Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MARMARA HAVZASI İZLEME PROGRAMI Özge YILDIRIM Uzman Yardımcısı Haziran 2015 DSİ 14. Bölge Müdürlüğü-İstanbul’da.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MARMARA HAVZASI İZLEME PROGRAMI Özge YILDIRIM Uzman Yardımcısı Haziran 2015 DSİ 14. Bölge Müdürlüğü-İstanbul’da."— Sunum transkripti:

1 ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MARMARA HAVZASI İZLEME PROGRAMI Özge YILDIRIM Uzman Yardımcısı Haziran 2015 DSİ 14. Bölge Müdürlüğü-İstanbul’da yapılan Marmara Havzası İzleme Programı Paydaş Toplantısı 1

2 SUNUM İÇERİĞİ 2  Mevcut Durum  SYGM Görevleri  Mevzuat  Mevzuata Göre İzleme Türleri  Su Kütleleri ve Tiplerin Belirlenmesi  İzleme Programlarının Hazırlanması  İzleme Noktalarının Seçimi  İzleme Parametreleri/Sıklıklar

3  Orman ve Su İşleri Bakanlığı, –Araştırma Maksadıyla Hizmet Alımı İle İzleme Yapan Kurumlar  Su Yönetimi Genel Müdürlüğü  Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü –Laboratuvar Alt Yapısı Olan Kurumlar  Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, –Araştırma Maksadıyla Hizmet Alımı İle İzleme Yapan Kurumlar  Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü –Laboratuvar Alt Yapısı Olan Kurumlar  ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, –Laboratuvar Alt Yapısı Olan Kurumlar  Tarım Reformu Genel Müdürlüğü  Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü (Mevcut laboratuvarı bulunmayıp İl Gıda Kontrol Laboratuvarları ve Enstitülerde analizler yapılmaktadır.) Ülkemizde İzleme Yapan Kurumlar 3

4  Sağlık Bakanlığı, –Laboratuvar Alt Yapısı Olan Kurumlar  Türkiye Halk Sağlığı Kurumu  Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı  Tüketici Güvenliği Laboratuvarları Daire Başkanlığı  Halk Sağlığı Laboratuvarları Daire Başkanlığı  Belediyeler –Laboratuvar Alt Yapısı Olan Kurumlar  Büyükşehir Belediyelerinde 1 Merkez Laboratuvar, ayrıca İçme Suyu Arıtma ve Atık Su Arıtma Tesislerinde de İşletme Laboratuvarları mevcuttur. 4 Ülkemizde İzleme Yapan Kurumlar

5 5 *** Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyelerinden izleme noktaları temin edilemediği için haritaya işlenmemiştir.

6 6 Kurumların Havzalarda Çakışan İzleme Noktaları

7 7 Yönetmeliğe Göre İzlenen Parametreler Yönetmeliğe Göre İzlenmeyen Parametreler ** Mikrokirleticiler ve spesifik kirleticiler dahil Mevzuata Göre Kurumların İzlediği Parametreler

8 8 Parametre Grubu DSİ Genel Müdürlüğü Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Sağlık Bakanlığı Çevre Şehircilik Bakanlığı Fiziksel Parametreler (Sıcaklık,pH, İletkenlik, Renk) + + (Renk Hariç) + + Oksijenlendirme Parametreleri (Çözünmüş Oksijen,KOİ BOİ) ++ (KOİ,BOİ Hariç) + (KOİ,BOİ Hariç)+ Nurtientler++++ İz Elementler+ + (Tarım Reformu Gn. Md. Hariç) ++ Pestisitler+-++ KURUMLAR TARAFINDAN MÜKERRER İZLENEN PARAMETRELER

9 Toplam 31 parametre 9 Tüm Kurumlar için Ortak (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bak. Pestisitler Hariç) Toplam 47 parametre Toplam 19 parametre 3 Kurum Ortak İzlemekte 2 Kurum Ortak İzlemekte KURUMLAR TARAFINDAN MÜKERRER İZLENEN PARAMETRELER

10 MEVZUAT  29/6/2011 Tarihli, 645 sayılı Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile; «Yer üstü ve yer altı sularının kalite ve miktarının korunmasına yönelik hedef, ilke ve alıcı ortam standartlarını ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte belirlemek, su kalitesini izlemek veya izletmek» «Su yönetiminin ulusal ve uluslararası düzeyde koordinasyonunu sağlamak » görevi Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’ ne verilmiştir. 10 İzleme ve Su Bilgi Sistemi Daire Başkanlığı

11 1. Planlama (Havza Eylem ve Yönetim Planları) 2. Koordinasyon 3. Su Politikası, Sınıraşan ve Sınır Oluşturan Sular 4. Su ile Alakalı Uluslararası İlişkiler 5. Su Hukuku ve Mevzuat Geliştirme 6. Envanter ve Ulusal Su Bilgi Sistemi 7. Havza Esaslı Sektörel Su Tahsisi 8. Su Kütlelerinin Kalitesini Belirleme 9. Su Kalite Standardı ve Kriterleri Geliştirme 10. Alıcı Ortam Su Kalite Standartları Geliştirme 11 SYGM GÖREVLERİ - I

12 12 SYGM GÖREVLERİ - II 11. Kirliliğe Karşı Hassas Alanların Belirlenmesi, Yönetimi 12. İzleme İstasyonlarını, İzlenecek Parametreleri, İzleme Periyotlarını ve Metotlarını Belirleme 13. İzleme Programı Hazırlama ve Uygulamaları İzleme 14. Kalite Ölçümlerinin Koordinasyonu 15. Taşkın Yönetimi Planlaması 16. Kuraklık Yönetimi Planlaması 17. İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi ve Uyum 18. Su Verimliliği 19. Arıtma Sistemleri ve Su Teknolojisi 20. Su Kaynaklarının Modellenmesi

13 YÜZEYSEL SULAR VE YERALTI SULARININ İZLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK 28910 Sayılı 11/02/2014 tarihli R.G.  Amaç Ülke genelindeki bütün yüzeysel sular ve yeraltı sularının miktar, kalite ve hidromorfolojik kalite unusurları açısından izlenmesi, Mevcut durumunun ortaya konulması, Suların ekosistem bütünlüğünü esas alan bir yaklaşımla izlenmesi, İzlemede standardizasyonun ve kurumlar arası koordinasyonun sağlanmasına yönelik esasların belirlenmesi  İzleme programlarının oluşturularak Ulusal İzleme Ağının kurulması,  İzleme verilerinin Ulusal Su Bilgi Sistemine aktarılmasıdır. 13 Yönetmelik, yüzey ve yeraltı suları olmak üzere tüm kıta içi suları, kıyı-geçiş sularını ve doğal mineralli suları kapsar.

14 Su Kütlelerinin ve Tiplerinin Belirlenmesi Referans Şartların Belirlenmesi Baskı ve Etkilerin Belirlenmesi İzleme Noktalarının Belirlenmesi İzleme Programlarının Hazırlanması Ulusal İzleme Ağının Oluşturulması 14 YÜZEYSEL SULAR VE YERALTI SULARININ İZLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK

15 15  Yüzeysel Su Kalitesi İyi Su Durumu İyi Ekolojik Durum Hidromorfolojik Fiziko-kimyasal Biyolojik kalite unsurları İyi Ekolojik Durum Hidromorfolojik Fiziko-kimyasal Biyolojik kalite unsurları İyi Kimyasal Durum YÜZEYSEL SULAR VE YERALTI SULARININ İZLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK

16 YÖNETMELİĞE GÖRE İZLEME TÜRLERİ 16 Korunan alan…..

17 Genel Amaçlı İzleme Yüzeysel sulardaki doğal şartlardan ve insani faaliyetlerden kaynaklanan uzun dönemli değişikliklerinin değerlendirilmesi maksadıyla yapılan izlemedir. Daha sonra yapılacak izleme programlarının etkili ve verimli dizaynı için gereklidir. Her bir izleme noktasında en az bir yıllık süreyle,  Genel fizikokimyasal ve kimyasal kalite elementleri  Biyolojik  Hidromorfolojik 17 İZLEME TÜRLERİ

18 Operasyonel İzleme Kirleticiler açısından risk altında bulunan su kütlelerinde, kirletici girişinin olduğu yerlerde yapılan izlemedir. Çevresel hedeflerine ulaşamama riski olan su kütlelerinin durumlarının belirlenmesi, Risk altındaki su kütlelerinin önlemler programı ile durumlarındaki değişimin izlenmesi maksadıyla yapılmaktadır. Operasyonel İzleme Noktasında; Havzaya deşarj edilen bütün öncelikli maddeler, Diğer kirletici maddeler Baskıya karşı hassas olan biyolojik ve hidromorfolojik kalite elementleri 18 İZLEME TÜRLERİ

19 Araştırmacı İzleme Çevresel hedeflere ulaşamama sebebinin ve kazara oluşan kirliliğin boyutunun ve etkisinin belirlenmesi maksadıyla yapılan izlemedir. Sadece ilgili kalite unsurları izlenir. Referans Alanların İzlenmesi Yüzeysel sularda, baskıların olmadığı veya etkilerin ekosistem işleyişini etkilemediği, bozulmanın olmadığı veya doğala yakın özellikteki noktalar referans alan olarak belirlenir. 19 İZLEME TÜRLERİ

20 20 Korunan Alanların İzlenmesi Korunan Alanİzleme Sıklığı İÇME SUYU ÇEKİM NOKTALARI Hizmet verilen toplumun nüfusu 30.000den fazla ise yılda 12 kez Hizmet verilen toplumun nüfusu 10.000 ile 30.000 arasındaysa yılda 8 kez. Hizmet verilen toplumun nüfusu 10.000den az ise yılda 4 kez SUCUL TÜRLERİN KORUNMASI İÇİN TAHSİS EDİLEN ALANLAR Aylık KABUKLULARIN KORUNMASI İÇİN TAHSİS EDİLMİŞ ALANLAR YÜZME SULARI Haziran ve Eylül arasında aylık olarak (yılda 4 kez) DUYARLI BÖLGELER Aylık HASSAS ALANLAR Yılda 6 kez HABITAT VE TÜR KORUMA ALANLARI İzleme Programları çerçevesinde belirlenen sıklıkta uygulanır. İZLEME TÜRLERİ

21 SU KÜTLELERİNİN BELİRLENMESİ 21

22 22 Yapay Su Kütleleri Sulak Alan = YAS Bağlantılı Ekosistemler Nehirler Geçiş Suları = haliç, delta, lagün Kıyı Suları Yeraltı SuyuGöller SU KÜTLESİ KATEGORİLERİ

23 SU KÜTLELERİNİN BELİRLENMESİ 23 Nehir kategorisi olarak ayrılan su kütleleri daha sonra morfolojik olarak bölümlere ayrılır.  Eğer su kütlesinin bir kısmı korunan alan olarak tespit edilmişse bu kısım ayrı bir su kütlesi olarak değerlendirilmelidir, çünkü korunan alan durumundaki su kütleleri için farklı koruma önlemlerinin alınması ve farklı izleme yükümlülüklerinin uygulanması gerekmektedir.  Coğrafi ve hidromorfolojik özellikler de yüzey suyu ekosistemini ve bunların insani faaliyetlere duyarlılığını önemli oranda etkileyebilir. Bu özellikler su kütlelerinin belirlenmesinde göz önünde bulundurulması gereken önemli faktörlerdir.  Su kütlelerinin belirlenmesi sırasında Strahler 1 ve 2 ölçeğindeki nehirler, içme suyu kaynağı veya koruma alanı olmadıkları sürece dikkate alınmamış, 3 ve üstü ölçekteki nehirler su kütlesi olarak belirlenmiştir.

24 24

25 Göl su kütlelerinin belirlenmesi nehir su kütlelerinin belirlenmesinden farklılık gösterir.  Bir göl ya da rezervuar tek başına bir su kütlesi olarak belirlenebileceği gibi, bir bölümünün diğer bölümlerden farklı özellikler göstermesi nedeniyle birden fazla su kütlesine bölünebilir.  Göl su kütlelerinin belirlenmesinde batimetri ve tuzluluk da önemli faktörlerdir. 25 SU KÜTLELERİNİN BELİRLENMESİ

26 26

27 27

28 25 Havzada; 1814 adet nehir su kütlesi, 656 adet göl su kütlesi belirlenmiştir. 28

29 DEKOS Projesi kapsamında; Kıyı suları için 76 Su Yönetim Birimi tanımlanmıştır. 29 SU KÜTLELERİNİN BELİRLENMESİ

30 SU TİPLERİNİN BELİRLENMESİ 30 Tipolojiler değişik biyolojik toplulukları barındıran su kütleleri için doğru referans değerlerin belirlenmesi amacıyla kullanılır. Tipoloji: Çeşitli parametrelere göre su kütlelerinin kendi içerisinde sınıflandırılmasını sağlayan bilimsel çalışmadır.

31 31 NEHİR TİPOLOJİSİ KRİTERLERİ FaktörlerSeçeneklerKodYorum Akış rejimi Mevsimsel A1 İlk yaklaşım Sürekli A2 Büyüklük (Drenaj Alanı) <1000 km2 (kurak alanlarda <3000 km2) D1 (Yalnızca sürekli akış olması halinde kullanılır) >1000 km2 (kurak alanlarda >3000 km2) D2 Yağış <400 mm Y1 (Yalnızca sürekli akış olması halinde kullanılır) >400 mm Y2 Eğim <%2 E1 Hepsi için kullanılır >%2 E2 Rakım 0-800 m R1 Hepsi için kullanılır 800-1600 m R2 >1600 m R3 Jeoloji Yüksek mineralizasyon J1 Hepsi için kullanılır Düşük mineralizasyonJ2 FaktörlerSeçeneklerKod Rakım 0-800 mR1 800-1600 mR2 > 1600 mR3 Derinlik< 5 mD1 > 5 mD2 Yüzey alanı< 500 haA1 > 500 haA2 JeolojiYüksek mineralizasyonJ1 Düşük mineralizasyonJ2 GÖL TİPOLOJİSİ KRİTERLERİ

32 32 GEÇİŞ SULARI TİPOLOJİSİ KRİTERLERİ

33 33 KIYI SULARI TİPOLOJİSİ KRİTERLERİ

34  1814 nehir suyu kütlesi için 56 nehir tipi  656 göl suyu kütlesi için 23 göl tipi tespit edilmiştir. 34

35 Havza İzleme Programları 35

36 Havza İzleme Programları 36

37 HAVZADAKİ SU KÜTLELERİ 37 Havzada; 167 nehir su kütlesi 41 göl su kütlesi bulunmaktadır. Havzada; 167 nehir su kütlesi 41 göl su kütlesi bulunmaktadır.

38 HAVZADAKİ TİPLER 38 Havzada; 6 Nehir Tipi 5 Göl Tipi Bulunmaktadır. Havzada; 6 Nehir Tipi 5 Göl Tipi Bulunmaktadır.

39 39 GENEL AMAÇLI İZLEME NOKTALARININ SEÇİMİ Havzadaki genel maksatlı izleme noktaları seçilirken aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulmuştur:  Her nehir su kütlesi tipine yönelik en az bir genel maksatlı izleme istasyonu,  Her göl su kütlesi tipine yönelik en az bir genel maksatlı izleme istasyonu,  Risk altında olmayan su kütlelerine yönelik genel maksatlı izleme istasyonları,  Havzanın genel durumu ile ilgili yeterli veri sağlayacak genel maksatlı izleme noktaları belirlenmiştir

40 40 Aynı tipte olan su kütleleri arasından, izleme noktasının hangi su kütlesine konulacağı belirlenirken;  Bulunduğu tipi en iyi temsil eden,  Daha büyük alan kaplayan (uzun nehir, yüksek akış, büyük yüzey alanı vb.),  Hidrolojik bağlantı bakımından en membada veya en mansapta olan,  Üzerinde daha önceden izleme noktası bulunan,  Düşük baskıya sahip,  Ulaşım sorunu olmayan, su kütleleri tercih edilmiştir GENEL AMAÇLI İZLEME NOKTALARININ SEÇİMİ

41 MARMARA HAVZASI GENEL MAKSATLI İZLEME NOKTALARI 41 No İzleme Noktasının Kodu Mevkii Su Kütlesi Koordinatlar XY 1MAGİG001Enez EdirneVakıf Gölü437925,54495249,476 2MAGİG002Enez EdirneDalyan Gölü421644,34507752,756 3MAGİG003Altınova YalovaHersek Gölü712686,54510619,938 4MAGİG004Vize KırklareliPapuçdere B.587520,14610850,171 5MAGİG005Eyüp İstanbulAlibey Barajı661219,94553544,687 6MAGİG006İznik BursaIznik Gölü714093,54479938,461 7MAGİG007Demirköy KırklareliMert Gölü580773,74635333,21 8MAGİG008Küçükçekmece İstanbulK.Çekmece647150,44540451,873 9MAGİGS001Biga Çayı Mansabı ÇanakkaleGeçiş Suyu525651,14469123,572 10MAGİKS001Biga Çayı Mansabı Açığı ÇanakkaleKıyı Suyu533057,14473091,716 11MAGİN001 Geredeli-Yağcılar Arası Sungurlu Sonrası Yol Kenarı Şile İstanbulAğva Deresi739762,94550942,986 12MAGİN002Göçbeyli Mevkii Göçbeyli Caddesi Üzeri Köprü Tuzla İstanbulGöçbeyli Deresi7065884538190,964 13MAGİN003Gönen Çayı Bursa Çanakkale Yolu Üzeri Köprü Gönen BalıkesirGönen Çayı551136,54459511,901 14MAGİN004İznik Orhangazi Yolu Köprüsü Orhangazi BursaOlukdere697037,94484839,026 15MAGİN005 İznik Yenişehir Yolu Köprüsü İznik BursaKırandere729843,84477102,043 16MAGİN006Kirazdere Örnek Serindere Köyü Arası Yol üzeri Köprü Merkez KocaeliKirazdere2477954503905,537 17MAGİN007Çınarköprü Köyü Köprüsü Biga ÇanakkaleBiga Çayı523252,74462107,695 18MAGİN008Şht. Fehmin Ercan Caddesi Üzeri Köprü Gönen Merkez BalıkesirGönen Çayı555103,94440426,241 19MAGİN009Akkayrak Köyü Köprüsü Biga ÇanakkaleKocabaş Çayı518343,74446976,617 20MAGİN010İzzettinköy İzzettin Baba Caddesi Üzeri Köprü Çatalca İstanbulSarısudere627740,34560503,95 21MAGİN011Muratbey Köyü Köprüsü Çatalca İstanbulÇakıldere625795,44551391,424 22MAGİN012Çiftlikköy-Başak Köyleri Arası Yol Üzeri Köprü Çatalca İstanbulIstrancadere618638,94577285,338 23MAGİN013 Hüseyinli Mevkii Cumhuriyet Sulama Barajı Yolu Üzeri Köprü Ümraniye İstanbul Riva Deresi691828,34554219,348 24MAGİN014Darlık Barajı Öncesi Darlık-Teke Köyleri arası yol Üzeri Köprü Şile İstanbul-720970,44547140,667 25MAGİN015Troya Caddesi Üzeri Köprü Merkez ÇanakkaleSarıçay453346,74443958,948

42 42 MARMARA HAVZASI GENEL MAKSATLI İZLEME NOKTALARI Toplam 25 izleme noktası

43 43 OPERASYONEL İZLEME NOKTALARININ SEÇİMİ Noktalar seçilirken izlenen yöntem;  Risk altında olan tüm su kütleleri için operasyonel izleme yapılması gerektiği belirlenmiştir.  Öncelikli maddelerin deşarj edildiği su kütleleri için operasyonel izleme yapılması gerektiği belirlenmiştir.  Diğer kirleticilerin önemli miktarlarda deşarj edildiği su kütleleri için operasyonel izleme yapılması gerektiği belirlenmiştir.  Bu kriterler göz önünde bulundurularak izleme noktaları seçilmiştir.  Baskının tipine göre izlenecek parametreler ve sıklıklar belirlenmiştir.

44 44 MARMARA HAVZASI OPERASYONEL İZLEME NOKTALARI No İzleme Noktasinin Kodu MevkiiSu Kütlesi Adı Koordinatlar XY 1 MAOİG001Merkez ÇanakkaleAtikhisar Barajı459596,84439784 2 MAOİG002İznik BursaIznik Gölü714093,54479938 3 MAOİG003Ümraniye İstanbulÖmerli Barajı7000714547775 4 MAOİKS001Kurbağlıdere Mansabı Açığı İstanbulKıyı Suyu671023,64537968 5 MAOİKS002Riva Deresi Mansabı Açığı İstanbulKıyı Suyu685185,64566459 6 MAOİKS003İzmit Körfezi KocaeliKıyı Suyu745491,64514459 7 MAOİKS004Tavşanlı Dere Mansabı Açığı KocaeliKıyı Suyu713069,54515480 8 MAOİKS005Çayırova Sahili KocaeliKıyı Suyu6971434519417 9 MAOİKS006Marmaraereğlisi Esterce deresi Mansabı Açığı TekirdağKıyı Suyu584811,64539080 10 MAOİKS007Yalova Tavşanlı SahiliKıyı Suyu704915,44508893 11 MAOİN001Hızırbey caddesi Üzeri Köprü Kadıköy İstanbulKurbağlıdere671873,44540261 12 MAOİN002İETT Garajı Mevkii Köprü Kağıthane İstanbulKağıthane Deresi666018,74549911 13 MAOİN003Alibeyköy Sevinç Caddesi Üzeri Köprü Osmanlı Parkı Yanı Eyüp İstanbulAlibey Deresi663754,24548896 14 MAOİN004Rauf Orbay Caddesi Üzeri Köprü Bakırköy İstanbulAyamama Deresi655421,64537538 15 MAOİN005İznik Orhangazi Yolu Üzeri Köprü İznik BursaKaradere727319,24483163 16 MAOİN006Çeltikçi Gürle Köyü Arası Yol Üzeri Gürle Köprü Orhangazi BursaKarsak Çayı695330,64479196 17 MAOİN007İznik Göl Ayağı Mansap gemlik Otogar Köprüsü Gemlik BursaKarsak Çayı6834024477106 18 MAOİN008Güleç Köyü Mevkii Biga ÇanakkaleKocabaş Çayı519583,54458829 19 MAOİN009Bursa Çanakkale Yolu Üzeri Köprü Gönen BalıkesirGönen Çayı551136,54459512 20 MAOİN010Öğümce-Bozhane Yolu Üzeri Köprü Beykoz İstanbulRiva Deresi690493,24559197

45 45 MARMARA HAVZASI OPERASYONEL İZLEME NOKTALARI No İzleme Noktasinin Kodu MevkiiSu Kütlesi Adı Koordinatlar XY 21 MAOİN011Cuma Saklıköy Köyü Arası Yol üzeri Köprü Gebze KocaeliGöçbeyli Deresi7114874533979 22 MAOİN012Göçbeyli Caddesi Üzeri Köprü Tuzla İstanbulGöçbeyli Deresi7065884538191 23 MAOİN0131009. Sokak Üzeri Köprü Gebze KocaeliTavşanlı Dere7135294517615 24 MAOİN014Armağan Barajı Çıkışı Merkez KırklareliBalaban Deresi536282,34636764 25 MAOİN015Papuçdere Barajı Çıkışı Vize KırklareliPapuçdere5887354610406 26 MAOİN016Kazandere Barajı Çıkışı Vize KırklareliKazandere589531,24607815 27 MAOİN017Bahçıvandere Barajı Çıkışı Vize KırklareliBahçıvandere591946,74604742 28 MAOİN018Çilingözdere Barajı Çıkışı Vize KırklareliÇilingözdere600487,44597705 29 MAOİN019Terkos Barajı Çıkışı Çatalca İstanbulIstranca Deresi635693,14578317 30 MAOİN020Sazlıdere Barajı Çıkışı Küçük Çekmece İstanbulSazlıdere644501,24551681 31 MAOİN021Çokal Barajı Çıkışı Gelibolu ÇanakkaleKavak Çayı5005214503480 32 MAOİN022Tayfur Barajı Çıkışı Gelibolu ÇanakkaleTayfur Çayı456672,34470396 33 MAOİN023Gönen-Yenice Barajı Çıkışı Yenice ÇanakkaleGönen Çayı538727,84425251 34 MAOİN024Atikhisar Barajı Merkez ÇanakkaleSarıçay459042,64441967 35 MAOİN025Umurbey Barajı Çıkışı Lapseki ÇanakkaleUmurbey Çayı471613,84454761 36 MAOİN026Bakacak Barajı Çıkışı Biga ÇanakkaleBiga Çayı502252,84448650 37 MAOİN027Taşoluk Barajı Çıkışı Biga ÇanakkaleBalıklı Çay529071,84450033 38 MAOİN028Kirazdere Barajı Çıkışın Merkez KocaeliKirazdere751409,74508427 39 MAOİN029 Elmalı-II Barajı Çıkışı Elmalı Bendi Arıtma Tesisi Sonrası Köprü Beykoz İstanbulGöksu Deresi676303,14549193 40 MAOİN030Darlık Barajı Çıkışı Şile İstanbulDarlık Deresi715709,34554990 41 MAOİN031Ömerli Barajı Çıkışı Ümraniye İstanbulRiva Deresi696581,14550422

46 46 MARMARA HAVZASI OPERASYONEL İZLEME NOKTALARI Toplam 41 operasyonel izleme noktası

47 KORUNAN ALAN İZLEME NOKTALARININ SEÇİMİ  Korunan alanlara ilişkin izleme noktaları, ülkemiz mevzuatına göre koruma altına alınmış alanlar; (sulak alan, içme suyu koruma alanı, milli park, tabiat parkı vb.) kapsamında belirlenmiştir. 47

48 MARMARA HAVZASI KORUNAN ALAN İZLEME NOKTALARI 48 No Izleme Noktasinin Kodu MevkiiSu Kütlesi AdıKoruma Türü KoordinatlarParametre Paketi XY 1 MAKAİG001İznik Bursaİznik GölüHabitat714093,54479938KAİ2 2 MAKAİG002Çatalca İstanbulTerkos GölüHabitat, İçme Suyu632097,44578340 KAİ2, KAİ1 3 MAKAİG003Büyükçekmece İstanbulB.Çekmece BarajıHabitat, İçme Suyu629602,54550224 KAİ2, KAİ1 4 MAKAİG004Küçükçekmece İstanbulK.Çekmece GölüHabitat647150,44540452 KAİ2 5 MAKAİG005Merkez KocaeliKirazdere Barajıİçme Suyu750346,64505233KAİ1 6 MAKAİG006Beykoz İstanbulElmalı-IIİçme Suyu678129,74549679 KAİ1 7 MAKAİG007Şile İstanbulDarlık Barajıİçme Suyu716241,24553293 KAİ1 8 MAKAİG008Ümraniye istanbulÖmerli Barajıİçme Suyu7000714547775 KAİ1 9 MAKAİG009Vize KırklareliPapuçdere Barajıİçme Suyu587520,14610850 KAİ1 10 MAKAİG010Vize KırklareliKazandere Barajıİçme Suyu588956,84607624 KAİ1 11 MAKAİG011Küçükçekmece İstanbulSazlıdere Barajıİçme Suyu644172,24553365 KAİ1 12 MAKAİG012Gelibolu ÇanakkaleTayfur Barajıİçme Suyu4559074471553 KAİ1 13 MAKAİG013Merkez YalovaGökçe Barajıİçme Suyu685730,54496520 KAİ1 14 MAKAİG014Merkez TekirdağNaipköy Barajıİçme Suyu533283,44524472 KAİ1 15 MAKAİG015Marmaraereğlisi TekirdağTürkmenli Göletiİçme Suyu574891,84542976 KAİ1 16 MAKAİG016Keşan EdirneMecidiye Göletiİçme Suyu463155,84498688 KAİ1 17 MAKAİG017Merkez TekirdağYazır Göletiİçme Suyu534318,14530141 KAİ1 18 MAKAİG018Şarköy TekirdağŞarköy Göletiİçme Suyu508211,54498675 KAİ1 19 MAKAİG019Vize KırklareliBahçıvandere Barajıİçme Suyu591575,94604248 KAİ1 20 MAKAİG020Çatalca İstanbulÇilingözdere Barajıİçme Suyu599942,24597664 KAİ1 21 MAKAİG021Şarköy TekirdağÇokal Barajıİçme Suyu501845,14504196 KAİ1 22 MAKAİG022Eyüp İstanbulAlibey Barajıİçme Suyu661219,94553545 KAİ1

49 49 MARMARA HAVZASI KORUNAN ALAN İZLEME NOKTALARI Toplam 22 korunan alan izleme noktası

50 İZLEME NOKTALARI Genel Maksatlı İzleme Noktası Operasyonel İzleme Noktası Korunan Alan İzleme Noktası Nehir1531- Göl8322 Geçiş Suyu1-- Kıyı Suyu17- Toplam254122 50 88 izleme noktası

51 İZLEME NOKTALARI 51 88 izleme noktası

52 6 yılda 1 yıl, yılda 4 kez 6 yılda 1 yıl, yılda 12 kez 6 yılda 1 yıl, yılda 2 kez 6 yılda 1 yıl, yılda 1 kez Sürekli/Aylık Fiziko-kimyasal Parametreler, Belirli Kirleticiler, Pestisitler, Mikrobiyolojik Parametreler Öncelikli Maddeler Biyolojik Parametreler (Klorofil-a 6 yılda 1 yıl, yılda 4 kez) Hidromorfolojik Parametreler Hidroloji 52 PARAMETRELER VE SIKLIKLARI  Genel Amaçlı İzleme Parametreleri / Sıklıkları

53 Her yıl 4 kez Her yıl 12 kez 6 yılda 2 yıl, yılda 2 kez Yılda 1 kezSürekli/Aylık Fiziko-kimyasal Parametreler, Belirli Kirleticiler, Mikrobiyolojik Parametreler Öncelikli Maddeler Biyolojik Parametreler (Klorofil-a Her yıl 4 kez) Hidro-morfolojik Parametreler Hidroloji 53  Operasyonel İzleme Parametreleri / Sıklıkları PARAMETRELER VE SIKLIKLARI

54 Koruma AlanıParametreSıklık İçme Suyu Koruma Alanı İçme Suyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik kapsamındaki parametreler Nüfus ve miktara bağlı olarak belirlenir (4/8/12 kez) Habitat Koruma Alanlarıİlgili mevzuatta yer alan parametreler İlgili mevzuatta yer alan izleme sıklıkları 54  Korunan Alan İzleme Parametreleri / Sıklıkları PARAMETRELER VE SIKLIKLARI

55 Dinlediğiniz için Teşekkür Ederim… 55 Özge YILDIRIM oerdem@ormansu.gov.tr (0312) 207 51 63


"ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MARMARA HAVZASI İZLEME PROGRAMI Özge YILDIRIM Uzman Yardımcısı Haziran 2015 DSİ 14. Bölge Müdürlüğü-İstanbul’da." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları