Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GÜNEŞ ENERJİSİ HİZMETLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GÜNEŞ ENERJİSİ HİZMETLERİ"— Sunum transkripti:

1 GÜNEŞ ENERJİSİ HİZMETLERİ
©2015 Türk Standartları Enstitüsü

2 ANA HİZMETLERİMİZ BELGELENDİRME MUAYENE&GÖZETİM DENEY&KALİBRASYON
ISO IEC CEN CENELEC EOQ SMIIC BASB IQNET Product Certification Service Certification Certification for (IT) System Certification Personnel Certification PreShipment Surveillance Supplier Assessment Production Inspection Service Non-Destructive Testing Acoustic Emission Steel construction iinspection and supervision Welding Surveillance Greenhouse Gas Validation Services Periodic Inspection Of Industrial Equipment Electrical Measurements Periodical inspection of elevators Market Surveillance Environmental Services CE Marking Electric – Electronic Mechanic Chemistry Non-Destructive Examination (NDT Food (Halal Food, GDO, Pestisite) Construction Materials Door-Window Systems Glass (Isolated, Tempered, Laminated and etc.); Isolation Technologies (Fire, Sound, Heat, Light, Sun, Air, Water and etc.) Energy System (Heat, Sun, Wind and etc.) Ex (ATEX, IECEx) Furniture Textile Packaging Coal Examination and Confirmation of Manufacture Modification and Assembly Projects of Vehicles and “Certification Vehicle Pro Mud Mass Manufacture Mass Modification Type Approval Certificate AITM Certificate of Conformity for Individual Vehicle Certificate of Conformity for Highways ambulance certification STANDARDİZASYON BELGELENDİRME MUAYENE&GÖZETİM DENEY&KALİBRASYON OTOMOTİV&ULAŞTIRMA ©2014 Türk Standartları Enstitüsü

3 Standardizasyon; ISO, CEN, CENELEC, IEC, SMIIC tam üye
TSE teknik komite çalışmaları, MTC-Mirror Tehnical Committees IEC TC 82 (MTC 116 ) SOLAR SİSTEMLER TEKNİK KOMİTESİ Alanında uzmanlık İngilizce Yeterli zaman

4 Belgelendirme; PERSONEL BELGELENDİRME HİZMET BELGELENDİRME
KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ

5 TSE’NİN DİĞER BİRİMLERİNE AİT MARKALAR
Yazılım Test Merkezi Başkanlığı Gözetim Muayene Merkezi Başkanlığı Ulaşım Lojistik Merkezi Başkanlığı tarafından verilen uygunluk belgeleri bulunmaktadır.

6 BELGELENDİRME MERKEZİ
TS EN ISO/IEC kapsamında Toplam 52 ürün grubunda 359 Standart kapsamında akredite Uygunluk değerlendirmesi - Ürün, proses ve hizmet belgelendirmesi yapan kuruluşlar için şartlar TS EN ISO/IEC kapsamında yönetim sistem standartlarından akredite Uygunluk değerlendirmesi - Yönetim sistemlerinin tetkikini ve belgelendirmesini sağlayan kuruluşlar için şartlar Enstitümüz bu hizmetlerini Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından ürün belgelendirme alanında TS EN 45011, sistem belgelendirme alanında ise TS EN ISO standardlarına göre geniş bir kapsamda akredite olmuş bir şekilde yürütmektedir. Toplam 52 ürün grubunda 359 Standart ile Ülkemizin Ürün Belgelendirme de en geniş akreditasyon kapsamına sahip kuruluşu olarak liderdir. Hizmet verdiği tüm sistem belgelendirme alanlarında da akreditedir. Akreditasyon, verilen belgelendirme, muayene veya laboratuvar hizmetlerinin uluslararası olarak kabul edilebilirliğini gösteren en önemli araçtır. Enstitümüz tarafından verilen ürün belgelendirme hizmetleri; “TS EN Ürün Belgelendirmesi Yapan Belgelendirme Kuruluşları İçin Genel Şartlar Standardı”nın ve “TSE EN ISO Sistem Belgelendirmesi Yapan Belgelendirme Kuruluşları İçin Genel Şartlar Standardı’nın belirlediği şartlara Sosyal sorumluluk ilkesine (şeffaflık, gizlilik, teknik olarak yetkinlik, uluslararası, bölgesel ve ulusal alanlarda etkinlik...) Bilimsel ve etik olarak insan sağlığı ve can güvenliğinin korunması temini ilkesine, Tarafsızlık ilkesine, İlgi çelişkisi yaratmama ilkesine (tarafsızlık, bağımsızlık) Müşteriler arasında serbest ticaret ve rekabet şartlarının gözetilmesi ilkesine (hizmet alanlar eşittir, önce gelen önce hizmet alır, hizmet ücretleri pazarlıkla indirilmez...) Yürürlükteki Kanunlara ve diğer mevzuata, uygun olarak gerçekleştirilir.

7 Ürün Belgelendirme Temel Basamakları
Üretim prosesinin ve kalite sisteminin uygunluğunun tespiti amacıyla üretim yerinde gerçekleştirilecek tetkiki Ürünlerden ilk tip testleri için numune alınması Numuneler üzerinde standarda/kritere/mevzuata uygunluğun tespiti için yapılacak veya yaptırılacak testlerin gerçekleştirilmesi Üretim prosesinin ve kalite sisteminin uygunluğunun sürekliliğini gözlemlemek amacıyla periyodik üretim yeri gözetimleri TSE Uygunluk Belgesi ile TSEK Kriterlere Uygunluk Belgesi akreditasyon standardında sistem 5 olarak belirlenen belgelendirme şemasına uygun olarak verilmektedir. Bu şema; Üretim prosesinin ve kalite sisteminin uygunluğunun tespiti amacıyla üretim yerinde gerçekleştirilecek tetkiki Ürünlerden başlangıç testleri için numune alınmasını Numuneler üzerinde standarda (TSEK olması halinde kritere) uygunluğun tespiti için yapılacak veya yaptırılacak testleri Üretim prosesinin ve kalite sisteminin uygunluğunun sürekliliğini gözlemlemek amacıyla periyodik ara kontroller Ürünlerin standarda (veya kritere) uygunluğunun sürekliliğini tespit etmek amacıyla periyodik olarak numune alınmasını içermektedir. Ürünlerin standarda (veya kritere) uygunluğunun sürekliliğini tespit etmek amacıyla periyodik olarak üretim yerinden veya piyasadan numune alınması

8 Fotovoltaik (PV) Modüller;
TS EN :Kristalin Silikon Karasal Fotovoltaik (PV) Modüller-Tasarım Değerlendirmesi ve Tip Kabulü TS EN 61646:İnce Filmli Düz Alanlı Fotovoltaik Modüler- Tasarım Nitelikleri Ve Tip Onayı TS EN :Fotovoltaik (PV) Modül Güvenlik Niteliği-Bölüm-1 Yapım Özellikleri TS EN : Fotovoltaik (PV) Modül Güvenlik Niteliği- Bölüm-2 Deney Özellikleri Termal Güneş Enerjisi Kollektörleri; TS EN Isıl Güneş Enerji Sistemleri Ve Bileşenleri – Seri Üretilmiş Sistemler Bölüm 1: Genel Özelikler TS EN A1 Isıl Güneş Enerji Sistemleri Ve Bileşenleri -Güneş Enerjisi Kolektörleri -Bölüm 1: Genel Kurallar TS EN ISO 9806 Güneş enerjisi- Güneş kollektörleri- Deney metotları TS Borosilikat Cam Tüpten İmal Edilen Vakumlu Güneş Kolektörleri - Su Isıtma Uygulamalarında Kullanılan

9 İhtiyari Ürün Belgelendirme Hizmetleri (Diğer Markalarımız)
CB Deney Belgesi CCA- NTR Belgesi TSE Elektromanyetik Uyumluluk Belgesi Birim Doğrulama Belgesi TSE-HAR Markası Kullanma Belgesi ENEC Belgesi TSE Ex Uygunluk Belgesi HELAL (Gıda, Kozmetik) Belgelendirmesi GMP İyi Üretim Uygulamaları Güvenli -Yeşil Bina Belgelendirmesi TSE Standarda Uygunluk Belgesi ve TSEK Kritere Uygunluk Belgelerinden başka ihtiyari ürün belgelendirme alanında gerçekleştirdiğimiz diğer belgelendirme faaliyetleri CB Deney Belgesi CCA- NTR Belgesi TSE Elektromanyetik Uyumluluk Belgesi Birim Doğrulama Belgesi TSE-HAR Markası Kullanma Belgesi ENEC Belgesi TSE Ex Uygunluk Belgesi HELAL Gıda Belgelendirmesi GMP İyi Üretim Uygulamaları Şeklindedir. Bunlardan; CB Deney Belgesi: Ürünle ilgili olarak IECEE 02 Dokümanı esas alınarak IECEE listesinde yeralan bir veya birden fazla standardın IEC tarafından uygulamaya konulmuş en son haline uygunluğu yapılan deneyler sonucu düzenlenen IEC Deney Raporu ile belgelendirme değerlendirme raporu ile tespit edilen ürünler için düzenlenir. CB deney belgesi IEC üyesi 56 ülke tarafından kabul gören, aynı şartlarda yapıldığı ve tüm kuruluşların ortak kullandığı test rapor formları ile düzenlenmiş muayene ve deney raporları baz alınarak düzenlenmektedir. Kendisine ait olan bir üretim yerinde ürünün nihai montajını ve deneylerini yapabilen üreticiler ile kendisine ait olmayan bir üretim yerinde anlaşmalı olarak ancak ürüne ait tasarım, mühendislik, kalite kontrol ve piyasaya arzla ilgili bütün sorumlulukları üstlenerek üretim yaptıran firmalar IECEE sistemi içinden yeralan standardların kapsamına giren ürünlerine CB Deney Belgesi almak üzere başvuruda bulunabilir. CCA-NTR Belgesi: Ürünle ilgili olarak CCA listesinde yer alan bir veya birden fazla standardın CENELEC tarafından uygulamaya konulmuş en son haline uygunluğu tespit edilen ürünler için düzenlenir. Bu kapsamda CCA’ya taraf diğer kuruluşlar tarafından düzenlenen CCA belgeleri esas alınarak TSE belgesi düzenlenmesiyle ilgili olarak TSE Belgesi Belgelendirme Planında öngörülen şartlar uygulanır, CCA sistemi içinde üretilen NTR belgeleri ile CCA sistemine dahil olan kuruluşlar tarafından yapılan üretim yeri incelemelerine ait inceleme raporları bu belgelendirme planı içerisinde geçerli olarak kabul edilir. Başvuru sahibi kuruluş, CENELEC üyesi ve bağlı üye olan ülkelerden birinin sınırları dahilinde yerleşik veya bu sınırlar dahilinde kendisine ait olmayan bir üretim yerinde anlaşmalı olarak, ürüne ait tasarım, mühendislik, kalite kontrol ve piyasaya arzla ilgili bütün sorumlulukları üstlenerek üretim yaptırıyor ise bu belge için başvuruda bulunabilir. Üretici Laboratuvarlarının kullanılması uygulamalarında CCA kuralları uygulanır. TSE Elektromanyetik Uyumluluk Belgesi: EMC Tip Onay Belgesi BM tarafından belirlenen EMC standardına/standardlarına uygunluğunun tespiti istenen ürünler için düzenlenir. Tip deneyleri, genel olarak tasarım aşamasında belirlenen ve bir ürünün EMC konusunda teknik özelliklerinin kontrol edilmesi ve tespiti amacıyla yapılan deneylerdir. Bu teknik özellikler, güvenlik, fonksiyon ve performansı belirleyen ürünün karakteristiğini tanımlayan özelliklerin bir bölümünü veya tamamını içerebilir. Tip deneyleri, Başvuru Sahibinin talebine ve mevzuata bağlı olarak, Milli Standardlar, Milletlerarası Standardlar, Avrupa standardlarına göre yapılabilir. Birim Doğrulama Belgesi: Birim Doğrulama Belgelendirmesi, bir ürün biriminin, ürünle ilgili bir veya daha fazla Türk Standardı, Milletlerarası Standard (ISO/IEC) veya Avrupa Standardının (EN) şartlarına, bir kritere veya bir teknik şartnameye uygunluğunun, eğer varsa teknik düzenlemeler de dikkate alınarak, özelliklerinin, ürünü muayene edilmesi ve ürünün, ilgili standard/standardlarda, kriter veya bir teknik şartnamede yer alan gereklere uygun olduğunu tespit etmek için standarda/standardlara, kritere veya bir teknik şartnamede belirtilen standartlarda belirtilen deneylerin veya eşdeğer deneylerin laboratuvar ortamında veya ürün taşınamıyorsa yerinde yapılması ve birimin işaretlenip uygunluğunun teyit edildiğini gösteren belgelendirme türüdür. TSE-HAR Belgesi: TSE-HAR belgesi, kablo belgelendirmesi için Avrupa belgelendirme kuruluşlarının ortak belgelendirme markası olan HARmonize standartlara uygunluğun teminatı olan bir markayı kullanmaya hak kazanan kablo üreticilerine verilir. HAR belgesi her ülkede yalnız 1 kuruluş tarafından verilebilir ve bir ülkede bu belgeyi verme yetkinliğini almış bir kuruluş var ise başka ülkenin belgelendirme kuruluşu bu ülkede HAR belgesi veremez. Bu kural HAR markasının belgelendirme kuruluşları arasında bir fiyat rekabetine girmeleri ihtimalini dahi ortadan kaldırmak için konulmuştur. HAR PD 7 dokümanında belirtilen kablo tipleri için HAR belgelendirmesi yapılabilmektedir. Bu doküman kapsamında TSE olarak belge verebilmek için o konuda tetkiklerle yetkinliğimiz kanıtlamış olmamız, dolayısıyla o kablo tipini üreten bir üreticimizin olması gerekmektedir. TSE olarak ülkemizde en çok üretilen kablo tipleri için HAR belgesi verebilme yetkinliğine sahibiz. Üreticinin temel olarak HAR PD 5, HAR PD C ve HAR PD D dokümanlarında belirtilen kurallara uygun kalite sistemi ile ürettikleri ürünlerin belirtilen kurallar dahilinde denetimleri neticesinde uygun bulunan ürünleri için almaya hak kazandıkları bir belgedir. Türk Standartları Enstitüsü olarak Ankara ve Gebze kalite kampüsünde olmak üzere 2 laboratuvarıyla HAR belgesi verebilen tek ülkedir. ENEC Belgesi: ENEC belgesi aynı isimli anlaşma üyesi Avrupa belgelendirme kuruluşları tarafından EN standartlarına uygunluğun belgelendirilmesi için verilen bir belgedir. Bu belgeyi verebilme yetkisi sadece tetkikler sonucu yeterli görülen, üyelik şartlarını yerine getirebilen belgelendirme kuruluşlarına verilmektedir. Kablo konusu hariç elektrikli ürünlerin bir çoğunu içeren bir kapsama sahiptir. TSE Ex Uygunluk Belgesi: Patlayıcı ortam ve/veya potansiyel patlayıcı ortamlarda kullanılan donanımlar, koruyucu sistemler ve bunların bileşenlerinin Türk Standartları ve uluslararası standartlar veya diğer ülkelerin standartları dikkate alınarak Türk Standardları Enstitüsü tarafından kabul edilen teknik özelliklere uygunluğunu belirten ve akdedilen sözleşme ile TSE-εx markası kullanma hakkı veren, firma adına düzenlenen ve üzerlerinde TSE-εx markası kullanılacak malların ticari markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten, geçerlilik süresi bir yıl olan belgedir. • Üretim yerinde kalite kontrol yeteneği ile bunların devamlılığını garanti altına alan bir sisteminin tesis edilip edilmediğinin tespiti için üretim yeri incelemesi yapılır, • İlgili Standardın ve/veya kriterlerin öngördüğü muayene ve deneyler gerçekleştirilir, • Muayene ve deney sonuçları ile üretim yeri incelemesi sonucunda belgelendirilmesi istenen ürün; • Ex-proof, Patlayıcı ortam ve/veya potansiyel patlayıcı ortamlarda kullanılan ancak Ex-proof özelliğe sahip olmayan donanım olması halinde geçerlilik süresi 1 (bir) yıl olan Türk Standardlarına Uygunluk veya TSE Kritere Uygunluk belgesi düzenlenir. Türk Standardları Enstitüsü bünyesinde tek olan Ex Laboratuarı” ve “Ambalaj Laboratuarı”nın İzmir'de bulunması nedeniyle ambalaj ve ex-proof konularındaki yurt çapında belgelendirme hizmeti İzmir Ürün Belgelendirme Müdürlüğü tarafından verilmektedir. Kağıt, karton, mukavva, alüminyum, teneke, cam, plastik, ahşap vb. her çeşit ambalaj malzemesi ve ambalaj ürünleri ile ilgili ürün belgelendirme çalışmaları Ambalaj Laboratuvarı ile Patlayıcı ortam ve/veya potansiyel patlayıcı ortamlarda kullanılan donanımlar, koruyucu sistemler ve bunların bileşenlerinin ürün belgelendirme çalışmaları ise “Ex Laboratuarı” ile koordineli olarak yürütülmektedir. Helal Gıda Belgesi: Helal Gıda konusundaki hassasiyetler çerçevesinde, yüz milyonlarca dolarlık bir ekonomik hacme doğrudan tesiri olabilecek ve İslam Ülkeleri arasında ortak bir Helal Gıda Standardı oluşturma çalışmaları İslam Konferansı Teşkilatı (İKT) şemsiyesi altında yürütülmüş, bu çalışmalar neticesinde İKT üyesi ülkelerinin katkıları ve İslam Fıkıh Akademisinin incelemeleri sonucunda 3 adet Helal Standardı İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) tarafından kabul edilerek, yürürlüğe girmiştir. Türk Standardları Enstitüsü olarak Irak’a 1 Temmuz 2011 tarihinden itibaren yapılacak olan kırmızı ve beyaz et ve benzeri ürünlerin ihracatında da aranacak olan Helal Gıda Belgesi konusunda ihracatçı firmalarımızın sorunlarına çözüm bulmak, Helal Gıda Belgelendirmesi kapsamında piyasada oluşan yanlış anlamaları önlemek ve ilmi kaideden uzak şekilde düzenlenebilecek belgelerin sorumluluğunun ülkemizi de bağlayacağı temel ilkesinden yola çıkarak Diyanet İşleri Başkanlığımız ile yakın işbirliği içerisinde Helal Gıda Belgelendirmesi faaliyetleri Temmuz 2011 tarihinden bu yana Enstitümüzce gerçekleştirilmektedir. GMP İyi Üretim Uygulamaları: İyi Üretim Uygulamaları-GMP, gıda, ilaç, kozmetik, medikal cihaz gibi insan sağlığını doğrudan etkileyen ürünlerin güvenilir koşullarda ve sistemlerde üretilmesi için hazırlanmış, ürünün hazırlanmasından dağıtımına her aşamasında kontaminasyon olasılığını önlemek ve güvenilirliği artırmak amacıyla hazırlanmış koruyucu önlemler dizisidir. Avrupa Birliği’nin 2010 yılında kabul ettiği Kozmetik Tüzüğü uyarınca, 2013 yılının Temmuz ayından itibaren tüm üye ve aday ülkelerde kozmetik üretim yerleri için Kozmetikte iyi üretim uygulamalarına uyum zorunluluğu getirilecek olup, ülkemizde de 2013 yılında başlayacak uygulama çerçevesinde hem ülkemizde satışa sunulacak ürünler hem de ihracat için GMP Belgesi aranacaktır. Türk Standardları Enstitüsü olarak, Türkiye’de ve uluslararası alanda kozmetik sektöründe hizmet veren firmaların iyi üretim uygulamalarını; TS EN ISO / Mayıs 2008 ”KOZMETİK-İYİ ÜRETİM UYGULAMALARI-KILAVUZ“ standardı kapsamında belgelendirmeye başlamıştır. Ayrıca, Yazılım Test ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığınca; yazılım alanında Spıce/Yazılım Süreç İyileştirme, Yeterlilik Belirleme Ve Organizasyonel Olgunluk, Ortak Kriterlere Uygunluk, Elektronik Belge Yönetim Sistemi, Yazılım Kalitesi, Yazılım Yaşam Döngüsü Süreçleri, Sistem Yaşam Döngüsü Süreçleri, web kullanıcı arayüzü(TS ISO/IEC ),web içeriği kullanılabilirlik kriteri/Web içeriği erişilebilirlik kılavuzu, Kriptolama Modülleri İçin Güvenlik Gereksinimleri (TS ISO/IEC 19790),Kriptolama Modülleri İçin Test Gereksinimleri Belgeleri de verilmektedir. Gözetim ve Muayene Merkezi Başkanlığınca da hizmet yerlerinin belgelendirilmesine yönelik olarak Hizmet Yeri Belgelendirilmesi yapılmaktadır.

10 Yönetim Sistem Belgeleri
TS EN ISO Kalite Yönetim Sistemi TS EN ISO Çevre Yönetim Sistemi TS İş Sağlığı ve Güvenliği Yöentim Sistemi TS EN ISO Gıda Güvenliği Yöentim Sistemi TS ISO IEC Bilgi Teknolojisi ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi TS EN ISO Enerji Yönetim Sistemi TS ISO Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi TS EN ISO Tıbbi Cihazlar Yönetim Sistemi FSSC Gıda Güvenliği Sistemi TSEK Ön Dökümlü Betonarme Yapı Elemanları – Kalite Yönetim Sistemi IQ Net SR 10 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi Enstitümüz, ülkemizde öncü ve sektörün lider bir kuruluşu olarak; TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, TS EN ISO Çevre Yönetim Sistemi, TS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, TS EN ISO Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, TS ISO/IEC Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, TS EN ISO Tıbbi Cihazlar Kalite Yönetim Sistemi, TS ISO Müşteri Memnuniyeti, TS ISO Enerji Yönetim Sistemi, TSEK 118 Ön Dökümlü Betonarme Yapı Elemanları – Kalite Yönetim Sistemi, (FSSC) Gıda Güvenliği Sistem Belgelendirmesi Yönetim Sistemi, TS ISO/IEC Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi ve IQ Net SR 10 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi konularında eğitim ve belgelendirme faaliyetlerini sürdürmektedir. TSE’nin Yönetim Sistemleri konusundaki faaliyetleri uluslar arası kuruluş olmanın ve rekabet edebilmenin gereği olarak Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiştir.

11 Yönetim Sistem Belgeleri
TS EN ISO Kozmetikler – İyi Üretim Uygulamaları TS ISO Risk Yönetimi Doğrulaması TS EN ISO Toplumsal güvenlik - İş sürekliliği yönetim sistemi TS EN Sağlık Hizmetleri-Kalite Yönetim Sistemleri TS ISO Yaygın eğitim ve öğretim için öğrenme hizmetleri TS ISO Tedarik zincirinde güvenlik yönetim sistemleri Enstitümüz, ülkemizde öncü ve sektörün lider bir kuruluşu olarak; TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, TS EN ISO Çevre Yönetim Sistemi, TS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, TS EN ISO Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, TS ISO/IEC Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, TS EN ISO Tıbbi Cihazlar Kalite Yönetim Sistemi, TS ISO Müşteri Memnuniyeti, TS ISO Enerji Yönetim Sistemi, TSEK 118 Ön Dökümlü Betonarme Yapı Elemanları – Kalite Yönetim Sistemi, (FSSC) Gıda Güvenliği Sistem Belgelendirmesi Yönetim Sistemi, TS ISO/IEC Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi ve IQ Net SR 10 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi konularında eğitim ve belgelendirme faaliyetlerini sürdürmektedir. TSE’nin Yönetim Sistemleri konusundaki faaliyetleri uluslar arası kuruluş olmanın ve rekabet edebilmenin gereği olarak Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiştir.

12 Personel Belgelendirme faaliyetlerimizi Avrupa Kalite Teşkilatı (EOQ - European Organization for Quality) tarafından onaylı Ulusal Üye statüsü ve TÜRKAK'tan akredite olarak yürütmekteyiz. Kalite Tetkik Görevlisi Enerji Yönetim Sistemi Tetkik/Baş Tetkik Görevlisi İş Sağlığı ve Güvenliği Sistem Yöneticisi İş Ekipmanları Periyodik Muayene Uzmanı Yönetici ve Uzman Belgelendirmesi Tahribatsız Muayene Personeli, Kaynakçı, Kaynak Operatörü, Elektrik Tesisatı Muayene Uzmanı Bununla birlikte, sektörün ihtiyaç duyabileceği inceleme ve muayene uzmanı, kontrolör, doğrulayıcılar vb. personel belgelendirme hizmetleri de ayrıca gerçekleştirilmektedir.

13 Laboratuvar Hizmetleri;
TSE Deney ve Kalibrasyon Merkezi bünyesindeki 18 deney laboratuvarının 16'sı TÜRKAK'tan TS EN ISO/IEC Standardına göre akredite olarak test hizmeti sunmaktadır. Enerji Teknolojileri , Elektroteknik ,Kimya, Tekstil, Yapı Malzemeleri, Biyogenetik ve Gıda, Makine, Tahribatsız Muayene ,Kapı, Pencere Yangın ve Akustik Laboratuvarları

14 Ülkemizin ilk ve tek akredite Fotovoltaik Modül ve Termal Güneş Enerjisi Sistemleri Laboratuvarı

15 TS EN 61345 Fotovoltaik (PV) Ünitelerin Uv (Ultraviole) Deneyi
STANDARDLAR, Tip Standardları: Fotovoltaik panellerin tasarım, işletme ve tip kabulü için gerekli kriterleri içeren standardlardır. TS EN “Kristalin Silikon Karasal Fotovoltaik (PV) Modüller-Tasarım Değerlendirmesi ve Tip Kabulü” TS EN “İnce filmli düz alanlı fotovoltaik modüler- tasarım nitelikleri ve tip onayı” Güvenlik Standardları: Fotovoltaik modüllere ilişkin temel güvenlik kriterlerini içeren standardlardır. TS EN “Fotovoltaik (PV) modül güvenlik niteliği - Bölüm 1- Yapım özellikleri” TS EN “Fotovoltaik (PV) modül güvenlik niteliği - Bölüm 2- Deney özellikleri” TS EN Fotovoltaik (PV) Ünitelerin Uv (Ultraviole) Deneyi TS EN Fotovoltaik (PV) Modüllerin Amonyak paslanma Deneyi TS EN Fotovoltaik (PV) Modüllerin Tuzlu Su Korozyon Deneyi

16 10.1 Göz Muayenesi ( Visual inspection )
STANDARD KAPSAMINDAKİ DENEYLER : TS EN 61215: 10.1 Göz Muayenesi ( Visual inspection ) 10.2 En Yüksek Güç Tayini ( Maximum power determination ) 10.3 Yalıtım Deneyi (Insulation test) 10.4 Sıcaklık Katsayılarının Ölçülmesi ( Measurement of temperature coefficients) 10.5 Normal İşlem Hücre Sıcaklığının Ölçülmesi ( Measurement of nominal operating cell temperature (NOCT) 10.6 Standard Deney Şartları ve Normal İşlem Hücre Sıcaklığında Performans ( Performance at STC and NOCT ) 10.7 Düşük Işımada Performans (Performance at low irradiance) 10.8 Açık Havada Bırakma Deneyi ( Outdoor exposure test ) 10.9 Sıcak Leke Dayanımı Deneyi ( Hot-spot endurance test ) 10.10 Ultraviole Şartlandırma Deneyi ( UV preconditioning test) 10.11 Isıl Çevrim Deneyi ( Thermal cycling test ) 10.12 Nem Donması Deneyi ( Humidity-freeze test ) 10.13 Yaş Sıcaklık Deneyi ( Damp-heat test ) 10.14 Bağlantı Uçları Sağlamlık Deneyi ( Robustness of terminations test) 10.15 Islak Sızıntı Akımı Deneyi ( Wet leakage current test ) 10.16 Mekanik Yük Deneyi ( Mechanical load test ) 10.17 Dolu Deneyi ( Hail test ) 10.18 Köprüleme Diyodu Isıl Deneyi ( Bypass diode thermal test )

17 STANDARD KAPSAMINDAKİ DENEYLER :
TS EN : MST 01Gözle muayene ( Visual inspection) MST 11Erişilebilirik deneyi ( Accessibility test) MST 12Kesim hassaslığı deneyi (Cut susceptibility test) MST 13Topraklama sürekliliği deneyi (Ground continuity test) MST 14Darbe gerilim deneyi ( Impulse voltage test) MST 15 Kısmi boşalma deneyi (Partial discharge test) MST 16Dielektrik dayanım deneyi ( Dielectric withstand test) MST 17Islak kaçak akım deneyi ( Wet Leakage Current test) MST 21Sıcaklık deneyi ( Temperature test) MST 22Sıcak nokta deneyi ( Hot spot test) MST 23Yangın deneyi ( Fire test ) MST 26 Ters akım aşırı yük deneyi (Reverse current overload test) MST 32 Modül kırılma deneyi ( Module breakage test) MST 33 Boru eğme deneyi ( Conduit bending test ) MST 34Mekanik yük deneyi ( Mechanical load test ) MST 42Bağlantı uçları sağlamlık ( Robustness of terminations ) MST 44 Bağlantı kutusunda kablo yolu kapağı deneyi (Terminal box knock out test) MST 51 Termal döngü deneyi (TC50veyaTC200) ( Thermal cycling test(TC50 or TC200) MST 52 Nem donma deneyi ( Humidity freeze test ) MST 53 Nem ısı deneyi ( Damp heat test) MST 54 UV Ön koşullandırma deneyi (UV preconditioning test)

18 Elektroteknik Laboratuvarı Solar Kablo Test Standardı ve Deneyleri
TS EN 50618:2015:FOTOVOLTAİK SİSTEMLER İÇİN ELEKTRİK KABLOLARI Solar kablo test ve belgelendirmesi hizmeti, Ankara Elektroteknik Laboratuvarı TS EN 50618:2015 -İletkenlik Direnci Soğuk bükme deneyi -Gerilim Deneyleri Soğuk uzama deneyi -Yalıtım Direnci Ölçümü Tüm kabloda ozon dayanım -Kılıfın yüzey direnci Hava şartları/UV dayanımı -Yalıtım ve et kalınlığı Dinamik Delinme Deneyi -Uygunluk Deneyi Nemli ısı deneyi -Soğuk darbe deneyi Kısalma Deneyi -Yangın Şartları Altındaki Deney Halojen Değerlendirilme

19 Elektroteknik Laboratuvarı Junction Box (Bağlantı Kutuları) Test Standardı ve Deneyleri TS EN : FOTOVOLTAİK MODULLER İÇİN BAĞLANTI KUTULARI standardı deneyleri TSE Gebze Kalite Kampüsü Elektroteknik Laboratuvarı

20 Elektroteknik Laboratuvarı Solar Batarya Test Standardı ve Deneyleri TS EN :Sekonder pil ve bataryalar - Yenilenebilir enerji sistemleri için - Genel kurallar ve deney metotları - Bölüm 1 : Fotovoltaik sistem grid çıkış uygulaması standardı deneyleri TSE Gebze Kalite Kampüsü Elektroteknik Laboratuvarı

21 ENDÜSTRİYEL GÖZETİM Elektriksel Ölçümler (Topraklama, Paratoner Ve Katodik Koruma) İş Ekipmanları Periyodik Muayene EN 3834 Gözetim Hizmeti LPG Depolama Tankları Akustik Emisyon (AE Testing) Muayenesi Kaynak Yöntem Testi Onayı (WPS,PQR Onayı) Kaynaklı imalat ve Çelik konstrüksiyonların kontrolü Tahribatsız Muayeneler (VT,PT,MT,UT,RT, ET) Phased Array & TOFD İş Makinaları Periyodik Muayene Bilgisayar Destekli Raf Sistemler Muayeneleri

22 GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALLERİ GÖZETİM VE MUAYENESİ
Verimli, Sürdürülebilir, Güvenli, Standartlara Uygun ve Kazandıran Santraller için; İhracat/İthalat İçin Yükleme Öncesi Üretim Yeri Denetimi, Ürün Test ve Gözetimi, Santral Kurulum Süreci Gözetim ve Muayenesi Santral devreye alma deneyleri ve muayenesi Panel üreticileri için yarı mamul tedarik sürecinde imalat süreci kontrolü Hizmetlerininde TSE uzman ekibi, modern test cihazları, akredite test laboratuvarı ile hizmetinizde.

23 TS EN : Şebeke bağlantılı fotovoltaik sistemler - Sistem dokümantasyonu, devreye alma deneyleri ve muayene için asgari kurallar dökümantasyon, statik, mekanik, elektriksel ve güvenlik test ve muayeneleri yapılarak rapor ve belge sunulmaktadır.

24 “Fotovoltaik Modüller Enerji Etiketlemesi”
Ülkemiz şartlarında farklı iklim koşullarında kullanılan fotovoltaik modüllerin maruz kaldıkları sıcaklık ve güneşlenme süreleri ile değişen verimlilikleri ve bunun modül ömründeki etkilerini panelin iklim bölgelerine göre verimlilik ve sürdürülebilirlik saptanması amaçlanmaktadır.

25 FOTOVOLTAİK MODÜLLERDE
GÜMRÜK KONTROLLERİ; AMAÇ Enerji Arz ve Güvenliliğin Korunması, Yerli Sanayicinin Geliştirilmesi Yerli Yatırımcının Korunması TSE-GÜNDER ortak çalışma grubu İhtisas Gümrüklerinde test laboratuvarları uzman personel güvenli ve hızlı ürün testleri Standartlara uygun PV modüllerin ülkemize girişinin sağlanması

26 RAKAMLARLA TSE 44 city 46 offices İn Turkey 1600 personnel since 1954
27 countries $ 100 m. Investment in 2014 Certificate CE 1783 1200 part time external experts m2 m2 39 offices in abroad ©2014 Türk Standartları Enstitüsü

27 Country Number of Office
Germany 3 China 5 Finland 1 France S. Korea HONG KONG 2 England Iran Canada Romenia Taiwan Brasil Danmark Netherlands Nijer Russia SENEGAL Poıland India Bosnia MAKEDONYA ©2014 Türk Standardları Enstitüsü

28 NEDEN TSE Standardizasyon Belgelendirme Test Saha Denetimi
İmalat Kontrolü Yatırımcı EPC İşletmeci ©2014 Türk Standardları Enstitüsü

29 İLETİŞİM BİLGİLERİ Laboratuvar Hizmetleri, Fettah Fuat GÜNGÖR, Enerji Teknolojileri Laboratuvarı Teknik Şefi, Belgelendirme Hizmetleri, Cengiz OĞUZ, Ankara Belgelendirme Müdürü, Saha Denetimi, Yükleme Öncesi Gözetim, İmalat denetimi, Koray YENİGÜRBÜZ, Özel Projeler Müdürü, Güneş Enerjisi Proje Grubu Koordinatörü

30 TEŞEKKÜRLER


"GÜNEŞ ENERJİSİ HİZMETLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları