Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum Planı 2 Yazılım Geliştirme ve İş Süreçleri Yazılım Geliştirme Süreçleri İş Süreçleri SYGM Projeleri ve Üretilen Veriler Su Kalitesi Yönetimi Bilgi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sunum Planı 2 Yazılım Geliştirme ve İş Süreçleri Yazılım Geliştirme Süreçleri İş Süreçleri SYGM Projeleri ve Üretilen Veriler Su Kalitesi Yönetimi Bilgi."— Sunum transkripti:

1

2 Sunum Planı 2 Yazılım Geliştirme ve İş Süreçleri Yazılım Geliştirme Süreçleri İş Süreçleri SYGM Projeleri ve Üretilen Veriler Su Kalitesi Yönetimi Bilgi Sistemi SKYBS - USBS ilişkisi Beklentiler

3 3 Yazılım Geliştirme ve İş Süreçleri Yazılım Geliştirme Süreçleri Yazılım Gereksinim Analizi Yazılım Tasarımı Geliştirme Test Entegrasyon (birden fazla alt sistem varsa) Kullanıma açma Bakım Bilgisayar yazılımı veya kısaca yazılım, bir bilgisayarın çeşitli işlemleri yerine getirmesi için gerekli talimatlardan oluşur. Bilgisayar yazılımı bilgisayar programları, kütüphaneler ve çevrimiçi dokümanlar ile dijital araçlardan oluşur. https://en.wikipedia.org/wiki/Software_development_process https://en.wikipedia.org/wiki/Software Gerçek hayat Bilgisayar dünyası Tailoring

4 Validasyon Standardizasyon Veri Sözlüğü Veri Doğruluğu (Verilerin uygun şekilde üretilmesi doğrulama prosedürlerinden geçirilmesine bağlıdır) Veri Bütünlüğü (Eldeki verinin kullanışlı olabilmesi için eksiksiz olması gerekir) Veri Tutarlılığı (Bütün ilgililerin söz konusu veriyi doğru ve aynı biçimde algılaması gerekir) 4 Yazılım Geliştirme ve İş Süreçleri Yazılım Geliştirme Süreçleri Bütün yazılımlar veri ister, veri i ş ler ve veri üretir. Verinin Temel Nitelikleri

5 5 Yazılım Geliştirme ve İş Süreçleri Yazılım Geliştirme Süreçleri Detaylar Gereksinim Analizi (Gerçek hayatta yürütülen ve yazılıma aktarılması istenilen iş süreçlerinin belirlenmesi) Yazılım Tasarımı (İş süreçlerine ait ilişkilerin, temel alınan girdiler ve üretilen çıktıların dokümante edilmesi) Geliştirme (Tasarımı yapılan iş süreçlerinin kodlanması) Test (Yazılımın işlerlik durumunun belirlenmesi) Entegrasyon (Dış yazılım veya diğer sistemlerle birlikte çalışabilirliğin sağlanması) Kullanıma açma (Yazılımın kullanıma sunulması) Bakım (Sorunlara müdahale ve teknik destek)

6 6 Yazılım Geliştirme ve İş Süreçleri İş Süreçleri Ne yapıyoruz ? Nasıl yapıyoruz ? ÇıktılarGirdilerPaydaşlarFonksiyonlarİlişkiler

7 7 Yazılım Geliştirme ve İş Süreçleri Yazılım Geliştirme – İş Süreçleri İlişkisi İş süreci yok İş mantığı yokKullanımı zor Uzmanlık gerektirir Tutarlılık sorunları İş süreçleri yetersiz Yeteneksiz yazılım Süreçlerin bir kısmı dışarıda Bekleneni veremez İş süreçleri eski Eski yazılım Yenilenme ihtiyacı

8 8 645 Sayılı KHK MADDE 9 su kaynakları koruma iyileştirme kullanım su kirliliği su yönetimi ulusal ve uluslararası koordinasyon kıyı suları koruma-kullanma dengesi sucul çevre ekolojik kalite kimyasal kalite nehir havza yönetim planları bütüncül nehir havzaları mevzuat çalışmaları kirliliğin önlenmesi tedbirler yer üstü suları yer altı suları kalite ve miktar hedef ilke alıcı ortam standartları su kalitesi izleme taşkınlar strateji ve politika taşkın yönetim planları sektörel su tahsisi uluslararası sözleşmeler sınır aşan ve sınır oluşturan sular ulusal su veri tabanlı bilgi sistemi hassas alanlar nitrata duyarlı hassas alanlar içme ve kullanma suyu arıtma tesisleri tasarım esasları normlar ve kriterler eğitim temin etmek sertifika vermek iklim değişikliği SYGM Yürütülen Faaliyetler ve Projeler

9 9 SU KALİTESİ İZLEME KONUSUNDA KAPASİTE GELİŞTİRME PROJESİ (2011-2014) Amacı; Türkiye’de Su Çerçeve Direktifinin izleme ile ilgili Madde 8 ve Ek-5 hükümlerinin uygulanması konusunda yasal ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi ve Ulusal İzleme Ağının kurulması amacıyla altyapı oluşturulmasıdır. Ulusal İzleme Uygulama Planı Guidelines on monitoring İzleme rehberleri 6 Pilot Havza İzleme Programları İzleme programları: Su kütlelerinin belirlenmesi ve risk değerlendirme İzleme noktalarının seçilmesi Gerekli parametreler İzleme sıklığı Teknik metodolojiler Ve araçlar Ağların belirlenmesi Kimyasal izleme Biyolojik izleme Hidro-morfolojik izleme Durum değerlendirme Tavsiyeler ve başlıca seçenekler: Organizasyon Finansman Uygulama takvimi SYGM Yürütülen Faaliyetler ve Projeler

10 10 TEKNİK YARDIM PROJESİ (2013-2015) Proje kapsamında; Büyük Menderes Havzasında Su Çerçeve Direktifi gerekliliklerine uygun olarak nehir, göl, kıyı ve geçiş sularında belirlenen izleme noktalarında bir yıl (2013-2014) süresince biyolojik, fizikokimyasal, kimyasal ve hidromorfolojik izleme yapılmış ve izleme sonuçları değerlendirilerek Büyük Menderes Havzasındaki ekolojik ve kimyasal durum ortaya konulmuştur. SYGM Yürütülen Faaliyetler ve Projeler

11 11 ÜLKEMİZE ÖZGÜ SU KALİTESİ EKOLOJİK DEĞERLENDİRME SİSTEMİNİN KURULMASI PROJESİ 1.H 1.Taşkın Tehlike Haritaları 2.Taşkın Risk Haritaları 8 HAVZA Aşağı Fırat Batı Akdeniz Ceyhan Aras Doğu Karadeniz Batı Karadeniz Kuzey Ege Sakarya Nehir, Göl, Geçiş ve Kıyı Sularında 1 Yıllık İzleme Biyolojik Parametreler Hidromorfolojik Parametreler Fizikokimyasal Parametreler 25 HAVZA flora ve fauna envanter çalışması SU KALİTESİ EKOLOJİK DEĞERLENDİRME SİSTEMİNİN KURULMASI SYGM Yürütülen Faaliyetler ve Projeler

12 TÜRKİYE’DE HAVZA BAZINDA HASSAS ALANLARIN VE SU KALİTESİ HEDEFLERİNİN BELİRLENMESİ PROJESİ Hassas su kütleleri, Hassas su kütlelerini etkileyen sanayi, kentsel ve tarımsal bölgeler, Hassas su kütlelerinde kalite hedefleri Hassas su kütlelerinde kalite iyileştirmek için tedbirler, Tarımsal faaliyetlerinin sebep olduğu kirlenme, Tarımsal kaynaklı kirleticiler için çevresel kalite standartları, Su kütleleri ve potansiyel hassas su kütleleri belirlendi 12 SYGM Yürütülen Faaliyetler ve Projeler

13 13 HAVZA İZLEME VE REFERANS NOKTALARININ BELİRLENMESİ PROJESİ (2012-2014) Amaç: Havzaların Su Çerçeve Direktifi kapsamında, fiziko- kimyasal, kimyasal, biyolojik ve hidromorfolojik kalite unsurlarını içerecek şekilde gözetimsel olarak bir yıllık süre ile izlenmesi 13 Ergene Havzası Akarçay Havzası Gediz Havzası Susurluk Havzası Sakarya Havzası 2012-2013 Kızılırmak Havzası Küçük Menderes H. Antalya Havzası Marmara Havzası Konya Kapalı H. 2013-2014 SYGM Yürütülen Faaliyetler ve Projeler

14 14 PROJE ADIHAVZA SAYISI ÜRETİLEN VERİLER Yerüstü, Kıyı ve Geçiş Suları için Çevresel Hedeflerin Belirlenmesine Yönelik Metodolojinin Geliştirilmesi: Büyük Menderes Havzası Pilot Çalışması 1Biyolojik İzleme Verileri Havza Koruma Eylem Planlarının Nehir Havzası Yönetim Planlarına Dönüştürülmesi Projesi 3Biyolojik İzleme Verileri Havza İzleme ve Referans Noktaların Belirlenmesi Projesi10fiziko-kimyasal, kimyasal, biyolojik ve hidromorfolojik gözetimsel izleme Ülkemize Özgü Su Kalitesi Ekolojik Değerlendirme Sisteminin Kurulması Projesi 8Biyolojik, hidromorfolojik ve fiziko-kimyasal izleme verileri, Flora ve fauna envanteri Su Kalitesi İzleme Konusunda Kapasite Geliştirme Projesi1Su kütleleri ve biyolojik izleme verileri Türkiye’de Havza Bazında Hassas Alanların ve Su Kalitesi Hedeflerinin Belirlenmesi Projesi 25Hassas Alanlar, Su Kütleleri, Çevresel Kalite Standartları, Biyolojik İzleme Verileri SYGM Yürütülen Faaliyetler ve Projeler

15 15 Su Kalitesi Yönetimi Bilgi Sistemi Sistem başlangıçta Havza İzleme ve Referans Noktalarının Belirlenmesi Projesi kapsamında izleme yapılan 10 havzada elde edilen verilerin veri tabanında toplanması maksadıyla geliştirilmiştir.

16 16 Su Kalitesi Yönetimi Bilgi Sistemi 16 Biyolojik veri girişi, kimyasal veri girişi ve hidro-morfolojik izleme verileri giriş uygulaması ile bunlara ilişkin verilerin raporlaması sistem üzerinden yapılabiliyordu.

17 17 Su Kalitesi Yönetimi Bilgi Sistemi Projelerden elde edilen veriler ve kullanıcı sayısının artması, çeşitlenmesi gibi nedenlerle yazılımın revize edilmesi ihtiyacı ortaya çıktı. Yeni kullanıcı profilleri, raporlama ihtiyaçları, gibi gereksinimler belirlendi. İlgili birimlerle yapılan görüşmeler ile bir ihtiyaç analizi dokümanı oluşturuldu.

18 18 Su Kalitesi Yönetimi Bilgi Sistemi 18 1)İçme Suyu Sınıflandırma Uygulaması (Envanter, Sınıflandırma), 2)Yerüstü Suları Uygulaması (Envanter, Sınıflandırma, ÇKS Uygulaması), 3)Trofik Sınıflandırma Uygulaması, 4)Yeraltı Suları Uygulaması (Envanter (Kütle Durumu Sorgulaması, Miktar Durumu Sorgulaması, Çapraz Sorgulama), Başlangıç Karakterizasyonu, Risk Analizi, Ayrıntılı Karakterizasyon, Sınıflandırma), 5)Biyolojik İzleme Uygulaması (Veri Girişi, Değerlendirme, Raporlama), 6)Kimyasal İzleme Uygulaması (Veri Girişi, Değerlendirme, Raporlama), 7)Hidromorfolojik İzleme Uygulaması (Veri Girişi, Değerlendirme, Raporlama).

19 19 Su Kalitesi Yönetimi Bilgi Sistemi 19

20 20 Su Kalitesi Yönetimi Bilgi Sistemi 1)Test ortamında geliştirme 2)Uygulama geliştirme altyapısının oluşturulması 3)Bakanlık LDAP altyapısına adaptasyon 4)Kullanıcı profillerinin oluşturulması 5)CBS temelli arayüz tasarımı ve uygulaması 6)Alt uygulamaların geliştirilmesi (kısmen gerçekleştirildi) 7) Alt uygulama-profil yapısının adaptasyonu

21 21 Su Kalitesi Yönetimi Bilgi Sistemi Su Kalitesi Yönetimi Bilgi Sistemi-USBS İlişkisi USBS Kurgusu USBS Altyapısı Yönetici Çevresel Altyapılar Havza Yönetimi İklim Değişikliği Yeraltı ve Yerüstü Suları Su KalitesiKuraklık Su Kullanımı/ Tahsis Taşkın

22 22 Beklentiler SÇD kapsamında yürütülecek işlere ilişkin detayların belirlenmesi, SÇD kapsamında su kalitesi izlemesi ve değerlendirilmesine ilişkin ihtiyaçlardan hareketle sistemin temellerinin bütüncül biçimde şekillendirilmesi, Biyolojik izleme ile ilgili verilerin nasıl depolandığı, diğer veri gruplarıyla nasıl ilişkilendirildiği, Her bir biyolojik kalite unsuru ile ilgili olarak verinin nasıl girildiği, nasıl raporlandığı, türlerin sistemde tanımlı olup olmadığı, tanımlı ise yeni tür girilmesi durumunda bir onay sürecinin olup olmadığı, Sistemin verilerin değerlendirmesini ve istatistiksel değerlendirmeyi içerip içermediği, Sistemin ekolojik değerlendirmeyi içerip içermediği, Biyolojik izleme veritabanının geliştirilmesi sırasında karşılaşılan sorunlar, bunlara yönelik çözümler, dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda AB deneyiminin aktarılması

23 27.01.2016 | Su Yönetimi Genel Müdürlüğü [İzleme ve Su Bilgi Sistemi Dairesi Başkanlığı Su Bilgi Sistemi Şube Müdürlüğü]


"Sunum Planı 2 Yazılım Geliştirme ve İş Süreçleri Yazılım Geliştirme Süreçleri İş Süreçleri SYGM Projeleri ve Üretilen Veriler Su Kalitesi Yönetimi Bilgi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları