Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dilde fungus benzeri lezyon DR. CEYHUN YURTSEVER KTÜ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ABD 26.04.2016.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dilde fungus benzeri lezyon DR. CEYHUN YURTSEVER KTÜ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ABD 26.04.2016."— Sunum transkripti:

1 Dilde fungus benzeri lezyon DR. CEYHUN YURTSEVER KTÜ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ABD 26.04.2016

2  31 yaşında erkek hasta  İlk olarak altı ay önce küçük kırmızı noktalar şeklinde fark ettiği dilinde bir kitle ile başvurdu.  Dişhekimi bunun diş köprüsünün iritasyonu sonucu oluştuğunu düşündü.  Bunun için daha önce herhangi bir tıbbi bakım almamış

3  Özgeçmişinde HT (tiyazid) ve motosiklet kazası sonucu klavikula kırığı  Sigara hiç kullanmamış, ancak bir yıl boyunca haftada bir kutu tütün çiğneme alışkanlığı varmış. başvurusundan 5 yıl önce bırakmış.  Haftada 3 den daha az kez alkollü içecek tüketiyor.  Sistem sorgulamasında bir patoloji saptanmadı.  Herhangi bir yeni diş macunu yada ağız gargarası kullanmamış.

4 FM de  İyi görünen, ateşsiz  Fazla kilolu  Dilinde,  geniş lateral mantar benzeri,  beyazımsı,  ekzofitik lezyon, dilin sol tarafının anterior fissüründe  Hiçbir hassasiyet veya ülserasyon yoktu  Ağız dolgunluğuna sekonder konuşma zorluğu mevcuttu. Ancak yutma güçlüğü yoktu.  LAP saptanmadı.

5

6  Mukozal kandiyazis  Oral lökoplaki  Oral pyojenik granülom  Skuamoz hc. karsinom

7  D: Skuamoz hc karsinom  Acil biyopsi ve cerrahi eksizyon gereklidir.

8 SCC  Karakteristik özellikleri  Lateral yerleşim  Mantar benzeri görünüm  Beyazımsı renk  Merkezi ülserasyon  bir yıl boyunca süren tütün kullanım öyküsü de kanser olasılığını artırır.  Öykü, lezyonun, dişle ilgili çalışmalar sonucu oluştuğu düşünülen eritroplaki şeklinde başladığını düşündürmektedir.  Yurtdışında olduğu için takip edilememiş.

9  Biyopsi ile skuamöz hücreli karsinom doğrulandıktan sonra hastaya subtotal sol glossektomi, iki taraflı radikal boyun diseksiyonu, trakeotomi ve radikal önkol serbest flebi uygulandı.  Adjuvan kemoterapi verildi.  Oral skuamöz hücreli karsinom genellikle potansiyel malign hastalıklardan önce gelir.

10  Hastalarda  eritroplaki,  fissür oluşumu olan veya ekzofitik kenarlara sahip ülser,  benekli (kırmızı / beyaz) lökoplaki,  anormal kan damarları olan şişlikler,  sertleşmiş şişlik veya ülser  diş çekimi sonrası iyileşmeyen oyuk  Tanı 6 aya kadar gecikebilir.  Erken teşhis ve tedavi morbidite ve mortaliteyi azaltmanın anahtarıdır.

11  Oral kanserlerin yaklaşık% 90'ı skuamozdur.  Ortalama başlangıç yaşı 50’dir ve erkeklerde yaygındır.  Etiyolojisi çok faktörlüdür ve yaşam şekliyle ilişkilidir.  Tütün, alkol ve betel cevizi kullanımı  Bu hasta HPV aşısı olmamıştı ve HPV enfeksiyonu prekanseröz ve kanseröz oral lezyonlarda bulunan hücrelerin dönüşümünde potansiyel bir role sahiptir.

12  Mukozal kandidiyazis veya pamukçuk, erişkinlerde daha az yaygındır.  Genellikle immunsüpresyon sonucu ortaya çıkar.  HIV enfeksiyonu,  organ nakli  antimikrobiyal yada immunsupresif alımı  Kesilmiş süte benzeyen birden çok beyaz lekeler bulunur.  Eritamatoz bir zemin üzerindeki yamalar silerek çıkarılabilir.  Tahriş ve ağrı yaygındır.

13  Oral lökoplaki silinemeyen parlak beyaz keskin sınırlı plak yada yamadır.  Diğer sebepler dışlanarak tanı konulur.  premalign bir durum olduğu düşünülmektedir ve genellikle belirtilere neden olmaz

14  Oral piyojenik granülomlar (bir iki hafta içinde) hızlı bir büyüme paternine sahiptir ve görünüş olarak nodüler ve eritematözdür.  Daha beyazımsı görünen, fibröz maturasyon geçirirler yada tamamen fibromlara dönüşürler  Bunlar genellikle dişler arasında bukkal gingiva üzerinde oluşur ve genelde tahriş etmeden kendiliğinden kanarlar.

15 HastalıkÖzellik Mukozal kandiyazisEritamatöz zeminde multiple kesilmiş süte benzeyen kazınabilen beyaz yamalar Ağrı ve irritasyon yaygın Oral lökoplakiParlak beyaz, keskin sınırlı, kazınamayan yama yada plaklar Oral pyojenik granülomNodüler yada eritamatoz görünümde, sıklıkla bukkal gingivada dişler arasında oluşan, spontan iritasyon olmadan kanama yapan Skuamoz hücreli karsinomGenelde lateral yerleşimli, Erken evre beyaz veya kırmızı benekli yama veya plak, fissürleşmeyle birlikte ülsere yada fungating lezyona ilerler, ağrısız


"Dilde fungus benzeri lezyon DR. CEYHUN YURTSEVER KTÜ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ABD 26.04.2016." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları