Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GEDİZ HAVZASI İZLEME PROGRAMI Nermin ANUL Şube Müdürü Haziran 2015 DSİ 2. Bölge Müdürlüğü- İzmir’de.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GEDİZ HAVZASI İZLEME PROGRAMI Nermin ANUL Şube Müdürü Haziran 2015 DSİ 2. Bölge Müdürlüğü- İzmir’de."— Sunum transkripti:

1 ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GEDİZ HAVZASI İZLEME PROGRAMI Nermin ANUL Şube Müdürü Haziran 2015 DSİ 2. Bölge Müdürlüğü- İzmir’de yapılan Gediz Havzası İzleme Programı Paydaş Toplantısı 1

2 SUNUM İÇERİĞİ 2  Mevcut Durum  SYGM Görevleri  Mevzuat  Mevzuata Göre İzleme Türleri  Su Kütleleri ve Tiplerin Belirlenmesi  İzleme Programlarının Hazırlanması  İzleme Noktalarının Seçimi  İzleme Parametreleri/Sıklıklar

3  Orman ve Su İşleri Bakanlığı, –Araştırma Maksadıyla Hizmet Alımı İle İzleme Yapan Kurumlar  Su Yönetimi Genel Müdürlüğü  Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü –Laboratuvar Alt Yapısı Olan Kurumlar  Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, –Araştırma Maksadıyla Hizmet Alımı İle İzleme Yapan Kurumlar  Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü –Laboratuvar Alt Yapısı Olan Kurumlar  ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, –Laboratuvar Alt Yapısı Olan Kurumlar  Tarım Reformu Genel Müdürlüğü  Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü (Mevcut laboratuvarı bulunmayıp İl Gıda Kontrol Laboratuvarları ve Enstitülerde analizler yapılmaktadır.) Ülkemizde İzleme Yapan Kurumlar 3

4  Sağlık Bakanlığı, –Laboratuvar Alt Yapısı Olan Kurumlar  Türkiye Halk Sağlığı Kurumu  Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı  Tüketici Güvenliği Laboratuvarları Daire Başkanlığı  Halk Sağlığı Laboratuvarları Daire Başkanlığı  Belediyeler –Laboratuvar Alt Yapısı Olan Kurumlar  Büyükşehir Belediyelerinde 1 Merkez Laboratuvar, ayrıca İçme Suyu Arıtma ve Atık Su Arıtma Tesislerinde de İşletme Laboratuvarları mevcuttur. 4 Ülkemizde İzleme Yapan Kurumlar

5 5 *** Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyelerinden izleme noktaları temin edilemediği için haritaya işlenmemiştir.

6 6 Kurumların Havzalarda Çakışan İzleme Noktaları

7 7 Yönetmeliğe Göre İzlenen Parametreler Yönetmeliğe Göre İzlenmeyen Parametreler ** Mikrokirleticiler ve spesifik kirleticiler dahil Mevzuata Göre Kurumların İzlediği Parametreler

8 8 Parametre Grubu DSİ Genel Müdürlüğü Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Sağlık Bakanlığı Çevre Şehircilik Bakanlığı Fiziksel Parametreler (Sıcaklık,pH, İletkenlik, Renk) + + (Renk Hariç) + + Oksijenlendirme Parametreleri (Çözünmüş Oksijen,KOİ BOİ) ++ (KOİ,BOİ Hariç) + (KOİ,BOİ Hariç)+ Nurtientler++++ İz Elementler+ + (Tarım Reformu Gn. Md. Hariç) ++ Pestisitler+-++ KURUMLAR TARAFINDAN MÜKERRER İZLENEN PARAMETRELER

9 Toplam 31 parametre 9 Tüm Kurumlar için Ortak (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bak. Pestisitler Hariç) Toplam 47 parametre Toplam 19 parametre 3 Kurum Ortak İzlemekte 2 Kurum Ortak İzlemekte KURUMLAR TARAFINDAN MÜKERRER İZLENEN PARAMETRELER

10 MEVZUAT  29/6/2011 Tarihli, 645 sayılı Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile; «Yer üstü ve yer altı sularının kalite ve miktarının korunmasına yönelik hedef, ilke ve alıcı ortam standartlarını ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte belirlemek, su kalitesini izlemek veya izletmek» «Su yönetiminin ulusal ve uluslararası düzeyde koordinasyonunu sağlamak » görevi Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’ ne verilmiştir. 10 İzleme ve Su Bilgi Sistemi Daire Başkanlığı

11 1. Planlama (Havza Eylem ve Yönetim Planları) 2. Koordinasyon 3. Su Politikası, Sınıraşan ve Sınır Oluşturan Sular 4. Su ile Alakalı Uluslararası İlişkiler 5. Su Hukuku ve Mevzuat Geliştirme 6. Envanter ve Ulusal Su Bilgi Sistemi 7. Havza Esaslı Sektörel Su Tahsisi 8. Su Kütlelerinin Kalitesini Belirleme 9. Su Kalite Standardı ve Kriterleri Geliştirme 10. Alıcı Ortam Su Kalite Standartları Geliştirme 11 SYGM GÖREVLERİ - I

12 12 SYGM GÖREVLERİ - II 11. Kirliliğe Karşı Hassas Alanların Belirlenmesi, Yönetimi 12. İzleme İstasyonlarını, İzlenecek Parametreleri, İzleme Periyotlarını ve Metotlarını Belirleme 13. İzleme Programı Hazırlama ve Uygulamaları İzleme 14. Kalite Ölçümlerinin Koordinasyonu 15. Taşkın Yönetimi Planlaması 16. Kuraklık Yönetimi Planlaması 17. İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi ve Uyum 18. Su Verimliliği 19. Arıtma Sistemleri ve Su Teknolojisi 20. Su Kaynaklarının Modellenmesi

13 YÜZEYSEL SULAR VE YERALTI SULARININ İZLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK 28910 Sayılı 11/02/2014 tarihli R.G.  Amaç Ülke genelindeki bütün yüzeysel sular ve yeraltı sularının miktar, kalite ve hidromorfolojik kalite unusurları açısından izlenmesi, Mevcut durumunun ortaya konulması, Suların ekosistem bütünlüğünü esas alan bir yaklaşımla izlenmesi, İzlemede standardizasyonun ve kurumlar arası koordinasyonun sağlanmasına yönelik esasların belirlenmesi  İzleme programlarının oluşturularak Ulusal İzleme Ağının kurulması,  İzleme verilerinin Ulusal Su Bilgi Sistemine aktarılmasıdır. 13 Yönetmelik, yüzey ve yeraltı suları olmak üzere tüm kıta içi suları, kıyı-geçiş sularını ve doğal mineralli suları kapsar.

14 Su Kütlelerinin ve Tiplerinin Belirlenmesi Referans Şartların Belirlenmesi Baskı ve Etkilerin Belirlenmesi İzleme Noktalarının Belirlenmesi İzleme Programlarının Hazırlanması Ulusal İzleme Ağının Oluşturulması 14 YÜZEYSEL SULAR VE YERALTI SULARININ İZLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK

15 15  Yüzeysel Su Kalitesi İyi Su Durumu İyi Ekolojik Durum Hidromorfolojik Fiziko-kimyasal Biyolojik kalite unsurları İyi Ekolojik Durum Hidromorfolojik Fiziko-kimyasal Biyolojik kalite unsurları İyi Kimyasal Durum YÜZEYSEL SULAR VE YERALTI SULARININ İZLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK

16 16

17 YÖNETMELİĞE GÖRE İZLEME TÜRLERİ 17 Korunan alan…..

18 Genel Amaçlı İzleme Yüzeysel sulardaki doğal şartlardan ve insani faaliyetlerden kaynaklanan uzun dönemli değişikliklerinin değerlendirilmesi maksadıyla yapılan izlemedir. Daha sonra yapılacak izleme programlarının etkili ve verimli dizaynı için gereklidir. Her bir izleme noktasında en az bir yıllık süreyle,  Genel fizikokimyasal ve kimyasal kalite elementleri  Biyolojik  Hidromorfolojik 18 İZLEME TÜRLERİ

19 Operasyonel İzleme Kirleticiler açısından risk altında bulunan su kütlelerinde, kirletici girişinin olduğu yerlerde yapılan izlemedir. Çevresel hedeflerine ulaşamama riski olan su kütlelerinin durumlarının belirlenmesi, Risk altındaki su kütlelerinin önlemler programı ile durumlarındaki değişimin izlenmesi maksadıyla yapılmaktadır. Operasyonel İzleme Noktasında; Havzaya deşarj edilen bütün öncelikli maddeler, Diğer kirletici maddeler Baskıya karşı hassas olan biyolojik ve hidromorfolojik kalite elementleri 19 İZLEME TÜRLERİ

20 Araştırmacı İzleme Çevresel hedeflere ulaşamama sebebinin ve kazara oluşan kirliliğin boyutunun ve etkisinin belirlenmesi maksadıyla yapılan izlemedir. Sadece ilgili kalite unsurları izlenir. Referans Alanların İzlenmesi Yüzeysel sularda, baskıların olmadığı veya etkilerin ekosistem işleyişini etkilemediği, bozulmanın olmadığı veya doğala yakın özellikteki noktalar referans alan olarak belirlenir. 20 İZLEME TÜRLERİ

21 21 Korunan Alanların İzlenmesi Korunan Alanİzleme Sıklığı İÇME SUYU ÇEKİM NOKTALARI Hizmet verilen toplumun nüfusu 30.000den fazla ise yılda 12 kez Hizmet verilen toplumun nüfusu 10.000 ile 30.000 arasındaysa yılda 8 kez. Hizmet verilen toplumun nüfusu 10.000den az ise yılda 4 kez SUCUL TÜRLERİN KORUNMASI İÇİN TAHSİS EDİLEN ALANLAR Aylık KABUKLULARIN KORUNMASI İÇİN TAHSİS EDİLMİŞ ALANLAR YÜZME SULARI Haziran ve Eylül arasında aylık olarak (yılda 4 kez) DUYARLI BÖLGELER Aylık HASSAS ALANLAR Yılda 6 kez HABITAT VE TÜR KORUMA ALANLARI İzleme Programları çerçevesinde belirlenen sıklıkta uygulanır. İZLEME TÜRLERİ

22 SU KÜTLELERİNİN BELİRLENMESİ 22

23 23 Yapay Su Kütleleri Sulak Alan = YAS Bağlantılı Ekosistemler Nehirler Geçiş Suları = haliç, delta, lagün Kıyı Suları Yeraltı SuyuGöller SU KÜTLESİ KATEGORİLERİ

24 SU KÜTLELERİNİN BELİRLENMESİ 24 Nehir kategorisi olarak ayrılan su kütleleri daha sonra morfolojik olarak bölümlere ayrılır.  Eğer su kütlesinin bir kısmı korunan alan olarak tespit edilmişse bu kısım ayrı bir su kütlesi olarak değerlendirilmelidir, çünkü korunan alan durumundaki su kütleleri için farklı koruma önlemlerinin alınması ve farklı izleme yükümlülüklerinin uygulanması gerekmektedir.  Coğrafi ve hidromorfolojik özellikler de yüzey suyu ekosistemini ve bunların insani faaliyetlere duyarlılığını önemli oranda etkileyebilir. Bu özellikler su kütlelerinin belirlenmesinde göz önünde bulundurulması gereken önemli faktörlerdir.  Su kütlelerinin belirlenmesi sırasında Strahler 1 ve 2 ölçeğindeki nehirler, içme suyu kaynağı veya koruma alanı olmadıkları sürece dikkate alınmamış, 3 ve üstü ölçekteki nehirler su kütlesi olarak belirlenmiştir.

25 25

26 Göl su kütlelerinin belirlenmesi nehir su kütlelerinin belirlenmesinden farklılık gösterir.  Bir göl ya da rezervuar tek başına bir su kütlesi olarak belirlenebileceği gibi, bir bölümünün diğer bölümlerden farklı özellikler göstermesi nedeniyle birden fazla su kütlesine bölünebilir.  Göl su kütlelerinin belirlenmesinde batimetri ve tuzluluk da önemli faktörlerdir. 26 SU KÜTLELERİNİN BELİRLENMESİ

27 27

28 28

29 25 Havzada; 1814 adet nehir su kütlesi, 656 adet göl su kütlesi belirlenmiştir. 29

30 DEKOS Projesi kapsamında; Kıyı suları için 76 Su Yönetim Birimi tanımlanmıştır. 30 SU KÜTLELERİNİN BELİRLENMESİ

31 SU TİPLERİNİN BELİRLENMESİ 31 Tipolojiler değişik biyolojik toplulukları barındıran su kütleleri için doğru referans değerlerin belirlenmesi amacıyla kullanılır. Tipoloji: Çeşitli parametrelere göre su kütlelerinin kendi içerisinde sınıflandırılmasını sağlayan bilimsel çalışmadır.

32 32 NEHİR TİPOLOJİSİ KRİTERLERİ FaktörlerSeçeneklerKodYorum Akış rejimi Mevsimsel A1 İlk yaklaşım Sürekli A2 Büyüklük (Drenaj Alanı) <1000 km2 (kurak alanlarda <3000 km2) D1 (Yalnızca sürekli akış olması halinde kullanılır) >1000 km2 (kurak alanlarda >3000 km2) D2 Yağış <400 mm Y1 (Yalnızca sürekli akış olması halinde kullanılır) >400 mm Y2 Eğim <%2 E1 Hepsi için kullanılır >%2 E2 Rakım 0-800 m R1 Hepsi için kullanılır 800-1600 m R2 >1600 m R3 Jeoloji Yüksek mineralizasyon J1 Hepsi için kullanılır Düşük mineralizasyonJ2 FaktörlerSeçeneklerKod Rakım 0-800 mR1 800-1600 mR2 > 1600 mR3 Derinlik< 5 mD1 > 5 mD2 Yüzey alanı< 500 haA1 > 500 haA2 JeolojiYüksek mineralizasyonJ1 Düşük mineralizasyonJ2 GÖL TİPOLOJİSİ KRİTERLERİ

33 33 GEÇİŞ SULARI TİPOLOJİSİ KRİTERLERİ

34 34 KIYI SULARI TİPOLOJİSİ KRİTERLERİ

35  1814 nehir suyu kütlesi için 56 nehir tipi  656 göl suyu kütlesi için 23 göl tipi tespit edilmiştir. 35

36 Havza İzleme Programları 36

37 Havza İzleme Programları 37

38 HAVZADAKİ SU KÜTLELERİ 38 Havzada; 85 nehir su kütlesi 11 göl su kütlesi bulunmaktadır Havzada; 85 nehir su kütlesi 11 göl su kütlesi bulunmaktadır

39 HAVZADAKİ TİPLER 39 Havzada; 9 Nehir Tipi 4 Göl Tipi bulunmaktadır Havzada; 9 Nehir Tipi 4 Göl Tipi bulunmaktadır

40 40 GENEL AMAÇLI İZLEME NOKTALARININ SEÇİMİ Havzadaki genel maksatlı izleme noktaları seçilirken aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulmuştur:  Her nehir su kütlesi tipine yönelik en az bir genel amaçlı izleme istasyonu,  Her göl su kütlesi tipine yönelik en az bir genel amaçlı izleme istasyonu,  Risk altında olmayan su kütlelerine yönelik genel amaçlı izleme istasyonları,  Havzanın genel durumu ile ilgili yeterli veri sağlayacak genel amaçlı izleme noktaları belirlenmiştir

41 41 Aynı tipte olan su kütleleri arasından, izleme noktasının hangi su kütlesine konulacağı belirlenirken;  Bulunduğu tipi en iyi temsil eden,  Daha büyük alan kaplayan (uzun nehir, yüksek akış, büyük yüzey alanı vb.),  Hidrolojik bağlantı bakımından en membada veya en mansapta olan,  Üzerinde daha önceden izleme noktası bulunan,  Düşük baskıya sahip,  Ulaşım sorunu olmayan, su kütleleri tercih edilmiştir GENEL AMAÇLI İZLEME NOKTALARININ SEÇİMİ

42 GEDİZ HAVZASI GENEL AMAÇLI İZLEME NOKTALARI 42 No İzleme Noktasının Kodu MevkiiSu Kütlesi Adı Koordinatlar XY 1GEGİN001Demirci Çayı Saraycık Köyü Yol Ayrımı Mevkii Demirci ManisaDemirci Çayı631380.96184295082.441 2GEGİN002Gördük Çayı Zeytinlibağ Köyü Mevkii Akhisar ManisaGürdük Çayı580106.51134322782.7 3GEGİN003Gediz Nehri Evrenos Köyü Tarlalar Arası Yol Merkez ManisaGediz Nehri532670.28414281057.005 4GEGİN004Gediz Nehri İzmir Uşak Yolu Gediz-1 Köprüsü Kula ManisaGediz Nehri658090.27174274339.621 5GEGİN005Dalkara Köyü Malkoca Köyü Arası Yol Üzeri Köprü Gördes ManisaYakaköy Deresi602487.36554293380.771 6GEGİN006Gürlevik Deresi İzmir Uşak Yolu Akçapınar Köprüsü Turgutlu ManisaGürlevik Deresi573316.97374260728.693 7GEGİN007Gediz-Dörtdeğirmen köyü yolu üzeri Köprü Gediz KütahyaBahceler Deresi707562.99434317046.14 8GEGİN008Diken Deresi Eseler Köyünden Dereye İnen Yol Kenarı Gediz KütahyaDiken Deresi701925.96154298499.65 9GEGİN009Derbent Çayı Uluderbent Köyü Köprüsü Alaşehir ManisaDerbent Çayı635162.73214227007.237 10GEGİN010Selendi Çayı Selendi Köprüsü Selendi ManisaSelendi Çayı662650.55534290065.759 11GEGİN011Alaşehir Çayı Akhisar Salihli Yolu Üzeri KöprüAlaşehir Çayı599881.90964262770.304 12GEGİN012Gediz Nehri Hacıhalliler Köyü Sonrası Köprü Merkez ManisaGediz Nehri548847.46314274645.353 13GEGİN013Nif Çayı Aşağıçobanisa Köyü Yolu Üzeri Köprü Merkez ManisaNif Çayı550115.43984270282.751 14GEGİN014Akhisar Çayı Nuriye Köyü Yolu Üzeri Köprü Saruhanlı ManisaAkhisar Çayı557969.17094291522.882 15GEGİN015 Gediz Nehri İzmir Çanakkale Yolu Üzeri Buruncuk girişi Köprü Menemen İzmir Gediz Nehri502467.40224279102.53 16GEGİG001Buldan DenizliBuldan Barajı661929.15674224252.362 17GEGİG002Gördes Manisa Gördes İçmesuyu Barajı 593350.65874291089.456 18GEGİG003Salihli ManisaMarmara Gölü588971.75794275209.919 19GEGİG004Ödemiş İzmirGölcük Gölü589856.674241668.664 20GEGİG005Banaz Uşak Küçükler İçmesuyu Barajı 726979.06864306474.951 21GEGİGS001Gediz Nehri Mansap Menemen İzmirGeçiş Suyu487247.694274428.722 22GEGİKS001Gediz Nehri Mansabı AçığıKıyı Suyu483766.59214270898.698

43 43 GEDİZ HAVZASI GENEL AMAÇLI İZLEME NOKTALARI Toplam 22 genel maksatlı izleme noktası Genel maksatlı izleme noktası Genel maksatlı izleme noktaları

44 44 OPERASYONEL İZLEME NOKTALARININ SEÇİMİ Noktalar seçilirken izlenen yöntem;  Risk altında olan tüm su kütleleri için operasyonel izleme yapılması gerektiği belirlenmiştir.  Öncelikli maddelerin deşarj edildiği su kütleleri için operasyonel izleme yapılması gerektiği belirlenmiştir.  Diğer kirleticilerin önemli miktarlarda deşarj edildiği su kütleleri için operasyonel izleme yapılması gerektiği belirlenmiştir.  Bu kriterler göz önünde bulundurularak izleme noktaları seçilmiştir.  Baskının tipine göre izlenecek parametreler ve sıklıklar belirlenmiştir.

45 45 GEDİZ HAVZASI OPERASYONEL İZLEME NOKTALARI No İzleme Noktasının Kodu MevkiSu Kütlesi Adı Koordinatlar XY 1GEOİN001Demirci Çayı Mansap Salihli Simav Yolu Üzeri Köprü Demirci ManisaDemirci Çayı628582.40244290492.729 2GEOİN002Gediz Nehri Karakaya Köyü Yolu Üzeri Köprü Gediz KütahyaGediz Nehri694832.74014298531.163 3GEOİN003Karakum Deresi Burşuk Köyü Mevkii Köprü Kula ManisaKarakum Deresi648719.22474277901.854 4GEOİN004Gediz Nehri Hamidiye Köyü yolu Üzeri KöprüGediz Nehri639623.62374281392.498 5GEOİN005Alaşehir Çayı Akhisar Salihli Yolu Üzeri Köprü Salihli ManisaAlaşehir Çayı599881.90964262770.304 6GEOİN006Gediz Nehri Akhisar Salihli Yolu Üzeri köprü Salihli ManisaGediz Nehri599013.8834264003.834 7GEOİN007Gediz Nehri Hacıhalliler Köyü Sonrası Köprü Merkez ManisaGediz Nehri548847.46314274645.353 8GEOİN008Nif Çayı İzmir Uşak Yolu Üzeri Köprü Kemalpaşa İzmirNif Çayı545477.82594255774.837 9GEOİN009Nif Çayı, Gediz Nehri ile Birleşmeden önceki köprü Merkez ManisaNif Çayı538946.75774277115.478 10GEOİN010 Gürdük Çayı Kapaklı Rahmiye Köyü Arası Yol Üzeri Köprü Akhisar Manisa Gürdük Çayı565640.64454302203.173 11GEOİN011Rahmiye Beyoba Köyü yolu Üzeri Köprü Akhisar ManisaKanal568357.54394299519.718 12GEOİN012Akhisar çayı Mansap Karaağaçlı Köyü Mevkii Köprü Merkez ManisaAkhisar Çayı547215.91554281042.669 13GEOİN013Evrenos Horozköy Caddesi Üzeri Köprü Merkez ManisaKara Çay532011.71164278037.965 14GEOİN014Gediz Nehri DSİ Emiralem Regülatörü Menemen İzmirGediz Nehri515460.37934275740.913 15GEOİN015Küçükler Barajı Çıkışı Banaz UşakCanbulut Deresi726312.46474306280.96 16GEOİN016Demirköprü Baraj Çıkışı Salihli ManisaGediz Nehri613724.99134274889.694 17GEOİN017Buldan Barajı Çıkışı Buldan DenizliEziler Deresi661411.80734225297.552 18GEOİN018Afşar 2 Barajı Çıkışı Sarıgöl ManisaDerbent Çayı640777.74864234578.027 19GEOİN019Gördes Barajı Çıkışı Gördes Manisa Gördes Barajına giren kol 591563.69284290938.959 20GEOİG001Salihli Manisa Demirköprü Barajı 619770.07724281276.606 21GEOİG002Salihli ManisaMarmara Gölü588971.75794275209.919 22GEOİG003Ödemiş İzmirGölcük Gölü589856.674241668.664 23GEOİKS001Gediz Nehri Mansabı AçığıKıyı Suyu483766.59214270898.698 24GEOİKS002Çiğli Kıyısı İzmirKıyı Suyu504296.72214255964.529

46 46 GEDİZ HAVZASI OPERASYONEL İZLEME NOKTALARI Toplam 24 operasyonel izleme noktası

47 KORUNAN ALAN İZLEME NOKTALARININ SEÇİMİ  Korunan alanlara ilişkin izleme noktaları, ülkemiz mevzuatına göre koruma altına alınmış alanlar; (sulak alan, içme suyu koruma alanı, milli park, tabiat parkı vb.) kapsamında belirlenmiştir 47 GEDİZ HAVZASI KORUNAN ALAN İZLEME NOKTALARI No İzleme Noktasının Kodu MevkiiSu Kütlesi Adı Koruma Türü Koordinatlar Parametre Paketi XY 1GEKAİG001Salihli ManisaMarmara GölüHabitat588971.75794275209.919KA2 2GEKAİG002Banaz Uşak Küçükler İçmesuyu Barajı İçme Suyu726979.06864306474.951KA1 3GEKAİG003Gördes ManisaGördes İçmesuyu Barajıİçme Suyu593350.65874291089.456KA1 4GEKAİG004Sarıgöl ManisaAfşar 2 İçmesuyu Barajıİçme Suyu640037.86394233453.965KA1 5GEKAİKS001Foça İzmirKıyı SuyuHabitat477206.9474280720.515KA2

48 GEDİZ HAVZASI KORUNAN ALAN İZLEME NOKTALARI 48 5 korunan alan izleme noktası

49 İZLEME NOKTALARI Genel Amaçlı İzleme Noktası Operasyonel İzleme Noktası Korunan Alan İzleme Noktası Nehir1519- Göl534 Geçiş Suyu 1-- Kıyı Suyu121 Toplam22245 49 51 izleme noktası

50 GEDİZ HAVZASI TÜM İZLEME NOKTALARI 50 51 izleme noktası Genel Amaçlı İzleme Noktası

51 6 yılda 1 yıl, yılda 4 kez 6 yılda 1 yıl, yılda 12 kez 6 yılda 1 yıl, yılda 2 kez 6 yılda 1 yıl, yılda 1 kez Sürekli/Aylık Fiziko-kimyasal Parametreler, Belirli Kirleticiler, Pestisitler, Mikrobiyolojik Parametreler Öncelikli Maddeler Biyolojik Parametreler (Klorofil-a 6 yılda 1 yıl, yılda 4 kez) Hidromorfolojik Parametreler Hidroloji 51 PARAMETRELER VE SIKLIKLARI  Genel Amaçlı İzleme Parametreleri / Sıklıkları

52 Her yıl 4 kez Her yıl 12 kez 6 yılda 2 yıl, yılda 2 kez Yılda 1 kezSürekli/Aylık Fiziko-kimyasal Parametreler, Belirli Kirleticiler, Mikrobiyolojik Parametreler Öncelikli Maddeler Biyolojik Parametreler (Klorofil-a Her yıl 4 kez) Hidro-morfolojik Parametreler Hidroloji 52  Operasyonel İzleme Parametreleri / Sıklıkları PARAMETRELER VE SIKLIKLARI

53 Koruma AlanıParametreSıklık İçme Suyu Koruma Alanı İçme Suyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik kapsamındaki parametreler Nüfus ve miktara bağlı olarak belirlenir (4/8/12 kez) Habitat Koruma Alanlarıİlgili mevzuatta yer alan parametreler İlgili mevzuatta yer alan izleme sıklıkları 53  Korunan Alan İzleme Parametreleri / Sıklıkları PARAMETRELER VE SIKLIKLARI

54 Dinlediğiniz için Teşekkür Ederim… 54 Nermin ANUL nanul@ormansu.gov.tr (0312) 207 63 25


"ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GEDİZ HAVZASI İZLEME PROGRAMI Nermin ANUL Şube Müdürü Haziran 2015 DSİ 2. Bölge Müdürlüğü- İzmir’de." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları