Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Puanlama Yönergeleri (Rubrikler) Doç. Dr. Mustafa DOĞAN Konya N. Erbakan Üniversitesi A. K. Eğitim Fakültesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Puanlama Yönergeleri (Rubrikler) Doç. Dr. Mustafa DOĞAN Konya N. Erbakan Üniversitesi A. K. Eğitim Fakültesi."— Sunum transkripti:

1 Puanlama Yönergeleri (Rubrikler) Doç. Dr. Mustafa DOĞAN Konya N. Erbakan Üniversitesi A. K. Eğitim Fakültesi

2 Puanlama Yönergeleri Puanlama yönergeleri öğrencinin performansının niteliğini değerlendirmek için kullanılan bir dizi uyumlu kurallar olarak tanımlanmaktadır. Kurallar karar vermenizi yönlendirir ve karar verme sürecinde kararlılığınızı sağlar. Karmaşık performanslarda her bir öğrenme hedefi veya adımı için çeşitli puanlama yönergeleri kullanılabilir. MDogan-Ölçme-Erzurum2013

3 Puanlama Yönergeleri Tutarlılığı sağlar ve artırmaya yardım eder. Nesnelliği artırır. Kullanılan başarı standartlarının geçerliliklerini geliştirir. Öğrencilere, beklentiler konusunda fikir verir. Değerlendirmede zaman kazandırır. MDogan-Ölçme-Erzurum2013

4 Akılda Tutulması Gereken Kritik Sorular Hangi önemli kriter ve öğrenme hedefleri değerlendirilmelidir? Her bir kriterin ve öğrenme hedeflerinin gelişim (başarı) seviyeleri ne olmalıdır? Bütüncül yada analitik puanlama yönergesi mi kullanılmalıdır? Derecelendirme ölçeği veya kontrol listesi puanlama şeması olarak kullanılmalı mıdır? Öğrenciler kendi performanslarını derecelendirme sürecine katmalı mıdır? Puanlamayı etkili veya daha az zaman alacak şekilde nasıl düzenlemelidir? Değerlendirme sonucu olarak neler kayıt altına alınmalıdır? MDogan-Ölçme-Erzurum2013

5 Puanlama Yönergeleri......bir veya daha fazla ölçek kullanma durumlarına,...çalışmanın kalite tanımlarının genel veya göreve/performansa özgü oluşlarına göre kategorilendirilebilir. MDogan-Ölçme-Erzurum2013

6 Bir Araştırma Puanlama Yönergesi Örneği Kriter123 Kaynak Sayısıx11-45-910-12 Tarihsel Doğruluk x3Çok fazla tarihsel hata Birkaç tarihsel hata Görünen tarihsel hata yok Organizasyonx1Bilginin hangi kaynaktan geldiği belli değil Bilginin nereden geldiğini söylemek zor Hangi bilginin hangi kaynaktan alındığı kolyca söylenebilir. Kaynakçax1Kaynakça çok az bilgi içeriyor Kaynakça çoğu ilişkili bilgiyi içeriyor Bütün gerekli bilgiler var MDogan-Ölçme-Erzurum2013

7 Kriter123 Kaynak Sayısıx11-45-910-12 Tarihsel Doğruluk x3Çok fazla tarihsel hata Birkaç tarihsel hata Görünen tarihsel hata yok Organizasyonx1Bilginin hangi kaynaktan geldiği belli değil Bilginin nereden geldiğini söylemek zor Hangi bilginin hangi kaynaktan alındığı kolyca söylenebilir. Kaynakçax1Kaynakça çok az bilgi içeriyor Kaynakça çoğu ilişkili bilgiyi içeriyor Bütün gerekli bilgiler var Kriter MDogan-Ölçme-Erzurum2013

8 Kriter123 Kaynak Sayısıx11-45-910-12 Tarihsel Doğruluk x3Çok fazla tarihsel hata Birkaç tarihsel hata Görünen tarihsel hata yok Organizasyonx1Bilginin hangi kaynaktan geldiği belli değil Bilginin nereden geldiğini söylemek zor Hangi bilginin hangi kaynaktan alındığı kolyca söylenebilir. Kaynakçax1Kaynakça çok az bilgi içeriyor Kaynakça çoğu ilişkili bilgiyi içeriyor Bütün gerekli bilgiler var Kriter Performans Seviyesi MDogan-Ölçme-Erzurum2013

9 Kriter123 Kaynak Sayısıx11-45-910-12 Tarihsel Doğruluk x3Çok fazla tarihsel hata Birkaç tarihsel hata Görünen tarihsel hata yok Organizasyonx1Bilginin hangi kaynaktan geldiği belli değil Bilginin nereden geldiğini söylemek zor Hangi bilginin hangi kaynaktan alındığı kolyca söylenebilir. Kaynakçax1Kaynakça çok az bilgi içeriyor Kaynakça çoğu ilişkili bilgiyi içeriyor Bütün gerekli bilgiler var Puanlama Mekanizması MDogan-Ölçme-Erzurum2013

10 Kriter123 Kaynak Sayısıx11-45-910-12 Tarihsel Doğruluk x3Çok fazla tarihsel hata Birkaç tarihsel hata Görünen tarihsel hata yok Organizasyonx1Bilginin hangi kaynaktan geldiği belli değil Bilginin nereden geldiğini söylemek zor Hangi bilginin hangi kaynaktan alındığı kolyca söylenebilir. Kaynakçax1Kaynakça çok az bilgi içeriyor Kaynakça çoğu ilişkili bilgiyi içeriyor Bütün gerekli bilgiler var Puanlama Mekanizması Ağırlıklar MDogan-Ölçme-Erzurum2013

11 Açıklamalar Açıklamalar yaygın bir şekilde kullanılsalarda puanlama yönergeleri için şart değillerdir. Açıklamalar, her bir kriterin her performans seviyesinde öğrenciden beklentileri açık bir şekilde ifade eder. Açıklamalar, öğretmenlere performansları birbirlerinden ayırt etmede yardımcı olur. MDogan-Ölçme-Erzurum2013

12 Açıklamasız Puanlama Yönergesi KriterZayıf (1)İyi (2)Mükemmel (3) Kaynak Sayısıx1 Tarihsel Doğruluk x3 Organizasyonx1 Kaynakçax1 MDogan-Ölçme-Erzurum2013

13 Açıklamalar İyi ve tanımlayıcı açıklamalar yazmak kolay değildir. Puanlama yönergeleri gelişen, değişen bir değerlendirme aracıdır. Başlangıçta açıklama yazmayabilirsiniz. Zamanla açıklamaları daha iyi tanımlarsınız. MDogan-Ölçme-Erzurum2013

14 Neden Performans Seviyesi? Açık ve net beklentiler (öğrenci ve öğretmen için) Daha tutarlı ve objektif bir değerlendirme Daha iyi dönüt MDogan-Ölçme-Erzurum2013

15 Puanlama Yönerge Türleri Analitik puanlama yönergeleri (APY) Bütüncül puanlama yönergeleri (BPY) MDogan-Ölçme-Erzurum2013

16 Analitik Puanlama Yönergesi Öğrencinin cevabına ilişkin belirli boyutların, özelliklerin veya bir unsurun değerlendirilmesini gerektirir. Örneğin, öğrencinin tarihsel doğruluk kriterinde ve organizasyon kriterinde ne kadar başarılı olduğu ayrı ayrı görülebilir. MDogan-Ölçme-Erzurum2013

17 Analitik Puanlama Yönergesi Örneği Kriter123 Kaynak Sayısıx11-45-910-12 Tarihsel Doğruluk x3Çok fazla tarihsel hata Birkaç tarihsel hata Görünen tarihsel hata yok Organizasyonx1Bilginin hangi kaynaktan geldiği belli değil Bilginin nereden geldiğini söylemek zor Hangi bilginin hangi kaynaktan alındığı kolyca söylenebilir. Kaynakçax1Kaynakça çok az bilgi içeriyor Kaynakça çoğu ilişkili bilgiyi içeriyor Bütün gerekli bilgiler var MDogan-Ölçme-Erzurum2013

18 Bütüncül Puanlama Yönergesi (BTY) Her öğrencinin cevaplarının niteliğini genel olarak değerlendirmeyi gerektirir. APY den farklı olarak her kriter için ayrı performans düzeyi içermez. Bütüncül PYlerde performansın düzeyleri bütün kriterlerle beraber dikkate alınır. Öğrencinin çalışmasına en uygun açıklama verilecek puanı belirlemektedir MDogan-Ölçme-Erzurum2013

19 Bütüncül Puanlama Yönergesi Örneği 3 – Mükemmel Araştırmacı 10-12 kaynak kullanmış Görünen tarihsel bir hata yok Hangi bilginin hangi kaynaktan alındığı kolayca söylenebilir Kaynakçada gerekli bütün bilgiler var. 2 – İyi Araştırmacı 5-9 kaynak kullanmış Birkaç tarihsel bir hata var Hangi bilginin hangi kaynaktan alındığını söylemek zor Kaynakçada çoğu gerekli bilgi var. 1 – Kötü Araştırmacı 1-4 kaynak kullanmış Çok tarihsel bir hata var Hangi bilginin hangi kaynaktan alındığını söylemek imkansız Kaynakçada çok az bilgi var. MDogan-Ölçme-Erzurum2013

20 Ne Zaman Analitik PY Kullanmalıyız? Çok fazla kriterin olduğu durumlarda Genel bir bakış açısıyla performans düzeyinin belirlenmesinin zor olduğu durumlarda Kriterlerin farklı ağırlıklarda olması tercih edildiği durumlarda MDogan-Ölçme-Erzurum2013

21 Ne Zaman Bütüncül PY Kullanmalıyız? Hızlı ve toplama dayalı bir değerlendirme gerektiğinde Küçük, kısa bir ödev/görev değerlendirmesinde – Daha kapsamlı ödevlerde de kullanılabilir Performansın tek bir kritere bağlı olmadığı durumlarda – Örneğin, birçok kompozisyon puanlama yönergelerinde organizasyonu veya içeriği sunumdan ayırmak kolay değildir. MDogan-Ölçme-Erzurum2013

22 Ne Kadar Performans Seviyesi Kullanmalıyım? Böyle özel bir sayı yok Fakat en az 2 performans seviyesi olmalı. Tek ya da çift sayı olma şartı da yoktur. En çok sayı size ve performansa göre değişiklik gösterecektir. MDogan-Ölçme-Erzurum2013

23 Ne Kadar Performans Seviyesi Kullanmalıyım? Genel olarak her kriter için az sayıda performans seviyesi ile başlamak, sonra gerekirse genişletmek daha iyidir. Sayı arttıkça muhakeme daha iyi hale gelirken hata payı da artar. MDogan-Ölçme-Erzurum2013

24 Örnek Dinleyicilerle göz teması Hiçbir zamanBazenHer zaman Dinleyicilerle göz teması Hiçbir zaman NadirenBazenGenellikleHer zaman Dinleyicilerle göz teması Hiçbir zamanNadirenBazenGenellikle MDogan-Ölçme-Erzurum2013

25 Performans Seviyesi Sayısı...... ne kadar az olursa, puanlama yönergesi – O kadar kolay ve çabuk uygulanır – Öğrencilere daha kolay açıklanır – Geniş puanlama yönergesini daraltmaktan daha kolay genişletilir. Amaca uygun olması gerektiği için kişiye bağlılığı çoktur. MDogan-Ölçme-Erzurum2013

26 PUANLAMA YÖNERGESI GELIŞTIRMEK MDogan-Ölçme-Erzurum2013

27 Analitik Puanlama Yönergesi Geliştirmek Her kriter için farklı sayılarda performans seviyesi belirleyebilirsiniz. MDogan-Ölçme-Erzurum2013

28

29

30 Analitik Puanlama Yönergesi Geliştirmek Her kriter için farklı sayılarda performans seviyesi belirleyebilirsiniz. Her performans seviyesi için açıklama yazmak zorunda değilsiniz fakat... Her performans seviyesine puan atamak (puan atamak istemediğiniz durumlar olabilir). MDogan-Ölçme-Erzurum2013

31 Ses Sınavı Puanlama Yönergesi 012345Ağırlık Vokal tonu Vokal tekniğix2 Ritim Diksiyon Müzikalitex3 YOKKötüFena DeğilİyiÇok iyiMükemmel Vokal tonu012345 Vokal tekniği0246810 Ritim012345 Diksiyon012345 Müzikalite03691215 MDogan-Ölçme-Erzurum2013

32 Analitik Puanlama Yönergesi Geliştirmek Her kriter için farklı sayılarda performans seviyesi belirleyebilirsiniz. Her performans seviyesi için açıklama yazmak zorunda değilsiniz fakat... Her performans seviyesine puan atamak (puan atamak istemediğiniz durumlar olabilir). Puanlamalar eşit aralıklı olmak zorunda değildir. MDogan-Ölçme-Erzurum2013

33 Sunum Puanlama Yönergesi Hiç yokBazenSıklıklaHer zaman Göz teması023 Sesin kullanımı0123 İçerik3610 Sunum şevki0123 Özet0235 MDogan-Ölçme-Erzurum2013

34 Bütüncül Puanlama Yönergesi Geliştirmek Her performans seviyesi için gerekli kriterlerin belirlemek. Gerektiği taktirde bir performans seviyesi birden fazla performans seviyesine ayrılabilir veya birleştirilebilir. MDogan-Ölçme-Erzurum2013

35 Sunum Puanlama Yönergesi Konusuna Hakim Olma Genellikle göz teması kurar Sesini her zaman uygun seviyede kullanır Sunum boyunca şevkini koruru Özet tamamen doğru Yeterlilik Genellikle göz teması kurar Sesinin genelde iyi kullanır. Sunumun çoğunda şevkini korur Özette sadece bir veya iki hata vardır Gelişmekte Bazen göz teması kurar Sesini bazen iyi ayarlar Şevkini sunumun bazı kısımlarında korur Özetti bazı hatalar vardır Yetersiz Neredeyse hiç göz teması yapmaz Ses kullanımı uygun seviyede değildir. Sunum şevkini nadiren gösterir. Özette çok hata vardır. MDogan-Ölçme-Erzurum2013

36 Ev Ödevi Puanlama Yönergesi ++ (3 puan) – Soruların çoğu veya hepsi doğru – Soruların çoğu veya hepsi için işlemler gösterilmiş ++ (1 puan) – Bazı cevaplar doğru – Bazı cevaplar için işlemler gösterilmiş - (0 puan) – Birkaç cevap doğru – Çok az cevap için işlem yapılmış veya hiç işlem yapılmamış. MDogan-Ölçme-Erzurum2013

37 Ev Ödevi Puanlama Yönergesi ++++ (5 puan) – Soruların çoğu veya hepsi doğru – Soruların çoğu veya hepsi için işlemler gösterilmiş +++ (4 puan) – Soruların çoğu veya hepsi doğru – Bazı cevaplar için işlemler gösterilmiş ++ (3 puan) – Soruların çoğu veya hepsi doğru – Çok az sayıda cevap için işlem yapılmış veya hiç işlem yapılmamış. ++ (2 puan) – Bazı cevaplar doğru – Bazı cevaplar için işlemler gösterilmiş + (1 puan) – Birkaç cevap doğru – Çok az sayıda cevap için işlem yapılmış veya hiç işlem yapılmamış. - (0 puan) – Ödevi teslim etmedi MDogan-Ölçme-Erzurum2013

38 Puanlama Yönergenizi Kontrol Edin! Bir arkadaşınızdan gözden geçirmesini isteyin Öğrencilerinizin gözden geçirmesini isteyin Hedeflerinizle örtüşüp örtüşmediğini kontrol edin Uygulanabilir olup olmadığına eleştirel bir gözle bakın Farazi bir öğrenci için yönergenizi kullanmayı deneyin MDogan-Ölçme-Erzurum2013

39 Puanlama Yönergenizi Kontrol Edin! «bazen» göz teması yaptı (3 puan) «her zaman» sesini iyi kullandı (4 puan) «her zaman» şevkini korudu (4 puan) Özetin «bazı» kısımları doğru (4 puan) Öğrenci 15/20 yani %75 puan aldı. Bu öğrenci için bu puan uygun mu? Değil ise puanlama yönergenizi gözden geçirmeniz gerekir. MDogan-Ölçme-Erzurum2013


"Puanlama Yönergeleri (Rubrikler) Doç. Dr. Mustafa DOĞAN Konya N. Erbakan Üniversitesi A. K. Eğitim Fakültesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları