Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI 2547 SAYILI KANUN’UN 39. MADDESİ UYARINCA BAŞKANLIĞIMIZCA VERİLEN DESTEKLER YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI 27.05.2016.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI 2547 SAYILI KANUN’UN 39. MADDESİ UYARINCA BAŞKANLIĞIMIZCA VERİLEN DESTEKLER YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI 27.05.2016."— Sunum transkripti:

1 ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI 2547 SAYILI KANUN’UN 39. MADDESİ UYARINCA BAŞKANLIĞIMIZCA VERİLEN DESTEKLER YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI 27.05.2016 1 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI &

2 AMAÇ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında, lisansüstü eğitim verme imkânına sahip olan yükseköğretim kurumlarında, öğretim üyesi ihtiyacı olan diğer yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlilerine lisansüstü eğitim yaptırılması yoluyla, öğretim üyesi yetiştirilmesine ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI 27.05.2016 2 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

3 ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI İlgili yılın bütçe uygulama talimatının Kadroların Kullanıma İlişkin Esaslar başlıklı 22. Maddesinin 5. Fıkrası uyarınca “….ilave olarak verilen atama izninin en az ….. adedi, Yüksek Öğretim Kurulu Koordinasyonunda ÖYP kapsamında yetiştirilmek amacıyla araştırma görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda kullanılır….” demektedir. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI 27.05.2016 3 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

4 ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI Bütçe uygulama talimatlarına bu sayı; 2010 yılında 3.000 2011 yılında 3.500 2012 yılında ise 4.000 araştırma görevlisi olarak belirlenmiştir. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI 27.05.2016 4 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

5 ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI Söz konusu araştırma görevlisi kadrolarına yerleştirmeler Başkanlığımız web sitesi üzerinden Merkezi sistemle Beyan usulüne göre ve Adayların ÖYP puanları esas alınarak yapılmaktadır. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI 27.05.2016 5 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI YERLEŞTİRME

6 ATAMA ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI Söz konusu kadrolara ÖYP puanı esas alınarak atama yapılır. ÖYP Puanı: YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI 27.05.2016 6 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALES Puanı x 0.50 Not Ortalaması x 0.35 Dil Puanı x 0.15 (varsa) ÖYP PUANI

7 ATAMA ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI Yerleştirilenlerin atama işlemlerini 2547 sayılı Kanun’un 33. maddesi uyarınca ilgili Üniversiteler yapar. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI 27.05.2016 7 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

8 DİL EĞİTİMİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI 27.05.2016 8 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI D İ L>=65 EVET HAYIR YURTDIŞINDA 3 AY DİL EĞİTİMİ YURTİÇİNDE 6 AY DİL EĞİTİMİ İstekleri halinde Doğrudan ÖYP lisansüstü programlarına başvuru yapılabilir. 65 ve üstü puan alabilenler istekleri halinde

9 2010 yılı Yurtiçi Yabancı Dil Eğitim Merkezleri 1- Akdeniz Üniversitesi 2-Anadolu Üniversitesi 3- Ankara Üniversitesi 4- Çukurova Üniversitesi 5- Dokuz Eylül Üniversitesi 6-Erciyes Üniversitesi 7- Gazi Üniversitesi ( İ ngilizce- Fransızca- Almanca) 8-Gaziantep Üniversitesi 9- Hacettepe Üniversitesi 10- İ stanbul Teknik Üniversitesi 11-Orta Do ğ u Teknik Üniversitesi 12- Sakarya Üniversitesi 13-Selçuk Üniversitesi 14-Yıldız Teknik Üniversitesi 15- Marmara Üniversitesi ( İ ngilizce- Almanca) YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI 27.05.2016 9 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

10 2010 Yılı Ek Yerleştirme / Yabancı Dil Eğitimi 2010 yılı Ek Yerleştirme için yabancı dil eğitimi; Ankara Üniversitesi Dokuz Eylül Üniversitesi ve Marmara Üniversitelerinde yapılmıştır. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI 27.05.2016 10 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

11 2011 yılı Yurtiçi Dil Eğitim Merkezleri 1- Anadolu Üniversitesi 2-Ankara Üniversitesi 3- Akdeniz Üniversitesi 4- Bo ğ aziçi Üniversitesi 5- Dokuz Eylül Üniversitesi 6- Gazi Üniversitesi ( İ ngilizce- Almanca) 7- Hacettepe Üniversitesi 8- İ stanbul Teknik Üniversitesi 9- Orta Do ğ u Teknik Üniversitesi 10- Marmara Üniversitesi 11- Yıldırım Beyazıt Üniversitesi YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI 27.05.2016 11 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

12 2011 Yılı Ek Yerleştirme / Yabancı Dil Eğitimi 2011 yılı Ek Yerleştirme için yabancı dil eğitimi; Boğaziçi Üniversitesi Gazi Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitelerinde yapılmaktadır. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI 27.05.2016 12 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

13 2010 VE 2011 YILLARINDA ÖYP KAPSAMINDA 3041 3676 65972 1726 77895 21752958 3603 27.05.2016 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

14 Yurtiçi Yabancı Dil Eğitimi sayıları Toplam 1542 kişi yurtiçinde yabancı dil eğitimi almıştır. 729 148 567 98

15 ÖYP kapsamında atanan araştırma görevlilerinden yabancı dil puanı 65’in altında olanların hangi üniversitelerde yabancı dil eğitimi alacağı, tercihleri doğrultusunda ÖYP puanlarına göre belirlenir. Yabancı dil eğitiminin başlama tarihi YÖK Yürütme Kurul Kararı ile belirlenir. Söz konusu eğitim başlamadan önce, eğitimi verecek Yabancı Dil Yüksekokulları Seviye Tespit Sınavı yapar YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI 27.05.2016 15 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Seviye tespit sınavının sonucuna göre oluşturulan sınıf sayısına göre verilecek ders saati belirlenir ve saat sayısı üzerinden, yine YÖK Yürütme Kurul Kararı ile belirlenen, saat ücretiyle (250 TL) çarpılarak yabancı dil eğitimi için aktarılacak meblağ belirlenir.

16 2011 yılında, ÖYP kapsamında atanan ve yurtdı ş ında yabancı dil e ğ itimi almak isteyen ara ş tırma görevlileri; Malta’ya 3’er aylık dönemlerle Yabancı Dil e ğ itimine gönderildi. Haziran -112 ki ş i Temmuz -136 ki ş i A ğ ustos – 41 ki ş i YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI 27.05.2016 16 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

17 Malta da Dil E ğ itimi Verilen Okullar ise ; European School of English Ltd. Institute of English Language Studies EC Malta Language House YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI 27.05.2016 17 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

18 ÖYP LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI Programa öğretim üyesi yetiştirmek amacıyla katılan yükseköğretim kurumları, lisansüstü öğrenim verebilecekleri anabilim dallarını, bu anabilim dallarındaki öğretim üyesi sayılarını, eğitim-öğretim ve araştırma altyapılarını, ÖYP dışı mevcut ve bu kapsamda almayı planladıkları öğrenci sayılarını ve bu öğrencilerde arayacakları asgari şartları YÖK’e bildirir. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI 27.05.2016 18 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

19 ÖYP LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI Yürütme Kurulu tarafından YÖK-ÖYP Komisyonunun görüşü de alınarak bu talepler arasından ÖYP kapsamında desteklenecek lisansüstü programlar ve öğrenci kontenjanları YÖK resmi internet sitesinde ilan edilir. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI 27.05.2016 19 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

20 ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI 65 ve üzeri Yabancı Dil Sınav puanı olan ÖYP araştırma görevlileri, YÖK tarafından ilan edilen ÖYP lisansüstü programlarına, lisansüstü öğrenci olarak kayıt yaptırdıktan sonra, YÖK Yürütme Kurulu kararı ile 2547 sayılı Kanun’un 35. maddesi uyarınca ilgili üniversitelere görevlendirilir. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI 27.05.2016 20 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 35.Maddeyle görevlendirme

21 KAYNAK AKTARIMI ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI 27.05.2016 21 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Esas ve Usuller’in “Kaynak aktarımı” başlıklı 12. maddesinde yer alan “…ÖYP kapsamında yapılacak aktarmalara ilişkin süreler ve miktarlar YÖK Yürütme Kurulu tarafından belirlenir.” hükmü uyarınca; Lisansüstü eğitim veren yükseköğretim kurumlarına her araştırma görevlisi adına proje giderleri için 20 000 TL, seyahat giderleri için 30 000 TL olmak üzere toplam 50.000 TL aktarılması Yürütme Kurulu’nun 16/02/2011 tarihli toplantısında

22 ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI 27.05.2016 22 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI DüzeyProjeSeyahatToplam Yüksek Lisans 10.000 TL 20.000 TL Doktora 10.000 TL20.000 TL30.000 TL Yüksek Lisans + Doktora 20.000 TL30.000 TL50.000 TL Söz konusu tutarların araştırma görevlilerinin devam ettikleri lisansüstü eğitim düzeyleri göz önüne alınarak Başkanlığımız Strateji Geliştirme Dairesi tarafından lisansüstü eğitim gördükleri üniversitelere, tabloda belirtildiği şekilde aktarılması ise Yürütme Kurulu’nun 13.10.2011 tarihli toplantısında uygun bulunmuştur.

23 ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI 27.05.2016 23 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Uygulama linki: http://yoksis.yok.gov.tr/OYPODENEKhttp://yoksis.yok.gov.tr/OYPODENEK Kullanıcı Adı : TC Kimlik Numarası Şifre:Kullanıcı Şifresi Kaynak Aktarımı

24 ÖYP Giderleri, Harcamalar ve Kaynak Aktarımı ÖYP araştırma görevlilerinin eğitimleri süresince kullanılmak üzere Yükseköğretim Kurulu tarafından her bir ÖYP araştırma görevlisi için eğitim ‐ öğretim ve araştırma amacıyla lisansüstü eğitim gördüğü yükseköğretim kurumuna ) tahsis edilen kaynaklar; ÖYP araştırma görevlisinin proje giderleri, Lisansüstü eğitim yaptığı üniversiteye alınacak ofis ekipmanları, sarf malzemeleri ve makine teçhizat alım ve bakım, onarım destek harcamaları, tez çalışmaları ile eğitim programı kapsamında yapılacak diğer ödemeler, araştırma görevlisinin danışmanları ve kendisi için yurtiçi ve yurtdışı görevlendirme giderleri, için kullanılır. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI 27.05.2016 24 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

25 Öğrenim Süresi Öğrenim süreleri Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nde belirlenen sürelerdir. Anılan Yönetmelik hükümleri çerçevesinde verilen ek süre boyunca, ÖYP kapsamında verilen desteklerden yararlanılamaz. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI 27.05.2016 25 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Yüksek lisans2 Yıl ( 4 Yarıyıl)1 Yıl (2 Yarıyıl) Doktora4 Yıl (8 Yarıyıl)2 Yıl (4 Yarıyıl) Bütünleşik Doktora5 Yıl (10 Yarıyıl)2 Yıl (4 Yarıyıl)

26 Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ÖYP araştırma görevlileriyle ilgili bilgilerin girildiği kaynak modülü sayfasının çıktısı Her bir ÖYP araştırma görevlisine ait öğrenci belgesi Kaynak aktarımı talebinde bulunabilmek için gerekli belgeler: YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 27.05.2016

27 ÖYP araştırma görevlisinin bilgilerini ; araştırma görevlisi olarak atandığı üniversitede lisansüstü eğitim yapıyorsa atandığı üniversite, başka bir üniversitede 35. madde ile görevlendirilme suretiyle lisansüstü eğitim yapıyorsa lisansüstü eğitim yaptığı üniversite girmelidir. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 27.05.2016 KAYNAK AKTARIMI

28 Bir üniversite adına başka bir üniversitede lisansüstü eğitim yapan araştırma görevlilerinden, sadece 35. madde kapsamında görevlendirilen araştırma görevlilerine kaynak aktarımı yapılabilir Atandığı üniversitede lisansüstü eğitim yapıyorlarsa kaynağın atandıkları üniversitelere aktarılır Aktarım yapılırken atandığı bölüm/anabilim dalı ile lisansüstü eğitim yaptığı bölüm/anabilim dalının aynı olmasına dikkat edilir (Yürütme Kurul Kararı ile farklı bölümde lisansüstü eğitim yapmasına izin verilenler hariç) Lisansüstü eğitimde ek süreleri kullanan araştırma görevlilerine aktarım yapılamaz ÖYP araştırma görevlisi hangi lisansüstü eğitim programına devam ediyorsa (yüksek lisans, doktora, bütünleşik doktora) sadece devam ettiği program için ayrılan ödenek aktarılır 2012 yılı Bahar yarıyılından önce ÖYP kapsamına alınan araştırma görevlileri lisansüstü eğitimleri sırasında kaynaklarını kullanamadıkları için bu araştırma görevlilerine yüksek lisans ve doktora eğitimleri boyunca ayrılan ödeneğin tümü lisansüstü eğitim yaptıkları ve/veya 35. madde ile görevlendirildikleri üniversitelere aktarılır. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 27.05.2016 KAYNAK AKTARIMI

29 2547 Sayılı Kanun’un 39. Maddesi Uyarınca Yüksekö ğ retim Kurulu Tarafından Verilen Yurtdı ş ı Ara ş tırma Destekleri YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI 27.05.2016 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

30 YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI 27.05.2016 30 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI YURTDIŞI ARAŞTIRMA DESTEKLERİ YÜKSEK LİSANS TEZ DOKTORA TEZ DOKTORA SONRASI ÖĞRETİM ÜYESİ DESTEKLERİ

31 YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI 27.05.2016 31 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ARAŞTIRMA BURSU DİL PUANI (KPDS-ÜDS) KİMLER BAŞVURABİLİR?SÜREÖZEL ŞART YÜKSEK LİSANS DOKTORA DOKTORA SONRASI ÖĞRETİM ÜYESİ - Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent en az 1 ay en fazla 3 ay Başvuru Şartları YURTDIŞI ARAŞTIRMA DESTEKLERİ 60 65 70 Okutman, Öğretim Görevlisi, Araştırma Görevlileri Araştırma Görevlileri Araştırma Görevlileri, Yardımcı Doçentler en fazla 3 ay en fazla 1 yıl Yüksek lisans tez konusunu belirlemiş olmak. Doktora eğitimine son 4 yıl içinde başlamış olmak. Doktora eğitimini son 5 yıl içinde Türkiye’de bitirmiş olmak. Son üç yıl içinde kamu kaynağı kullanarak, bir aydan uzun süreli yurtdışında bulunmamış olmak. PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 27.05.2016

32 YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI 27.05.2016 32 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 18.04.2012 tarihi itibariyle toplam, 174 kişi yüksek lisans tez araştırma desteği kapsamında yurtdışına gönderilmiştir. YÜKSEK LİSANS TEZ ARAŞTIRMA DESTEĞİ PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 27.05.2016

33 YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI 27.05.2016 33 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 18.04.2012 tarihi itibariyle toplam, 514 kişi doktora tez araştırma desteği kapsamında yurtdışına gönderilmiştir. DOKTORA TEZ ARAŞTIRMA DESTEĞİ PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 27.05.2016

34 YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI 27.05.2016 34 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 18.04.2012 tarihi itibariyle toplam, 367 kişi doktora sonrası araştırma desteği kapsamında yurtdışına gönderilmiştir. DOKTORA SONRASI ARAŞTIRMA DESTEĞİ PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 27.05.2016

35 YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI 27.05.2016 35 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 18.04.2012 tarihi itibariyle toplam, 2194 kişi “Öğretim Üyesi Destekleri”nden faydalanarak yurtdışına gönderilmiştir. ÖĞRETİM ÜYELERİNE VERİLEN DESTEKLER PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 27.05.2016

36 YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI 27.05.2016 36 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI DESTEK TÜRÜNE GÖRE DAĞILIM DESTEK TÜRÜSAYI Yüksek Lisans Araştırma Desteği174 Doktora Araştırma Desteği514 Doktora Sonrası Araştırma Desteği367 Öğretim Üyesi Desteği2194 GENEL TOPLAM3249 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 27.05.2016

37 YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI 27.05.2016 37 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÜNVANA GÖRE DAĞILIM DESTEK TÜRÜSAYI Araştırma Görevlisi807 Öğretim Görevlisi4 Okutman15 Yrd.Doç.Dr.1240 Doç.Dr.677 Prof. Dr.506 GENEL TOPLAM3249 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 27.05.2016

38 ÖDEMELER Araştırmacılara ödenecek günlük destek miktarları, 6245 Sayılı Harcırah Kanunu uyarınca ; YÖK Yürütme Kurulunca belirlenmiştir. Yolluk ve zorunlu sağlık sigortaları ödenir Bu ödemeler dışında herhangi bir ad altında ödeme yapılmaz. YURTDIŞI ARAŞTIRMA DESTEKLERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI 27.05.2016 38 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI - 6245 sayılı Harcırah Kanunu uyarınca ilk altı ay aşağıda belirtilen tablodaki miktarlar kadar, altı aydan sonra her gün için tablodaki miktarların 2/3’ü hesaplanarak ödeme yapılır. PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 27.05.2016

39 DESTEK MİKTARLARI YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI 27.05.2016 39 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÜLKELER ARAŞTIRMA DESTEKLERİ GÜNLÜK YEVMİYE MİKTARI (İLK 6 AY) ARAŞTIRMA DESTEKLERİ GÜNLÜK YEVMİYE MİKTARI (6 AYDAN SONRA) ÖĞRETİM ÜYELERİ DESTEK GÜNLÜK YEVMİYE MİKTARIUÇAK BİLETİ AYLIK SAĞLIK SİGORTASI ABD51 $34 $80 $2500 $70 $ ALMANYA42 EURO28 EURO70 EURO1000 EURO70 EURO AVUSTRALYA56 A$38 A$47 A$2500 A$70 A$ AVUSTURYA39 EURO26 EURO64 EURO1000 EURO70 EURO BELÇİKA34 EURO23 EURO67 EURO1000 EURO70 EURO DANİMARKA240 DK160 DK402 DK7500 DK520 DK FİNLANDİYA33 EURO22 EURO54 EURO1000 EURO70 EURO FRANSA45 EURO30 EURO74 EURO1000 EURO70 EURO HOLLANDA39 EURO26 EURO74 EURO1000 EURO70 EURO İNGİLTERE34 £23 £51 £1000 £70 £ İRLANDA51 EURO34 EURO46 EURO1000 EURO70 EURO İSPANYA39 EURO26 EURO74 EURO1000 EURO70 EURO İSVEÇ233 İK156 İK448 İK9000 İK630 İK İSVİÇRE93 İF62 İF89 İF1250 İF90 İF İTALYA28 EURO19 EURO67 EURO1000 EURO70 EURO JAPONYA6401 JY4268 JY6950 JY210000 JY5750 JY KANADA53 K$36 KN70 K$2500 K$70 K$ NORVEÇ227 NK152 NK392 NK7850 NK550 NK ÜRDÜN39 $26 $60 $1000 $70 $ YENİ ZELANDA39 $26 $60 $2500 $70 $ KAZAKİSTAN18 $12 $32 $1000 $70 $ KIRGIZİSTAN18 $12 $32 $1000 $70 $ MOĞOLİSTAN18 $12 $32 $1000 $70 $ ÖZBEKİSTAN18 $12 $32 $1000 $70 $ TACİKİSTAN18 $12 $32 $1000 $70 $ TÜRKMENİSTAN18 $12 $32 $1000 $70 $ Kırım, Tataristan, Çeçenistan, Dağıstan 18 $12 $32 $1000 $70 $ DİĞER ÜLKELER35 $24$60 $1000 $70 $ DİĞER AB ÜLKELERi35 EURO24 EURO60 EURO1000 EURO70 EURO PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 27.05.2016

40 YURTDIŞINDAKİ ÜNİVERSİTEDEN KABUL BELGESİ ALINIR FAKÜLTE/ENSTİTÜ YKK ÇIKAR REKTÖRLÜK ONAYLAR VE TEKLİF YAZISI GÖNDERİR YÖK ONAYLAR YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI 27.05.2016 40 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI SÜREÇ NASIL İŞLER? REKTÖRLÜK ÖĞR. ELEMANINA ÖDEME YAPAR DESTEK MİKTARI TOPLU OLARAK REKTÖRLÜĞE AKTARILIR PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 27.05.2016

41 TEŞEKKÜR EDERİZ… 27.05.2016 41 DAİRE BAŞKANLIĞI/BİRİM


"ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI 2547 SAYILI KANUN’UN 39. MADDESİ UYARINCA BAŞKANLIĞIMIZCA VERİLEN DESTEKLER YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI 27.05.2016." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları