Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PERFORMANS DEĞERLENDİRME GÖRÜŞMELERİ VE GERİBİLDİRİM

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PERFORMANS DEĞERLENDİRME GÖRÜŞMELERİ VE GERİBİLDİRİM"— Sunum transkripti:

1 PERFORMANS DEĞERLENDİRME GÖRÜŞMELERİ VE GERİBİLDİRİM

2 PERFORMANS DEĞERLENDİRME GÖRÜŞMESİ NEDİR?
Performans değerlendirme görüşmesi, personele geçmiş performansı ya da gelecek potansiyeli hakkında geribildirim veren ve gelecekteki gelişme düzeyini ve yönünü planlayan bir performans inceleme toplantısıdır. Ve en az yılda bir yapılması gereken toplantıdır.

3 PERFORMANS DEĞERLENDİRME GÖRÜŞMELERİNİN AMAÇLARI
yöneticilerin; astların kendi performansları hakkında neler düşündükleri ve motivasyonlarının neler olduklarını öğrenmelerini Astların performanslarının değerlendirmelerini, başarılarını ödüllendirmelerini, güçsüz yönlerini belirleyip, geliştirici önlemler almalarını Astların daha başarılı olabilmeleri için geleceğe yönelik olarak performanslarını planlamalarını amaçlar.

4 Çoğu performans yönetim sisteminde performans görüşmelerinde önceden yapılandırdıkları bir görüşme formu kullanılmaktadır.Her işletmenin kendi ihtiyaç ve düzenlemelerine göre farklı görüşme formu tasarımları ola bilir. Nickson , bu formlarda bulunması gereken bazı temel özellikleri aşağıdaki şekilde sıralamıştır: Çalışana ilişkin temel bilgiler( ad,bölüm,görev ve s) Unvanı İş tanımı Çalışanın işiyle ilişkili detaylı bireysel performans değerlemeleri Çalışanın genel performans düzeyine ilişkin değerlendirme Çalışanın performansına ilişkin kıdemli bir yöneticinin görüşleri ve yorumları Çalışanın performansına ilişkin kendi görüşleri Eğitim ya da gelişime yönelik eylem ve planlamalar

5 Performans DEĞERLENDİRME GÖRÜŞMESİ ÖNCESİ YAPILACAK HAZIRLIKLAR
Performans Değerlendirmeye İlişkin Verilerin Toplanması ve Görüşmenin Planlanması Zaman ve Yer Seçimi Astın Kendini Görüşmeye Hazırlaması

6

7 Performans görüşmelerinde yöneticinin ve çalışanların bir-birini daha iyi anlamalarına yardım edebilecek 3 soru tipi vardır: Açık uçlu sorular Yansıtıcı sorular Yönlendirici sorular

8 PERFORMANS GÖRÜŞMELERİNDE İZLENECEK YOL
Çalışana önceden görüşmenin tarihi ve görüşmenin amacı belirtilmeli Görüşmenin 2 yönlü iletişim süreci olduğu unutulmamalı Çalışanın kendini rahat hiss etmesi sağlanmalı Çalışanın güçlü yönlerini överek görüşmeye başlanılmalı Çalışanların hangi konulardaki performansının yeterli olduğu veya olmadığı belirlenmeli

9 PERFORMANS GÖRÜŞMELERİNDE YÖNETİCİNİN VE ÇALIŞANIN TUTUMU
Performans görüşmesi toplantıları bir çok kimseye heyecan vermektedir.Bunun için görüşmeye katılacak olan kişilerin son derece rahat olmaları önemlidir. Rol ve statü farklılıklarından kaynaklanan iletişim engelleri ya da duygusal bazı sorunların yol açtığı iletişimsizlik performans değerlendirme sürecine zarar verecektir. Bu yüzden yöneticiler bazı tutum ve davranışlar geliştirmelidirler.

10 Üstünlük Eşitlik Otoriter Demokratik Yönlendirici Destekleyici
Yargılayıcı Tamamlayıcı Yönlendirici Destekleyici Üstünlük Eşitlik Otoriter Demokratik

11 GERİBİLDİRİM Performans değerlendirme sonuçlarının çalışana bildirilerek, kendi performanslarını görmelerini sağlama,eksiklerin giderilmesi, gelişim ve kariyer yönünde yapılabilecekleri belirleme faaliyetleri olarak tanımlanır.

12 Kişiye yardımcı olmayı amaçlar,
Belirli konuda ayrıntı içerir, Zamanında yapılır, Açık ve şeffaftır, Kişinin davranışı üzerinedir.

13 Gerİ Bİldİrİm Tİplerİ:
Yapıcı / Olumlu Geri Bildirim   Yıkıcı / Olumsuz Geri Bildirim 

14 OLUMLU GERİBİLDİRİM Olumlu (pozitif) geri bildirim; bir davranışı zaten ilerlemekte olduğu yönde destekleyen ya da pekiştiren geri beslemedir.

15 OLUMSUZ GERİBİLDİRİM Olumsuz (negatif) geri bildirim ise, kaynağa mesajın amaçlandığı şekilde alınmadığını bildirmek suretiyle, düzeltici bir işlev gören geri bildirimdir.

16


"PERFORMANS DEĞERLENDİRME GÖRÜŞMELERİ VE GERİBİLDİRİM" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları