Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Rubrikler Neden ve Nasıl Kullanılır?. Performans değerlendirme = performans görevi + rubrik.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Rubrikler Neden ve Nasıl Kullanılır?. Performans değerlendirme = performans görevi + rubrik."— Sunum transkripti:

1 Rubrikler Neden ve Nasıl Kullanılır?

2 Performans değerlendirme = performans görevi + rubrik

3 Rubrikler Değerlendirme ve not vermede rehber olarak kullanılan materyallerdir. Öğrencinin ne yaptığında kaç puan alacağını açıkça tanımlayan tablolardır

4 Değerlendirme Kriterleri 1234 Rubrikler verilen görevle öğrencilerden beklenen kazanımları ve her kazanım için tanımlanmış değerlendirme kriterlerini içerir.

5 UZMANLARA GÖRE; Rubrik hazırlamak zordur. Rubrik hazırlamak zaman alıcıdır. Bir rubrik iyi ise işe yarar İyi rubrik hazırlamanın belirli bir kuralı yoktur Önemli olan: İşinize yarıyorsa o rubrik iyidir

6 Rubrikler neden kullanılır? Objektif puanlama imkanı sağlar. Birden fazla puanlayıcı varsa, puanlar arasında tutarlılık sağlar. Puanlamada kolaylık ve zamandan tasarruf sağlar Öğrencileri öğretmenin beklentileri hakkında bilgilendirir Öğrencilere kendi çalışmalarını değerlendirme fırsatı verir

7 RUBRİK Bütüncül – Analitik? BÜTÜNCÜLBÜTÜNCÜL: Ürün ya da görevi bütün olarak değerlendirir ANALİTİKANALİTİK: Ürün ya da görevden beklenen kriterler belirlenir ve her bir kriter için farklı başarı seviyeleri tanımlanır

8 Oluşturmuş olduğunuz Rubrik; Öğrencilerinizi sizin beklentileriniz konusunda bilgilendirir Değerlendirmeyi kolaylaştırır Not vermeyi kolaylaştırır

9 Bir öğrencinizin sunumunu değerlendirecek olsanız kriterleriniz neler olurdu?

10 Kriterler1234

11 Bir öğrencinizin sunumunu değerlendirecek olsanız kriterleriniz neler olurdu? Kriterler1234 İçerik Organizasyon İfade etme Süre

12 Kriterler1(zayıf)2(orta)3(iyi) 4 ( ç ok iyi) OrganizasyonOrganizasyon la ilgili ö zelliklerin ç ok azı var ya da hi ç biri bulunmuyor. Birbiri ile zayıf ilişkili fikirler gelişi g ü zel bir şekilde sunuldu. Sunumun organizasyon u zayıf. Fikirler sıralı bir şekilde sunulmadı. B ö l ü mler arası ge ç işler zayıf. Sunumu takip etmek zor. Sunum iyiye yakın organize edilmiş. Fikirlerin ç oğu mantıklı sıralanmış. B ö l ü mler arası ge ç işlerin pek ç oğu iyi planlanmış. Sunum ç ok iyi organize edilmiş. Fikirler mantıklı bir şekilde sıralanmış. B ö l ü mler arası ge ç işlerin tamamı ya da tamamına yakını ç ok iyi planlanmış. Akıcı. Bir öğrencinizin sunumunu değerlendirecek olsanız kriterleriniz ne olurdu? sunum rubrik2.doc

13 Her türlü ödev ve etkinliklerde Rubrikleri kullanabilirsiniz

14 TeşekkürlerTeşekkürler


"Rubrikler Neden ve Nasıl Kullanılır?. Performans değerlendirme = performans görevi + rubrik." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları