Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA PROGRAMI İŞ AKIŞ ŞEMASI ( YÜKSEK LİSANS DERECESİYLE KABUL EDİLENLER) 1.Yarıyıl: Ders Aşaması 1. yarıyıl.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA PROGRAMI İŞ AKIŞ ŞEMASI ( YÜKSEK LİSANS DERECESİYLE KABUL EDİLENLER) 1.Yarıyıl: Ders Aşaması 1. yarıyıl."— Sunum transkripti:

1 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA PROGRAMI İŞ AKIŞ ŞEMASI ( YÜKSEK LİSANS DERECESİYLE KABUL EDİLENLER) 1.Yarıyıl: Ders Aşaması 1. yarıyıl kredi toplamı 12’ den fazla olmamak üzere dersler alınır (1. yarıyıl derslerinin toplamı en az 30 AKTS olmalı). Yarıyıl sonunda danışman belirlenir. 2. Yarıyıl: Ders ve Seminer Aşaması (derslerin yanında birinci seminer alınır) 2. yarıyıl kredi toplamı 12’ den fazla olmamak üzere derslerin yanında 1. seminer alınır (1. seminer dahil 2. yarıyıl derslerinin toplamı en az 30 AKTS olmalı) 3. Yarıyıl: Ders ve Seminer Aşaması (derslerin yanında ikinci seminer alınır ) 3. yarıyıl kredi toplamı 12’ den fazla olmamak üzere derslerin yanında 2. seminer alınır (2. seminer dahil 3. yarıyıl derslerinin toplamı en az 30 AKTS olmalı) 4. Yarıyıl: Ders Aşaması 4. yarıyıl kredi toplamı 12’ den fazla olmamak üzere dersler alınır (4. yarıyıl derslerinin toplamı en az 30 AKTS olmalı). Bütün dersler (en az 8 ders ve 2 seminer olmak üzere) başarıyla tamamlanmış olacak. (Ders aşaması 3 yarıyıl olan en az 90 AKTS, Ders aşaması 4 yarıyıl olan ise en az 120 AKTS olmak üzere en az 24 krediyi tamamlayacak). Bütün derslerden başarılı olanlar için Doktora Yeterlik Sınavı Formu doldurulur ve ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı’na teslim edilir. Anabilim Dalı Yeterlik Komitesi’nce uygun bulunduğunda, Doktora Yeterlik Sınav Jürisi belirlenerek Enstitü Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur. 5. Yarıyılın sonun kadar Doktora Yeterlik Sınavı’na girilir. Doktora Yeterlik Sınavı’ndan başarılı mısın? İlgili Anabilim Dalı Başkanlığı’nın önerisi (kurul kararı eki) ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile en geç 1 ay içinde Tez İzleme Komitesi oluşturulur. Tez Önerisi Hazırlanır. Doktora Yeterlik Sınavı’ndan başarılı mısın? Doktora Yeterlik Sınavı’ndan başarılı olunduktan sonra en geç 6 ay içinde Tez Önerisi Savunma Sınavına girilir. Aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır Tez önerisi kabul edildi mi? EVET HAYIR EVET HAYIR Bu program toplam 24 krediden az olmamak koşuluyla en az 8 adet ders, 2 Seminer ve Uzmanlık Alan Derslerinden oluşur. Tüm kredili derslerden ve seminerlerden başarılı olduktan sonra tez aşamasına geçilir. Her yarıyıl 30 AKTS den az olmamak koşulu ile toplam en az (8X30) 240 AKTS ile program tamamlanır. Ders aşaması 3 yarıyıl veya 4 yarıyıl; tez aşaması da 3 yarıyıl ders alanlar için 5 yarıyıl, 4 yarıyıl ders alanlar için 4 yarıyıl olmak üzere programın süresi toplam 8 yarıyıldır (4 yıldır). Azami süresi 12 yarıyıldır(6 yıl) BAŞLAMA Ders aşması 3 yarıyıl alanlar için İlişiği Kesilir HAYIR Dördüncü yarıyılın sonuna kadar bütün derslerden başarılı olamayanların ilişiği kesilir. Tez önerisi kabul edildi mi? EVET İlişiği Kesilir HAYIR Bir sonraki yarıyılda doktora Yeterlik Sınavı’na tekrar girilir.

2 Ders aşması 4 yarıyıl olanlar 5.,6.,7. ve 8. Yarıyıl: Tez Aşaması (Uzmanlık Alan Dersi 30+30+30+30=120 AKTS) Ders aşması 3 yarıyıl olanlar 4., 5.,6.,7. ve 8. Yarıyıl: Tez Aşaması (Uzmanlık Alan Dersi 30+30+30+30+30=150 AKTS) Ocak-Haziran ayları arasında bir defa ve Temmuz-Aralık ayları arasında da bir defa olmak üzere yılda iki kez yapılan Tez İzleme Komitesi Toplantılarına girilir. Tez kabul edildi mi? Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir Tez Yazım Kılavuzu’na göre hazırlanmış yedi adet tez, Anabilim Dalı Başkanlığı’na teslim edilir. Tez Savunma Sınavı Jürisi, ilgili Anabilim Dalı Kurulu’nun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Doktora Tez Savunma Sınavı’na girilir. Tez çalışmasının (uzmanlık alan dersi) en az 4 ya da 5 yarıyıl devam eder ve Azami süre 6 yıl ( 12 yarıyıl) bitmeden tamamlanması gerekir. Tez çalışması tamam mı? Tez’e düzeltme verildiyse… Tez ret edildiyse… Tez Yazım Kılavuzu’na göre hazırlanmış tezin bir örneği (PDF formatında) Enstitü’ ye teslim edilir. Tez şekil yönünden uygun bulundu mu? En geç 6 ay içinde düzeltmeler yapılıp, tekrar Tez Savunma Sınavı’ na tekrar girilir. Tez kabul edildiyse… *6 adet ciltlenmiş tez, *Tezin 1 adet CD’si (PDF formatında), *Öğrenci kimlik kartı, *2 adet tez veri giriş formu, *1 adet ilişik kesme belgesiyle Enstitü’ ye teslim edilir. Geçici Mezuniyet Belgesi verilir. EVET İlişiği Kesilir HAYIR İlişiği Kesilir


"ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA PROGRAMI İŞ AKIŞ ŞEMASI ( YÜKSEK LİSANS DERECESİYLE KABUL EDİLENLER) 1.Yarıyıl: Ders Aşaması 1. yarıyıl." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları