Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2013-2014 STAJ HAREKETLİLİĞİ ORYANTASYON 28.03.2014.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2013-2014 STAJ HAREKETLİLİĞİ ORYANTASYON 28.03.2014."— Sunum transkripti:

1 2013-2014 STAJ HAREKETLİLİĞİ ORYANTASYON 28.03.2014

2 Staj (Yerleştirme) Nedir? “Staj” bir yararlanıcının başka bir katılımcı ülkede ortak bir işletme veya organizasyon bünyesinde mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir.  Staj en az 3 ay (92 gün) sürer. 92 günden kısa süren faaliyetler için sağlık raporu söz konusu değilse,hibe iadesi istenir.  Staj en fazla (92 gün) sürer. Üniversitemiz en fazla 92 gün için hibe vermektedir.

3 Gerekli Belgeler: Gitmeden önce 1-Öğrenci ile Yükseköğretim Kurumu Arasında İmzalanacak SÖZLEŞME Gazi Üniversitesi ile öğrenci arasında imzalanır. Ortaklar, yer, süre ve mali katkı vb. bilgiler belirtilir. Training Agreement ofise teslim edilince yapılır. Halkbank Euro hesabı Sigorta:Yaptıracağınız, seyahat sağlık sigortasının Mesuliyet sigortası teminatı ve kaza sigortası teminatını da kapsayacak şekilde olmasına dikkat ediniz

4 Gitmeden önce 2-Eğitim Anlaşması ve Kalite Taahhüdü(Training Agreement and Quality Commitment) : Çalışma Programı, beceri, yeterlilikler, usta öğreticilik ve tanınma vs. belirtilmelidir. 3 tane hazırlanarak gönderen kuruluş, misafir olunan kuruluş ve öğrenci tarafından imzalanır. (PDF kabul edilir, sonradan aslı istenir) Eğitim anlaşmasında yapılması gerekli görülen ve sonradan ortaya çıkan herhangi bir değişiklik için yeniden anlaşma yapılır. Training agreement aracı kurumla değil, staj yapacağınız işletme ile imzalanmalıdır. Training Agreement üzerinde stajı yapmayı planladığınız tarihler net şekilde belirtilmelidir.

5 Gitmeden önce 3-Tanınma Belgesi: Tanınmanın ne şekilde yapılacağını gösteren belge. Erasmus sayfamızda mevcut.  Gitmeden önce Dış ilişkiler ofisinden Erasmus Öğrenci Beyannamesi almayı unutmayın.Bu belge;öğrencinin yurtdışındaki erasmus faaliyeti boyunca sahip olduğu hak ve yükümlülükleri gösterir.

6 Döndükten sonra 4-Katılım Sertifikası :Faaliyet sonunda başlangıç ve bitiş tarihlerini gösteren imzalı ve mühürlü katılım belgesi alınır. Öğrencilerin hibeleri bu sertifikada belirtilen tarihler dikkate alınarak hesaplanır. 5-Yurtdışındaki staj döneminin başarı değerlendirmesini gösteren belge. (web sayfamızda mevcut) 6-Öğrenci Final Rapor Formu: Faaliyet dönemi tamamlandığında, öğrencinin faaliyetine ilişkin özet bilgileri ve öğrencilerin değerlendirmelerini içeren belgedir. (Web sayfamızda mevcut) 7-Pasaport giriş- çıkış sayfaları fotokopisi.

7 Döndükten sonra  Belgelerini tamamlamayan öğrencilerin hareketlilik dönemleri geçersiz sayılır ve bu öğrenciler hibe hak edemez.  Üç aydan kısa süren (92 günden kısa süren) staj faaliyeti kesinlikle kabul edilmeyecektir. Öğrencilerin hibeyi hak edebilmek için minimum 3 ay süreyi doldurmaları beklenir.

8 Akademik Tanınma Erasmus stajı yapmaya hak kazanan öğrenci, öğrenci işleri bilgi sisteminde Erasmus Stajını zorunlu/seçmeli ders olarak ders listesine ekler. Başarılı olması durumunda AKTS kredisi verilerek staj tanınır. Stajın kaç AKTS kredisi değerinde olduğu bölümlere göre değişiklik gösterebilir. Eğitim Anlaşması ve akademik tanınma belgesinde bu kredi, bölüm koordinatörü tarafından mutlaka belirtilir.

9 Akademik Tanınma Zorunlu stajı olan birimlerden giden öğrencilerin (ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora) yurt dışı stajları zorunlu stajları ile eşleştirilir. Buna karşılık zorunlu stajı olmayan birimlerden giden öğrencilerin 3 aylık stajları ilgili bölümdeki seçmeli ders yerine sayılır.

10 Öğrenciye Yapılacak Ödeme: Staj öğrencilerine ödemeleri 2 taksitte yapılacaktır. (%80-%20) Öğrenciye staj faaliyeti için yurtdışına gitmeden önce, ilk ödeme olarak, gitmesi öngörülen süreye göre hesap edilen toplam hibenin %80’ni verilir. ikinci ödeme (%20) staj dönemi sonunda, öğrenciye verilen “Katılım Sertifikasında” yer alan kesin gerçekleşme süresi dikkate alınarak yapılır.

11 Planlanan faaliyet dönemi tamamlanmadan dönülmesi: Öğrencilerin, zorunluluk nedeniyle (ailevi sebepler, sağlık sebepleri gibi) planlanan hareketlilik faaliyeti döneminden erken dönmesi durumunda, öğrencinin yurtdışında kaldığı süre karşılığı hibe öğrencide bırakılmak üzere, fazladan ödenen hibenin iadesi istenir. Öğrencinin gerekçe göstermeden faaliyet dönemini tamamlamaması halinde ise, bütün hibe geri alınır.

12 Diğer Hususlar: Harçsız pasaport için dış ilişkiler ofisinden yazı İSTEYİNİZ. Vize işlemleri için dış ilişkiler ofisinden elçilik yazısı İSTEYİNİZ. Vize başvurusunu her öğrenci kendisi yapmakla yükümlüdür, vize başvuruları ile ilgili yapılması gerekenler her ülke için değişiklik gösterir, lütfen araştırınız. Başvuru yapacağınız vize türü turist vizesi değil öğrenci vizesi olmalıdır.

13 Diğer Hususlar: *Lisans öğrencilerimizin faaliyetten faydalanabilmek için 2013-2014 akademik yılı sonunda mezun duruma gelmemiş olmaları gerekmektedir. * Doktora öğrencileri ders ya da tez döneminde Erasmus öğrencisi olabilirler. * En az /en fazla 92 gün staj süresi tek bir kurumda gerçekleşmelidir. Birden fazla kurumda 92 gün yaptığınız staj geçerli olmayacaktır.

14 Diğer Hususlar: Vize başvurusu yapacağınız tarihte pasaportunuzun geçerlilik süresi önemli, her ülkenin vize uygulamaları farklıdır, pasaport geçerlilik süreleri için pasaport başvurusu yapmadan elçiliklerden bilgi almalısınız Stajınız en geç 30 Haziran 2014’da başlamalı ve en geç 30 Eylül’de 2014’de bitmelidir. Aksi halde hibenizi kaybedersiniz.

15 Diğer Hususlar: 90 günden çok vize alma konusunda zorluklar nedeniyle: Almanya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İtalya, Hollanda, İspanya ve İngiltere’ye Gidecek öğrencilerimiz stajlarını en az 85 gün yapabilirler.

16 DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ dils@gazi.edu.tr teşekkür ederiz… dils@gazi.edu.tr


"2013-2014 STAJ HAREKETLİLİĞİ ORYANTASYON 28.03.2014." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları