Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KIZILIRMAK HAVZASI İZLEME PROGRAMI Aralık 2015 DSİ 12. Bölge Müdürlüğü-Kayseri’de yapılan Kızılırmak.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KIZILIRMAK HAVZASI İZLEME PROGRAMI Aralık 2015 DSİ 12. Bölge Müdürlüğü-Kayseri’de yapılan Kızılırmak."— Sunum transkripti:

1 ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KIZILIRMAK HAVZASI İZLEME PROGRAMI Aralık 2015 DSİ 12. Bölge Müdürlüğü-Kayseri’de yapılan Kızılırmak Havzası İzleme Programı Paydaş Toplantısı 1

2 SUNUM İÇERİĞİ 2  Mevcut Durum  SYGM Görevleri  Mevzuat  Mevzuata Göre İzleme Türleri  Su Kütleleri ve Tiplerin Belirlenmesi  İzleme Programlarının Hazırlanması  İzleme Noktalarının Seçimi  İzleme Parametreleri/Sıklıklar

3  Orman ve Su İşleri Bakanlığı, –Araştırma Maksadıyla Hizmet Alımı İle İzleme Yapan Kurumlar  Su Yönetimi Genel Müdürlüğü  Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü –Laboratuvar Alt Yapısı Olan Kurumlar  Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, –Araştırma Maksadıyla Hizmet Alımı İle İzleme Yapan Kurumlar  Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü –Laboratuvar Alt Yapısı Olan Kurumlar  ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, –Laboratuvar Alt Yapısı Olan Kurumlar  Tarım Reformu Genel Müdürlüğü  Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü (Mevcut laboratuvarı bulunmayıp İl Gıda Kontrol Laboratuvarları ve Enstitülerde analizler yapılmaktadır.) ÜLKEMİZDE İZLEME YAPAN KURUMLAR 3

4  Sağlık Bakanlığı, –Laboratuvar Alt Yapısı Olan Kurumlar  Türkiye Halk Sağlığı Kurumu  Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı  Tüketici Güvenliği Laboratuvarları Daire Başkanlığı  Halk Sağlığı Laboratuvarları Daire Başkanlığı  Belediyeler –Laboratuvar Alt Yapısı Olan Kurumlar  Büyükşehir Belediyelerinde 1 Merkez Laboratuvar, ayrıca İçme Suyu Arıtma ve Atık Su Arıtma Tesislerinde de İşletme Laboratuvarları mevcuttur. 4 ÜLKEMİZDE İZLEME YAPAN KURUMLAR

5 5 *** Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyelerinden izleme noktaları temin edilemediği için haritaya işlenmemiştir.

6 6 KURUMLARIN HAVZALARDA ÇAKIŞAN İZLEME NOKTALARI

7 7 Yönetmeliğe Göre İzlenen Parametreler Yönetmeliğe Göre İzlenmeyen Parametreler ** Mikrokirleticiler ve spesifik kirleticiler dahil MEVZUATA GÖRE KURUMLARIN İZLEDİĞİ PARAMETRELER

8 8 Parametre Grubu DSİ Genel Müdürlüğü Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Sağlık Bakanlığı Çevre Şehircilik Bakanlığı Fiziksel Parametreler (Sıcaklık,pH, İletkenlik, Renk) + + (Renk Hariç) + + Oksijenlendirme Parametreleri (Çözünmüş Oksijen,KOİ BOİ) ++ (KOİ,BOİ Hariç) + (KOİ,BOİ Hariç)+ Nurtientler++++ İz Elementler+ + (Tarım Reformu Gn. Md. Hariç) ++ Pestisitler+-++ KURUMLAR TARAFINDAN MÜKERRER İZLENEN PARAMETRELER

9 Toplam 31 parametre 9 Tüm Kurumlar için Ortak (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bak. Pestisitler Hariç) Toplam 47 parametre Toplam 19 parametre 3 Kurum Ortak İzlemekte 2 Kurum Ortak İzlemekte KURUMLAR TARAFINDAN MÜKERRER İZLENEN PARAMETRELER

10 MEVZUAT  29/6/2011 Tarihli, 645 sayılı Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile; «Yer üstü ve yer altı sularının kalite ve miktarının korunmasına yönelik hedef, ilke ve alıcı ortam standartlarını ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte belirlemek, su kalitesini izlemek veya izletmek» «Su yönetiminin ulusal ve uluslararası düzeyde koordinasyonunu sağlamak » görevi Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’ ne verilmiştir. 10 İzleme ve Su Bilgi Sistemi Daire Başkanlığı

11 1. Planlama (Havza Eylem ve Yönetim Planları) 2. Koordinasyon 3. Su Politikası, Sınıraşan ve Sınır Oluşturan Sular 4. Su ile Alakalı Uluslararası İlişkiler 5. Su Hukuku ve Mevzuat Geliştirme 6. Envanter ve Ulusal Su Bilgi Sistemi 7. Havza Esaslı Sektörel Su Tahsisi 8. Su Kütlelerinin Kalitesini Belirleme 9. Su Kalite Standardı ve Kriterleri Geliştirme 10. Alıcı Ortam Su Kalite Standartları Geliştirme 11 SYGM GÖREVLERİ - I

12 12 SYGM GÖREVLERİ - II 11. Kirliliğe Karşı Hassas Alanların Belirlenmesi, Yönetimi 12. İzleme İstasyonlarını, İzlenecek Parametreleri, İzleme Periyotlarını ve Metotlarını Belirleme 13. İzleme Programı Hazırlama ve Uygulamaları İzleme 14. Kalite Ölçümlerinin Koordinasyonu 15. Taşkın Yönetimi Planlaması 16. Kuraklık Yönetimi Planlaması 17. İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi ve Uyum 18. Su Verimliliği 19. Arıtma Sistemleri ve Su Teknolojisi 20. Su Kaynaklarının Modellenmesi

13 YÜZEYSEL SULAR VE YERALTI SULARININ İZLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK Sayılı 11/02/2014 tarihli R.G.  Amaç Ülke genelindeki bütün yüzeysel sular ve yeraltı sularının miktar, kalite ve hidromorfolojik kalite unusurları açısından izlenmesi, Mevcut durumunun ortaya konulması, Suların ekosistem bütünlüğünü esas alan bir yaklaşımla izlenmesi, İzlemede standardizasyonun ve kurumlar arası koordinasyonun sağlanmasına yönelik esasların belirlenmesi  İzleme programlarının oluşturularak Ulusal İzleme Ağının kurulması,  İzleme verilerinin Ulusal Su Bilgi Sistemine aktarılmasıdır. 13 Yönetmelik, yüzey ve yeraltı suları olmak üzere tüm kıta içi suları, kıyı-geçiş sularını ve doğal mineralli suları kapsar.

14 Su Kütlelerinin ve Tiplerinin Belirlenmesi Referans Şartların Belirlenmesi Baskı ve Etkilerin Belirlenmesi İzleme Noktalarının Belirlenmesi İzleme Programlarının Hazırlanması Ulusal İzleme Ağının Oluşturulması YÜZEYSEL SULAR VE YERALTI SULARININ İZLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK

15 15  Yüzeysel Su Kalitesi İyi Su Durumu İyi Ekolojik Durum Hidromorfolojik Fiziko-kimyasal Biyolojik kalite unsurları İyi Ekolojik Durum Hidromorfolojik Fiziko-kimyasal Biyolojik kalite unsurları İyi Kimyasal Durum YÜZEYSEL SULAR VE YERALTI SULARININ İZLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK

16 YÖNETMELİĞE GÖRE İZLEME TÜRLERİ 16 Korunan alan izlemeleri

17 Genel Amaçlı İzleme Yüzeysel sulardaki doğal şartlardan ve insani faaliyetlerden kaynaklanan uzun dönemli değişikliklerinin değerlendirilmesi maksadıyla yapılan izlemedir. Daha sonra yapılacak izleme programlarının etkili ve verimli dizaynı için gereklidir. Her bir izleme noktasında en az bir yıllık süreyle,  Genel fizikokimyasal ve kimyasal kalite elementleri  Biyolojik  Hidromorfolojik 17 İZLEME TÜRLERİ

18 Operasyonel İzleme Kirleticiler açısından risk altında bulunan su kütlelerinde, kirletici girişinin olduğu yerlerde yapılan izlemedir. Çevresel hedeflerine ulaşamama riski olan su kütlelerinin durumlarının belirlenmesi, Risk altındaki su kütlelerinin önlemler programı ile durumlarındaki değişimin izlenmesi maksadıyla yapılmaktadır. Operasyonel İzleme Noktasında; Havzaya deşarj edilen bütün öncelikli maddeler, Diğer kirletici maddeler Baskıya karşı hassas olan biyolojik ve hidromorfolojik kalite elementleri 18 İZLEME TÜRLERİ

19 Araştırmacı İzleme Çevresel hedeflere ulaşamama sebebinin ve kazara oluşan kirliliğin boyutunun ve etkisinin belirlenmesi maksadıyla yapılan izlemedir. Sadece ilgili kalite unsurları izlenir. Referans Alanların İzlenmesi Yüzeysel sularda, baskıların olmadığı veya etkilerin ekosistem işleyişini etkilemediği, bozulmanın olmadığı veya doğala yakın özellikteki noktalar referans alan olarak belirlenir. 19 İZLEME TÜRLERİ

20 20 Korunan Alanların İzlenmesi Korunan Alanİzleme Sıklığı İÇME SUYU ÇEKİM NOKTALARI Hizmet verilen toplumun nüfusu den fazla ise yılda 12 kez Hizmet verilen toplumun nüfusu ile arasındaysa yılda 8 kez. Hizmet verilen toplumun nüfusu den az ise yılda 4 kez SUCUL TÜRLERİN KORUNMASI İÇİN TAHSİS EDİLEN ALANLAR Aylık KABUKLULARIN KORUNMASI İÇİN TAHSİS EDİLMİŞ ALANLAR YÜZME SULARI Haziran ve Eylül arasında aylık olarak (yılda 4 kez) DUYARLI BÖLGELER Aylık HASSAS ALANLAR Yılda 6 kez HABITAT VE TÜR KORUMA ALANLARI İzleme Programları çerçevesinde belirlenen sıklıkta uygulanır. İZLEME TÜRLERİ

21 SU KÜTLELERİNİN BELİRLENMESİ 21

22 22 Yapay Su Kütleleri Sulak Alan = YAS Bağlantılı Ekosistemler Nehirler Geçiş Suları = haliç, delta, lagün Kıyı Suları Yeraltı SuyuGöller SU KÜTLESİ KATEGORİLERİ

23 SU KÜTLELERİNİN BELİRLENMESİ 23 Nehir kategorisi olarak ayrılan su kütleleri daha sonra morfolojik olarak bölümlere ayrılır.  Eğer su kütlesinin bir kısmı korunan alan olarak tespit edilmişse bu kısım ayrı bir su kütlesi olarak değerlendirilmelidir, çünkü korunan alan durumundaki su kütleleri için farklı koruma önlemlerinin alınması ve farklı izleme yükümlülüklerinin uygulanması gerekmektedir.  Coğrafi ve hidromorfolojik özellikler de yüzey suyu ekosistemini ve bunların insani faaliyetlere duyarlılığını önemli oranda etkileyebilir. Bu özellikler su kütlelerinin belirlenmesinde göz önünde bulundurulması gereken önemli faktörlerdir.  Su kütlelerinin belirlenmesi sırasında Strahler 1 ve 2 ölçeğindeki nehirler, içme suyu kaynağı veya koruma alanı olmadıkları sürece dikkate alınmamış, 3 ve üstü ölçekteki nehirler su kütlesi olarak belirlenmiştir.

24 24

25 Göl su kütlelerinin belirlenmesi nehir su kütlelerinin belirlenmesinden farklılık gösterir.  Bir göl ya da rezervuar tek başına bir su kütlesi olarak belirlenebileceği gibi, bir bölümünün diğer bölümlerden farklı özellikler göstermesi nedeniyle birden fazla su kütlesine bölünebilir.  Göl su kütlelerinin belirlenmesinde batimetri ve tuzluluk da önemli faktörlerdir. 25 SU KÜTLELERİNİN BELİRLENMESİ

26 26

27 27

28 25 Havzada; HAVZA BAZINDA HASSAS ALANLARIN VE SU KALİTESİ HEDEFLERİNİN BELİRLENMESİ PROJESİ 1814 adet nehir su kütlesi, 656 adet göl su kütlesi belirlenmiştir. 28

29 DEKOS Projesi kapsamında; Kıyı suları için 76 Su Yönetim Birimi tanımlanmıştır. 29 SU KÜTLELERİNİN BELİRLENMESİ

30 SU TİPLERİNİN BELİRLENMESİ 30 Tipolojiler değişik biyolojik toplulukları barındıran su kütleleri için doğru referans değerlerin belirlenmesi amacıyla kullanılır. Tipoloji: Çeşitli parametrelere göre su kütlelerinin kendi içerisinde sınıflandırılmasını sağlayan bilimsel çalışmadır.

31 31 NEHİR TİPOLOJİSİ KRİTERLERİ FaktörlerSeçeneklerKodYorum Akış rejimi Mevsimsel A1 İlk yaklaşım Sürekli A2 Büyüklük (Drenaj Alanı) <1000 km2 (kurak alanlarda <3000 km2) D1 (Yalnızca sürekli akış olması halinde kullanılır) >1000 km2 (kurak alanlarda >3000 km2) D2 Yağış <400 mm Y1 (Yalnızca sürekli akış olması halinde kullanılır) >400 mm Y2 Eğim <%2 E1 Hepsi için kullanılır >%2 E2 Rakım m R1 Hepsi için kullanılır m R2 >1600 m R3 Jeoloji Yüksek mineralizasyon J1 Hepsi için kullanılır Düşük mineralizasyonJ2 FaktörlerSeçeneklerKod Rakım mR mR2 > 1600 mR3 Derinlik< 5 mD1 > 5 mD2 Yüzey alanı< 500 haA1 > 500 haA2 JeolojiYüksek mineralizasyonJ1 Düşük mineralizasyonJ2 GÖL TİPOLOJİSİ KRİTERLERİ

32 32 GEÇİŞ SULARI TİPOLOJİSİ KRİTERLERİ

33 33 KIYI SULARI TİPOLOJİSİ KRİTERLERİ

34  1814 nehir suyu kütlesi için 56 nehir tipi  656 göl suyu kütlesi için 23 göl tipi tespit edilmiştir. 34

35 HAVZA İZLEME PROGRAMLARI 35

36 36 HAVZA İZLEME PROGRAMLARI

37 HAVZADAKİ SU KÜTLELERİ 37 Havzada; 111 nehir su kütlesi 71 göl su kütlesi bulunmaktadır. Havzada; 111 nehir su kütlesi 71 göl su kütlesi bulunmaktadır.

38 HAVZADAKİ TİPLER 38 Havzada; 15 Nehir Tipi 13 Göl Tipi Bulunmaktadır. Havzada; 15 Nehir Tipi 13 Göl Tipi Bulunmaktadır.

39 39 GENEL AMAÇLI İZLEME NOKTALARININ SEÇİMİ Havzadaki genel maksatlı izleme noktaları seçilirken aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulmuştur:  Her nehir su kütlesi tipine yönelik en az bir genel maksatlı izleme istasyonu,  Her göl su kütlesi tipine yönelik en az bir genel maksatlı izleme istasyonu,  Risk altında olmayan su kütlelerine yönelik genel maksatlı izleme istasyonları,  Havzanın genel durumu ile ilgili yeterli veri sağlayacak genel maksatlı izleme noktaları belirlenmiştir

40 40 Aynı tipte olan su kütleleri arasından, izleme noktasının hangi su kütlesine konulacağı belirlenirken;  Bulunduğu tipi en iyi temsil eden,  Daha büyük alan kaplayan (uzun nehir, yüksek akış, büyük yüzey alanı vb.),  Hidrolojik bağlantı bakımından en membada veya en mansapta olan,  Üzerinde daha önceden izleme noktası bulunan,  Düşük baskıya sahip,  Ulaşım sorunu olmayan, su kütleleri tercih edilmiştir GENEL AMAÇLI İZLEME NOKTALARININ SEÇİMİ

41 41 No İzleme Noktasının Kodu MevkiiSu Kütlesi Adı Koordinatlar XY 1 KIGİG001_1Bafra SamsunTatlı Göl255493, ,145 2 KIGİG001_2Bafra SamsunTatlı Göl255535, ,352 3 KIGİG002_1Bafra SamsunCernek Gölü256078, ,158 4 KIGİG002_2Bafra SamsunCernek Gölü256594, ,594 5 KIGİG003_1Bafra SamsunUzun Gölü257907, ,856 6 KIGİG003_2Bafra SamsunUzun Gölü256935, ,364 7 KIGİG003_3Bafra SamsunUzun Gölü258561, ,116 8 KIGİG004_1Havza SamsunVezirköprü Barajı717930, ,567 9 KIGİG004_2Havza SamsunVezirköprü Barajı716076, , KIGİG005_1Vezirköprü SamsunAltınkaya Barajı724765, , KIGİG005_2Vezirköprü SamsunAltınkaya Barajı713775, , KIGİG005_3Vezirköprü SamsunAltınkaya Barajı694944, , KIGİG006_1Hafik SivasKuru Gölü375057, , KIGİG006_2Hafik SivasKuru Gölü375275, , KIGİG007_1İncesu Kayseriİncesu Sel Kapanı686033, ,961 KIZILIRMAK HAVZASI GENEL AMAÇLI İZLEME NOKTALARI

42 42 No İzleme Noktasının Kodu MevkiiSu Kütlesi Adı Koordinatlar XY 16 KIGİG007_2İncesu Kayseriİncesu Sel Kapanı686155, , KIGİG008_1Yeşilhisar KayseriÇöl Gölü691869, , KIGİG008_2Yeşilhisar KayseriÇöl Gölü690787, ,36 19 KIGİG008_3Yeşilhisar KayseriÇöl Gölü690626, , KIGİG009_1Ulaş SivasUlaş Gölü333269, ,6 21 KIGİG009_2Ulaş SivasUlaş Gölü332825, , KIGİG010_1Develi KayseriYaygölü696500, , KIGİG010_2Develi KayseriYaygölü697556, , KIGİG010_3Develi KayseriYaygölü699920, ,69 25 KIGİG011_1Zara Sivas Demiryurt Gölü (Tödürge Gölü) , , KIGİG011_2Zara Sivas Demiryurt Gölü (Tödürge Gölü) , , KIGİG012_1Merkez KastamonuKaraçomak Barajı562483, , KIGİG012_2Merkez KastamonuKaraçomak Barajı561784, , KIGİG013_1Kaman KırşehirHirfanlı Barajı546048, , KIGİG013_2Kaman KırşehirHirfanlı Barajı547709, ,292 KIZILIRMAK HAVZASI GENEL AMAÇLI İZLEME NOKTALARI

43 43 No İzleme Noktasının Kodu MevkiiSu Kütlesi Adı Koordinatlar XY 31 KIGİG013_3Kaman KırşehirHirfanlı Barajı569940, , KIGİG014_1Kızılcahamam AnkaraGüldürcek Barajı494505, , KIGİG014_2Kızılcahamam AnkaraGüldürcek Barajı495333, , KIGİG015_1Çayıralan YozgatYahyasaray Barajı733149, , KIGİG015_2Çayıralan YozgatYahyasaray Barajı734488, , KIGİG015_3Çayıralan YozgatYahyasaray Barajı735823, , KIGİG016_1Bafra SamsunLiman Gölü252260, , KIGİG016_2Bafra SamsunLiman Gölü252641, , KIGİG017_1Bafra SamsunKarabogaz Gölü733363, , KIGİG017_2Bafra SamsunKarabogaz Gölü731745, , KIGİG018_1Bafra SamsunBalık Gölü255774, , KIGİG018_2Bafra SamsunBalık Gölü255589, ,15 43 KIGİG019_1Sarıoğlan KayseriTuzla Gölü744530, , KIGİG019_2Sarıoğlan KayseriTuzla Gölü744029, , KIGİG019_3Sarıoğlan KayseriTuzla Gölü743127, ,44 KIZILIRMAK HAVZASI GENEL AMAÇLI İZLEME NOKTALARI

44 44 No İzleme Noktasının Kodu MevkiiSu Kütlesi Adı Koordinatlar XY 46 KIGİG020_1Hafik SivasBüyük Gölü361057, , KIGİG020_2Hafik SivasBüyük Gölü361496, , KIGİG021_1Mucur KırşehirSeyfe Gölü620240, , KIGİG021_2Mucur KırşehirSeyfe Gölü620152, , KIGİG021_3Mucur KırşehirSeyfe Gölü621063, , KIGİGS001Kızılırmak Mansabı Bafra SamsunGeçiş Suyu745011, , KIGİKS001Kızılırmak Mansabı AçığıKıyı Suyu746955, , KIGİN001 Gökçetoprak Köyü Yolu Üzeri Köprü Gülşehir Nevşehir Alacorak Deresi614360, , KIGİN002 Yörükler Köyü Uzunköprü 19 Mayıs Samsun , ,74 55 KIGİN003 Samsun Kastamonu Yolu Kızılırmak Köprüsü Durağan Sinop Kızılırmak674302, , KIGİN004 Samsun Sinop Yolu AAT Sonrası Bafra Samsun Kızılırmak Nehri741619, , KIGİN005Güzler Köyü KöprüsüKırşehir Çayı597900, , KIGİN006 Avanos Sonrası Köprü Avanos Nevşehir Kızılırmak Nehri655710, , KIGİN007 Hafik-Celallı Köyü Yolu Üzeri Köprü Hafik Sivas Acısu Çayı364796, , KIGİN008Damılı Köyü Köprüsü Merkez SivasUsguluç Çayı294127, ,273 KIZILIRMAK HAVZASI GENEL AMAÇLI İZLEME NOKTALARI

45 45 No İzleme Noktasının Kodu MevkiiSu Kütlesi Adı Koordinatlar XY 61 KIGİN009Dışkapı köyü Hemis Köprüsü Hafik SivasKızılırmak Nehri363992, , KIGİN010Avşar Köyü Yolu Köprüsü Kargı ÇorumKızılırmak Nehri619755, , KIGİN011 Bahadır Köyü Yolu Üzeri Karaçomak Barajı Öncesi Köprü Merkez Kastamonu Karaçomak Deresi562777, , KIGİN012 Kuzalan-İnözükoşaca Köyü Arası yol Üzeri Köprü Bafra Samsun Eser Çayı734564, , KIGİN013Tekke Köyü Köprüsü Zara SivasAcısu Deresi393486, , KIGİN014 Eğerci Gemerek Caddesi Üzeri Köprü Gemerek Sivas Sızır Deresi756251, , KIGİN015Şahinköy Köyü Köprüsü Hafik SivasSulken Deresi362894, , KIGİN016Yahşihan Köprüsü Yahşihan KırıkkaleKızılırmak Nehri538198, , KIGİN017 Balaban Çayı Kızılırmağa karışmadan Önce Irmak Köyü Yolu Üzeri Köprü Yahşihan Kırıkkale Balaban Çayı534671, , KIGİN018 Saffet Sakarya Caddesi Üzeri Köprü Kızılırmak Çankırı Kızılırmak Nehri583740, , KIGİN019Esentepe Caddesi Üzeri Köprü Merkez ÇankırıAcı Çay553247, , KIGİN020İstanbul Samsun Yolu Üzeri Köprü Kargı ÇorumDevrez Çayı616002, , KIGİN021Dereköy Köyü Köprüsü Hanönü KastamonuGokırmak619069, , KIGİN022 Şht. Yusuf Yıldız caddesi Üzeri Köprü Şefaatli Yozgat Karasu Deresi650321, ,54 75 KIGİN023 Çadırhöyük Köyü Yolu Üzeri Köprü Sungurlu Çorum Delıce Çayı595207, , KIGİN024Çorum-Osmancık Yolu Üzeri Köprü Laçin ÇorumKızılırmak Nehri655674, , KIGİN025 Aşağı İhsangazili Köyü Köprüsü Kırıkkale Yozgat Yolu Yerköy Yozgat Delıce Çayı591100, ,723 KIZILIRMAK HAVZASI GENEL AMAÇLI İZLEME NOKTALARI

46 46 Toplam 77 izleme noktası KIZILIRMAK HAVZASI GENEL AMAÇLI İZLEME NOKTALARI

47 47 OPERASYONEL İZLEME NOKTALARININ SEÇİMİ Noktalar seçilirken izlenen yöntem;  Risk altında olan tüm su kütleleri için operasyonel izleme yapılması gerektiği belirlenmiştir.  Öncelikli maddelerin deşarj edildiği su kütleleri için operasyonel izleme yapılması gerektiği belirlenmiştir.  Diğer kirleticilerin önemli miktarlarda deşarj edildiği su kütleleri için operasyonel izleme yapılması gerektiği belirlenmiştir.  Bu kriterler göz önünde bulundurularak izleme noktaları seçilmiştir.  Baskının tipine göre izlenecek parametreler ve sıklıklar belirlenmiştir.

48 48 No İzleme Noktasının Kodu MevkiiSu Kütlesi Adı Koordinatlar XY 1KIOİG001_1Kaman KırşehirHirfanlı Barajı546048, ,872 2KIOİG001_2Kaman KırşehirHirfanlı Barajı547709, ,292 3KIOİG001_3Kaman KırşehirHirfanlı Barajı569940, ,263 4KIOİG002_1Vezirköprü SamsunAltınkaya Barajı724765, ,571 5KIOİG002_2Vezirköprü SamsunAltınkaya Barajı713775, ,478 6KIOİG002_3Vezirköprü SamsunAltınkaya Barajı694944, ,995 7KIOİKS001Kızılırmak Mansabı AçığıKıyı Suyu746955, ,817 8KIOİN001 Akkkuzulu Köyü Mevki Sarısöğüt Köprüsü Yıldızeli Sivas Kızılırmak Nehri293283, ,309 9KIOİN002 Tekmen Köyü Yolu Üzeri Köprü Gemerek Sivas Kızılırmak Nehri757697, ,654 10KIOİN003 Boğazköprü Köyü Köprüsü Kocasinan Kayseri Karasu Deresi700838, ,339 11KIOİN004 Beydeğirmeni Köyü Köprüsü Kocasinan Kayseri Karasu Deresi691143, ,508 12KIOİN005 Kızılırmak ve Karasu Nehri Karışımı Sonrası Tekgöz Köprüsü Kocasinan Kayseri Kızılırmak Nehri689129, ,221 13KIOİN006 Nevşehir Kırşehir Yolu Gülşehir Köprüsü Gülşehir Nevşehir Kızılırmak Nehri640507, ,318 14KIOİN007 Kırşehir Şeker Fabrikası Sonrası Merkez Kırşehir Kızılırmak Nehri599912, ,495 15KIOİN008 Kırşehir Çayı Gözler Köyü Köprüsü Merkez Kırşehir Kırşehir Çayı597900, ,271 KIZILIRMAK HAVZASI OPERASYONEL İZLEME NOKTALARI

49 49 No İzleme Noktasının Kodu MevkiiSu Kütlesi Adı Koordinatlar XY 16KIOİN009 Bahşili-Kırıkkale Yolu Üzeri Köprü Bahşili Kırıkkale Kızılırmak Nehri540515, ,456 17KIOİN010Hacıbalı Kemer Köprü Yahşihan KırıkkaleKızılırmak Nehri536574, ,003 18KIOİN011 Esentepe Caddesi Üzeri Köprü Merkez Çankırı Acı Çay553247, ,386 19KIOİN012Belediye Caddesi Üzeri Köprü Şefaatli YozgatKarasu Deresi650598, ,514 20KIOİN013Çayözü Köyü Köprüsü Sorgun YozgatEgri Dere689458, ,288 21KIOİN014Yerköy Köyü Köprüsü Yerköy YozgatYozgat Deresi629712, ,956 22KIOİN015 Çadırhöyük Köyü Yolu Üzeri Köprü Sungurlu Çorum Delice Çayı595207, ,444 23KIOİN016Sakarca Köyü Öncesi Köprü Kızılırmak ÇankırıKızılırmak Nehri586763, ,987 24KIOİN017 İstanbul Samsun Yolu Üzeri Köprü Kargı Çorum Devrez Çayı616002, ,575 25KIOİN018Dereköy Köyü Köprüsü Hanönü KastamonuGokırmak619069, ,866 26KIOİN019Samsun Sinop Yolu AAT Sonrası Bafra SamsunKızılırmak Nehri741619, ,817 27KIOİN020 Karaçomak Barajı Çıkışı Budamış Mevkii DSİ Dipsavak GGİ MErkez Kastamonu Karaçomak Çayı563636, ,524 28KIOİN021 Germeçtepe Barajı Çıkışı Şadibey Çiftliği Köprüsü Merkez Kastamonu Şadibey Deresi554367, ,802 29KIOİN022Derbent Barajı Çıkışı Köprü Bafra SamsunKızılırmak736529, ,883 30KIOİN023 Sıddıklı Barajı Çıkışı Sıddıklı Küçükboğaz Köyü Mevkii Merkez Kırşehir Körpeliboğaz Deresi578621, ,506 KIZILIRMAK HAVZASI OPERASYONEL İZLEME NOKTALARI

50 50 No İzleme Noktasının Kodu MevkiiSu Kütlesi Adı Koordinatlar XY 31 KIOİN024 Kültepe Barajı Çıkışı Değirmenkaşı-Kuruağıl Köyleri Arası Yol Üzeri Köprü Merkez Kırşehir Köşkerliözü Deresi605137, , KIOİN025 Ayhanlar Barajı Çıkışı Yeşilöz-Ayhan Köyleri Arası Yol Üzeri Köprü Avanos Nevşehir Kızılöz Deresi649729, , KIOİN026 Yamula Barajı Çıkışı Yemliha Girişi Köprü Kocasinan Kayseri Kızılırmak695872, ,64 34 KIOİN027 Dörteylül Barajı Çıkışı Dörteylül Köyü Sonrası Köprü Merkez Sivas Mismil Irmağı334080, ,84 35 KIOİN028 Karacalar Barajı Çıkışı Karacalar Köyü Köprüsü Ulaş Sivas Karacalar Çayı324935, , KIOİN029 Kesikköprü Barajı Çıkışı Kesikköprü Köprüsü Bala Ankara Kızılırmak535486, , KIOİN030 Gazibey Barajı Çıkışı Gazibey-Çongar Köyleri Arası Yol Üzeri Köprü Merkez Sivas Usguluç Çayı298869, , KIOİN031 Sarımsaklı Barajı Çıkışı Kayseri-Sivas Yolu Üzeri Köprü Sarımsaklı Giriş MElikgazi KAyseri Sarımsaklı Suyu (Bünyan Deresi) , ,73 39 KIOİN032 Vezirköprü Barajı Çıkışı Kayabaşı Köyü Mevkii Kurt Köprü Havza Samsun İstavloz Çayı719176, , KIOİN033 İmranlı Barajı Çıkışı İmranlı Hamitabat Cad. Üzeri Köprü İmranlı Sivas Kızılırmak424577, , KIOİN034Yahyalı Köyü Köprüsü Sarıoğlan KayseriSarıoğlan Suyu754189, , KIOİN035Yeşilhisar Köyü Köprüsü Yenifakılı YozgatKazanözü Çayı685364, , KIOİN036Azapbaşlı-Emirbey Yolu KöprüsüKanak Deresi720985, , KIOİN037 Gelingüllü-Yudan Köyleri Arası Yol Üzeri Köprü Merkez Yozgat Kanak Çayı674492, , KIOİN038Karaova Köyü Köprüsü Akpınar KırşehirManahözü Deresi577013, , KIOİN039Özen-Pusat Barajı Çıkışı DSİ SKİ Hafik SivasAzap Çayı363478, , KIOİN040 Samsun Kastamonu Yolu Kızılırmak Köprüsü Durağan Sinop Kızılırmak674302, ,283 KIZILIRMAK HAVZASI OPERASYONEL İZLEME NOKTALARI

51 51 KIZILIRMAK HAVZASI OPERASYONEL İZLEME NOKTALARI Toplam 47 operasyonel izleme noktası

52 KORUNAN ALAN İZLEME NOKTALARININ SEÇİMİ  Korunan alanlara ilişkin izleme noktaları, ülkemiz mevzuatına göre koruma altına alınmış alanlar; (sulak alan, içme suyu koruma alanı, milli park, tabiat parkı vb.) kapsamında belirlenmiştir. 52

53 53 No İzleme Noktasının Kodu MevkiiSu Kütlesi AdıKoruma Türü Koordinatlar Parametre Paketi XY 1 KIKAİG001_1Bafra SamsunKarabogaz GölüHabitat733363, ,586KAİ2 2 KIKAİG001_2Bafra SamsunKarabogaz GölüHabitat731745, ,152KAİ2 3 KIKAİG002_1Bafra SamsunBalık GölüHabitat255774, ,193KAİ2 4 KIKAİG002_2Bafra SamsunBalık GölüHabitat255589, ,15KAİ2 5 KIKAİG003_1Bafra SamsunUzun GölüHabitat257907, ,856KAİ2 6 KIKAİG003_2Bafra SamsunUzun GölüHabitat256935, ,364KAİ2 7 KIKAİG003_3Bafra SamsunUzun GölüHabitat258561, ,116KAİ2 8 KIKAİG004_1Bafra SamsunLiman GölüHabitat252260, ,208KAİ2 9 KIKAİG004_2Bafra SamsunLiman GölüHabitat252641, ,457KAİ2 10 KIKAİG005_1Bafra SamsunTatlı GölHabitat255493, ,145KAİ2 11 KIKAİG005_2Bafra SamsunTatlı GölHabitat255535, ,352KAİ2 12 KIKAİG006_1Mucur KırşehirSeyfe GölüHabitat620240, ,141KAİ2 13 KIKAİG006_2Mucur KırşehirSeyfe GölüHabitat620152, ,952KAİ2 14 KIKAİG006_3Mucur KırşehirSeyfe GölüHabitat621063, ,793KAİ2 15 KIKAİG007_1Develi KayseriYaygölüHabitat696500, ,938KAİ2 KIZILIRMAK HAVZASI KORUNAN ALAN İZLEME NOKTALARI

54 54 No İzleme Noktasının Kodu MevkiiSu Kütlesi AdıKoruma Türü Koordinatlar Parametre Paketi XY 16 KIKAİG007_2Develi KayseriYaygölüHabitat697556, ,972KAİ2 17 KIKAİG007_3Develi KayseriYaygölüHabitat699920, ,69KAİ2 18 KIKAİG008_1Kaman KırşehirHirfanlı BarajıHabitat546048, ,872KAİ2 19 KIKAİG008_2Kaman KırşehirHirfanlı BarajıHabitat547709, ,292KAİ2 20 KIKAİG008_3Kaman KırşehirHirfanlı BarajıHabitat569940, ,263KAİ2 21 KIKAİG009_1Ulaş SivasUlaş GölüHabitat333269, ,6KAİ2 22 KIKAİG009_2Ulaş SivasUlaş GölüHabitat332825, ,974KAİ2 23 KIKAİG010_1Merkez SivasDörteylül Barajıİçme Suyu334296, ,27KAİ1 24 KIKAİG010_2Merkez SivasDörteylül Barajıİçme Suyu335646, ,083KAİ1 25 KIKAİG010_3Merkez SivasDörteylül Barajıİçme Suyu337101, ,501KAİ1 26 KIKAİG011_1 Merkez Kırıkkale Kapulukaya Barajıİçme Suyu541509, ,863KAİ1 27 KIKAİG011_2 Merkez Kırıkkale Kapulukaya Barajıİçme Suyu538970, ,15KAİ1 28 KIKAİG011_3 Merkez Kırıkkale Kapulukaya Barajıİçme Suyu537221, ,132KAİ1 29 KIKAİG012_1 Kızılcahamam Ankara Güldürcek Barajıİçme Suyu494505, ,709KAİ1 30 KIKAİG012_2 Kızılcahamam Ankara Güldürcek Barajıİçme Suyu495333, ,624KAİ1 KIZILIRMAK HAVZASI KORUNAN ALAN İZLEME NOKTALARI

55 55 No İzleme Noktasının Kodu MevkiiSu Kütlesi AdıKoruma Türü Koordinatlar Parametre Paketi XY 31 KIKAİG013_1Bala AnkaraKesikköprü Barajıİçme Suyu536185, ,585KAİ1 32 KIKAİG013_2Bala AnkaraKesikköprü Barajıİçme Suyu536309, ,678KAİ1 33 KIKAİG013_3Bala AnkaraKesikköprü Barajıİçme Suyu537208, ,227KAİ1 34 KIKAİG014_1 Merkez Kastamonu Karaçomak Barajıİçme Suyu562483, ,817KAİ1 35 KIKAİG014_2 Merkez Kastamonu Karaçomak Barajıİçme Suyu561784, ,425KAİ1 KIZILIRMAK HAVZASI KORUNAN ALAN İZLEME NOKTALARI

56 56 KIZILRMAK HAVZASI KORUNAN ALAN İZLEME NOKTALARI Toplam 35 korunan alan izleme noktası

57 İZLEME NOKTALARI Genel Maksatlı İzleme Noktası Operasyonel İzleme Noktası Korunan Alan İzleme Noktası Nehir2540- Göl50635 Geçiş1-- Kıyı11- Toplam izleme noktası

58 İZLEME NOKTALARI izleme noktası

59 6 yılda 1 yıl, yılda 4 kez 6 yılda 1 yıl, yılda 12 kez 6 yılda 1 yıl, yılda 2 kez 6 yılda 1 yıl, yılda 4 kez Sürekli/Aylık Fiziko-kimyasal Parametreler, Belirli Kirleticiler, Pestisitler, Mikrobiyolojik Parametreler Öncelikli Maddeler Biyolojik Parametreler (Klorofil-a 6 yılda 1 yıl, yılda 4 kez) Hidromorfolojik Parametreler Hidroloji 59 PARAMETRELER VE SIKLIKLARI  Genel Amaçlı İzleme Parametreleri / Sıklıkları

60 Her yıl 4 kez Her yıl 12 kez 6 yılda 2 yıl, yılda 2 kez Her yıl 4 kezSürekli/Aylık Fiziko-kimyasal Parametreler, Belirli Kirleticiler, Mikrobiyolojik Parametreler Öncelikli Maddeler Biyolojik Parametreler (Klorofil-a Her yıl 4 kez) Hidro-morfolojik Parametreler Hidroloji 60  Operasyonel İzleme Parametreleri / Sıklıkları PARAMETRELER VE SIKLIKLARI

61 Koruma AlanıParametreSıklık İçme Suyu Koruma Alanı İçme Suyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik kapsamındaki parametreler Nüfus ve miktara bağlı olarak belirlenir (4/8/12 kez) Habitat Koruma Alanlarıİlgili mevzuatta yer alan parametreler İlgili mevzuatta yer alan izleme sıklıkları 61  Korunan Alan İzleme Parametreleri / Sıklıkları PARAMETRELER VE SIKLIKLARI

62 Dinlediğiniz için Teşekkür Ederim… 62


"ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KIZILIRMAK HAVZASI İZLEME PROGRAMI Aralık 2015 DSİ 12. Bölge Müdürlüğü-Kayseri’de yapılan Kızılırmak." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları