Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

COĞRAFYA PROJE ÖDEVİ ÖZGÜR SÖNMEZ 10/A 5008. Ulaşım Nedir ?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "COĞRAFYA PROJE ÖDEVİ ÖZGÜR SÖNMEZ 10/A 5008. Ulaşım Nedir ?"— Sunum transkripti:

1 COĞRAFYA PROJE ÖDEVİ ÖZGÜR SÖNMEZ 10/A 5008

2 Ulaşım Nedir ?

3 İnsanların ürettikleri çeşitli ham ve işlenmiş maddelerin, haberlerin bir yerden başka bir yere nakledilmesine ulaşım veya ulaştırma denilmektedir.

4 MÖ Batı Asya, Akdeniz, Çin ve Hint uygarlıkları arasında organize ticaretin gelişmesi sağlandı. Maden Devrine gelindiğinde ticaret alanında önemli gelişmeler yaşandı. Madenler kullanılarak dayanıklı yük arabalarının ve denizler üzerinde taşıma yapabilecek gemilerin yapılması, ayrıca çöllerde uzun yolculuklar yapabilecek hayvanlar olan develerin eğitilmesi, ürünlerin uzak diyarlara dağıtımını önemli ölçüde kolaylaştırdı.

5 Sanayi Devrimiyle birlikte iletişim ve taşımacılık alanında büyük gelişmeler yaşandı. Karalar üzerinde çok ağır yüklerin taşınmasını sağlayacak olan demir yolu hatları bu sayede gelişti. Binlerce yüküyle okyanusları aşabilen gemiler, yüksek hıza sahip tekerlekli araçlar bu gelişmelerin ardından ortaya çıktı.

6 TÜRKİYE’DE ULAŞIMI ETKİLEYEN ETMENLER Yer şekilleri : Türkiye’de dağ sıraları doğu-batı uzanışlı olduğundan yolların doğrultusu da aynıdır. Kuzey-Güney yönlü ulaşım ancak geçitlerle sağlanmaktadır.

7 İklim : Özellikle yükseltinin fazla olduğu Doğu Anadolu’da yoğun kar yağışı ve kar örtüsünün uzun süre yerde kalması ulaşımı olumsuz etkiler.

8 Ekonomik Koşullar : Ulaşımın gelişmesini engelleyen etmenlerden birisi de yol yapım giderleridir. Ayrıca yol, tünel, köprü yapımında çalışacak teknik elemanlar da yetersizdir.

9 ULAŞıM TÜRLERI

10 Kara Ulaşımı : Türkiye özel konumu nedeniyle Asya ve Avrupa’yı birbirine bağlayan ana yollar üzerinde yer almaktadır. Türkiye’de kara ulaşımı karayolu ve demiryolu ile sağlanmaktadır.

11 Karayolu Karayolu ulaşımının önem kazanması ve gelişmesi 1950’li yıllarda başlamıştır. Karayolu ulaşımındaki gelişmeler özellikle son yıllarda hız kazanmıştır. Bu gelişme karayolu taşımacılığının daha hızlı olmasına ve en ücra yerlere karayolu ile ulaşım olanağının bulunmasına bağlıdır.

12 DEMİRYOLU : Ülkemizdeki ilk demiryolları Osmanlılar döneminde yapılmıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarında demiryoluna daha fazla önem verilmiş ve demiryolları ulusallaştırılmıştır. Demiryolu hem önemli kentleri birbirine bağlaması hem de Anadolu’yu çevreleyen denizlerle bağlantıyı sağlaması nedeniyle büyük önem taşır. Ancak ülkemizde demiryolu taşımacılığı yavaş olması nedeniyle karayolu taşımacılığı ile rekabet edemez.

13 Hava Ulaşımı : Türkiye’de sivil havacılık 1933’ten sonra gelişmeye başlamıştır. Diğer ulaşım türlerine göre daha hızlıdır. Havayolu ile her yere ulaşılamadığından ekonomik değildir. Birçok ülkeye uçak seferleri bulunmasına karşın, hava ulaşımı yeterince gelişmemiştir.

14 DENIZ ULAŞıMı : Türkiye 3 tarafı denizlerle çevrili bir yarımada özelliği taşımaktadır. Bu nedenle denizyolu ulaşımı bakımından elverişli koşullara sahiptir. Deniz taşımacılığı demiryolu ulaşımı gibi ekonomik bir taşımacılıktır. Son yıllarda deniz ticaret filomuzun deniz ticaretindeki payı % 30’a ulaşmıştır.

15 Önemli Limanlar : Bir kıyı kentinin liman olarak gelişmesi ardelinin büyüklüğüne, bölgedeki ürünlerin zenginliğine ve ardeli ile olan ulaşım kolaylığına bağlıdır. Önemli liman kentlerimiz, Mersin, İstanbul, İzmir, İzmit, İskenderun, Trabzon, Zonguldak, Bandırma ve Antalya’dır.


"COĞRAFYA PROJE ÖDEVİ ÖZGÜR SÖNMEZ 10/A 5008. Ulaşım Nedir ?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları