Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Feyza SANCAK Uzman Haziran 2015 DSİ 13. Bölge Müdürlüğü -Antalya’da yapılan havza paydaş toplantısı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Feyza SANCAK Uzman Haziran 2015 DSİ 13. Bölge Müdürlüğü -Antalya’da yapılan havza paydaş toplantısı."— Sunum transkripti:

1 ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Feyza SANCAK Uzman Haziran 2015 DSİ 13. Bölge Müdürlüğü -Antalya’da yapılan havza paydaş toplantısı 1 ANTALYA HAVZASI İZLEME PROGRAMI

2 SUNUM İÇERİĞİ 2  Mevcut Durum  SYGM Görevleri  Mevzuat  Mevzuata Göre İzleme Türleri  Su Kütleleri ve Tiplerin Belirlenmesi  İzleme Programlarının Hazırlanması  İzleme Noktalarının Seçimi  İzleme Parametreleri/Sıklıklar

3  Orman ve Su İşleri Bakanlığı, –Araştırma Maksadıyla Hizmet Alımı İle İzleme Yapan Kurumlar  Su Yönetimi Genel Müdürlüğü  Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü –Laboratuvar Alt Yapısı Olan Kurumlar  Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, –Araştırma Maksadıyla Hizmet Alımı İle İzleme Yapan Kurumlar  Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü –Laboratuvar Alt Yapısı Olan Kurumlar  ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, –Laboratuvar Alt Yapısı Olan Kurumlar  Tarım Reformu Genel Müdürlüğü  Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü (Mevcut laboratuvarı bulunmayıp İl Gıda Kontrol Laboratuvarları ve Enstitülerde analizler yapılmaktadır.) Ülkemizde İzleme Yapan Kurumlar 3

4  Sağlık Bakanlığı, –Laboratuvar Alt Yapısı Olan Kurumlar  Türkiye Halk Sağlığı Kurumu  Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı  Tüketici Güvenliği Laboratuvarları Daire Başkanlığı  Halk Sağlığı Laboratuvarları Daire Başkanlığı  Belediyeler –Laboratuvar Alt Yapısı Olan Kurumlar  Büyükşehir Belediyelerinde 1 Merkez Laboratuvar, ayrıca İçme Suyu Arıtma ve Atık Su Arıtma Tesislerinde de İşletme Laboratuvarları mevcuttur. 4 Ülkemizde İzleme Yapan Kurumlar

5 5 *** Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyelerinden izleme noktaları temin edilemediği için haritaya işlenmemiştir.

6 6 Kurumların Havzalarda Çakışan İzleme Noktaları İzleme Noktaları

7 7 SÇD’ye Göre İzlenen ParametrelerSÇD’ye Göre İzlenmeyen Parametreler ** Mikrokirleticiler ve spesifik kirleticiler dahil Mevzuata Göre Kurumların İzlediği Parametreler

8 8 Parametre Grubu DSİ Genel Müdürlüğü Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Sağlık Bakanlığı Çevre Şehircilik Bakanlığı Fiziksel Parametreler (Sıcaklık,pH, İletkenlik, Renk) + + (Renk Hariç) + + Oksijenlendirme Parametreleri (Çözünmüş Oksijen,KOİ BOİ) ++ (KOİ,BOİ Hariç) + (KOİ,BOİ Hariç)+ Nurtientler++++ İz Elementler+ + (Tarım Reformu Gn. Md. Hariç) ++ Pestisitler+-++ Kurumlar Tarafından Mükerrer İzlenen Parametreler

9 Toplam 31 parametre 9 Tüm Kurumlar için Ortak (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bak. Pestisitler Hariç) Toplam 47 parametre Toplam 19 parametre 3 Kurum Ortak İzlemekte 2 Kurum Ortak İzlemekte KURUMLAR TARAFINDAN MÜKERRER İZLENEN PARAMETRELER

10 MEVZUAT  29/6/2011 Tarihli, 645 sayılı Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile; «Yer üstü ve yer altı sularının kalite ve miktarının korunmasına yönelik hedef, ilke ve alıcı ortam standartlarını ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte belirlemek, su kalitesini izlemek veya izletmek» «Su yönetiminin ulusal ve uluslararası düzeyde koordinasyonunu sağlamak » görevi Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’ ne verilmiştir. 10 İzleme ve Su Bilgi Sistemi Daire Başkanlığı

11 1. Planlama (Havza Eylem ve Yönetim Planları) 2. Koordinasyon 3. Su Politikası, Sınıraşan ve Sınır Oluşturan Sular 4. Su ile Alakalı Uluslararası İlişkiler 5. Su Hukuku ve Mevzuat Geliştirme 6. Envanter ve Ulusal Su Bilgi Sistemi 7. Havza Esaslı Sektörel Su Tahsisi 8. Su Kütlelerinin Kalitesini Belirleme 9. Su Kalite Standardı ve Kriterleri Geliştirme 10. Alıcı Ortam Su Kalite Standartları Geliştirme 11 SYGM GÖREVLERİ - I

12 12 SYGM GÖREVLERİ - II 11. Kirliliğe Karşı Hassas Alanların Belirlenmesi, Yönetimi 12. İzleme İstasyonlarını, İzlenecek Parametreleri, İzleme Periyotlarını ve Metotlarını Belirleme 13. İzleme Programı Hazırlama ve Uygulamaları İzleme 14. Kalite Ölçümlerinin Koordinasyonu 15. Taşkın Yönetimi Planlaması 16. Kuraklık Yönetimi Planlaması 17. İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi ve Uyum 18. Su Verimliliği 19. Arıtma Sistemleri ve Su Teknolojisi 20. Su Kaynaklarının Modellenmesi

13 MEVZUAT  Amaç Ülke genelindeki bütün miktar, kalite ve yüzeysel sular ve yeraltı suları hidromorfoloji Mevcut durumunun ortaya konulması, Suların ekosistem bütünlüğünü esas alan bir yaklaşımla izlenmesi, İzlemede standardizasyonun ve kurumlar arası koordinasyonun sağlanmasına yönelik esasların belirlenmesi  İzleme programlarının oluşturularak Ulusal İzleme Ağının kurulması,  İzleme verilerinin Ulusal Su Bilgi Sistemine aktarılması 13  28910 Sayılı 11/02/2014 tarihli R.G.’de yayımlanan Yüzeysel Sular ve Yeraltı Sularının İzlenmesine Dair Yönetmelik

14 Su Kütlelerinin ve Tiplerinin Belirlenmesi Referans Şartların Belirlenmesi Baskı ve Etkilerin Belirlenmesi İzleme Noktalarının Belirlenmesi İzleme Programlarının Hazırlanması Ulusal İzleme Ağının Oluşturulması 14 MEVZUAT

15 15  Yüzeysel Su Kalitesi İyi Su Durumu İyi Ekolojik Durum Hidromorfolojik Fiziko-kimyasal Biyolojik kalite unsurları İyi Ekolojik Durum Hidromorfolojik Fiziko-kimyasal Biyolojik kalite unsurları İyi Kimyasal Durum

16 İZLEME TÜRLERİ 16 Korunan alan izlemeleri Genel Maksatlı İzleme

17 Yüzeysel sulardaki doğal şartlardan ve insani faaliyetlerden kaynaklanan uzun dönemli değişikliklerinin değerlendirilmesi maksadıyla yapılan izlemedir. Daha sonra yapılacak izleme programlarının etkili ve verimli dizaynı için gereklidir. Her bir izleme noktasında en az bir yıllık süreyle,  Genel fizikokimyasal ve kimyasal kalite elementleri  Biyolojik  Hidromorfolojik 17 İZLEME TÜRLERİ

18 Operasyonel İzleme Kirleticiler açısından risk altında bulunan su kütlelerinde, kirletici girişinin olduğu yerlerde yapılan izlemedir. Çevresel hedeflerine ulaşamama riski olan su kütlelerinin durumlarının belirlenmesi, Risk altındaki su kütlelerinin önlemler programı ile durumlarındaki değişimin izlenmesi maksadıyla yapılmaktadır. Operasyonel İzleme Noktasında; Havzaya deşarj edilen bütün öncelikli maddeler, Diğer kirletici maddeler Baskıya karşı hassas olan biyolojik ve hidromorfolojik kalite elementleri 18 İZLEME TÜRLERİ

19 Araştırmacı İzleme Çevresel hedeflere ulaşamama sebebinin ve kazara oluşan kirliliğin boyutunun ve etkisinin belirlenmesi maksadıyla yapılan izlemedir. Sadece ilgili kalite unsurları izlenir. Referans Alanların İzlenmesi Yüzeysel sularda, baskıların olmadığı veya etkilerin ekosistem işleyişini etkilemediği, bozulmanın olmadığı veya doğala yakın özellikteki noktalar referans alan olarak belirlenir. 19 İZLEME TÜRLERİ

20 20 Korunan Alanların İzlenmesi Korunan Alanİzleme Sıklığı İÇME SUYU ÇEKİM NOKTALARI Hizmet verilen toplumun nüfusu 30.000den fazla ise yılda 12 kez Hizmet verilen toplumun nüfusu 10.000 ile 30.000 arasındaysa yılda 8 kez. Hizmet verilen toplumun nüfusu 10.000den az ise yılda 4 kez SUCUL TÜRLERİN KORUNMASI İÇİN TAHSİS EDİLEN ALANLAR Aylık KABUKLULARIN KORUNMASI İÇİN TAHSİS EDİLMİŞ ALANLAR YÜZME SULARI Haziran ve Eylül arasında aylık olarak (yılda 4 kez) DUYARLI BÖLGELER Aylık HASSAS ALANLAR Yılda 6 kez HABITAT VE TÜR KORUMA ALANLARI İzleme Programları çerçevesinde belirlenen sıklıkta uygulanır. İZLEME TÜRLERİ

21 SU KÜTLELERİNİN BELİRLENMESİ 21

22 22 Yapay Su Kütleleri Sulak Alan = YAS Bağlantılı Ekosistemler Nehirler Geçiş Suları = haliç, delta, lagün Kıyı Suları Yeraltı SuyuGöller SU KÜTLESİ KATEGORİLERİ

23 SU KÜTLELERİNİN BELİRLENMESİ 23 Nehir kategorisi olarak ayrılan su kütleleri daha sonra morfolojik olarak bölümlere ayrılır.  Eğer su kütlesinin bir kısmı korunan alan olarak tespit edilmişse bu kısım ayrı bir su kütlesi olarak değerlendirilmelidir, çünkü korunan alan durumundaki su kütleleri için farklı koruma önlemlerinin alınması ve farklı izleme yükümlülüklerinin uygulanması gerekmektedir.  Coğrafi ve hidromorfolojik özellikler de yüzey suyu ekosistemini ve bunların insani faaliyetlere duyarlılığını önemli oranda etkileyebilir. Bu özellikler su kütlelerinin belirlenmesinde göz önünde bulundurulması gereken önemli faktörlerdir.  Su kütlelerinin belirlenmesi sırasında Strahler 1 ve 2 ölçeğindeki nehirler, içme suyu kaynağı veya koruma alanı olmadıkları sürece dikkate alınmamış, 3 ve üstü ölçekteki nehirler su kütlesi olarak belirlenmiştir.

24 24

25 Göl su kütlelerinin belirlenmesi nehir su kütlelerinin belirlenmesinden farklılık gösterir.  Bir göl ya da rezervuar tek başına bir su kütlesi olarak belirlenebileceği gibi, bir bölümünün diğer bölümlerden farklı özellikler göstermesi nedeniyle birden fazla su kütlesine bölünebilir.  Göl su kütlelerinin belirlenmesinde batimetri ve tuzluluk da önemli faktörlerdir. 25 SU KÜTLELERİNİN BELİRLENMESİ

26 26

27 27

28 25 Havzada; 1814 adet nehir su kütlesi, 656 adet göl su kütlesi belirlenmiştir. 28

29 DEKOS Projesi kapsamında; Kıyı suları için 76 Su Yönetim Birimi tanımlanmıştır. 29 SU KÜTLELERİNİN BELİRLENMESİ

30 SU TİPLERİNİN BELİRLENMESİ 30 Tipolojiler değişik biyolojik toplulukları barındıran su kütleleri için doğru referans değerlerin belirlenmesi amacıyla kullanılır. Tipoloji: Çeşitli parametrelere göre su kütlelerinin kendi içerisinde sınıflandırılmasını sağlayan bilimsel çalışmadır.

31 31 NEHİR TİPOLOJİSİ KRİTERLERİ FaktörlerSeçeneklerKodYorum Akış rejimi Mevsimsel A1 İlk yaklaşım Sürekli A2 Büyüklük (Drenaj Alanı) <1000 km2 (kurak alanlarda <3000 km2) D1 (Yalnızca sürekli akış olması halinde kullanılır) >1000 km2 (kurak alanlarda >3000 km2) D2 Yağış <400 mm Y1 (Yalnızca sürekli akış olması halinde kullanılır) >400 mm Y2 Eğim <%2 E1 Hepsi için kullanılır >%2 E2 Rakım 0-800 m R1 Hepsi için kullanılır 800-1600 m R2 >1600 m R3 Jeoloji Yüksek mineralizasyon J1 Hepsi için kullanılır Düşük mineralizasyonJ2 FaktörlerSeçeneklerKod Rakım 0-800 mR1 800-1600 mR2 > 1600 mR3 Derinlik< 5 mD1 > 5 mD2 Yüzey alanı< 500 haA1 > 500 haA2 JeolojiYüksek mineralizasyonJ1 Düşük mineralizasyonJ2 GÖL TİPOLOJİSİ KRİTERLERİ

32 32 GEÇİŞ SULARI TİPOLOJİSİ KRİTERLERİ

33 33 KIYI SULARI TİPOLOJİSİ KRİTERLERİ

34  1814 nehir suyu kütlesi için 56 nehir tipi  656 göl suyu kütlesi için 23 göl tipi tespit edilmiştir. 34

35 Havza İzleme Programları 35

36 36 HAVZADAKİ SU KÜTLELERİ Havzada; 54 Nehir Su Kütlesi 20 Göl Su Kütlesi bulunmaktadır. Havzada; 54 Nehir Su Kütlesi 20 Göl Su Kütlesi bulunmaktadır.

37 37 HAVZADAKİ TİPLER Havzada; 21 Nehir Tipi 6 Göl Tipi Bulunmaktadır. Havzada; 21 Nehir Tipi 6 Göl Tipi Bulunmaktadır.

38 38 GENEL AMAÇLI (Gözetimsel) İZLEME NOKTALARININ SEÇİMİ Havzadaki genel maksatlı izleme noktaları seçilirken aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulmuştur:  Her nehir su kütlesi tipine yönelik en az bir genel maksatlı izleme istasyonu,  Her göl su kütlesi tipine yönelik en az bir genel maksatlı izleme istasyonu,  Risk altında olmayan su kütlelerine yönelik genel maksatlı izleme istasyonları,  Havzanın genel durumu ile ilgili yeterli veri sağlayacak genel maksatlı izleme noktaları belirlenmiştir.

39 39 Aynı tipte olan su kütleleri arasından, izleme noktasının hangi su kütlesine konulacağı belirlenirken;  Bulunduğu tipi en iyi temsil eden,  Daha büyük alan kaplayan (uzun nehir, yüksek akış, büyük yüzey alanı vb.),  Hidrolojik bağlantı bakımından en membada veya en mansapta olan,  Üzerinde daha önceden izleme noktası bulunan,  Düşük baskıya sahip,  Ulaşım sorunu olmayan, su kütleleri tercih edilmiştir. GENEL AMAÇLI(GÖZETİMSEL) İZLEME NOKTALARININ SEÇİMİ

40 ANTALYA HAVZASI GENEL MAKSATLI İZLEME NOKTALARI 40 No Izleme Noktasinin Kodu MevkiiSu Kütlesi Adı Koordinatlar XY 1ANGİG001Bucak Burdur Karacaören-2 Barajı 306272,43124131551,063 2ANGİG002Bucak Burdur Karacaören-1 Barajı 309754,01824140294,086 3ANGİG003Bucak BurdurOnaç-2 Barajı285363,3694154780,995 4ANGİG004Merkez IspartaGölcük Gölü279176,71294179049,166 5ANGİG005Eğirdir IspartaEgridir Gölü313281,18034206073,725 6ANGİG006Yalvaç IspartaSücüllü Barajı337987,56134249527,27 7ANGİG007Eğirdir IspartaKovada Gölü313311,05684167689,415 8ANGİGS001Aksu Çayı MansapAksu Çayı315380,96064082007,849 9ANGİKS001Aksu Mansabı AçığıKıyı Suyu312109,86964070352,344 10ANGİN001 Manavgat Dikmen Köyü Yolu Naras Köprüsü Antalya Manavgat Çayı361708,88964076850,778 11ANGİN002 Senirkent Yalvaç yolu Üzeri Gerizçayı Köprü Isparta Pupa Çayı287265,62094222304,954 12ANGİN003Yalvaç Gökçeali Köyü Köprüsü Isparta 320342,24354241597,128 13ANGİN004 Isparta Konya Yolu Mahmatlar Köyü Mevkii Eğirdir Isparta Atçayırı Deresi318601,52894201127,001 14ANGİN005 Yukarıkaşıkara Köyü mevkii Eğirdir Gölü öncesi Yalvaç Isparta 313175,23654246894,339

41 ANTALYA HAVZASI GENEL MAKSATLI İZLEME NOKTALARI 41 No Izleme Noktasinin Kodu MevkiiSu Kütlesi Adı Koordinatlar XY 16ANGİN007 Kargı Çayı Mansap Türkler Beldesi Deliktaş Caddesi Üzeri Köprü Alanya Antalya Kargı Çayı392656,16684052537,311 17ANGİN008Karpuz Çayı Mansap Kızılot Köprüsü Manavgat AntalyaKarpuz Çayı371535,77074064774,385 18ANGİN009 Antalya Merkez Baraj Mh. DSİ Regülatörü Öncesi Antalya Düden Çayı3001494090444 19ANGİN010 Mersin Antalya Yolu Aksu Çayı Üzeri Köprü Merkez Antalya Aksu Çayı312874,08994090832,299 20ANGİN011 Göksu Çayı Karacaören 1 Öncesi Çandır Şeyhler Yolu Üzeri Köprü Sütçüler Isparta Göksu Çayı312707,33814148716,367 21ANGİN012 Karpuz Çayı Dim Barajı Öncesi Üzümlü Kaynağı Alanya Antalya Karpuz Çayı426674,68664048339,577 22ANGİN013Göksu Çayı Tatköy Yolu Köprüsü Korkuteli AntalyaGöksu Çayı254764,64994103762,813 23ANGİN014Isparta Çayı Dereboğazı Mevkii Merkez IspartaIsparta Çayı299269,81624168822,581 24ANGİN015Kovada Kanalı Kovada Gölü Öncesi Eğirdir IspartaKovada Kanalı312691,83734172989,706 25ANGİN016 Aksu Çayı Karacaören Barajı Girişi Öncesi Şeyhler Köyünden Çaya İnen Yol Sütçüler Isparta Aksu Çayı308160,6094149960,442 26ANGİN017 Yazılı Deresi Karacaören 1 Barajı Öncesi DSİ Çandır Eşeli Sütçüler Isparta Yazılı Deresi315217,44694148263,643 27ANGİN018 Haspınar Hasdümen Köyleri Arası Yol Üzeri köprü Serik Antalya Küçük Aksu Çayı320012,72754122480,506 28ANGİN019Manavgat Çayı Üzümdere Köprüsü İbradı AntalyaManavgat Çayı380641,71324103993,249 29ANGİN020Kovada Çayı Kovada Gölü Çıkışı Eğirdir IspartaKovada Çayı311704,0134169005,891 30ANGİN021 Alara Çayı Ortaköy Yolu Üzeri Köprü Gündoğmuş Antalya Alara Çayı420405,34734071044,129 31ANGİN022Alara Çayı Mansap Manavgat AntalyaAlara Çayı380390,03894058883,645 32ANGİN023Köprü Çayı DSİ Regülatörü Öncesi Serik AntalyaKöprü Çayı339652,89244093886,096

42 42 ANTALYA HAVZASI GENEL MAKSATLI İZLEME NOKTALARI Havzada; 32 Adet Genel Maksatlı İzleme Noktası bulunmaktadır. Havzada; 32 Adet Genel Maksatlı İzleme Noktası bulunmaktadır.

43 43 OPERASYONEL İZLEME NOKTALARININ SEÇİMİ Noktalar seçilirken izlenen yöntem;  Risk altında olan tüm su kütleleri için operasyonel izleme yapılması gerektiği belirlenmiştir.  Öncelikli maddelerin deşarj edildiği su kütleleri için operasyonel izleme yapılması gerektiği belirlenmiştir.  Diğer kirleticilerin önemli miktarlarda deşarj edildiği su kütleleri için operasyonel izleme yapılması gerektiği belirlenmiştir.  Bu kriterler göz önünde bulundurularak izleme noktaları seçilmiştir.  Baskının tipine göre izlenecek parametreler ve sıklıklar belirlenmiştir.

44 44 ANTALYA HAVZASI OPERASYONEL İZLEME NOKTALARI NoIzleme Noktasinin KoduMevkiiSu Kütlesi Adı 1ANOİG001Eğirdir IspartaEgridir Gölü 2ANOİG002Eğirdir IspartaKovada Gölü 3ANOİG003Bucak BurdurKaracaören-1 Barajı 4ANOİG004Bucak BurdurKaracaören-2 Barajı 5ANOİKS001Düden Çayı AçığıKıyı Suyu 6ANOİKS002Aksu Mansabı AçığıKıyı Suyu 7ANOİKS003Köprü Çayı AçığıKıyı Suyu 8ANOİKS004Manavgat Nehri AçığıKıyı Suyu 9ANOİN001Eğridir-Isparta BarlaYolu Eğirdir Gölü Öncesi Senirkent IspartaPupa Çayı 10ANOİN002Isparta Konya Yolu Gelendost Sonrası Köprü Gelendost IspartaOzdere 11ANOİN003Kovada Kanalı Kovada Gölü Öncesi Eğirdir IspartaKovada Kanalı 12ANOİN004Isparta Çayı Dereboğazı Mevkii Merkez IspartaIsparta Çayı 13ANOİN005Aksu Çayı Kundu Kuyap AAT Sonrası Serik AntalyaAksu Çayı 14ANOİN006 Kanlıköprü deresi Burdur Korkuteli Yolu Üzeri Kızılkaya giriş köprüsü Bucak Burdur Kanlıkopru Deresi 15ANOİN007Düden çayı Kovanlık Köyü yolu Köprüsü Bucak BurdurDüden Çayı 16ANOİN008Antalya Merkez Baraj Mh. DSİ Regülatörü Öncesi Merkez AntalyaDüden Çayı 17ANOİN009Köprü Çayı Pazarçay Köprüsü Serik AntalyaKöprü Çayı 18ANOİN010Manavgat Çayı Sinanhoca Köyü Mevkii İbradı AntalyaManavgat Çayı 19ANOİN011Dim Barajı Çıkışı Köprü Alanya AntalyaÇılbır Deresi 20ANOİN012Naras Barajı Çıkışı Şişeler Köyü Mevki Manavgat AntalyaNaras Deresi 21ANOİN013Korkuteli Barajı Çıkışı Korkuteli AntalyaSulama Kanalı 22ANOİN014Karacaören2 Barajı Çıkışı Bucak BurdurAksu Çayı 23ANOİN015Sücüllü Barajı Çıkışı Yalvaç Isparta 24ANOİN016Manavgat-Oymapınar Barajı Çıkışı Manavgat Antalya 25ANOİN017Küçük Aksu Barajı Çıkışı DSİ Gebiz İstasyonu Serik AntalyaKüçük Aksu Çayı

45 45 ANTALYA HAVZASI OPERASYONEL İZLEME NOKTALARI Havzada; 25 Adet İzleme Noktası bulunmaktadır. Havzada; 25 Adet İzleme Noktası bulunmaktadır.

46 KORUNAN ALAN İZLEME NOKTALARININ SEÇİMİ  Korunan alanlara ilişkin izleme noktaları, ülkemiz mevzuatına göre koruma altına alınmış alanlar; (sulak alan, içme suyu koruma alanı, milli park, tabiat parkı vb.) kapsamında belirlenmiştir. 46

47 47 ANTALYA HAVZASI KORUNAN ALAN İZLEME NOKTALARI No Izleme Noktasini n Kodu MevkiiSu Kütlesi AdıKoruma Türü Koordinatlar Parametre Paketi XY 1 ANKAİG00 1 Bucak BurdurANG_006İçme Suyu309754,01824140294,086 KAİ1 2 ANKAİG00 2 Bucak BurdurANG_007İçme Suyu306272,43124131551,063 KAİ1 3 ANKAİG00 3 Eğirdir IspartaANG_001İçme Suyu313281,18034206073,725 KAİ1 4 ANKAİG00 4 Merkez IspartaANG_003İçme Suyu279176,71294179049,166 KAİ1 5 ANKAİG00 5 Serik AntalyaANG_014İçme Suyu318212,72274116053,615 KAİ1 6 ANKAİG00 6 Alanya AntalyaANG_011İçme Suyu424260,66034045768,423 KAİ1 7 ANKAİG00 7 Korkuteli Antalya ANG_008İçme Suyu247521,58564107491,305 KAİ1 8 ANKAİG00 8 Manavgat Antalya ANG_009İçme Suyu367673,46284078903,718 KAİ1 9 ANKAİG00 9 Eğirdir IspartaANG_002Habitat313311,05684167689,415KAİ2

48 48 ANTALYA HAVZASI KORUNAN ALAN İZLEME NOKTALARI Havzada; 9 Adet Korunan Alan İzleme Noktası bulunmaktadır. Havzada; 9 Adet Korunan Alan İzleme Noktası bulunmaktadır.

49 İZLEME NOKTALARI 49 66 izleme noktası Gözetimsel İzleme Noktası Operasyonel İzleme Noktası Korunan Alan İzleme Noktası Nehir2317 - Göl749 Geçiş Suyu 1-- Kıyı Suyu14- Toplam32259

50 İZLEME NOKTALARI 50 66 izleme noktası

51 6 yılda 1 yıl, yılda 4 kez 6 yılda 1 yıl, yılda 12 kez 6 yılda 1 yıl, yılda 2 kez 6 yılda 1 yıl, yılda 1 kez Sürekli Fiziko-kimyasal Parametreler, Spesifik Kirleticiler, Mikrobiyolojik Parametreler Öncelikli Maddeler Biyolojik Parametreler Hidromorfolojik Parametreler Hidroloji 51 PARAMETRELER VE SIKLIKLARI  Genel Maksatlı İzleme ve Referans Alan İzlemesi İçin Parametreler / Sıklıklar

52 Her yıl 4 kez Her yıl 12 kez 6 yılda 2 yıl, yılda 2 kez 6 yılda 2 yıl, yılda 1 kez Sürekli Fiziko-kimyasal Parametreler, Spesifik Kirleticiler, Mikrobiyolojik Parametreler Öncelikli Maddeler Biyolojik Parametreler Hidro-morfolojik Parametreler Hidroloji 52  Operasyonel İzleme İçin Parametreler / Sıklıklar PARAMETRELER VE SIKLIKLARI

53 Koruma AlanıParametreSıklık İçme Suyu Koruma Alanı İçme Suyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik kapsamındaki parametreler Nüfus ve miktara bağlı olarak belirlenir (4/8/12 kez) Habitat Koruma Alanları İlgili mevzuatta yer alan parametreler İlgili mevzuatta yer alan izleme sıklıkları 53  Korunan Alan İzlemesi İçin Parametreler / Sıklıklar PARAMETRELER VE SIKLIKLARI

54 Dinlediğiniz için Teşekkür Ederim… 54


"ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Feyza SANCAK Uzman Haziran 2015 DSİ 13. Bölge Müdürlüğü -Antalya’da yapılan havza paydaş toplantısı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları