Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GÖZLEM FORMLARI VE KONTROL LİSTELERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GÖZLEM FORMLARI VE KONTROL LİSTELERİ"— Sunum transkripti:

1 Gözlem “Bir şeyi iyi anlamak için onun kendi kendine meydana gelen türlü belirtilerini gözden geçirmektir”

2  Gözlem, her hangi bir ortamda ya da kurumda oluşan davranışı ayrıntılı olarak tanımlamak amacıyla kullanılan bir yöntemdir. Eğer bir araştırmacı, her hangi bir ortamda oluşan bir davranışa ilişkin ayrıntılı, kapsamlı ve zamana yayılmış bir portre elde etmek istiyorsa, gözlem yöntemini kullanabilir. Gözlemi ve gözlem eylemini eğitim açısından ele aldığımızda bu açıklamadaki «araştırmacı» kavramı yerine öğretmen kullanılmalıdır.  Modern eğitim sistemindeki anlayışlardan biri de her öğrencinin belli aralıklarla gözlenmesi gerektiğine dayanır. Bu gözlem olabildiğince uzun zamana yayılmalı ve gözlem faaliyetleri kayıt altına alınmalıdır.

3  Gözlem faaliyetlerinin kayıt altına alınması eğitimde gözlem formları olarak kullanılan değerlendirme araçlarını ortaya çıkarmıştır.

4  Sağlıklı bir gözlem formu için gözlemler sistematik hale getirilmeli ve anekdotlara dayandırılmalıdır. Ancak gözlemlenen tek bir olayı yazıya dökmek öğrenci açısından sağlam bir sonuç vermeyecektir.

5

6 Tablo 4.2. Gözlem formu Öğrencinin; Adı soyadı: Sınıfı / Numarası: Açıklama: Bu form kazanım sürecinde öğrencilerin düzeylerini ve katılımlarını gözlemleniz amacıyla düzenlenmiştir. Öğrencinizin seviyesine göre 1 (hiçbir zaman) ile 5 (her zaman) arasında bir seçeneği işaretleyiniz. Öğrencide Gözlenecek Kazanımlar 12345 1. Konuyu öğrenmekte zorluk çeker. 2. Bilgilerini etkinliklerde rahatça kullanır. 3. Anlayamadığı kısımları öğretmenine sorar. 4. Öğrendiği bilgilere değişik açılardan bakabilir. 5. Önbilgilerini kullanarak yeni bilgilere ulaşır. 6. Kitap haricinde kaynaklara da başvurur. 7. Araştırma sonuçlarını konuya adapte eder. 8. Tablo, grafik ve diyagram okuma ve yorumlama sırasında zorlanır. 9. Öğrendiği bilgilerini harita üzerinde anlamlandıra bilir. 10. Öğrendiği bilgileri gerçek hayattan örnekler ile açıklayabilir. 11. Anlayamadığı kısımları anlamlandırmaya çalışır. 12. Konuyu ilerideki öğrenmelerinde önbilgi olarak kullanabilir.

7 Tablo 4.3 Gözlem formu Öğrencinin; Adı soyadı: Sınıfı / Numarası: Açıklama: Bu form kazanım sürecinde öğrencilerin düzeylerini ve katılımlarını gözlemleniz amacıyla düzenlenmiştir. Öğrencinizin seviyesine göre 1 (hiçbir zaman) ile 5 (her zaman) arasında bir seçeneği işaretleyiniz. Öğrencide Gözlenecek Kazanımlar 12345 I.DERSE HAZIRLIK 1.Coğrafya dersine değişik yardımcı kaynaklarla gelir. 2.Ulaştığı kaynaklardan etkin bir biçimde yararlanır. 3. Bilgi kaynaklarına nasıl ulaşacağını bilir. 4.Coğrafya dersine hazırlıklı gelir. II.ETKİNLİKLERE KATILMA 1.Konu ile ilgili görüşlerini çekinmeksizin ifade eder. 2.Görüşü sorulduğunda söyler. 3.Coğrafya ile ilgili yeni ve özgün sorular sorar. 4.Belirttiği görüşler ve verdiği örnekler özgündür. 5.Coğrafya dersini iyi dinlediğini belirten sorular sorar III.İNCELEME – ARAŞTIRMA -GÖZLEM 1. Mevcut kaynaklardan başka kaynakları da araştırır. 2.Gözlemlerini dikkatli bir şekilde yapar. 3.İnceleme ve araştırma ödevlerini özenerek yapar. 4.Bilgi toplamak için çeşitli kaynaklara başvurur. 5.Gözlemi sonucunda genellemeler yapar. IV. BİLİMSEL YÖNTEM 1.Coğrafi verileri çizelgelere ve grafiklere dönüştürür. 2.Yönergeye uygun deney yapar. 3.Bilinenlerden bilinmeyeni çıkarır. 4.Deney sonuçlarını doğru yorumlar. 5.Coğrafi araştırma sonuçlarından genellemelere ulaşır

8

9

10

11  Gözlem formları aracılığıyla öğrencilerin coğrafya dersi içindeki etkinlik dereceleri saptanabildiği gibi coğrafi sorgulama yetenekleri, arazi çalışmalarındaki performans yeterlilikleri ve aktüel birikimleri değerlendirilebilir.  Gözlem formları oluşturulurken anekdot, derecelendirme ölçekler ve kontrol listesi gibi diğer ölçme araçlarından faydalanılması daha sağlıklı olacaktır.

12

13  En basit değerlendirme araçlarından biridir.  Gözlenecek bir davranışın var/yok, yapıldı/yapılmadı, evet/hayır şeklinde işaretlenmesiyle oluşur.

14  Bir davranışın, becerinin, yeteneğin var olup olmadığı hakkında bilgi verir. Ancak davranışın yapılma derecesi hakkında bilgi vermez. Davranış12345 Harita okuma becerisi DavranışEvetHayır Harita okuma becerisi Gözlem formu Kontrol listesi

15  Kontrol listeleri genellikle daha küçük parçalara ayrılabilen davranışları belirlemek amacıyla kullanılır.  Performansın en önemli ve gözlenebilir yanlarını kapsar. DavranışlarEvetHayır Öğrenciyle göz teması kuruyor Beden dilini etkin kullanıyor Anlaşılır bir tonda konuşuyor Akıcı konuşuyor Gereksiz tekrar yapmıyor Düşüncelerini ifade edebiliyor Bilgiyi organize edebiliyor

16  Kontrol listeleri davranışların hiyerarşik sırasını verir. DavranışlarVarYok Konunun içeriğine uygun bir deney belirleyebilme Deneyde kullanılacak materyali belirleyebilme Deneyde kullanılacak materyalleri birleştirebilme Deneyde verilmek istenen sonucu kavrayabilme

17  Kontrol listeleri daha çok süreci ölçer ve kurallara uyulup uyulmadığını belirler. Bu da bireyde davranışların kaç tanesinin olup olmadığı hakkında bilgi verir. DavranışlarEvetHayır Lastikleri kontrol etti Koltuğu ayarladı Aynaları ayarladı

18 54. Bir ölçme aracının özelliklerinden bazıları şunlardır:  Bir işin yapılması sırasında nelerin, hangi sırada ve nasıl yapılacağını göstermesi nedeniyle öğretim amaçlı da kullanılabilir.  Gözlenecek davranışların varlığını veya yokluğunu gösterme olanağı tanır.  Performansı oluşturan davranışlardan ne kadarının sahip olunduğunu belirlemeyi kolaylaştırır.  Performansı oluşturan davranışların her birine ne düzeyde sahip olunduğu hakkında bilgi veremez. Bu ölçme aracı aşağıdakilerden hangisidir? A)Dereceleme ölçeği B)Kontrol listesi C)Tutum ölçeği D)Anket E) Puanlama yönergesi (rubik) KPSS 2007

19

20


"GÖZLEM FORMLARI VE KONTROL LİSTELERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları