bordro Modülü Ana Sayfa  Tanıtım İşlemleri  Personel İşlemleri  Bordro İşlemleri  Raporlar 2

3 e-Yerel Yönetim Projesi, İl Özel İdarelerinin iş ve işlemlerinin elektronik ortamda yürütülmesinin sağlanması amacıyla geliştirilmiş olan modüldür. Amaç

4 Bordro Modülü Ana Sayfa 4 e-içişleri sayfasına giriş yapılır

5 Bordro Modülü Ana Sayfa 5 Giriş Sayfasında sol üstte Modüller Menüsü altında bulunan Yerel Yönetim Modülü seçilerek Yerel Yönetim ana sayfasına geçiş yapılır.

6 Bordro Modülü Ana Sayfa 6 Yerel Yönetim Ana sayfasında “Kurum” bölümünde kurum kodu ve kurum adına göre arama işlemi gerçekleştirilir. Bordro modülü sadece İl Özel İdarelerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

7 Bordro Modülü Ana Sayfa 7 Kurum Adı bilgisi seçildikten sonra “Bordro Hazırlama Görevlisi” yetki grubu seçilir.

8 Bordro Modülü Ana Sayfa 8 Yerel Yönetim Ana Sayfada Modül Ana Sayfa/Bordro menüsüne tıklanır ve Bordro Ana Sayfa açılır.

9 Bordro Modülü Ana Sayfa 9

10 KAZANÇLAR BORDRO KESİNTİLER YASAL KESİNTİLER AGİ İNDİRİMİ Her bir kazanç kullanıcı tarafından tanımlanmalıdır İcra, nafaka ve diğer kesintiler kullanıcı tarafından tanımlanmalıdır Kullanıcının girdiği yüzdelik değerlere göre sistem tarafından otomatik düşecektir. Personel bilgilerinde kaydedilen AGİ oranına göre vergi indirimi otomatik olarak gelecektir. BORDRO HAZIRLAMA GÖREVLİSİ SİSTEM

11 Personel Bilgileri Giriş İcra ve Nafaka Bilgileri Personel Puantaj Kayıt Bordro Bilgileri Girişi Hesaplamaya Gönderme Kesinleştirme Gruplayarak Harcama Modülüne Gönderme Tanıtım İşlemleri Personel İşlemleri Bordro İşlemleri Mali Birim, Gelir Vergisi, SSK Hesap Kodu, Engellilik İndirimi,Değişkenler Bordro Tanıtım Kazanç-Kesinti Tanıtımları

12 Tanıtım İşlemleri  Mali Birim Tanıtım  Gelir Vergisi Oranı Tanıtım  Engellilik İndirimi Tanıtım  Memur Sendika Değişkenleri Tanıtım  İşçi Sendika Değişkenleri Tanıtım  İşçi Ücret Grubu Tanıtım  Bordro Tanıtım  Kazanç Tanıtım  Kesinti Tanıtım  Emekli Sandığı Ek Gösterge Dilim Oranı Tanıtım

13 Mali Birim Fonksiyonel/Finansal Kod Tanıtım 13 Bordro modülünü kullanmaya başlayabilmek için ilk yapılması gereken Mali Birimlerin tanımlanmasıdır. Çünkü; Personel Tanıtım kısmında personelin mali birimini belirtme zorunluluğu bulunmaktadır. Kullanıcılar hangi mali birime bağlı iseler bordrolar o birimlerin harcama birimlerine gideceği için Mali Birim tanıtımları konusunda hassasiyet gösterilmelidir..

14 14 Gelir vergisi oranları «Gelir İdaresi Başkanlığının» yayınladığı “Gelir Vergisi Tarifesi” baz alınarak yapılır. Gelir Vergisi Oranı Tanıtım İşlemleri

15 15 Gelir Vergisi Oranı Tanıtım İşlemleri Örnek Yıl- 2014 En son dilimi kaydederken «Bu dilimin üst sınırı yok» kutucuğunun işaretlenmesi gerekir.

16 16 • Engellilik indirim tutarları her yıl için ayrı ayrı girilir. • Personelin (personel tanıtım kısmında belirtilen) engellilik derecesine göre gelir vergisi matrahından otomatik olarak düşer. Örnek Yıl-2014 Engellilik İndirimi Tanıtım İşlemleri

17 17 SGK Hesap Kodu Tanıtım İşlemleri • İşçi olarak kaydedilen personeller için geçerlidir. • Personele uygulanacak olan sigorta oranları girişi yapılır. • İşçi personelin tanıtım kartında SSK hesap kodu da kaydedilir.

18 18 • Mevcut sisteme göre bordro hazırlamadan önce tüm değişkenlerin girilmiş olması gerekmektedir. • Önemli nokta, tarih aralıklarının doğru girilmesi ve tüm değişkenler için güncel olmasıdır. • Tanımlanan değişkenler kazanç tanıtımlarında da kullanılabilecektir. Değişken Tanıtım İşlemleri

19 19 Değişkenler Tanıtım sayfasında “Değişken Tipi” alanı kullanılarak birçok değişken tanımı yapılabilmektedir. Değişken Tanıtım İşlemleri

20 20 Değişken Tanıtımları Örnek: Brüt Asgari Ücret Doğru tarih aralıkları + Doğru Değerler

21 21 İşçi Sendika Değişkenleri Tanıtım Sendika Tanıtımı öncelikle Yardım Masası tarafından tanıtıldıktan sonra bu kısma gelecektir. Personelin üye olduğu sendikaları Yardım Masasına bildirmeniz gerekmektedir.

22 22 Memur Sendika Değişkenleri Tanıtım Sendika Tanıtımı öncelikle Yardım Masası tarafından tanıtıldıktan sonra bu kısma gelecektir. Personelin üye olduğu sendikaları Yardım Masasına bildirmeniz gerekmektedir.

23 23 •Her işçinin mutlaka bir işçi grubuna dahil edilmesi gerekmektedir. •Yevmiye tutarlarına göre gruplama yapılmalıdır. •Bordro Hazırlama Görevlisi tarafından kullanım kolaylığına göre isimlendirme yapılabilir. Ücret skalası, iş tanımı vb. •Örnek : Ücret Skalasına Göre İsimlendirme İşçi Ücret Grubu Tanıtım

24 24 •Her bir bordro tipinden en az bir bordro tanıtılmalıdır. •Birden fazla bordro tanıtımına neden ihtiyaç olabilir? Örneğin farklı kazanç kalemlerinden oluşan memur bordrosundan birden fazla tanımlanabilir. Bordro Tanıtım

25 25 Kazanç Tanıtım Bir bordro tipinde bulunması gereken tüm kazanç kalemleri tanıtılmalıdır. Özellikle memur bordrosu bileşenlerinin daha karmaşık olmasından dolayı kazanç kalemlerinin tüm çarpanları

26 Taban Aylık = Memur Taban Aylık Tutarı(TL) X 1 X 1 Kazanç Tanıtım Örnek – Memur Bordrosu için Taban Aylık Tutarı Taban Aylık Tutarı tüm memurların bordrosunda bulunduğu için ön tanımlı değer «1» girilmiştir.

27 27 •Bordroyu oluşturan tüm kazanç kalemleri bordro hazırlamaya başlamadan önce tanıtılmış olmalıdır. •Kazanç tanıtımında Çarpan1 ve Çarpan2 alanlarında mümkün olduğunca değişkenlerden yararlanılması kullanım kolaylığı sağlamaktadır. • Değişkenler daha önce tanımlamış olduğumuz değerler veya sistemden gelen değerler olabilir. Kazanç Tanıtım

28 28 Kesinti Tanıtım • SGK kesintileri yasal kesinti olarak otomatik düşülecektir. Ayrıca kesinti olarak tanımlanmamalıdır. ÖRNEK – Nafaka Kesintisi Tanıtım Nafaka Kesintisi = Nafaka Kesintisi(TL) X 1 X 0 Nafaka kesintisi personelin genelinde olmadığı için ön tanımlı değer «0» girilmiştir. Daha sonra değiştirilebilir.

29 29 Emekli Sandığı Ek Gösterge Dilim Oranı Tanıtım SGK matrahına uygulanacak Ek Gösterge Cetveli 2014 yılı değerleri için örnekteki gibi tanıtılmıştır.

30 30 PERSONEL İŞLEMLERİ Personel Bilgileri Modüle ilk defa kaydedilecek personelin «Personel Birim Sorumluları» modülünden çekilmesi için bu kutucuk işaretlenip arama yapılır. Tüm personelin arama sonuçlarında gelmesi için «Personel Birim Sorumluları» modülündeki bilgilerinin güncellenmesi gerekmektedir. Derece, kademe, hizmet yılı gibi bilgiler

31 31 Personel arama işleminin ardından çıkan tabloda “İşlemler” kolonu altında yer alan “Kaydet” simgesine tıklanarak bilgi kayıt ekranının açılması sağlanır. PERSONEL İŞLEMLERİ- Personel Bilgileri Yeni personel

32 32 PERSONEL İŞLEMLERİ-İcra Bilgileri •Personel İşlemleri / İcra Bilgileri tıklanır •Bu sayfa kullanılarak kişinin icra bilgisi aranabilir veya yeni icra kaydı yapılabilir. •Tüm personelin icra bilgileri kaydedildikten sonra İcra kesintisi bordrolara kesinti tanıtımı yapılarak eklenmelidir •Bu işlem sayesinde icra kesintileri otomatik olarak bordrolara aktarılacaktır.

33 33 PERSONEL İŞLEMLERİ-İcra Bilgileri Kayıt Sayfası

34 34 PERSONEL İŞLEMLERİ-Nafaka Bilgileri •Personel İşlemleri / Nafaka Bilgileri tıklanır •İcra Kesintisi ve Nafaka Kesintisi aynı şekilde çalışır •Nafaka Kesintisi de bordrolara Kesinti tanıtım sayfasından tanımlanmalıdır.

35 35 BORDRO İŞLEMLERİ Bordro İşlemleri sekmesi altında bordro hazırlamaya ilişkin ilgili sayfalar bulunmaktadır. İlgili kişiye ait bordro hesaplama işleminin yapılabilmesi için öncelikle Bordro Hazırlama İşlemi sayfasına giriş yapılmalıdır.

36 36 BORDRO İŞLEMLERİ-Bordro Hazırlama İşlemi •Bordro Puantaj Bilgileri: •Bordro İşlemleri / Bordro Hazırlama İşlemi / Bordro Puantaj Bilgileri tıklanır •Memur, işçi, sözleşmeli personelin tümünün puantaj bilgisinin girilmesi zorunludur •Ayrıca puantaj bilgisi girilmiş çalışanlara ait puantajların arama ve güncelleme işlemi gerçekleştirilir. MEMUR İŞÇİ

37 37 BORDRO İŞLEMLERİ-Bordro Hazırlama İşlemi •Bordro İşlemleri tıklanır. Bordro Bilgileri tabına geçilir. •Puantajı girilen kişinin bordrosunu hazırlamak amacıyla bu sayfa kullanılır. •Memur 15 Ocak’ta alacağı maaş Şubat bordrosu olarak Ocak puantajı ile hazırlanır. Devam tıklanır….

38 38 BORDRO İŞLEMLERİ-Bordro Hazırlama İşlemi Kazanç tanıtım sayfasında seçilen bordro tipine göre tanımladığımız tüm kazançlar bu sayfaya gelir. Gösterge Aylığı = Kazanç Puantajı X Çarpan1 X Çarpan2

39 39 BORDRO İŞLEMLERİ-Bordro Hazırlama İşlemi Bordro İşlemleri- Kesintiler:

40 40 BORDRO İŞLEMLERİ-Bordro Hazırlama İşlemi Bordro İşlemleri-Oturum Ücreti Bordrosu: •Bordro İşlemleri / Bordro Hazırlama İşlemi / Oturum Ücreti Bordrosu seçildikten sonra, Encümen ve Meclis Üyeleri’nin oturum ücretlerine ilişkin bordro hesaplama işlemi gerçekleştirilmektedir. •Personel listele tıklandığında Karar Organları modülünden bilgi alınarak oturuma katılmış kişiler listelenir. Sadece bu kişiler için bordro hazırlanabilir.

41 BORDRO İŞLEMLERİ-Bordro Hazırlama İşlemi Bordro hazırlanacak kişinin kaydının yanındaki butona tıklanır ve Oturum Ücreti bordrosuna ait Kazanç/Kesinti sayfası açılır.

42 BORDRO İŞLEMLERİ-Bordro Hazırlama İşlemi Kaydet tıklandıktan sonra aynı sayfada Arama işlemi yapılır. Bordro seçilerek hesaplamaya gönderilir.

43 43 BORDRO İŞLEMLERİ-Bordro Hazırlama İşlemi Bordro İşlemleri-Fark Bordrosu: •Bordro İşlemleri / Bordro Hazırlama İşlemi / Fark Bordrosu seçilerek fark bordrosu hazırlama ana sayfasına giriş sağlanır. •Fark Bordrosu hazırlanabilmesi için ilgili döneme ait kesinleşmiş bordro bulunması gerekir. •Mevcut bordronun kazanç ve kesinti kalemleri değiştirilerek sistem farkı hesaplayarak fark bordrosuna yansıtır.

44 44 BORDRO İŞLEMLERİ-Bordro Hazırlama İşlemi Bordro İşlemleri-Memur Maaş Farkı Bordrosu:. Bordro İşlemleri / Bordro Hazırlama İşlemi / Memur Maaş Farkı Bordrosu seçilerek memur maaş farkı bordrosu hazırlama ana sayfasına giriş sağlanır. Bu sayfada fark bordrosu yapılması istenen memurlara ilişkin fark bordroların hesaplanması yapılmaktadır.

45 45 BORDRO İŞLEMLERİ-Bordro Hazırlama İşlemi. Şubat 2014 dönemi kesinleşmiş bordrolar listelendi. Seçilen bordronun yanındaki buton tıklandığında kişinin 2014 Şubat bordrosunda kaydedilmiş olan kazanç ve kesinti değerleri geldi. Fark oluşturması gereken kalemler değiştirilip kaydedilir ve hesaplamaya gönderilir.

46 46 BORDRO İŞLEMLERİ-Bordro Muhasebe İşlemleri. Bu sayfada, Hesaplanmayı bekleyen bordrolar Hesaplanmış bordrolar Kesinleşmiş bordrolar Reddedilen bordrolar Alanları bulunur. Bu alanlar kullanılarak mevcut bordronun durum takibi yapılır.

47 47 RAPORLAR Raporlar sekmesi kullanılarak bordro listesine ve personel kazanç/kesinti tutarları raporlarına ulaşılır.

48 48 RAPORLAR-Bordro Listesi. Raporlar / Bordro Listesi seçilerek ilgili sayfaya giriş sağlanır. Hesaplanmış ve ardından kesinleşmiş bordrolara ilişkin raporlama alınması işlemleri bu sayfada yapılmaktadır

49 49 RAPORLAR-Personel Kazanç/Kesinti Tutarları. Raporlar / Personel Kazanç-Kesinti Tutarları seçilerek ilgili sayfaya giriş sağlanır. Kesinleşmiş bordrolara ilişkin bordrolarda kullanılan kazanç ve kesinti rakamlarının bütününe ilişkin raporlama işlemleri bu sayfada yapılmaktadır.

50 Teşekkür ederiz...


"BORDRO MODÜLÜ. Sunum Planı  Amaç  Bordro Modülü Ana Sayfa  Tanıtım İşlemleri  Personel İşlemleri  Bordro İşlemleri  Raporlar 2." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları