Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yalın Altı Sigma 1. 2 Altı Sigma Yaygınlaştırma Adımları 1.ADIMADIM STRATEJİK PLANLAMA VE ALTYAPI ÇALIŞMASI 1.ADIMADIM STRATEJİK PLANLAMA VE ALTYAPI ÇALIŞMASI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yalın Altı Sigma 1. 2 Altı Sigma Yaygınlaştırma Adımları 1.ADIMADIM STRATEJİK PLANLAMA VE ALTYAPI ÇALIŞMASI 1.ADIMADIM STRATEJİK PLANLAMA VE ALTYAPI ÇALIŞMASI."— Sunum transkripti:

1 Yalın Altı Sigma 1

2 2 Altı Sigma Yaygınlaştırma Adımları 1.ADIMADIM STRATEJİK PLANLAMA VE ALTYAPI ÇALIŞMASI 1.ADIMADIM STRATEJİK PLANLAMA VE ALTYAPI ÇALIŞMASI 2.ADIM KICKOFF VE YAYGINLAŞTIRMA 2.ADIM KICKOFF VE YAYGINLAŞTIRMA 3.ADIM DEVAMLILIK 3.ADIM DEVAMLILIK  Mevcut Durumun Analizi  Şirket Üst Yönetimi Bilinçlendirme Eğitimi  Altı Sigma Organizasyonel Planlamanın Yapılması  Yayılım Planı ve Takip Sistematiği’nin Oluşturulması  Koordinatör ve Şampiyon Eğitimi  Beyaz Yaka Çalışanlar için Bilinçlendirme Eğitimi  Karakuşak Projelerinin Belirlenmesi  Karakuşak Adaylarının Belirlenmesi  Proje Ekip Üyelerinin Belirlenmesi  Kaynak Planlamasının Yapılması  Karakuşak Eğitimi ve Proje Uygulaması  Proje Gözden Geçirme  Yeşilkuşak Proje Seçimleri  Yeşilkuşak Adaylarının Belirlenmesi  Yeşilkuşak Eğitimi  Proje Sonuçlarının Değerlendirilmesi  Karakuşak ve Yeşilkuşak Sertifikasyonu  Kuruluş İçi Paylaşım  Mevcut Karakuşaklar ve Yeşilkuşaklara yeni Projeler  Uzman Karakuşak İhtiyaç Sayısı  Uzman Karakuşak Eğitimi  Yeni Karakuşakların Yetişmesi  Yeni Yeşilkuşakların Yetişmesi  Uzman Karakuşak Sertifikasyonu  Uzman Karakuşak’ın Organizasyondaki yerinin belirlenmesi  Tedarikçilere Yaygınlaştırma

3 Yalın Altı Sigma 3 LİDERLİK YOLU Stratejilerle büyük resmin anlaşılması Zaman, Getiri ve Kaynaklara göre projelerin önceliklendirilmesi Anahtar projelerin seçimi Katma Değerin kontrol edilmesi: İş ve Çalışanlar Doğru Projelerin Seçimi Doğru İnsanların Seçimi ve Eğitimi İyileştirme Planları Üretilmesi ve Uygulanması Mükemmellik için Yönetim Kazançların Kalıcı Olması Doğru liderler ve sahiplenme Eğitim planı geliştirilmesi Eğitim ve uygulama için zaman verilmesi Yeterli kaynak ve destek Her aşamada gözden geçirme Tanımlama Ölçme Analiz İyileştirme Kontrol Odaklanmış kalma Engellerin kaldırılması Gerçek Finansal Etkinin Kontrolü Sürekli İletişim Ödüllendirme ve performans yönetim sistemiyle bağlantı Etkili Kontrol planlarının yerleştirilmesi Sistem verimliliğinin belirli zamanlarla gözden geçirilmesi Sürekli yeni projelerin seçilmesi ve uygulanması

4 Yalın Altı Sigma 4 Proje/Proses İyileştirme bandı Uygulama Zamanı Hızlı İyileştirmeler, PCR, 5S, Setup Azaltma, Daha Kompleks analizler ve iyileştirme araçları, Çekme Sistemi, HTEA, İstatistiksel Analiz, DOE, Kanban, Parti Büyüklüğü, WIP Kontrol, v.s. Daha Kompleks analizler ve iyileştirme araçları, RSM, EVOP, Mixture Designs, Taguchi Design, Tedarikçi Kanbanı, Pazarlama Stratejileri, v.s. Stratejik – Analiz Odaklı Taktiksel – Çözüm Odaklı Kapsam ‘Hızlı İyileştirmeler’ veya Kaizen Yeterli Yalın ve Altı Sigma Araçları Yeterli Yalın ve Altı Sigma Araçları

5 Yalın Altı Sigma 5 Strategy Goals Processes Projects Personal Objectives Daily Work Diğer yaklaşımları birbirine yakınlaşan patikalara yerleştirin; Stratejileri, Hedefleri, Prosesleri, Projeleri ve Günlük işlerinizi birleştirin… Class A ISO.. Yalın.. 5S.. Stratejiler Hedefler Prosesler Projeler Günlük İşler Bireysel Hedefler 6 S I G M A $ “… gelecek finansal başarılar için birleşik çatıları oluşturmalıyız.” Yalın Altı Sigma (LSS) şu anki tüm önceliklerinizi kapsayacak şekilde alt yapı sağlar...

6 Yalın Altı Sigma Sunuşu 6 Neden Yalın Altı Sigma? Her iki metodun kendine göre avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır. En doğru yol her ikisinin birlikte kullanmasını sağlamaktır. YALINYALIN A S L İ T G I M A YALIN ALTI SİGMA TOPLAM KALİTE

7 Yalın Altı Sigma Sunuşu 7 Altı Sigmanın Güçlü Yönleri? Üst Yönetimin sahiplenmesi, %100 zamanlı Karakuşak, Şampiyon, Yeşilkuşak insan kaynakları, Şirketin Stratejik hedeflerine yönelik hizmet etmesi, Müşteri odaklı önceliklendirme, Değişkenliğin azaltılmasına odaklanma Kalıcı iş sonuçları YALINYALIN ALTI SİGMA

8 Yalın Altı Sigma Sunuşu 8 Yalın ın güçlü yönleri A S L İ T G I M A Hız için güçlü araç setleri, Maliyet odaklı çalışma, Ara Stoklar, Mamül stoklarını azaltmak, Katma Değersiz işlerin ve gecikmelerin azaltılması, Hızlı iyileştirme faaliyetleri ile hızlı kazançlar Kaizen ile Beyin fırtınasına destek YALIN

9 Yalın Altı Sigma Sunuşu 9 Neden Yalın Altı Sigma? YALINYALIN A S L İ T G I M A İsrafı Azalt Hızı Arttır Hızlı Aktiviteler Kaizen araçları Kaliteyi Arttır Değişkenliği Azalt İstatistiksel Modeller Üst Yönetim Desteği Şampiyonlar Proje LiderleriEmek odaklı +

10 Yalın Altı Sigma 10 Yalın Altı ve Altı Sigma Amaç – İsrafı azalt ve hızı arttır Odak – Hızlı aktiviteler/ Bilinen Toyota araçlarını kullanmak Metod – Kaizen events Amaç – Müşteri Kalite Kritiklerine göre Performansı Arttır Odak – Değişkenliği azaltmak için TÖAİK (DMAIC) araçları Metod – Üst Yönetim desteği, %1 atanmış Şampiyonlar ve Karakuşaklar Altı Sigma Kültür+Kalite Yalın Hız+Düşük Maliyet Altı Sigma Kalitesi Yalın Hızını kolaylaştırır (Daha az hata demek daha az yeniden işleme zamanı demektir) Yalın Hızı Altı Sigma Kalitesini kolaylaştırır (Deneylerin/Öğrenmenin Hızlı çevrimleri)

11 Yalın Altı Sigma Yaygınlaştırma Planı 11 Yalın Altı Sigma ÇIĞ ETKİSİ İyi İnsanların Seçimi Kaynaklar Stratejilere Uyum Liderlik Kaybolur Stratejik Olmayan yerlerde iyi sonuçlar Limitli Sonuçlar İşi yönetmek için yeni bir yöntem olarak görülmez Öncelik Olarak görülmez Yeni bir moda Kaybolur Kaynakların Verimliliği KK/YK’lar Bazı fonksiyonlarda Etkileyici sonuçlar İş Sonuçlarinda Etkileyici Sonuçlar Daha Fazla Kaynak B aşarı = S trateji * K aynaklar Rekabetçi Avantajlar Yalın Altı Sigma iş yapma biçimimizdir

12 Yalın Altı Sigma Yaygınlaştırma Planı 12 DEĞİŞİME KARŞI DİRENÇ 3.Grup %50 4.Grup %20 2.Grup %20 1.Grup %5 5.Grup %5  1.Grup: Gönüllüler  2.Grup: Hevesliler  3.Grup: Kararsızlar  4.Grup: Hevessizler  5.Grup: Kesinlikle Karşı Çıkanlar

13 Yalın Altı Sigma Sunuşu 13 Yalın Altı Sigma İnsan Kaynağı Kara/Yeşilkuşak önderliğinde proje grubu Kara/Yeşilkuşak  Şirketlerde Yalın Altı Sigma’nın itici gücüdürler.  Yalın Altı Sigma araçlarını kullanarak projeleri yönetirler.  Gruplar oluştururlar. Proje Grubu  Kara/Yeşilkuşak önderliğinde projeleri hedeflerine ulaştırırlar  Süreçle ilgili bilgi sahibi kimselerden oluşur  Yönetim kademesindeki kişilerdir.  Projelerin yönetim kademesindeki sahipleri olup, projeleri gözden geçirir ve gerekli kaynakları sağlarlar  Projelerin belirlenmesinde yardımcı olurlar.  Yeni eğitimler vererek Kara/yeşilkuşaklar yetiştirirler  Yönetim kademesine proje ve Kara/yeşilkuşak seçimiyle ilgili yardımcı olurlar  Kara/yeşilkuşak projelerine teknik anlamda destek verirler Şampiyon Uzman Karakuşak

14 Altı Sigma Yaygınlaştırma Planı 14 Yaygınlaştırma Planı Her bir yapı onu destekleyen bir temel üzerine inşa edilir. En sağlıklı temele sahip olabilmek istiyorsanız, daha tasarım aşamasında yapı ihtiyaçlarının doğru tahmin edilmesi gereklidir. Zorluklar, direnç noktaları, kaynak ihtiyaçları, sorumluluk - yetki ve başarı beklentileri açık bir şekilde tartışılmalıdır. Alt kademelerin yeniden yapılanması, eğitim, iletişim ve ödül süreçlerinin de yeniden şekillendirilmesi gibi konular da bu kapsamda ele alınmalıdır. Program Üst Yönetimden başlayarak, alt kademelere doğru yayılır. Yayılım planını oluşturacak, Karakuşak projelerine kaynak sağlayacak Üst Yönetimin bilinçlenmesi ve bu doğrultuda Altı Sigma temellerinin oluşturulması gereklidir. İşin en önemli ve ilk adımı Üst Yönetimin planlama ve faaliyet planları içinde görev alması, sistem temellerinin sağlam temeller üzerine kurulmasıdır.

15 Altı Sigma Yaygınlaştırma Planı 15 Uzman Yöneticilerin Aktif Katılımı Uzman yöneticilerin içinde yer almadığı hiçbir sistem uzun süreli devam edemez. Metodolojiyi moda olarak değerlendiren yönetim kademeleri, aktif bir şekilde faaliyetlerde yer almayacaklarsa, hiçbir başarı beklemelerine gerek yoktur. Burada beklenilen katılım sadece onaylayan, takdir ederek çalışanın sırtını sıvazlayan bir yönetici katılımı değildir. Son derece net ve açık proje hedefleri - maliyet azaltma hedefi, hata azaltma hedefi ve gerçekçi bir zaman planlaması. Bu doğrultuda projede yer alan takım üyeleri arasında daha sağlıklı bir iletişim, hedeflerin doğru algılanması, doğru raporlama, zaman ve faaliyet planına uyum gerçekleşecektir. Uzman Yöneticilerden bazılarının eğitimlere katılmaları, hatta kendilerine ait bir Altı Sigma Proje sorumluluğunu üstlenmeleri yönetimin aktif katılımını sağlayacaktır. Üst Yönetimin eğitimin her bir safhasında başlangıç ve kapanış seanslarında katılımcılara 5 dakikalık konuşma yapması v.s.

16 Altı Sigma Yaygınlaştırma Planı 16 Proje takip ve gözden geçirme Altı Sigma eğitimlerine paralel olarak yürütülen Proje Gözden Geçirme toplantılarının amacı net olarak anlaşılması gereklidir. Proje gözden geçirme toplantılarının düzenli bir plan doğrultusunda yürütülmesi, proje faaliyetleri ve uygulamaların sabit bir performansta devamlılığını sağlayarak, Karakuşak ve Yeşilkuşak adayları üzerinde tatlı bir baskı uygulanmasını sağlanmalıdır. Gözden geçirmeler adayların Altı Sigma metodoloji ve stratejisinin takip etmelerini ve araçları sağlıklı kullanmalarını sağlar. Gözden geçirme çalışmaları, sorunun çözümüne yönelik teknik incelemeler değildir. Yöneticiler bu oturumlarda destekleyici bir rol üstlenerek, adayların başarılarını, karşılaştıkları sorunları gözlemlemeli, duruma ve ihtiyaca göre kaynak sağlamalıdır. Karakuşak Proje Gözden Geçirme çalışmalarına Şampiyon Yöneticilerin katılımı gereklidir.

17 Altı Sigma Yaygınlaştırma Planı 17 Teknik destek, Uzman Karakuşak Danışmanlığı Karakuşak adayları veya proje sahipleri organizasyonel açıdan ihtiyaç duydukları desteği üst yönetim veya şampiyonlardan sağlarlar. Fakat ihtiyaç duydukları teknik destek ise Uzman Karakuşaklar (UKK) tarafından sağlanmalıdır. UKK lar, eğitmen, akıl hocası veya koçluk görevlerini yaparlar. Birçok proje teknik sorunlar, tanımlanamayan, anlaşılamayan teknik sıkıntılar nedeni ile bir türlü istenilen hedefine ulaşamaz ve ortada kalabilir. Bu eksikliği gidermek için UKK lar eğitimde anlatılan tekniklerin, uygulama safhasında karşılaşılabilecek teknik (Altı Sigma araçlarının endüstriyel kullanımı) sorunlarında Karakuşaklara yardımcı olurlar. Karakuşak adayları yeterli uygulama tecrübesi kazanana kadar, tekniklerin doğru ve anlamlı uygulamaları konusunda UKK lardan proje planları doğrultusunda koçluk temin ederler.

18 Altı Sigma Yaygınlaştırma Planı 18 Teknik destek, Uzman Karakuşak Danışmanlığı Her bir kuruluş sahip olduğu Karakuşak sayısına, proje çeşitliliğine göre UKK lara ihtiyaç duyacaktır. Uygulamanın başlangıç aşamasında bu desteğin kuruluş dışı danışmanlardan temin edilmesi gereklidir. Takip eden dönem içinde kuruluşun UKK lar sorumluluğunu yürütecek, kuruluş içi eğitimleri verecek, Altı Sigma yürütme kurumunu destekleyecek ve Karakuşaklara danışmanlık yapacak UKK ların yetiştirilmesi gereklidir. Yaklaşık 2 yıllık bir zaman dilimine ihtiyaç duyan UKK lar, sistemin kendi kendini ihtiyaç ve müşteri beklentileri doğrultusunda idame etmesini sağlayacaktır.

19 Altı Sigma Yaygınlaştırma Planı 19 Tam zamanlı - Yarı zamanlı insan kaynakları Karakuşak projesinden beklentilerin doğru tespit edilmesi gereklidir. Eğer çok farklı radikal sonuçlar beklenilen bir projeniz varsa, bu projenin yarı zamanlı bir Karakuşak tarafından başarılmasını beklemeyiniz. Çok geniş projelere asla yarı akılla başlanmamalıdır. Karakuşakların mevcut durumda sorumlu oldukları, yaptıkları işleri uzun eğitim ve proje döneminde kimlerin yapacağı konusu endişeyle karşılanır. Bu endişe birçok durumda Karakuşaklara projeleri için yeterli zaman verilmemesine neden olabildiği gibi, en değerli insan kaynaklarının yerine, en boşta görünen çalışanların Karakuşak adayı olarak belirlenmesi gibi sorunlara neden olabilir. Fakat, bu durumu şirket süreçlerinde var olan rutin, katma değeri olmayan işlerin belirlenmesi ve yok edilmesi için bir fırsat olarak değerlendirmek de mümkündür. Bir çok uygulamada en değerli insan kaynaklarının en rutin işlerde kullanılabildiği durumu yaygındır.

20 Altı Sigma Yaygınlaştırma Planı 20 Tam zamanlı - Yarı zamanlı insan kaynakları Uzun dönemde tam zamanlı Karakuşakları bekleyen bazı sorunlar olabilecektir. Örneğin, Karakuşaklar kendilerini farklı ve üstün çalışanlar olarak değerlendirebilir ve gerçek şirket süreçlerinden uzaklaşarak kuruluşa yabancılaşabilirler. Onlara bu başarının gerçek bir takım çalışmasının ürünü olduğu iyice anlatılmalıdır. Bir çok Karakuşak projesi, adayların yeterli zamanı ayıramamaları nedeni ile başarısız olmaktadır. Bir Karakuşak programının ilk 5 aylık döneminde eğitim, gözden geçirme toplantıları toplam zamanın yaklaşık %50'sini gerektirmektedir. Proje uygulaması için verilecek zamanı da göz önüne alırsanız, eğitimleri süresince bir Karakuşak adayına, toplam zamanının en az %75'ini projesine ayırmasını temin etmeliyiz. Bu zamanı vermeyeceğiniz çalışanı Karakuşak adayı olarak atamak doğru olmayacaktır.

21 Altı Sigma Yaygınlaştırma Planı 21 Eğitim Etkin bir eğitim almak kaynakları verimli kullanmanın en sağlıklı yöntemidir. Eğitim maliyetlerini kısmak adına eğitim salonlarına 40-50 kişilik grupları doldurmak, sağlıklı olmayan salonlar, her an rahatsız edilmeye müsait katılımcılar, kaynakları boşa harcamanın en kolay yoludur. Özellikle Karakuşak eğitimlerinin proses uygulama tecrübesi olan Uzman Karakuşaklar tarafından verilmesi önemlidir. Uluslararası geçerliliği olan eğitim materyalleri, uygun eğitim ortamı, tecrübeli Uzman Karakuşak eğitmen ve eğitime katılan adayların proje hedeflerine dair bilinç ve inançlarının yüksek olmasına dikkat ediniz. Eğitimlere paralel sağlanacak UKK koçluğunu eğitim programının önemli bir parçası olarak değerlendiriniz. Projesi olmayan KK adayının eğitim alması mümkün olmadığı gibi, gelişigüzel belirlenmiş bir proje ile hiçbir Karakuşak adayını eğitime göndermeyiniz.

22 Altı Sigma Yaygınlaştırma Planı 22 İletişim Tüm organizasyon için Altı Sigma iletişim planlarının yapılması gereklidir. Bu plan ; - Altı Sigma'nın ne olduğu, - Şirketin neden Altı Sigma'ya başladığı, - İş hedefleri ve beklentilerin neler olduğu, - Yaygınlaştırma planı, - Her bir bireyin nasıl katılım sağlayacağı, gibi konuları içermelidir. Organizasyonda çalışan insanlar kendilerini bu programı bir parçası olarak görmelidir. Aksi taktirde Altı Sigma ile uğraşan birileri ve onları şüphe ve kuşku ile izleyen diğerleri diye iki ayrı sınıf yaratabilirsiniz. Bu durumda statükoyu koruma eğiliminde olabilecek çalışanların, radikal değişimlerle iş yapacak olan Altı Sigma projelerinin başarısızlığı için, çok kuvvetli bariyerler oluşturabileceklerini tahmin edebilirsiniz. Unutmayınız ki Karakuşak projeleri ancak iletişimi kuvvetli bir Altı Sigma takımı ve diğer çalışanların anlayışı - desteği ile başarılacaktır.

23 Altı Sigma Yaygınlaştırma Planı 23 Proje Seçimi Başarılı bir proje için kalite öncelikli kurum hedeflerinde belirgin ve ölçülebilen bir iyileşme sağlamalıdır. Proje tamamlandıktan sonra müşteriniz (İç veya dış) proje öncesi ve sonrası arasında belirgin bir fark olduğunu hissedebilmelidir. Proje sonucu sayısal olarak ölçülebilmelidir. Proje sonucunda elde edilen değişimlerin somut olarak ölçülebilmesi, diğer çalışanlar tarafından kabul görmesi önemlidir. Bireylerin yorumuna, hissiyatına ve soyut bakış açılarına göre değişebilen proje sonuçları kuruluşun sonuçlara olan inancını önemli oranda etkileyecektir. Proje sonucunda finansal bir kazanç olmalıdır. Eğer önemli bir projenin parasal karşılığı önemsiz ise bunun iki nedeni olabilir. Projeniz önemsizdir veya proje getirisi için belirlenen parasal beklenti yanlış hesaplanmaktadır. Karakuşak proje kazançlarının hesaplanması için Altı Sigma takımları içinde mali bölümden ekip üyelerinin de bulunmasında fayda vardır.

24 Altı Sigma Yaygınlaştırma Planı 24 Proje Seçimi Kolay veri toplanabilmelidir. Bazı projelerde veri toplama zamanı son derece yavaş ve uzun süreli olabilmektedir. Özellikle ilk Altı Sigma projelerinde eğitim ile birlikte proje yapan Karakuşak adayları için veri toplamanın zor olacağı projeleri vermemekte yarar vardır. Bir taraftan eğitim alan, diğer taraftan proje uygulayan Karakuşak adayı, projesindeki araçları zamanında uygulayabilmek için veriye ihtiyaç duyacaktır. Elinde verisi olmayan Karakuşak adayı eğitimine paralel uygulama yapamaz ise projesine olan konsantrasyonunu kaybedebilir. Karakuşak adaylarının kendi projelerini seçmelerine izin verilmemelidir. Karakuşak adaylarının kendileri için seçeceği projeler, şirket stratejik hedeflerine hizmet etmeyebileceği gibi, Karakuşak adayının objektif olmayan gözlemleri de olabilir. Doğru projeyi doğru Karakuşak adayına verebilmek için, proje seçimi konusunda bir ekip belirlenmeli ve bu ekip organizasyonun proje önerilerini toplayarak, bir proje havuzu oluşturmalıdır. Bu havuz Şampiyon ve süreç sahiplerinin yapacağı proje belirleme toplantılarında yol gösterici olabilir.

25 Altı Sigma Yaygınlaştırma Planı 25 Proje takip ve izleme sistemi Altı Sigma koordinasyon çalışmalarında tüm Altı Sigma uygulamalarının izlenebileceği bir takip sisteminden faydalanılmalıdır. Bu takip sistemi ; - Proje kazançlarının finansal takibi ( kümülatif kazançlar ) - Her bir proje için hedef ve gerçekleşen arasındaki farklar, - İyi yürütülemeyen projeler, - İyi uygulamaları şirket geneline yayacak iletişim olanakları, gibi konuları içermelidir. Altı Sigma koordinatörlük görevini yürüten sorumlunun olabildiğince basit ve anlaşılır şekilde projeleri izleyebilmeli ve geç olmadan Altı Sigma Yönetim takımını bilgilendirmelidir. Altı Sigma uygulama planının başarılı olması için, ilk altı ayın sonunda proje kazançlarının, proje harcamalarına oranın 5 seviyelerine ulaşabilmesini bekleyebiliriz.

26 Altı Sigma Yaygınlaştırma Planı 26 İtekleyen program uygulaması Tüm Karakuşak adayları, Karakuşak adayı olduklarını öğrendiklerinde, bu durumun kendi kariyerleri için bir fırsat mı, yoksa olabilecek kariyer fırsatlarına engel mi olduğunu merak etmektedir. İki ana başlıkta konu organizasyon ihtiyaçlarına göre düşünülmelidir; 1-Eğitimlere paralel teşvikler 2-Eğitimler sonrası Karakuşakların çalışma yöntemleri ve teşvikleri İlk Karakuşak projelerimizin başarılı olması, Karakuşak ekip üyelerinin projelerine konsantrasyonları ve yaptıkları çalışmaların şirketleri için çok önemli olduğu bilincinde olmalarına doğrudan bağlıdır. Bu doğrultuda takım için teşvik edici ödüller ilk projelerin başarılı olmasında önemli araçlar olarak kullanılabilir. Teşvik ödülleri sadece Karakuşak adaylarını değil, Proje Ekibi ve Şampiyonu da kapsamalıdır.

27 Altı Sigma Yaygınlaştırma Planı 27 İtekleyen program uygulaması İlk Karakuşak projelerinin tamamlanmasından sonra Karakuşaklarınızın organizasyondaki yeri ve çalışmaların devamlılığı detaylı düşünülmelidir. Teknik donanımları yüksek Karakuşaklarınızın şirketlerinde mutlu bir şekilde çalışmaları, kariyerleri ile ilgili endişe duymadan güvenli bir ortamda, Altı Sigma projeleri yapmalarına olanak verilmelidir. Özellikle tam zamanlı olarak Altı Sigma projelerine atanan Karakuşakların mevcut sisteme entegrasyonunda önemli tehlikeler bulunmaktadır. Karakuşaklar zaman içinde kendilerini ayrıcalıklı çalışanlar olarak düşünerek organizasyona yabancılaşabilir ve kendilerine başka ortamlarda çalışma olanakları arayabilirler. İkinci bir sorun ise mükemmel süreçler oluşturmasını beklediğimiz Karakuşakların, proses ve süreçlerimizden çıkarak, masa başı çalışarak operasyonel çalışma kimliklerini kaybetmeleridir.

28 Altı Sigma Yaygınlaştırma Planı 28 Güvenli çevre Karakuşak ve takım üyelerinin iyileştirme çalışmalarında elde ettiği sonuçları rahatlıkla organizasyona açıklayabilmeleri, ve organizasyonun bütün olarak elde edilen başarılara sahip çıkmaları sağlanmalıdır. Organizasyondaki tüm birimler Altı Sigma projelerine sahip çıkmalıdır. Yapılan iyileştirme çalışmaları, birilerinin yıllardır yapamadığı veya yapmadığı çalışmalar olarak algılanmamalı, tüm birimleri desteği ve metodolojinin kazandırdığı bilimsel araçların uygulanması ile elde edilebileceği net bir şekilde çalışanlar tarafından algılanmalıdır. Aksi durumda organizasyonun iyileştirme çalışmalarına göstereceği direnci artacaktır. Altı Sigma ile iş yapış tarzımız ve kültürümüz değişime geçirecektir. Bu değişime ayak uydurmakta direnecek birçok orta düzey yönetici olabilir.

29 Altı Sigma Yaygınlaştırma Planı 29 Tedarikçi katılımı Günümüz dünyasında tüm iş dünyası asıl işlerinde uzmanlaşarak müşteri beklentilerini en iyi şekilde karşılamanın yollarını aramaktadır. Bu doğrultuda, ürün ve hizmet kalitesinde kaliteyi verimliliği yakalamak için iş dünyası stratejik taşeron tedarikçilere ihtiyaç duymaktadır. Kalitesi ve verimliliği düşük taşeronlarınızın olması, sizin için önemli bir zayıf nokta olabilmektedir. Müşteri beklentilerini sadece iç operasyonlarımız ile karşılayamayacağımız için, ürün temin ettiğimiz taşeronlarımız, size girdi sağlayan taşıyıcı firmanız, ürün satışını yapan bayiiniz, servis elemanları hatta ve hatta müşterinize teslimatı sağlayan kuryenin hal ve tavırları müşteri memnuniyetinde belirleyici olabilmektedir. İşte bu doğrultuda stratejik taşeronları Altı Sigma yolculuğuna davet etmelisiniz. Günümüz rekabet koşullarında başarılı olabilmek için Altı Sigma Metodolojisinin onlara sağlayacağı avantajları, taşeron yöneticilerine aktarabilmeli (Yönetici Bilinçlendirme Programlarına katılım), ortak projeler yürütebilmelisiniz. Ardından yapılacak projeler hem sizin, hem yardımcı sanayinizin ortak kazanımlarınızı arttıracaktır.

30 Altı Sigma Yaygınlaştırma Planı 30 Müşterinin Sesi Hiç kimse neden çalıştığını ve para kazandığını unutmamalıdır. Şirketimizin kazanç elde etmesi için iş hayatındayız. Şirketimiz para kazanmak için müşteri beklentileri doğrultusunda ürün ve hizmet üretmektedir. Öyleyse her bir işimiz ve müşteri beklentileri arasında bir ilişki olmalıdır. Müşteri beklentileri ve şirket karlılığı ile ilgisi olmayan işlerimiz ancak ve ancak bizim katma değersiz işlerimizdir. Bu doğrultuda şirketimizin başarısı müşteri beklentilerini karşılama yeteneği ile doğrudan ilgilidir. En yalın hali ile müşteriler üreticilerden, ürün ve hizmetleri zamanında, hatasız ve minimum fiyatla temin etmek isterler. Üreticiler ise müşteri beklentilerine cevap verebilmek için iç operasyonlarında minimum maliyetle, hiç hatasız ve minimum çevrim süreleri ile ürün veya hizmet üretmeye çalışırlar. İşte bu entegrasyonu ne kadar kuvvetlendirebilirsek o kadar sağlıklı, katma değerli iş üretebiliriz. Dolayısıyla müşteri beklentilerini doğru ve dinamik olarak algılamak başarının önemli bir anahtarıdır.


"Yalın Altı Sigma 1. 2 Altı Sigma Yaygınlaştırma Adımları 1.ADIMADIM STRATEJİK PLANLAMA VE ALTYAPI ÇALIŞMASI 1.ADIMADIM STRATEJİK PLANLAMA VE ALTYAPI ÇALIŞMASI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları